Vylúčený cieľ [excluded_destination]

Použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination], aby sa váš výrobok nezobrazoval vo vybraných oblastiach.

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete zabrániť zobrazovaniu výrobku na určitých miestach, použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination].

Podporované hodnoty:

Poznámka: Ak chcete, aby atribút vylúčený cieľ [excluded_destination] fungoval s obsahovými reklamami správne, prihláste sa do programu Dynamický remarketing v službe Google Merchant Center.
Poznámka: Niektoré názvy cieľov výrobkov boli aktualizované. V minulosti ste už možno odoslali nasledujúce hodnoty ako ciele pre svoje výrobky: shopping_actions, surfaces_across_Google, local_surfaces_across_Google. Tieto hodnoty budeme naďalej akceptovať, ale odporúčame vám aktualizovať výrobky tak, aby zahŕňali nové hodnoty týchto cieľov: Buy_on_Google_listings, Free_listings, Free_local_listings.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Podporované hodnoty Shopping_ads, Buy_on_Google_listings, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings
Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály Display_ads
Informačné kanály XML <g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

Opakované polia

Text

Ak chcete vylúčiť viacero cieľov, odošlite atribút viackrát, a to raz pre každý samostatný cieľ (odporúča sa). Príklad:

Údaje o výrobkoch pre ortopedický pelech pre psov
Atribút Hodnota
názov [title] Ortopedický pelech pre psov XXL
vylúčený cieľ [excluded_destination] Display_ads
vylúčený cieľ [excluded_destination] Shopping_ads
vylúčený cieľ [excluded_destination] Buy_on_Google_listings

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Display ads,Shopping ads,Buy on Google listings

XML

Ak chcete vylúčiť viacero cieľov v rámci informačného kanála XML, pridajte pre každý vylúčený cieľ samostatný atribút.

<g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Buy_on_Google_listings</g:excluded_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Poznámka: Content API pri použití atribútu vylúčený cieľ [excluded_destination] skontroluje, či sa daný cieľ obchodníkovi zobrazuje. Ak chcete, aby sa cieľ zobrazoval, prihláste sa do programu.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty vylúčený cieľ [excluded_destination] a povolený cieľ [included_destination] odošlete protichodné informácie, hodnota vylúčený cieľ bude mať vždy prednosť pred hodnotou povolený cieľ.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Ak chcete zabrániť zobrazovaniu reklám alebo bezplatných záznamov o výrobku: ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale chcete zastaviť zobrazovanie reklám alebo bezplatných záznamov o výrobku, použite atribút vylúčený cieľ [excluded_destination]. Týmto spôsobom môžete spravovať ciele, v ktorých sa vaše výrobky zobrazujú. Môžete zastaviť zobrazovanie výrobkov pre konkrétny cieľ, napríklad pre bezplatné záznamy o výrobkoch, alebo pre všetky ciele.
  • Ak chcete dočasne pozastaviť zobrazovanie výrobku v reklamách: použite atribút pozastavenie [pause]. Pomocou tohto atribútu môžete zastaviť zobrazovanie výrobku v nákupných reklamách, obsahových reklamách a reklamách na miestny inventár až na 14 dní a potom ho znova aktivovať. Prečítajte si viac o atribúte pozastavenie [pause]. Prípadne zastavte zobrazovanie výrobkov v reklamách zmenou nastavení kampane Google Ads. Ďalšie informácie o viacerých cieľoch pre výrobky
  • Keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky: ak použijete atribút vylúčený cieľ [excluded_destination], reklamy a bezplatné záznamy o výrobkoch sa nebudú zobrazovať, až kým váš web nebude pripravený znovu získavať návštevnosť. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočnému zamietnutiu vo svojom účte a reklamy či bezplatné záznamy sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch pri údržbe vstupnej stránky alebo výpadku webu
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false