unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]: definícia

 
Atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] umožňuje zadať menovateľ jednotkovej ceny. Môžete napríklad predávať 150 ml určitého parfému, ale používateľov môže zaujímať cena za 100 ml.

How unit_pricing_measure might display in your ad

Kedy sa má použiť

Ak použijete atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus], použite atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] ako menovateľ jednotkovej ceny. V reklame sa môže zobrazovať iná miera, ako zadáte, aby boli jednotlivé ceny za jednotky ľahšie porovnateľné pre všetky reklamy na stránke.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Podporované číslo a jednotka
Podporované jednotky
  • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
  • Objem (imperiálne jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
  • Objem (metrické jednotky): ml, cl, l, cbm
  • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
  • Plocha: ft2, m2
  • Za jednotku: ct
Podporované čísla 1, 10, 100, 2, 4, 8
Ďalšie podporované hodnoty 75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org (Čo je to?) Offer.priceSpecification.referenceQuantity, Type: QuantitativeValue
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

100 oz

Informačné kanály XML <g:unit_pricing_base_measure>100 oz</g:unit_pricing_base_measure>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Použite rovnaký typ jednotiek ako pre atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus]. Ak ste napríklad pre atribút unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] použili jednotku sqm, použite ju aj pre atribút unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny].

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Len v Spojenom kráľovstve
  • Pri cielení na Spojené kráľovstvo uveďte metrické hodnoty. Imperiálne jednotky (napríklad floz, pt, qtgal) sa interpretujú ako americké imperiálne jednotky, ktoré sa líšia od imperiálnych jednotiek v Spojenom kráľovstve.

Príklady

Nápoje

Výrobok Červené víno
title [názov] Pinot Noir – 2007 – California – 9 l
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 9 l
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 l
price [cena] 69.99 EUR
Zobrazené v reklame 7,78 €/1 l

 

Výrobok 10 fliaš červeného vína
title [názov] 10 fliaš červeného vína
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 7.5 l
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 750 ml
price [cena] 65.00 EUR
Zobrazené v reklame 6,50 €/750 ml

Podlahová krytina

Výrobok Orechová podlahová krytina
title [názov] Podlahová krytina Distressed Natural Walnut
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 2.38 sqm
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1 sqm
price [cena] 113.19 EUR
Zobrazené v reklame 47,56 €/1 m²

Vizitky

Výrobok Vizitky
title [názov] 50 vizitiek na mieru
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 50
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 1
price [cena] 13.38 EUR
Zobrazené v reklame 0,27 €/1 ks

Parfém

Výrobok Parfém
title [názov] Toaletná voda 125 ml
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] 125 ml
unit_pricing_base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] 100 ml
price [cena] 19.90 EUR
Zobrazené v reklame 15,92 €/100 ml
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?