Визначення атрибута shipping [доставка]

Атрибут shipping [доставка] дає змогу вказати швидкість і вартість доставки товару. Використовуйте його, якщо налаштування доставки не вказано в обліковому записі Merchant Center або якщо їх потрібно замінювати, наприклад для великогабаритних або крихких товарів.

Атрибут shipping [доставка] недоступний у програмі "Купити через Google". Ціну доставки потрібно вказувати на рівні облікового запису в Merchant Center. Докладніше про налаштування доставки в програмі "Купити через Google"

Вартість доставки включає ставку служби доставки або інші витрати, пов'язані з транспортуванням. Серед них – платежі, які можна описати словами "транспортування", "доставка", "логістика" або "перевізник". Вартість доставки може включати митні збори, якщо їх сума зазначена на вашому веб-сайті. Також враховується вартість страхування під час доставки.

Швидкість доставки – це час між розміщенням замовлення та його отриманням покупцем. Швидкість доставки включає час обробки й тривалість доставки. Час обробки – це час, що пройшов від моменту розміщення замовлення до його передачі службі доставки. Тривалість доставки – це час, що пройшов між отриманням замовлення службою доставки й покупцем.

Часто саме від швидкості й вартості доставки залежить те, чи зробить користувач покупку. Тому вказуйте точні дані, щоб ваші оголошення й інформація про товари були ефективними.

За допомогою атрибута shipping [доставка] також можна вказати країни, у які здійснюється доставка ваших товарів за програмами, для яких не потрібно зазначати вартість доставки.

How shipping cost could be displayed in your ad

Використання

Недоступно для сервісу "Купити через Google"

Вартість доставки обов’язкова для показу розширеної інформації. Додати вартість доставки можна за допомогою атрибута shipping [доставка] або в налаштуваннях облікового запису. Дізнайтесь, як налаштувати служби доставки.

Вартість доставки обов’язкова для товарних оголошень у таких країнах:

 • Австралія
 • Австрія
 • Бельгія
 • Канада
 • Чехія
 • Франція
 • Німеччина
 • Ірландія
 • Ізраїль
 • Італія
 • Нідерланди
 • Польща
 • Республіка Корея
 • Іспанія
 • Швейцарія
 • Велика Британія
 • США

Використовуйте атрибут shipping [доставка], щоб указати додаткові країни доставки товару.

Його також можна використовувати, якщо вартість доставки товару не зазначена в обліковому записі Merchant Center або якщо її потрібно замінювати, наприклад для великогабаритних або крихких товарів.

Атрибут shipping [доставка] має вказані нижче підатрибути.

 1. country [країна] (обов'язковий)
  • Країна, у яку може доставлятися товар. Надсилайте коди країни за стандартом ISO 3166-1 (наприклад, CH).
 2. Щоб указати пункт призначення (це необов'язково), надішліть 1 із наведених нижче параметрів.
  • region [регіон] (необов'язковий)
   Укажіть штат, територію або префектуру. Цей підатрибут підтримується для США, Австралії та Японії. Надішліть код регіону з таблиць ISO 3166-2 (US, AU або JP) без префікса країни (наприклад, NY, NSW, 03).
  • postal_code [поштовий_індекс] (необов’язковий)
   Надішліть діапазон поштових індексів. Цей підатрибут підтримується для США й Австралії.
   Дотримуйтесь одного з таких форматів:
   поштовий індекс (наприклад, 94043)
   діапазон поштових індексів (наприклад, 94002–95460)
   діапазон поштових індексів із символом підстановки (*) після префікса (наприклад, 94*)
   діапазон поштових індексів із символами підстановки після двох префіксів (*) (наприклад, 94*–95*)
  • location_id [ідентифікатор_місцеположення] (необов'язковий)
   Надішліть числовий ідентифікатор місцеположення, визначений у Google Ads API (AdWords API) (наприклад, для Каліфорнії це 21137). Цей підатрибут підтримується для США (штати), Австралії (штати) та Японії (префектури).
  • location_group_name [назва_групи_місцеположень] (необов'язковий)
   Надішліть групу місцеположень, яку визначено й названо в налаштуваннях Merchant Center. Використовуйте тут назви груп (наприклад, Західне узбережжя, Аутбек). Цей підатрибут підтримується для США й Австралії. Докладніше
 3. service [тип_доставки] (необов'язковий)
  • Укажіть тип або швидкість доставки.
 4. price [ціна] (обов'язковий для перевизначення швидкості доставки, в інших випадках – необов'язковий)
  • Укажіть фіксовану ціну доставки, використовуючи крапку [.] як десятковий роздільник (наприклад, 30.00 UAH). Щоб ціна показувалася правильно, не використовуйте кому [,].
 5. Щоб указати час обробки (це необов’язково), надішліть наведені нижче підатрибути.
  • min_handling_timee [мінімальний_час_обробки]
   Мінімальна кількість днів між розміщенням замовлення та його передачею службі доставки.
  • max_handling_time [максимальний_час_обробки]
   Максимальна кількість днів між розміщенням замовлення та його передачею службі доставки.

   Не надсилайте підатрибути атрибута shipping [доставка] одночасно із самостійними атрибутами для часу обробки. Якщо зробити це, підатрибути атрибута shipping [доставка] замінять самостійні атрибути часу обробки. Радимо використовувати підатрибути атрибута shipping [доставка] для оголошень та інформації про товари, розміщеної безкоштовно, а самостійні атрибути – для програми "Купити через Google".

   Використовуйте лише робочі дні. Наприклад, якщо замовлення розміщено у вівторок, а відправка здійснюється не пізніше ніж у п’ятницю, то максимальний час обробки становить 3 дні.
 6. Щоб указати тривалість доставки (це необов’язково), надішліть наведені нижче підатрибути.
  • min_transit_time [мінімальна_тривалість_доставки]
   Мінімальна кількість днів між передачею замовлення службі доставки та його отриманням покупцем.
  • max_transit_time [максимальна_тривалість_доставки]
   Максимальна кількість днів між передачею замовлення службі доставки та його отриманням покупцем.
Примітка. Щоб системи Google могли розрахувати швидкість доставки, потрібно надіслати значення для обох підатрибутів – max_handling_time [максимальний_час_обробки] та max_transit_time [максимальна_тривалість_доставки]. Крім того, щоб підатрибути handling time [час_обробки] і transit time [тривалість_доставки] вважалися дійсними, потрібно надіслати значення підатрибута price [ціна].
Якщо надіслати значення підатрибута price [ціна], налаштування служби доставки (зокрема дати доставки), указані для відповідного товару та країни в обліковому записі, будуть ігноруватися.

Формат

Дотримуйтеся цього формату, щоб ми могли правильно тлумачити надіслані вами дані.

Щоб дізнатись, коли та як надсилати значення англійською мовою, перегляньте цю статтю.

Тип

Символи Юнікоду (рекомендовано лише ASCII)

Підтримувані значення

Для AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0–1000

Для AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Для ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0–20 000

Для INR, JPY, PHP, RUB: 
0–100 000

Для KRW:
0–1 000 000

Для CLP: 
0–500 000

Для COP: 
0–2 000 000

Для IDR: 
0–10 000 000

Для VND:
0–20 000 000

Поле для повторного введення даних

(Що це таке?)

Можна надсилати до 100 атрибутів shipping [доставка] для кожного товару
 
Формат файлу Приклад значення
Текстовий фід

Формат назви атрибута має містити підатрибути, які ви надсилаєте. Включіть атрибут shipping [доставка] і в круглих дужках укажіть назви потрібних підатрибутів, розділяючи їх двокрапкою ( : ).

У прикладі нижче додано підатрибути country [країна], postal_code [поштовий_індекс], price [ціна], handling_time [час_обробки] і transit_time [тривалість_доставки].

Назва        shipping(сountry:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time
) [доставка(країна:поштовий_індекс:ціна:мінімальний_час_обробки:максимальний_час_обробки:мінімальна_тривалість_доставки:максимальна_тривалість_доставки]

Якщо підатрибути не вказано в назві, система вважатиме, що значення атрибута містять усі підатрибути в такому порядку: 

 1. country [країна]
 2. region [регіон]
 3. service [тип_доставки]
 4. price [ціна]

Значення атрибута має містити значення всіх підатрибутів, розділені двокрапкою ( : ), у тому ж порядку, що й у назві. Не використовуйте лапки. Наприклад:

Назва        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [доставка(країна:поштовий_індекс:ціна:мінімальний_час_обробки:максимальний_час_обробки:мінімальна_тривалість_доставки:максимальна_тривалість_доставки]

Можливе значення    US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Щоб указати кілька місць, надішліть цей атрибут (з такою самою назвою) потрібну кількість разів. Наприклад:

Назва        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [доставка(країна:поштовий_індекс:ціна:мінімальний_час_обробки:максимальний_час_обробки:мінімальна_тривалість_доставки:максимальна_тривалість_доставки]

Можливе значення    US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Назва        shipping(country:postal_code:price) [доставка(країна:поштовий_індекс:ціна)]
Можливе значення    US:900*-901*:15.99 USD

Якщо для певного товару не потрібно вказувати необов'язковий підатрибут (як-от service [тип_доставки]), усе одно додайте двокрапку ( : ) й залиште значення пустим. Наприклад:

Назва        shipping [доставка]
Можливе значення    US:::6.49USD

Назва        shipping(country:region:price) [доставка(країна:регіон:ціна)]
Можливе значення    US::6.49 USD

Фіди у форматі XML

За необхідності додайте необов’язкові підатрибути. Щоб указати вартість доставки для різних місцеположень, надішліть кілька атрибутів shipping [доставка] з відповідними підатрибутами.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>Массачусетс</g:region>

  <g:service>Доставка наземним транспортом</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>Массачусетс</g:region>

  <g:service>Експрес-доставка</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Щоб дізнатися про формат даних для Content API, перегляньте статтю Content API for Shopping.

Вказівки

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб надсилати високоякісні дані про свої товари.

Мінімальні вимоги

Це вимоги, яких потрібно дотримуватися, щоб показувати рекламу свого товару. Якщо ви порушите ці вимоги, товар буде відхилено, а на сторінці "Діагностика" у вашому обліковому записі Merchant Center з'явиться відповідне сповіщення.

 • Надішліть повну й правильну інформацію про доставку, зокрема її швидкість і вартість.
 • Часто саме від швидкості й вартості доставки залежить те, чи купить користувач ваш товар. Тому вказуйте точні й актуальні налаштування доставки, щоб ваші оголошення й інформація про товари були ефективними.
  • Указуйте відповідні витрати на доставку. Це всі платежі, які можна описати словами "транспортування", "доставка", "логістика" або "перевізник".
  • Якщо ви не знаєте точну вартість доставки, укажіть якнайбільшу. Укажіть приблизну або завищену суму, яку можуть сплачувати користувачі. Пам'ятайте, що занадто велика сума може негативно вплинути на ефективність товарів.
 • Застосовуйте тариф доставки до місцезнаходження користувача, а не тариф доставки до магазину чи тариф, що вимагає підписки.
 • Докладна інформація про товар на цільовій сторінці має відображатися для всіх користувачів. Переконайтеся, що користувач, який натиснув ваше оголошення, зможе переглянути дані про товар, навіть якщо ви не здійснюєте доставку до його місцезнаходження.
 • Надсилаючи інформацію про доставку, дотримуйтеся місцевих законів.

Рекомендації

Щоб зробити дані про товари якомога ефективнішими, дотримуйтеся не лише наших основних вимог, а й наведених тут рекомендацій.

 • Використовуйте налаштування доставки облікового запису Merchant Center. За допомогою них можна призначити єдину ставку для всіх товарів або налаштувати власні правила тарифікації. Використовуйте атрибут shipping [доставка], якщо потрібно замінити налаштування, указані в Merchant Center.
 • Указуйте ціну в такому форматі, щоб її можна було конвертувати у валюту країни продажу (відповідно до стандарту ISO 4217). Наприклад, замість 10.0012 UAH укажіть 10.01 UAH. Якщо ціну неможливо представити у валюті країни продажу, ми її заокруглимо.
 • Не додавайте суперечливі значення, якщо надсилаєте атрибут кілька разів. Наприклад, не надсилайте дві різні ціни для одного регіону або класу доставки.
 • Надсилайте пропозиції щодо доставки за допомогою фіду рекламних акцій.. Наприклад, якщо ви пропонуєте безкоштовну доставку в період двотижневого літнього розпродажу, завантажте відповідну пропозицію у фіді рекламних акцій і введіть дати, у які вона буде діяти. Використавши код, клієнти зможуть отримати безкоштовну доставку після оплати покупки на сайті. Докладніше про рекламні акції.
 • Чітко зазначайте інформацію про всі додаткові витрати на етапі оплати, якщо вони не пов'язані з доставкою, але важливі для покупки. Наприклад, перерахуйте імпортні й утилізаційні збори, укажіть комісію кредитної картки та вартість доставки. Не включайте ці дані в атрибути tax [податок] і price [ціна].
 • Укажіть вартість доставки в усі регіони, куди ви відправляєте товари. Якщо ви не зазначите її в даних про товар або налаштуваннях доставки облікового запису, ваш товар чи обліковий запис може бути відхилено.
 • Ваші торгові кампанії в Google Ads мають відповідати налаштуванням доставки й даним атрибута availability [наявність] для товару. Докладніше про персоналізацію оголошень за географічним розташуванням.

Додаткові рекомендації

Перегляньте всю вказану тут інформацію, щоб визначити, чи стосуються вимоги вашої країни або товару. Якщо ви порушите ці вимоги, ми відхилимо ваш товар, а на сторінці "Діагностика" в обліковому записі Merchant Center з'явиться відповідне сповіщення.

Швеція, Норвегія або Фінляндія
 • Указуйте вартість доставки до місцезнаходження користувача або до пункту видачі замовлень. У цих країнах вартість доставки до пункту видачі замовлень можна вказувати для таких служб доставки: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto і Schenker. Обов'язково повідомте користувачів вашого сайту, що ви підтримуєте одну з цих служб доставки.
Аргентина, Чилі
 • Указуйте вартість доставки до місцезнаходження користувача, пункту видачі замовлень або магазину, де можна забрати товар.
Виключення пунктів призначення
 • Дані про наявність товару на цільовій сторінці мають відповідати налаштуванням доставки. Якщо в певній країні продажу ви не доставляєте товари по всій її території, указуйте вартість доставки лише для регіонів, у які можна доставити товар.
Доставка з іншої країни
 • Чітко вкажіть на цільовій сторінці, що клієнту може знадобитися сплатити додаткові митні збори. Наприклад, додайте відповідне застереження на етапі оплати, щоб користувачі знали про такі збори, перш ніж оформити замовлення. Не включайте витрати, пов’язані з імпортом або експортом, в атрибути tax [податок] і price [ціна]. Докладніше про вимоги щодо експорту товарів
Підписки на програмне забезпечення та завантажуваний контент
 • Якщо для країни продажу потрібно обов’язково вказувати вартість доставки, укажіть значення "0". Це стосується всіх нематеріальних товарів, наприклад підписок на програмне забезпечення, цифрового контенту або програмного забезпечення, яке можна завантажити з Інтернету. Додати вартість доставки можна за допомогою атрибута shipping [доставка] або в налаштуваннях облікового запису.

Приклади

Форматування тексту

Формат назви має включати атрибут shipping [доставка] та назви потрібних підатрибутів у круглих дужках, розділених двокрапкою ( : ).

У прикладі нижче додано підатрибути country [країна], postal_code [поштовий_індекс] і price [ціна].

Назва shipping(country:postal_code:price) [доставка(країна:поштовий_індекс:ціна)]

Формат значення атрибута має містити значення підатрибутів, розділені двокрапкою ( : ), у такому самому порядку, як і в назві. Наприклад:

Назва        shipping(country:postal_code:price) [доставка(країна:поштовий_індекс:ціна)]
Можливе значення    US:80302:6.49 USD
Можливе значення    US:30*:12.75 USD

Також можна додати лише ціну. Наприклад:

Назва        shipping(price) [доставка(ціна)]
Можливе значення    6.49 USD

Якщо ви не додаєте підатрибути, усе одно надішліть значення атрибута всіх 4 підатрибутів у такому порядку: country [країна], region [регіон], service [тип_доставки], price [ціна]. Наприклад:

Назва        shipping [доставка]
Можливе значення    US:CA:Express:6.49 USD

Якщо для певного товару не потрібно вказувати необов’язковий підатрибут, як-от service [тип_доставки], усе одно додайте двокрапку ( : ) й залиште значення пустим. Наприклад:

Назва        shipping [доставка]
Можливе значення    US:::6.49 USD

Назва        shipping(country:region:price) [доставка(країна:регіон:ціна)]
Можливе значення    US::6.49 USD

Поля для повторного введення даних (приклад регіональної доставки)

Текст

Для кожного товару можна надати до 100 значень доставки, щоб указати різну вартість для окремих місцеположень. Щоб указати кілька місць, надішліть цей атрибут (з такою самою назвою) потрібну кількість разів. Наприклад:

Товар Ортопедична лежанка для собаки
title [назва] Ортопедична лежанка для собаки, розмір XXL
shipping [доставка] US:94002-95460:0 USD
shipping [доставка] US:900*-901*:0 USD
shipping [доставка] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML-формат

Щоб надіслати кілька груп доставки у фід у форматі XML, додайте окремий атрибут для кожної групи. Для кожного товару можна надіслати до 100 атрибутів shipping [доставка].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Поштові індекси

Для США й Австралії поштові індекси можна надсилати за допомогою підатрибута postal_code [поштовий_індекс]. Існує кілька способів надсилання цих значень.

Один поштовий індекс

Додайте повний індекс. Наприклад:

postal_code [поштовий_індекс]    94043

Діапазон поштових індексів

Додайте два повні поштові індекси через дефіс ( - ). Наприклад:

postal_code [поштовий_індекс]    94002-95460

Діапазон поштових індексів із символом підстановки

Додайте будь-яку кількість цифр, за якими стоїть зірочка (*). У цьому прикладі додано індекси, що починаються з 94:

postal_code [поштовий_індекс]    94*

Діапазон поштових індексів із символами підстановки після двох префіксів

Додайте два префікси із зірочкою ( * ) і дефісом ( - ), щоб звузити діапазон. Для обох префіксів використовуйте однакову кількість цифр, наприклад:

postal_code [поштовий_індекс]    94*-95*

Безкоштовна доставка, підписки на програмне забезпечення та завантаження

Щоб указати, що доставка безкоштовна, надішліть для підатрибута price [ціна] значення 0 у валюті країни продажу. Якщо товар нематеріальний, як-от одноразове завантаження файлу або підписка на програмне забезпечення, також укажіть для доставки значення 0. Наприклад:

Товар Антивірус Google, стандартна версія (підписка на 1 рік)
title [назва] Антивірус Google, стандартна версія (підписка на 1 рік)
price [ціна] 299.90 UAH
google_product_category [категорія_товару_в_google] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Програмне забезпечення > Комп’ютерне програмне забезпечення > Антивірусне програмне забезпечення]
brand [бренд] Google
shipping [доставка] US:::0 USD
image_link [посилання_на_зображення] http://www.example.com/image1.jpg
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему

true
Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити вікно пошуку
Додатки Google
Головне меню
Пошук у довідковому центрі
true
71525
false