excluded_destination [vylúčený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu excluded_destination [vylúčený_cieľ] môžete regulovať, na akých miestach sa môže váš obsah zobraziť. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitý výrobok zobrazoval v kampani s dynamickými remarketingovými reklamami v Obsahovej sieti, ale nie v kampani s reklamami v Nákupoch. 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete zabrániť tomu, aby bol váš výrobok súčasťou určitých typov reklám, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty Shopping Ads [Reklamy v Nákupoch], Shopping Actions, Display Ads [Obsahové reklamy], Local Shopping [Miestne nákupy], Surfaces across Google [Platformy Googlu]
Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály Display Ads [Obsahové reklamy]
Informačné kanály XML <g:excluded_destination>Obsahové reklamy</g:excluded_destination>

Opakované polia

Text

Ak chcete vylúčiť viacero cieľov, odošlite atribút viackrát, a to raz pre každý samostatný cieľ (odporúča sa). Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Display Ads
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Shopping Ads
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Shopping Actions
 

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Display Ads [Obsahové reklamy],Shopping Ads [Reklamy v Nákupoch],Shopping Actions

XML

Ak chcete vylúčiť viacero cieľov v rámci informačného kanála XML, pridajte pre každý vylúčený cieľ samostatný atribút.

<g:excluded_destination>Obsahové reklamy</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Reklamy v Nákupoch</g:excluded_destination>
<g:excluded_destination>Shopping Actions</g:excluded_destination>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory