Доставка [shipping]

Атрибут доставки [shipping] дає змогу вказати швидкість і вартість доставки товару. Використовуйте його, якщо налаштування доставки не вказано в обліковому записі Merchant Center або якщо їх потрібно замінювати, наприклад для великогабаритних або крихких товарів.

Атрибут доставки [shipping] недоступний у програмі "Купити через Google". Ціну доставки потрібно вказувати на рівні облікового запису в Merchant Center. Докладніше про налаштування доставки в програмі "Купити через Google".

Вартість доставки включає плату за послуги перевізника та інші витрати, напряму пов’язані з транспортуванням. До них належать платежі, які можна описати словами "обробка", "транспортування", "доставка", "логістика" або "перевізник". Вартість доставки може включати митні збори, якщо їх суму зазначено на вашому веб-сайті. Також враховується вартість страхування під час доставки.

Швидкість доставки – це час між розміщенням замовлення та його отриманням покупцем. Швидкість доставки включає час обробки й тривалість доставки. Час обробки – це час, що пройшов від моменту розміщення замовлення до його передачі службі доставки. Тривалість доставки – це час, що пройшов між отриманням замовлення службою доставки й покупцем.

Часто саме від швидкості й вартості доставки залежить те, чи зробить користувач покупку. Тому вказуйте точні дані, щоб ваші оголошення й інформація про товари, розміщена безкоштовно, були ефективними.

За допомогою атрибута доставки [shipping] також можна вказати країни, у які здійснюється доставка ваших товарів за програмами, для яких не потрібно зазначати вартість доставки.

How shipping cost could be displayed in your ad

Використання

Недоступно для сервісу "Купити через Google"

Вартість доставки обов’язкова для показу розширеної інформації, розміщеної безкоштовно. Додати вартість доставки можна за допомогою атрибута "доставка" [shipping] або в налаштуваннях облікового запису. Докладніше про налаштування служб доставки.

Вартість доставки обов’язкова для товарних оголошень у таких країнах:

 • Австралія
 • Австрія
 • Бельгія
 • Канада
 • Чехія
 • Франція
 • Німеччина
 • Ірландія
 • Ізраїль
 • Італія
 • Японія
 • Нідерланди
 • Польща
 • Республіка Корея
 • Іспанія
 • Швейцарія
 • Велика Британія
 • США

Використовуйте цей атрибут, щоб указати додаткові країни доставки товару.

Його також можна використовувати, якщо вартість доставки товару не зазначено в обліковому записі Merchant Center або якщо її потрібно замінювати, наприклад для великогабаритних або крихких товарів.

У підатрибутах цього атрибута можна визначити країну, зону й тип доставки, ціну, час обробки та тривалість доставки.

Нижче наведено різні підатрибути.

 • Країна [country] (обов’язково)
  Країна, у яку можна доставити товар. Надсилайте коди країни за стандартом ISO 3166-1 (наприклад, CH).

 • Зона доставки (необов’язково)
  Щоб указати, куди ви можете доставляти товар, надішліть один (і лише один) із таких підатрибутів:
  1. Регіон [region] (необов’язково)
   Укажіть штат, територію або префектуру. Цей підатрибут підтримується для США, Австралії та Японії. Надішліть код регіону з таблиць ISO 3166-2 (US, AU або JP) без префікса країни (наприклад, NY, NSW, 03).
  2. Поштовий індекс [postal_code] (необов’язково)
   Надішліть діапазон поштових індексів. Цей підатрибут підтримується для США й Австралії.
   Дотримуйтесь одного з таких форматів:
   поштовий індекс (наприклад, 94043)
   діапазон поштових індексів (наприклад, 94002-95460)
   діапазон поштових індексів із символом підстановки (*) після префікса (наприклад, 94*)
   діапазон поштових індексів із символами підстановки після двох префіксів (*) (наприклад, 94*-95*)
  3. Ідентифікатор місцеположення [location_id] (необов’язково)
   Укажіть числовий ідентифікатор місцеположення, визначений у Google Ads API (AdWords API) (наприклад, для Каліфорнії це 21137). Цей підатрибут підтримується для США (штати), Австралії (штати) та Японії (префектури).
  4. Назва групи місцеположень [location_group_name] (необов’язково)
   Укажіть групу місцеположень, яку визначено й названо в налаштуваннях Merchant Center. Використовуйте тут назви груп (наприклад, Західне узбережжя, Аутбек). Цей підатрибут підтримується для США й Австралії. Докладніше

 • Тип доставки [service] (необов’язково)
  Надішліть тип або швидкість доставки.
 • Ціна [price] (обов’язково для перевизначення, пов’язаного зі швидкістю доставки, в інших випадках – необов’язково)
  Укажіть фіксовану вартість доставки, використовуючи крапку [.] як десятковий роздільник (наприклад, 30.00 UAH). Щоб ціна показувалася правильно, не використовуйте кому [,].

 • Час обробки (необов’язково)
  Щоб указати тривалість обробки товару, надішліть наведені нижче підатрибути.
  • Мінімальний час обробки [min_handling_time]
   Мінімальна кількість днів між розміщенням замовлення та його передачею службі доставки.
  • Максимальний час обробки [max_handling_time]
   Максимальна кількість днів між розміщенням замовлення та його передачею службі доставки.

   Не надсилайте аналогічні підатрибути атрибута "доставка" одночасно із самостійними атрибутами для часу обробки. Якщо зробити це, самостійні атрибути часу обробки буде замінено на підатрибути в складі атрибута доставки. Радимо використовувати підатрибути в складі атрибута доставки для оголошень та інформації про товари, розміщеної безкоштовно, а самостійні атрибути – для програми "Купити через Google".

   Враховуйте лише робочі дні. Наприклад, якщо замовлення розміщено у вівторок, а відправка здійснюється не пізніше ніж у п’ятницю, то максимальний час обробки становить 3 дні.
 • Тривалість доставки (необов’язково)
  Щоб указати тривалість доставки товару, надішліть наведені нижче підатрибути.
  • Мінімальна тривалість доставки [min_transit_time]
   Мінімальна кількість днів між передачею замовлення службі доставки та його отриманням покупцем.
  • Максимальна тривалість доставки [max_transit_time]
   Максимальна кількість днів між передачею замовлення службі доставки та його отриманням покупцем.
Примітка. Щоб системи Google могли розрахувати швидкість доставки, потрібно надіслати значення для обох підатрибутів атрибута "доставка" [shipping]: "максимальний час обробки" [max_handling_time] і "максимальна тривалість доставки" [max_transit_time]. Крім того, щоб підатрибути "час обробки" й "тривалість доставки" вважалися дійсними, потрібно надіслати ще й значення підатрибута "ціна доставки" [shipping_price].
Якщо надіслати підатрибут "ціна доставки" [shipping_price], налаштування служби доставки (зокрема дати доставки й мінімальної вартості замовлення), указані для відповідного товару та країни в обліковому записі, будуть ігноруватися.

Формат

Дотримуйтеся цих вказівок із форматування, щоб ми могли правильно тлумачити надіслані вами дані.

Щоб дізнатись, коли та як надсилати значення англійською мовою, перегляньте цю статтю.

Тип

Символи Юнікоду (рекомендовано лише ASCII)

Підтримувані значення

Для AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD:
0–1000

Для AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Для ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0–20 000

Для INR, JPY, PHP, RUB:
0–100 000

Для KRW:
0–1 000 000

Для HUF:
0–300 000

Для CLP:
0–500 000

Для COP:
0–2 000 000

Для IDR:
0–10 000 000

Для VND:
0–20 000 000

Поле для повторного введення даних

(Що це таке?)

Можна надсилати до 100 атрибутів доставки [shipping] для кожного товару
Формат файлу Приклад значення
Текстовий фід

Формат назви атрибута має містити підатрибути, які ви надсилаєте. Укажіть shipping, а далі в круглих дужках додайте назви потрібних підатрибутів, розділяючи їх двокрапкою ( : ).

У прикладі нижче додано підатрибути країни, поштового індексу, ціни, часу обробки й тривалості доставки.

Назва

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Якщо підатрибути задаються в назві, порядок може бути довільним. Якщо ж ви не задаєте підатрибути в назві, ми розглядатимемо надіслані значення як підатрибути в такому порядку:

 1. Країна [country]
 2. Регіон [region]
 3. Тип доставки [service]
 4. Ціна [price]

Значення атрибута має містити розділені двокрапкою ( : ) значення всіх підатрибутів у тому ж порядку, у якому їх задано в назві. Не використовуйте лапки. Нижче наведено приклади.

Назва shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Можливе значення US:80302:60.49 UAH:1:3:2:5

Щоб указати кілька місць, надішліть цей атрибут (з такою самою назвою) потрібну кількість разів. Нижче наведено приклади.

Назва shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Можливе значення US:94002-95460:0 UAH:1:3:2:5

Назва shipping(country:postal_code:price)
Можливе значення US:900*-901*:150.99 UAH

Якщо для певного товару не потрібно вказувати необов’язковий підатрибут, усе одно додайте двокрапку ( : ) і залиште значення пустим. Нижче наведено приклади.

Назва shipping
Можливе значення US:::60.49 UAH

Назва shipping(country:region:price)
Можливе значення US::60.49 UAH

XML-фід

За необхідності додайте необов’язкові підатрибути. Щоб указати вартість доставки для різних місцеположень, надішліть кілька атрибутів доставки [shipping] із відповідними підатрибутами.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Доставка наземним транспортом</g:service>

  <g:price>60.49 UAH</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Експрес-доставка</g:service>

  <g:price>150.99 UAH</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Щоб дізнатися про формат даних для Content API, перегляньте статтю Content API for Shopping.

Вказівки

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб надсилати високоякісні дані про свої товари.

Мінімальні вимоги

Це вимоги, яких потрібно дотримуватися, щоб показувати рекламу свого товару. Якщо ви порушите ці вимоги, товар буде відхилено, а на сторінці "Діагностика" у вашому обліковому записі Merchant Center з'явиться відповідне сповіщення.

 • Надішліть повну й правильну інформацію про доставку, зокрема її швидкість і вартість.
 • Часто саме від швидкості й вартості доставки залежить те, чи купить користувач ваш товар. Тому вказуйте точні й актуальні налаштування доставки, щоб ваші оголошення й інформація про товари були ефективними.
  • Указуйте відповідні витрати на доставку. Це всі платежі, які можна описати словами "транспортування", "доставка", "логістика" або "перевізник".
  • Якщо ви не знаєте точну вартість доставки, укажіть якнайбільшу. Укажіть приблизну або завищену суму, яку можуть сплачувати користувачі. Пам’ятайте, що занадто велика сума може негативно вплинути на ефективність товарів.
 • Застосовуйте тариф доставки до місцезнаходження користувача, а не тариф доставки до магазину чи тариф для учасників програми лояльності.
 • Докладна інформація про товар на цільовій сторінці має відображатися для всіх користувачів. Переконайтеся, що користувач, який натиснув ваше оголошення, зможе переглянути дані про товар, навіть якщо ви не здійснюєте доставку до його місцезнаходження.
 • Надсилаючи інформацію про доставку, дотримуйтеся місцевих законів.

Рекомендації

Щоб зробити дані про товари якомога ефективнішими, дотримуйтеся не лише наших основних вимог, а й наведених тут рекомендацій.

 • Використовуйте налаштування доставки облікового запису Merchant Center. За допомогою них можна призначити єдину ставку для всіх товарів або налаштувати власні правила тарифікації. Використовуйте атрибут "доставка" [shipping], якщо потрібно замінити налаштування, указані в Merchant Center.
 • Указуйте ціну доставки в такому форматі, щоб її можна було представити у валюті країни продажу (відповідно до стандарту ISO 4217). Наприклад, замість 10.0012 UAH укажіть 10.01 UAH. Якщо ціну неможливо представити у валюті країни продажу, ми її заокруглимо.
 • Не додавайте суперечливі значення, якщо надсилаєте атрибут кілька разів. Наприклад, не надсилайте 2 різні ціни для одного регіону або класу доставки.
 • Надсилайте спеціальні пропозиції щодо доставки за допомогою фіду рекламних акцій. Наприклад, якщо ви пропонуєте безкоштовну доставку в період двотижневого літнього розпродажу, завантажте відповідну пропозицію у фіді рекламних акцій і введіть дати, у які вона буде діяти. Використавши код, клієнти зможуть отримати безкоштовну доставку після оплати покупки на сайті. Докладніше про рекламні акції.
 • Чітко зазначайте інформацію про всі додаткові витрати на етапі оплати, якщо вони не пов’язані з доставкою, але важливі для покупки. Наприклад, перерахуйте імпортні й утилізаційні збори, укажіть комісію кредитної картки та вартість доставки. Не включайте цю інформацію в атрибути "податок" і "ціна". Натомість надішліть її в налаштуваннях служб доставки в Merchant Center або за допомогою атрибута "вартість доставки".
 • Укажіть вартість доставки в усі регіони, куди ви відправляєте товари. Якщо ви не зазначите її в даних про товар або налаштуваннях доставки облікового запису, ваш товар чи обліковий запис може бути відхилено.
 • Ваші торгові кампанії в Google Ads мають відповідати налаштуванням доставки й даним атрибута "наявність" для товару. Докладніше про персоналізацію оголошень за географічним розташуванням.

Додаткові рекомендації

Перегляньте всю вказану тут інформацію, щоб визначити, чи стосуються вимоги вашої країни або товару. Якщо ви порушите ці вимоги, ми відхилимо ваш товар, а на сторінці "Діагностика" в обліковому записі Merchant Center з'явиться відповідне сповіщення.

Швеція, Норвегія або Фінляндія
 • Указуйте вартість доставки до місцезнаходження користувача або до пункту видачі замовлень. Залежно від вашої країни, можна вказати вартість доставки до пункту видачі замовлень для певних компаній-перевізників. Обов’язково повідомте користувачів вашого сайту, що ви підтримуєте одну з цих служб доставки.
  • Для Норвегії та Швеції: PostNord, DHL, Bring, Schenke.
  • Для Фінляндії: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto.
Аргентина, Чилі
 • Указуйте вартість доставки до місцезнаходження користувача, пункту видачі замовлень або магазину, де можна забрати товар.

Франція

 • У Франції вартість доставки потрібно додавати для всіх книг, що продаються.
Виключення пунктів призначення
 • Дані про наявність товару на цільовій сторінці мають відповідати налаштуванням доставки. Якщо в певній країні продажу ви не доставляєте товари по всій її території, указуйте вартість доставки лише для регіонів, у які можна доставити товар.
Доставка з іншої країни
 • Чітко вкажіть на цільовій сторінці, що клієнту може знадобитися сплатити додаткові митні збори. Наприклад, додайте відповідне застереження на етапі оплати, щоб користувачі знали про такі збори, перш ніж оформити замовлення. Не включайте витрати, пов’язані з імпортом або експортом, в атрибути податку й ціни. Докладніше про вимоги щодо експорту товарів.
Підписки на програмне забезпечення та завантажуваний контент
 • Якщо для країни продажу потрібно обов’язково вказувати вартість доставки, укажіть значення "0". Це стосується всіх нематеріальних товарів, наприклад підписок на програмне забезпечення, цифрового контенту або програмного забезпечення, яке можна завантажити з Інтернету. Додати вартість доставки можна за допомогою атрибута [shipping] або в налаштуваннях облікового запису.

Приклади

Форматування тексту

Назва атрибута має включати shipping і розділені двокрапкою ( : ) назви потрібних підатрибутів у круглих дужках.

У прикладі нижче додано підатрибути "країна" [country], "поштовий індекс" [postal_code] і "ціна" [price].

Назва shipping(country:postal_code:price)

Значення атрибута має містити значення підатрибутів, розділені двокрапкою (:), у такому самому порядку, як і в назві.

Назва shipping(country:postal_code:price)
Можливе значення US:80302:6.49 USD
Можливе значення US:30*:12.75 USD

Також можна додати лише ціну. Наприклад:

Назва shipping(price)
Можливе значення 6.49 USD

Якщо підатрибути не вказано в назві, усе одно надсилайте значення всіх 4 підатрибутів у такому порядку: "країна" [country], "регіон" [region], "тип доставки" [service], "ціна" [price]. (Див. приклад нижче).

Назва shipping
Можливе значення US:CA:Express:6.49 USD

Якщо для певного товару не потрібно вказувати необов’язковий підатрибут (наприклад, service), усе одно додайте двокрапку ( : ) й залиште значення пустим. (Див. приклад нижче).

Назва shipping
Можливе значення US:::6.49 USD

Назва shipping(country:region:price)
Можливе значення US::6.49 USD

Поля для повторного введення даних (приклад регіональної доставки)

Текст

Для кожного товару можна надати до 100 значень доставки, щоб указати різну вартість для окремих місцеположень. Щоб указати кілька місць, надішліть цей атрибут (з такою самою назвою) потрібну кількість разів. (Див. приклад нижче).

Дані про ортопедичну лежанку для собаки

Атрибут Значення
Назва [title] Ортопедична лежанка для собаки, розмір XXL
Доставка [shipping] US:94002-95460:0 USD
Доставка [shipping] US:900*-901*:0 USD
Доставка [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

 

XML-формат

Щоб надіслати кілька груп доставки в XML-фіді, додайте окремий атрибут для кожної групи. Для кожного товару можна надіслати до 100 атрибутів доставки [shipping].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Експрес</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Наземний транспорт</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Наземний транспорт</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Поштові індекси

Для США й Австралії поштові індекси можна надсилати за допомогою підатрибута поштового індексу [postal_code]. Існує кілька способів надсилання цих значень.

Один поштовий індекс

Додайте повний індекс. Приклад: 94043

Діапазон поштових індексів

Додайте два повні поштові індекси, розділені дефісом (-), наприклад: 94002-95460

Діапазон поштових індексів із символом підстановки

Додайте будь-яку кількість цифр, за якими стоїть зірочка (*). Наприклад, щоб задати індекси, що починаються з 94, укажіть 94*

Діапазон поштових індексів із символами підстановки після двох префіксів

Додайте два префікси із зірочкою ( * ) і дефісом ( - ), щоб звузити діапазон. Для обох префіксів використовуйте однакову кількість цифр. Приклад: 94*-95*

Безкоштовна доставка, підписки на програмне забезпечення та завантаження

Включіть безкоштовну доставку, надіславши значення 0 UAH у валюті країни продажу для підатрибута "ціна доставки" [shipping_price]. Якщо товар нематеріальний, як-от одноразове завантаження файлу або підписка на програмне забезпечення, також укажіть для доставки значення 0. (Див. приклад нижче).

Дані про антивірус Google, стандартна версія (підписка на 1 рік) за 299,90 грн

Атрибут Значення
Назва [title] Антивірус Google, стандартна версія (підписка на 1 рік)
Ціна [price] 299.90 UAH
Категорія товару в Google [google_product_category] Програмне забезпечення > Програмне забезпечення для комп’ютерів > Антивіруси й захисне програмне забезпечення
Бренд [brand] Google
Доставка [shipping] UA:::0 UAH
Посилання на зображення [image_link] http://www.example.com/image1.jpg
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему

true
Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню
Пошук у довідковому центрі
true
71525
false