multipack [flerpack]: Definition

Använd attributet multipack [flerpack] för att ange att du har grupperat flera identiska produkter till försäljning som en vara.

Det här attributet gör att vi kan visa din produkt i rätt situationer genom att särskilja varan från tillverkarskapade flerpack, paket och andra produkter.

An illustration of 3 4-pack of pens

Obs! Attributet multipack [flerpack] hänvisar till flera produkter av samma typ som du, säljaren, kombinerar för försäljning. I exemplet ovan visas tre paket med pennor som är samlade i ett flerpack som trepack. Det här räknas som ett säljardefinierat flerpack och värdet (3) bör användas för attributet multipack [flerpack].

Varje paket i exemplet innehåller fyra enskilda varor (pennor). Paketet med fyra pennor definieras av tillverkaren och värdet (4) ska inte användas för attributet multipack [flerpack]. Attributet multipack [flerpack] ska endast användas för säljardefinierade flerpack.

Användningsområde

Inte tillgängligt för Shopping Actions

Obligatoriskt för förbättrade annonser på Googles plattformar om du har skapat ett flerpack

Obligatoriskt för Shopping-annonser om du har skapat ett flerpack och inriktar dig på något av följande länder:

 • Australien
 • Brasilien
 • Tjeckien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Japan
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Schweiz
 • Storbritannien
 • USA

Om du har skapat ett flerpack i vilket du samlar flera identiska produkter använder du multipack [flerpack] för att ange hur många produkter paketet innehåller.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ

Antal

Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

6

XML-flöden <g:multipack>6</g:multipack>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.
 

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Skicka in antalet tillverkardefinierade enskilda produkter du har grupperat. Om du till exempel har grupperat tre enskilda pennor skickar du 3. Om du har grupperat tre 20-pack pennor, skickar du också 3.
 • Skicka inte multipack [flerpack] för ett tillverkardefinierat flerpack. Om du säljer ett enda flerpack som paketerats av tillverkaren ska du inte använda attributet multipack [flerpack]. Du inkluderar antalet enheter genom att istället använda attributet unit_pricing_measure [mått_för_enhetspris].

Exempel

Säljardefinierade flerpack

Ange antalet produkter du har grupperat.

Produkt Fyra Google-t-shirts
title [titel] Fyra Google-t-shirts (vintage)
description [beskrivning] En vintageinspirerad t-shirt som passar alla. Flerpack med fyra t-shirts.
price [pris] 399,90 SEK
multipack [flerpack] 4

 

Produkt Två 2-pack Google-t-shirts
title [titel] Fyra vintageinspirerade Google-t-shirts (2-pack)
description [beskrivning] En vintageinspirerad t-shirt som passar alla. Innehåller två 2-pack (totalt fyra t-shirts).
price [pris] 295,00 SEK
multipack [flerpack] 2

 

Produkt Ett 2-pack Google-t-shirts
title [titel] Två vintageinspirerade Google-t-shirts (2-pack)
description [beskrivning] En vintageinspirerad t-shirt som passar alla. Innehåller ett 2-pack (totalt två t-shirts).
price [pris] 149,70 SEK
multipack [flerpack] Skicka inte in det här attributet
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt