Gönderim [shipping]

Gönderim [shipping] özelliği, bir ürünün gönderim hızı ve maliyet bilgilerini gösterebilmenizi sağlar. Ürününüzün hesap gönderim ayarları Merchant Center'da tanımlanmamışsa veya Merchant Center'da ayarladığınız gönderim ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde bu özelliği kullanın (ör. toplu veya kırılacak ürünler için gönderim ayarlarınızı geçersiz kılmanız gerekirse).

Gönderim [shipping] özelliği Google ile Satın Al'da kullanılamaz. Gönderim fiyatı, Merchant Center'da hesap düzeyinde ayarlanmalıdır. Google ile Satın Al için gönderim ayarlarını belirleme hakkında daha fazla bilgi

Gönderim ücreti, kargo şirketinin talep ettiği ücret veya doğrudan gönderimle ilgili diğer maliyetleri kapsar. Ücret, "sevkiyata hazırlık", "teslimat", "gönderim", "lojistik" veya "kargo" kelimeleri kullanılarak tanımlandığı takdirde gönderim bedeli olarak kabul edilir. Gönderim ücreti, web sitenizdeki bir terim altında yer alıyorsa sınır ötesi ücretleri de kapsayabilir. Gönderim ücreti, aynı zamanda yukarıda belirtilen 5 terimin her biriyle ilgili sigorta maliyetlerini de içermelidir.

Gönderim, hızı veya müşterinin siparişi verdiği andan ürünü aldığı ana kadar geçen süreyi de kapsar. Gönderim hızı, hem sevkiyata hazırlık süresini (bazen işleme süresi olarak da adlandırılır) hem de nakliye süresini kapsar. Sevkiyata hazırlık süresi, siparişin verildiği andan gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği ana kadar geçen süredir. Nakliye süresi, bir siparişin gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği andan müşterinin siparişi teslim aldığı ana kadar geçen süredir.

Gönderim hızı ve maliyeti, kullanıcıların alışveriş yapmaktan vazgeçmesinin en yaygın nedenleridir. Bu nedenle doğru bilgilerin gösterilmesi, reklamlarınızın ve ücretsiz listelemelerinizin performansını artırabilir.

Ürününüzün gönderim maliyeti gerektirmeyen programlar dahilinde gönderildiği ülkeleri belirtmek için de gönderim [shipping] özelliğini kullanabilirsiniz.

Ne zaman kullanılır?

Google ile Satın Al için kullanılamaz

Gönderim maliyetleri, ücretsiz geliştirilmiş listelemeler için zorunludur. Bunlar, gönderim [shipping] özelliği veya hesap düzeyinde bir gönderim hizmeti aracılığıyla sağlanabilir. Gönderim ayarlarını belirleme hakkında daha fazla bilgi

Gönderim maliyetleri, aşağıdaki ülkelerde Alışveriş reklamları için gereklidir:

 • Avustralya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Kanada
 • Çekya
 • Fransa
 • Almanya
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Japonya
 • Hollanda
 • Polonya
 • Güney Kore
 • İspanya
 • İsviçre
 • İngiltere
 • Amerika Birleşik Devletleri

Ürününüzün gönderildiği diğer ülkeleri belirtmek için bu özelliği kullanın.

Ürününüzün gönderim maliyetleri Merchant Center'da tanımlanmadığında veya Merchant Center'da ayarladığınız gönderim ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde de (toplu ya da kırılacak ürünler için olduğu gibi) bu özelliği kullanın.

Bu özellik ülke, teslimat bölgesi, hizmet, fiyat, sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresini tanımlamak için alt özellikleri kullanır.

Bunlar çeşitli alt özelliklerden oluşur:

 • Ülke [country] (Gerekli)
  Ürünün teslim edilebileceği ülke. ISO 3166-1 ile uyumlu bir ülke kodu gönderin (ör. CH).

 • Teslimat bölgesi (İsteğe bağlı)
  Ürününüzün nerede teslim edilebileceğini belirtmek için aşağıdakilerden birini (ve yalnızca birini) gönderin:
  1. Bölge [region] (İsteğe bağlı)
   Eyalet, bölge veya il gönderin. Bu özellik ABD, Avustralya ve Japonya için desteklenir. Ülke ön eki (ör. NY, NSW, 03) olmadan ISO 3166-2 kod tablosundan bir alt bölüm kodu (US, AU veya JP) gönderin.
  2. Posta kodu [postal_code] (İsteğe bağlı)
   Posta kodu aralığı gönderin. Bu özellik ABD ve Avustralya için desteklenir.
   Aşağıdaki stillerden birini gönderin:
   ZIP kodu veya posta kodu (örneğin: 94043)
   Posta kodu aralığı (örneğin: 94002-95460)
   Joker karakterli ( * ) bir ön ek kullanılan posta kodu aralığı (örneğin: , 94)
   Joker karakterli ( * ) 2 ön ek kullanılan posta kodu aralığı (örneğin: 94*-95*)
  3. Yer kodu [location_id] (İsteğe bağlı)
   Bulunduğunuz konumun Google Ads API (AdWords API) tarafından tanımlandığı şekilde sayısal ölçüt kimliğini gönderin (örneğin, Kaliforniya için 21137'yi kullanın). Bu özellik ABD (eyalet), Avustralya (eyalet) ve Japonya (idari bölge) için desteklenir.
  4. Yer grubu adı [location_group_name] (İsteğe bağlı)
   Merchant Center ayarlarınız üzerinden oluşturup adlandırdığınız bir yer grubu gönderin. Bu grup adlarını burada kullanın (ör. West Coast, Outback). Bu özellik ABD ve Avustralya için desteklenir. Yer grupları oluşturma hakkında daha fazla bilgi

 • Hizmet [service] (İsteğe bağlı)
  Hizmet sınıfı veya gönderim hızı gönderin.
 • Fiyat [price] (Gönderim hızının geçersiz kılınmasının gerektiği durumlarda zorunludur, aksi takdirde isteğe bağlıdır)
  Sabit bir gönderim maliyeti gönderin ve ondalık ayracı olarak nokta [.] kullanın (ör. 3.00 TRY). Fiyatın doğru yorumlanmasını sağlamak için virgül [,] kullanmaktan kaçının.

 • Sevkiyata hazırlık süresi (İsteğe bağlı)
  Bir ürünün sevkiyata hazırlık süresini belirtmek için aşağıdaki alt özellikleri gönderin:
  • Minimum sevkiyata hazırlık süresi [min_handling_time]
   Bir siparişin verildiği tarih ile gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği tarih arasında geçen minimum gün sayısı.
  • Maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time]
   Bir siparişin verildiği tarih ile gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği tarih arasında geçen maksimum gün sayısı.

   Sevkiyata hazırlık süresiyle ilgili gönderim alt özelliklerini ve sevkiyata hazırlık süresiyle ilgili bağımsız özellikleri birlikte kullanmaktan kaçının. Bir ürün için her iki özellik grubu da sağlanırsa gönderim alt özellikleri, bağımsız sevkiyata hazırlık süresi özelliklerini geçersiz kılar. Google ile Satın Al aracılığıyla satılan ürünler için bağımsız özellikler önerilirken reklamlar ve ücretsiz listelemeler için gönderim alt özellikleri önerilir.

   İş günlerini kullanın. Örneğin, bir müşterinin salı günü verdiği sipariş depodan en geç cuma günü çıkıyorsa maksimum sevkiyata hazırlık süresi 3 gündür.
 • Nakliye süresi (İsteğe bağlı)
  Bir ürünün nakliye süresini belirtmek için aşağıdaki alt özellikleri gönderin:
  • Minimum nakliye süresi [min_transit_time]
   Bir ürünün gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği tarih ile müşteriye teslim edildiği tarih arasında geçen minimum gün sayısı.
  • Maksimum nakliye süresi [max_transit_time]
   Bir ürünün gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği tarih ile müşteriye teslim edildiği tarih arasında geçen maksimum gün sayısı.
Not: Google'ın gönderim hızını hesaplayabilmesi için gönderim [shipping] özelliğinin hem maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time] hem de maksimum nakliye süresi [max_transit_time] alt özellikleri için değer sağlamanız gerekir. Sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresi alt özelliklerinin geçerli olarak kabul edilmesi için gönderim fiyatı [shipping_price] alt özelliğine karşılık gelecek bir değer de göndermeniz gerekir.
Gönderim fiyatı [shipping_price] alt özelliğini gönderirseniz söz konusu ürün için eşleşen konumda hesap gönderim hizmeti ayarları (gönderim hizmeti teslimat süreleri ve minimum sipariş değeri dahil) yok sayılır.
Tür

Unicode karakterleri (Önerilen: Yalnızca ASCII)

Desteklenen değerler

AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD için:
0-1.000

AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY için:
0-5.000

ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR için:
0-20.000

INR, JPY, PHP, RUB için:
0-100.000

KRW için:
0-1.000.000

HUF için
0-300.000

CLP için:
0-500.000

COP için:
0-2.000.000

IDR için:
0-10.000.000

VND için:
0-20.000.000

Yinelenen alan

(Bu nedir?)

Gönderim [shipping] özelliğini ürün başına en fazla 100 adede kadar gönderin
Dosya biçimi Örnek giriş
Metin feed'leri

Gönderdiğiniz alt özellikleri ekleyerek adı biçimlendirin. Gönderim [shipping] özelliğini ekleyin ve ardından göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste (: ) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu, fiyat, sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresi bilgilerini göndermek için:

Ad

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)[gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat:minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi: min_nakliye süresi:maks_nakliye_süresi)]

Kullandığınız ve adlandırdığınız alt özellikleri bizimle dilediğiniz sırada paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte, alt özellik değerleri sağlar ancak bunları adlandırmazsanız özellik değerlerinizin alt özellikleri şu sırayla içerdiği varsayılır:

 1. Ülke [country]
 2. Bölge [region]
 3. Hizmet [service]
 4. Fiyat [price]

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla ve iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Tırnak işareti kullanmayın. Örneğin:

Ad shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)[gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat:minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi: min_nakliye süresi:maks_nakliye_süresi)]

Muhtemel değer US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ad shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)[gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat:minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi: min_nakliye süresi:maks_nakliye_süresi)]

Muhtemel değer US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Ad shipping(country:postal_code:price [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat)]
Muhtemel değer US:900*-901*:15.99 USD

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste (:) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad shipping [gönderim]
Muhtemel değer US:::6.49 USD

Ad shipping(country:region:price) [gönderim(ülke:bölge:fiyat)]
Muhtemel değer US::6.49 USD

XML feed'leri

İhtiyacınız varsa isteğe bağlı alt özellikleri ekleyin. Farklı teslimat konumları için gönderim maliyeti belirtmek istiyorsanız gönderim [shipping] özelliğini birden fazla kez gönderip her birinin ilgili alt özelliklerini ekleyin.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Karayolu</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ekspres</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Verilerinizi Content API için biçimlendirmek üzere Content API for Shopping'e bakın.

Kurallar

Bu kuralları uygulayarak ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderdiğinizden emin olun.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzü göstermek için karşılamanız gereken koşullardır. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

 • Hız ve maliyetler de dahil olmak üzere gönderim bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde gönderin.
 • Gönderim hızı ve maliyeti, kullanıcıların bir üründen vazgeçmesinin en yaygın iki nedenidir. Bu nedenle, reklamlarınızın ve listelemelerinizin etkili olması için gönderim ayarlarınızın doğru ve güncel olduğundan emin olmanız gerekir.
  • İlgili tüm gönderim ücretlerini ekleyin. "Gönderim", "teslimat", "sevkiyata hazırlık", "lojistik" veya "kargo" kelimelerini içeren bir satın alma işlemine tüm ücretleri dahil edin.
  • Doğru bir gönderim maliyeti sunamıyorsanız ilgili ücretten daha yüksek olan tahmini bir değer girin. Kullanıcıların ödeyeceği maliyetle eşleştirin veya bunu aşan tahmini bir değer girin. Aşırı derecede yüksek tahmin girmenin ürün performansınızı olumsuz şekilde etkileyebileceğini unutmayın.
 • Doğrudan kişiye gönderim ücretini kullanın. Mağazaya gönderim ücreti veya kullanılabilmesi için üyelik gerektiren bir ücret gibi diğer ücretleri kullanmayın.
 • Açılış sayfanızda ürün bilgilerini tüm kullanıcılara gösterin. Kullanıcının bulunduğu yere gönderim yapmasanız bile reklamınızı tıklayan bir kullanıcının ürününüzle ilgili ayrıntıları görebildiğinden emin olun.
 • Gönderim bilgilerini gönderirken yerel yasalara uyun.

En iyi uygulamalar

Bu en iyi uygulamalar, performans için ürün verilerinizi optimize etmeye yönelik temel koşulların ötesine geçmenize yardımcı olabilir.

 • Merchant Center'da hesap gönderim ayarlarını kullanın. Bu ayarlarla basit sabit ücretler veya karmaşık, özel modeller oluşturabilirsiniz. Merchant Center'da oluşturduğunuz ayarları geçersiz kılmak için son seçenek olarak gönderim [shipping] özelliğini kullanın.
 • Satış yaptığınız ülkenin para biriminde gösterilebilecek bir gönderim fiyatı gönderin (ISO 4217'ye göre). Örneğin, 1,0012 TRY yerine 1,01 TRY değerini gönderin. Belirlediğiniz fiyat, satış yaptığınız ülkenin para biriminde gösterilemiyorsa uygun bir değere yuvarlanır.
 • Özelliği birden fazla kez gönderiyorsanız çakışan bilgiler göndermekten kaçının. Örneğin, aynı bölge veya aynı hizmet sınıfıyla ilgili iki farklı fiyat göndermeyin.
 • Gönderim promosyonlarını promosyon feed'i yoluyla gönderin. Örneğin, 2 haftalık yaz indirimi için ücretsiz gönderim sunuyorsanız satıcı promosyonu feed'ine gönderim promosyonu yükleyin ve geçerli olduğu tarihleri girin. Müşteriler web sitesinde ödeme yaparken bu kodu kullanarak ücretsiz gönderimden yararlanır. Promosyonlar hakkında daha fazla bilgi
 • Ödeme sırasında, gönderimle alakalı olmayan ancak satın alma işlemiyle alakalı olan tüm ek ücretleri açık şekilde belirtin. Örneğin, ithalat vergilerini, geri dönüşüm ücretlerini, kredi kartı ücretlerini ve hizmet ücretlerini listeleyin. Bu bilgileri, vergi veya fiyat özelliklerinin bir parçası olarak göndermeyin. Bunun yerine, gönderim özelliğinde Merchant Center gönderim maliyetiyle birleştirin veya Merchant Center gönderim hizmetlerini kullanarak gönderin.
 • Gönderim yaptığınız tüm bölgeler için gönderim maliyetlerini gönderin. Gönderim yaptığınız bir bölge için ürün verilerinizde veya hesap gönderim ayarlarınız yoluyla gönderim maliyeti göndermezseniz ürününüz ya da hesabınız onaylanmayabilir.
 • Google Ads'deki Alışveriş kampanyalarınızı ürününüzün gönderim ayarları ve stok durumu özelliğiyle eşleştirin. Coğrafi konumlar için reklamları nasıl kişiselleştireceğinizi öğrenin

Ek kurallar

Koşulların ülkenizde veya ürününüz için geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla her bölümü dikkatle inceleyin. Sizin için geçerli olan gereksinimlere uymazsanız ürününüz onaylanmaz. Bu durum, Merchant Center hesabınızdaki Teşhis sayfasında size bildirilir.

İsveç, Norveç veya Finlandiya
 • Kullanıcının adresi veya teslim noktası için gönderim maliyetini gönderin. Gönderim bilgilerini gönderiyorsanız ülkeye bağlı olarak belirli gönderim maliyetini bir teslim noktasına gönderebilirsiniz. Kullanıcıların web sitenizde bu taşıyıcılardan birini desteklediğinizi anladıklarından emin olun.
  • Norveç ve İsveç: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Finlandiya: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Arjantin, Şili
 • Bir kullanıcının adresi, bir teslim noktası veya mağazadan teslim alma işlemi için gönderim maliyetini gönderin.

Fransa

 • Fransa'daki tüm kitap satışları için gönderim maliyetleri eklenmelidir.
Gönderim hedeflerini dışarıda bırakma
 • Açılış sayfanızdaki stok durumunu ürün verilerinizdeki gönderim ayarlarıyla eşleştirin. Satış yaptığınız ülkenin her yerine ürün göndermiyorsanız yalnızca gönderim yaptığınız bölgelerin gönderim maliyetini gönderin.
Satış yapılan ülke dışından gönderim
 • Ek gümrük ücretlerinin uygulanabileceğini açılış sayfanızda belirgin şekilde belirtin. Örneğin, kullanıcıların sipariş vermeden önce bu ücretlerin farkında olmaları için ödeme sırasında bir sorumluluk reddi beyanı ekleyin. İthalat veya ihracat ile ilgili bilgileri, vergi ya da fiyat özelliklerinin bir parçası olarak göndermeyin. İhracat koşulları hakkında daha fazla bilgi
Yazılım abonelikleri ve indirmeler
 • Yazılım aboneliği, dijital içerik veya indirilebilir yazılım gibi elle tutulamayan bir ürünün reklamını yaparken gönderim maliyetini 0 olarak gönderin (satış yaptığınız ülke için gönderim maliyeti gerekiyorsa). Gönderim [shipping] özelliği veya hesap gönderim ayarlarınız üzerinden gönderim maliyetini gönderebilirsiniz.

Örnekler

Metin biçimlendirmesi

Adı biçimlendirmek için "shipping" özelliğini ekleyin, ardından gönderdiğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülkeyi [country], posta kodunu [postal_code] ve fiyatı [price] göndermek için:

Ad shipping(country:postal_code:price [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat)]

Her alt özelliğin değerini adda olan sırayla ve iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Örneğin:

Ad shipping(country:postal_code:price [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat)]
Muhtemel değer US:80302:6.49 USD
Muhtemel değer US:30*:12.75 USD

Sadece fiyatı da gönderebilirsiniz. Örneğin:

Ad shipping(price) [gönderim(fiyat)]
Muhtemel değer 6.49 USD

Ada alt özellikler eklemezseniz 4 alt özelliğin tümünün değerlerini şu sırayla gönderin: ülke [country], bölge [region], hizmet [service], fiyat [price]. Örneğin:

Ad shipping [gönderim]
Muhtemel değer US:CA:Ekspres:6.49 USD

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (ör. hizmet) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste ( : ) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad shipping [gönderim]
Muhtemel değer US:::6.49 USD

Ad shipping(country:region:price) [gönderim(ülke:bölge:fiyat)]
Muhtemel değer US::6.49 USD

Tekrarlanan alanlar (bölgesel gönderim örneği)

Metin

Yerler için tek tek farklı maliyetler belirtmek üzere öğe başına 100 adede kadar gönderim değeri gönderebilirsiniz. Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ortopedik köpek yatağı için ürün verileri

Özellik Değer
Başlık [title] XXL Ortopedik Köpek Yatağı
Gönderim [shipping] US:94002-95460:0 USD
Gönderim [shipping] US:900*-901*:0 USD
Gönderim [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

 

XML

Bir XML feed'i için birden fazla gönderim grubu göndermek amacıyla her gönderim grubu için ek bir özellik ekleyin. Her ürün için 100 adede kadar gönderim [shipping] özelliği gönderebilirsiniz.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Posta kodları

ABD ve Avustralya için posta kodu [postal_code] alt özelliğini kullanarak posta kodu gönderebilirsiniz. Bu değerleri göndermenin birkaç farklı yöntemi vardır.

Tek posta kodu gönderme

Bütün kodu ekleyin. Örneğin: 94043

Kod aralığı gönderme

Tire (-) ile ayrılmış iki tam kod ekleyin. Örneğin: 94002-95460

Joker karakter kullanarak kod aralığı gönderme

Sonunda yıldız işareti ( * ) olan istediğiniz hanede sayı ekleyin. 94 ile başlayan tüm kodlar bu örneğe dahildir. Örneğin: 94*

Joker karakterli 2 ön ek kullanarak kod aralığı gönderme

Daha dar bir aralık oluşturmak için yıldızlı ( * ) ve tireli ( - ) 2 ön ek kullanın. Her iki ön ek için aynı sayıda basamak kullanın. Örneğin: 94*-95*

Ücretsiz gönderim, yazılım abonelikleri ve indirmeler

Gönderim fiyatı [shipping_price] alt özelliği için satış yapılan ülkenin para biriminde 0 ABD dolarına denk gelen değeri göndererek ücretsiz gönderimi dahil edin. Ürününüz tek seferlik indirme veya yazılım aboneliği gibi elle tutulamayan bir ürünse de gönderim ücretini 0 olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin:

Google Güvenlik yazılımı için 29,90 TRY değerindeki bir yıllık abonelik için ürün verileri

Özellik Değer
Başlık [title] Google Güvenlik Yazılımı Temel Sürüm (1 yıllık abonelik)
Fiyat [price] 29.90 TRY
Google ürün kategorisi [google_product_category] Yazılım > Bilgisayar Yazılımları > Antivirüs ve Güvenlik Yazılımları
Marka [brand] Google
Gönderim [shipping] US:::0 USD
Resim bağlantısı [image_link] http://www.example.com/image1.jpg
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
71525
false