excluded_destination [vylúčený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu excluded_destination [vylúčený_cieľ] môžete regulovať, na akých miestach sa môže váš obsah zobraziť. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitý výrobok zobrazoval v kampani s dynamickými remarketingovými reklamami v Obsahovej sieti, ale nie v kampani s reklamami v Nákupoch. 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete zabrániť tomu, aby bol váš výrobok súčasťou určitých typov reklám, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty

Shopping Ads [Reklamy v Nákupoch], Shopping Actions , Display Ads [Obsahové reklamy], Local Shopping [Miestne nákupy], Surfaces across Google [Platformy Googlu]

Opakované pole áno
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Display Ads [Obsahové reklamy]

Informačné kanály XML <g:excluded_destination>Display Ads</g:excluded_destination>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?