excluded_destination [vylúčený_cieľ]: definícia

Pomocou atribútu excluded_destination [vylúčený_cieľ] (spolu s atribútom included_destination [povolený_cieľ]) môžete regulovať, na akých miestach sa zobrazia vaše výrobky.

Kedy ich použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete zabrániť zobrazovaniu výrobku na určitých miestach, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ].

Podporované hodnoty:

Poznámka: Ak chcete, aby atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ] fungoval s obsahovými reklamami správne, prihláste sa do programu Dynamický remarketing v službe Google Merchant Center.
Poznámka: Niektoré názvy cieľov výrobkov boli aktualizované. V minulosti ste už možno odoslali nasledujúce hodnoty ako ciele pre svoje výrobky: Shopping Actions, Surfaces across GoogleLocal surfaces across Google. Tieto hodnoty budeme naďalej akceptovať, ale odporúčame vám aktualizovať výrobky tak, aby zahŕňali nové hodnoty týchto cieľov: Buy on Google listings, Free listingsFree local listings.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Podporované hodnoty Shopping ads, Buy on Google listings, Display ads, Local inventory ads, Free listingsFree local listings
Opakované pole áno
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály Display ads
Informačné kanály XML <g:excluded_destination>Display ads</g:excluded_destination>

Opakované polia

Text

Ak chcete vylúčiť viacero cieľov, odošlite atribút viackrát, a to raz pre každý samostatný cieľ (odporúča sa). Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Display ads
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Shopping ads
excluded_destination [vylúčený_cieľ] Buy on Google listings

Každý cieľ môžete tiež oddeliť čiarkou (,):

Display ads, Shopping ads, Buy on Google listings

XML

Ak chcete vylúčiť viacero cieľov v rámci informačného kanála XML, pridajte pre každý vylúčený cieľ samostatný atribút.

<g:excluded_destination>Display ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Buy on Google listings</g:excluded_destination>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Note: Content API checks if the destination is visible to a merchant when the excluded_destination attribute is applied. Use a program opt-in to make the destination visible.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

  • Ak pre atribúty excluded_destination [vylúčený_cieľ]included_destination [povolený_cieľ] odošlete protichodné informácie, hodnota excluded_destination [vylúčený_cieľ] bude mať vždy prednosť pred hodnotou included_destination [povolený_cieľ].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Ak chcete zabrániť zobrazovaniu reklám alebo záznamov svojho výrobku, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Ak je výrobok k dispozícii na predaj, ale chcete zastaviť zobrazovanie reklám alebo neplatených záznamov výrobku, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Týmto spôsobom môžete spravovať ciele, v ktorých sa vaše výrobky zobrazujú. Zobrazovanie výrobkov je možné zastaviť pre konkrétny cieľ, napríklad pre platformy na Googli alebo pre všetky ciele. Ak chcete, aby sa vaše výrobky prestali zobrazovať konkrétne v nákupných reklamách, odporúčame vám zmeniť nastavenia kampaní Google Ads. Prečítajte si viac o viacerých cieľoch pre výrobky
  • Keď web dočasne odstavíte z dôvodu údržby alebo dovolenky, použite atribút excluded_destination [vylúčený_cieľ]. Reklamy a neplatené záznamy vašich výrobkov sa nebudú zobrazovať, až kým váš web nebude pripravený znovu získavať návštevnosť. Dodržiavaním tohto osvedčeného postupu zabránite zbytočným zamietnutiam vo svojom účte a reklamy či neplatené záznamy sa začnú znova zobrazovať rýchlejšie, ako keby boli zamietnuté. Prečítajte si viac o osvedčených postupoch na údržbu vstupnej stránky alebo v prípade výpadku webu
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory