size_type [typ_veľkosti]: definícia

Na popísanie strihu výrobku použite atribút size_type [typ_veľkosti]. Táto informácia pomáha vytvárať presné filtre, pomocou ktorých môžu používatelia spresniť výsledky vyhľadávania.

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty bežné, malé, nadrozmerné alebo tehotenské
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textová

malé veľkosti

Informačné kanály XML <g:size_type>malé veľkosti</g:size_type>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Používajte tento atribút iba vtedy, keď váš výrobok určite nemá priradený žiadny jedinečný identifikátor výrobku. 
  • Položky, v prípade ktorých je atribút identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávne nastavený na hodnotu no [nie] alebo false [nepravda], pričom jedinečný identifikátor výrobku preukázateľne existuje, budú zamietnuté.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Držte sa veľkosti výrobku určenej výrobcom. Ak je pri výrobku uvedený atribút size type [typ veľkosti], uveďte zodpovedajúcu podporovanú hodnotu.
  • Atribút size type [typ veľkosti] uveďte vždy, keď je relevantný. Ak typ veľkosti neuvediete, použije sa predvolená bežná veľkosť. Ak neuvediete správny typ veľkosti, používateľov to môže zavádzať, čo sa prejaví na vašom predaji.
  • Uveďte atribút size_system [veľkostný_systém]. Pomocou atribútu size_system [veľkostný_systém] môžete označiť aj krajinu, ktorej veľkostný systém váš výrobok používa.
  • Uveďte atribút size [veľkosť]. Spolu s typom veľkosti nezabudnite uviesť aj konkrétnu veľkosť výrobku pomocou atribútu size [veľkosť].
  • Uveďte atribút gender [pohlavie]. Uvedením atribútu gender [pohlavie] pomôžete zabezpečiť zobrazovanie výrobku v správnych výsledkoch vyhľadávania.

Príklady

Odevné výrobky

Typ veľkosti je relevantný pri väčšine odevných výrobkov. Ak chcete, aby sa váš výrobok zobrazoval v najrelevantnejších vyhľadávaniach, mali by ste zadať aj atribúty size [veľkosť], size_system [veľkostný_systém]gender [pohlavie].

Výrobok Šaty do A
Krajina predaja USA
title [názov] Čierne bodkované šaty do A, 8 (malé veľkosti)
size_system [veľkostný_systém] USA
size_type [typ_veľkosti] petite [malé veľkosti]
size [veľkosť] 8
gender [pohlavie] ženy
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory