shipping [gönderim]: Tanım

shipping [gönderim] özelliği, bir ürünün gönderim hızını ve maliyetini sağlamanıza olanak tanır. Öğenizin hesap gönderim ayarları Merchant Center'da tanımlanmamışsa veya Merchant Center'da ayarladığınız gönderim ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde bu özelliği kullanın (ör. toplu veya kırılacak ürünler için gönderim ayarlarınızı geçersiz kılmanız gerekirse).

shipping [gönderim] özelliği, Google ile Satın Al'da kullanılamaz. Gönderim fiyatı, Merchant Center'da hesap düzeyinde ayarlanmalıdır. Google ile Satın Al için gönderim ayarlarını belirleme hakkında daha fazla bilgi

Gönderim ücreti, taşıyıcı firmanın talep ettiği ücret veya doğrudan gönderimle ilgili diğer maliyetleri kapsar. Ücret, "sevkiyata hazırlık", "teslimat", "gönderim", "lojistik" veya "taşıyıcı" kelimeleri ile tanımlandığı takdirde gönderim bedeli olarak kabul edilir. Gönderim ücreti, internet sitenizde yer alan gönderim şartları altında yer alıyorsa aynı zamanda sınır ötesi ücretleri de kapsayabilir. Gönderim bedeli aynı zamanda yukarıda belirtilen beş terimin her biriyle ilgili sigorta maliyetlerini de içermelidir.

Gönderim, hızı veya müşterinin siparişi verdiği andan ürünü aldığı ana kadar geçen süreyi de kapsar. Gönderim hızı, hem sevkiyata hazırlık süresini (bazen işleme süresi olarak da adlandırılır) hem de nakliye süresini kapsar. Sevkiyata hazırlık süresi, siparişin verildiği andan gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği ana kadar geçen süredir. Nakliye süresi, bir siparişin gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği andan müşterinin siparişi teslim aldığı ana kadar geçen süredir.

Gönderim hızı ve maliyeti, kullanıcıların alışveriş yapmaktan vazgeçmesinin en yaygın nedenleridir. Bu nedenle doğru bilgilerin gösterilmesi, reklamlarınızın ve ücretsiz listelemelerinizin performansını artırabilir.

Ürününüzün gönderim maliyeti gerektirmeyen programlar dahilinde gönderildiği ülkeleri belirtmek için de shipping [gönderim] özelliğini kullanabilirsiniz.

Ne zaman kullanılır?

Google ile Satın Al için kullanılamaz

Gönderim maliyetleri, geliştirilmiş listelemeler için gereklidir.

Gönderim maliyetleri, aşağıdaki ülkelerde Alışveriş reklamları için gereklidir:

 • Avustralya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Kanada
 • Çekya
 • Fransa
 • Almanya
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Hollanda
 • Polonya
 • Güney Kore
 • İspanya
 • İsviçre
 • İngiltere
 • Amerika Birleşik Devletleri
shipping [gönderim] özelliğini göndermek yerine gönderim maliyetlerini Merchant Center ayarlarından belirlemenizi öneririz. Gönderim ayarları hakkında daha fazla bilgi

Öğenizin gönderildiği diğer ülkeleri belirtmek için bu özelliği kullanın.

Öğenizin gönderim maliyetleri Merchant Center'da tanımlanmadığında veya Merchant Center'da ayarladığınız gönderim ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde de (toplu ya da kırılacak ürünler için olduğu gibi) bu özelliği kullanın.

Bu shipping [gönderim] özelliği aşağıdaki alt özellikleri kullanır:

 1. country [ülke] (zorunludur)
  • Ürünün teslim edilebileceği ülke. ISO 3166-1 ile uyumlu bir ülke kodu gönderin (ör. CH).
 2. Teslimat bölgesi belirtmek için (isteğe bağlıdır) aşağıdaki seçeneklerden birini gönderin:
  • region [bölge] (isteğe bağlı)
   Bir eyalet, bölge veya il gönderin. Bu özellik ABD, Avustralya ve Japonya için desteklenir. Ülke ön eki (ör. NY, NSW, 03) olmadan ISO 3166-2 kod tablosundan bir alt bölüm kodu (US, AU veya JP) gönderin.
  • postal_code [posta_kodu] (isteğe bağlı)
   Bir posta kodu aralığı gönderin. Bu özellik ABD ve Avustralya için desteklenir.
   Aşağıdaki stillerden birini gönderin:
   ZIP kodu veya posta kodu (örneğin: 94043)
   Posta kodu aralığı (örneğin: 94002-95460)
   Joker karakterli ( * ) bir ön ek kullanılan posta kodu aralığı (örneğin: , 94*)
   Joker karakterli ( * ) iki ön ek kullanılan posta kodu aralığı (örneğin: 94*-95*)
  • location_id [yer_kodu] (isteğe bağlı)
   Konumunuzun Google Ads API (AdWords API) tarafından tanımlanan sayısal bir ölçüt kimliğini gönderin (ör. Kaliforniya için 21137 kullanın). Bu özellik ABD (eyalet), Avustralya (eyalet) ve Japonya (idari bölge) için desteklenir.
  • location_group_name [yer_grubu_adı] (isteğe bağlı)
   Merchant Center ayarlarınız aracılığıyla oluşturup adlandırdığınız bir yer grubu gönderin. Bu grup adlarını burada kullanın (ör. West Coast, Outback). Bu özellik ABD ve Avustralya için desteklenir. Yer grupları oluşturma hakkında daha fazla bilgi
 3. service [hizmet] (isteğe bağlı)
  • Bir hizmet sınıfı veya gönderim hızı gönderin.
 4. price [fiyat] (gönderim hızının geçersiz kılınmasının gerektiği durumlarda zorunludur, aksi takdirde isteğe bağlıdır)
  • Sabit bir gönderim maliyeti gönderin ve ondalık ayracı olarak nokta [.] kullanın (ör. 3.00 ABD doları). Fiyatın doğru yorumlanmasını sağlamak için virgül [,] kullanmaktan kaçının.
 5. Sevkiyata hazırlık süresini belirtmek için (isteğe bağlıdır) aşağıdaki alt özellikleri gönderin:
  • min_handling_time [minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi] 
   Bir siparişin verildiği tarih ile gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği tarih arasında geçen minimum gün sayısı.
  • max_handling_time [maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi]
   Bir siparişin verildiği tarih ile gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği tarih arasında geçen maksimum gün sayısı.

   Sevkiyata hazırlık süresiyle ilgili gönderim alt özelliklerini ve sevkiyata hazırlık süresiyle ilgili bağımsız özellikleri birlikte kullanmaktan kaçının. Bir ürün için her iki özellik grubu da sağlanırsa gönderim alt özellikleri, bağımsız sevkiyata hazırlık süresi özelliklerini geçersiz kılar. Google ile Satın Al aracılığıyla satılan ürünler için bağımsız özellikler önerilirken reklamlar ve ücretsiz listelemeler için gönderim alt özellikleri önerilir.

   İş günlerini kullanın. Bir müşterinin salı günü verdiği sipariş depodan en geç cuma günü çıkıyorsa maksimum sevkiyata hazırlık süresi 3 gündür.
 6.  Nakliye süresini belirtmek için (isteğe bağlıdır) aşağıdaki alt özellikleri gönderin:
  • min_transit_time [min_nakliye_süresi]
   Bir ürünün gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği tarih ile müşteriye teslim edildiği tarih arasında geçen minimum gün sayısı.
  • max_transit_time [maks._nakliye_süresi]
   Bir ürünün gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği tarih ile müşteriye teslim edildiği tarih arasında geçen maksimum gün sayısı.
Not: Google'ın gönderim hızını hesaplayabilmesi için hem max_handling_time [maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi] hem de max_transit_time [maks._nakliye_süresi] alt özellikleri için değer sağlamanız gerekir. Sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresi alt özelliklerinin geçerli olarak kabul edilmesi için gönderim price [fiyat] alt özelliğine karşılık gelecek bir değer de göndermeniz gerekir.
price [fiyat] özelliğini gönderirseniz söz konusu ürün için eşleşen ülkede hesap gönderim hizmeti ayarları (teslimat süreleri dahil) yok sayılır.

Biçim

Gönderdiğiniz verileri anlayabilmemiz için bu biçimlendirme kurallarına uyun.

Tür

Unicode karakterleri (Önerilen: Yalnızca ASCII)

Desteklenen değerler

AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD için: 
0-1.000

AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY için:
0-5.000

ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR için: 
0-20.000

INR, JPY, PHP, RUB için: 
0-100.000

KRW için:
0-1.000.000

CLP için: 
0-500.000

COP için: 
0-2.000.000

IDR için: 
0-10.000.000

VND için:
0-20.000.000

Yinelenen alan

(Bu nedir?)

Ürün başına 100 adede kadar shipping [gönderim] özelliği gönderin
 
Dosya biçimi Örnek giriş
Metin feed'leri

Gönderdiğiniz alt özellikleri ekleyerek adı biçimlendirin. shipping [gönderim] özelliğini ekleyin ve göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu, fiyat, sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresi bilgilerini göndermek için:

Ad        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time
) [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat:minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:min_nakliye süresi:maks_nakliye_süresi)]

Ada alt özellikler eklemezseniz özellik değerlerinizin alt özellikleri aşağıdaki sırayla içerdiği varsayılır:

 1. country [ülke]
 2. region [bölge]
 3. service [hizmet]
 4. price [fiyat]

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla ve iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Tırnak işareti kullanmayın. Örnek:

Ad        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat:minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:min_nakliye süresi:maks_nakliye_süresi)]

Olası değer    US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örnek:

Ad        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat:minimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:maksimum_sevkiyata_hazırlık_süresi:min_nakliye süresi:maks_nakliye_süresi)]

Olası değer    US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Ad        shipping(country:postal_code:price) [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat)]
Olası değer    US:900*-901*:15.99 USD

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (hizmet gibi) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste ( : ) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örnek:

Ad        shipping [gönderim]
Olası değer    US:::6.49 USD

Ad        shipping(country:region:price) [gönderim(ülke:bölge:fiyat)]
Olası değer    US::6.49 USD

XML feed'leri

İhtiyacınız varsa isteğe bağlı alt özellikleri ekleyin. Farklı teslimat konumları için gönderim maliyeti belirtmek üzere ilgili alt özellikleri ekleyerek birden fazla shipping [gönderim] özelliği gönderin.

<g:shipping>

  <g:country>ABD</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Kara yolu</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>ABD</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ekspres</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Verilerinizi Content API için biçimlendirmek üzere Content API for Shopping'e bakın.

Kurallar

Bu kuralları uygulayarak ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderdiğinizden emin olun.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzü göstermek için karşılamanız gereken koşullardır. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

 • Hız ve maliyetler de dahil olmak üzere gönderim bilgilerini eksiksiz ve doğru gönderin.
 • Gönderim hızı ve maliyeti, kullanıcıların bir üründen vazgeçmesinin en yaygın iki nedenidir. Bu nedenle, reklamlarınızın ve listelemelerinizin etkili olması için gönderim ayarlarınızın doğru ve güncel olduğundan emin olmanız gerekir.
  • İlgili tüm gönderim ücretlerini ekleyin. "Gönderim", "teslimat", "sevkiyata hazırlık", "lojistik" veya "kargo" kelimelerini içeren bir satın alma işlemine tüm ücretleri dahil edin.
  • Doğru bir gönderim maliyeti sunamıyorsanız ilgili ücretten daha yüksek olan tahmini bir değer girin. Kullanıcıların ödeyeceği maliyetle eşleştirin veya bunu aşan tahmini bir değer girin. Aşırı derecede yüksek tahmin girmenin ürün performansınızı olumsuz şekilde etkileyebileceğini unutmayın.
 • Doğrudan kişiye gönderim ücretini kullanın. Mağazaya gönderim ücreti veya kullanılabilmesi için üyelik gerektiren bir ücret gibi diğer ücretleri kullanmayın.
 • Açılış sayfanızda ürün bilgilerini tüm kullanıcılara gösterin. Kullanıcının bulunduğu yere gönderim yapmasanız bile reklamınızı tıklayan bir kullanıcının ürününüzle ilgili ayrıntıları görebildiğinden emin olun.
 • Gönderim bilgilerini gönderirken yerel yasalara uyun.

En iyi uygulamalar

Bu en iyi uygulamalar, performans için ürün verilerinizi optimize etmeye yönelik temel koşulların ötesine geçmenize yardımcı olabilir.

 • Merchant Center'da hesap gönderim ayarlarını kullanın. Bu ayarlarla basit sabit ücretler veya karmaşık, özel modeller oluşturabilirsiniz. Merchant Center'da oluşturduğunuz ayarları geçersiz kılmak için son seçenek olarak shipping [gönderim] özelliğini kullanın.
 • Satış yaptığınız ülkenin para biriminde gösterilebilecek bir gönderim fiyatı gönderin (ISO 4217'ye göre). Örneğin, 1,0012 TRY yerine 1,01 TRY değerini gönderin. Belirlediğiniz fiyat, satış yaptığınız ülkenin para biriminde gösterilemiyorsa uygun bir değere yuvarlanır.
 • Özelliği birden fazla kez gönderdiğiniz durumlarda çakışan bilgiler göndermeyin. Örneğin, aynı bölge veya aynı hizmet sınıfıyla ilgili iki farklı fiyat göndermeyin.
 • Gönderim promosyonlarını promosyon feed'i yoluyla gönderin. Örneğin; iki haftalık yaz indirimi için ücretsiz gönderim sunuyorsanız satıcı promosyonu feed'ine gönderim promosyonu yükleyin ve geçerli olduğu tarihleri girin. Müşteriler web sitesinde ödeme yaparken bu kodu kullanarak ücretsiz gönderimden yararlanır. Promosyonlar hakkında daha fazla bilgi.
 • Ödeme sırasında, gönderimle alakalı olmayan ancak satın alma işlemiyle alakalı olan tüm ek ücretleri açık şekilde belirtin. Örneğin, ithalat vergilerini, geri dönüşüm ücretlerini, kredi kartı ücretlerini ve hizmet ücretlerini listeleyin. Bu bilgileri vergi veya fiyat özelliklerinin bir parçası olarak göndermeyin.
 • Gönderim yaptığınız tüm bölgeler için gönderim maliyetlerini gönderin. Gönderim yaptığınız bir bölge için ürün verilerinizde veya hesap gönderim ayarlarınız yoluyla gönderim maliyeti göndermezseniz ürününüz ya da hesabınız onaylanmayabilir.
 • Google Ads'deki Alışveriş kampanyalarınızı ürününüzün gönderim ayarları ve availability [stok_durumu] özelliği ile eşleştirin. Coğrafi konumlar için reklamları nasıl kişiselleştireceğinizi öğrenin

Ek kurallar

Koşulların ülkenizde veya ürününüz için geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla her bölümü dikkatle inceleyin. Sizin için geçerli olan gereksinimlere uymazsanız ürününüz onaylanmaz. Bu durum, Merchant Center hesabınızdaki Teşhis sayfasında size bildirilir.

İsveç, Norveç veya Finlandiya
 • Kullanıcının adresi veya teslim noktası için gönderim maliyetini gönderin. İsveç, Norveç ve Finlandiya ile ilgili gönderim özelliğini gönderirseniz şu taşıyıcılar için teslim noktasına gönderim maliyetini iletebilirsiniz: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto ve Schenker. Kullanıcıların web sitenizde bu taşıyıcılardan birini desteklediğinizi anladıklarından emin olun.
Arjantin, Şili
 • Bir kullanıcının adresi, bir teslim noktası veya mağazadan teslim alma işlemi için gönderim maliyetini gönderin.
Gönderim hedeflerini dışarıda bırakma
 • Açılış sayfanızdaki stok durumunu ürün verilerinizdeki gönderim ayarlarıyla eşleştirin. Satış yaptığınız ülkenin her yerine ürün göndermiyorsanız yalnızca gönderim yaptığınız bölgelerin gönderim maliyetini gönderin.
Satış yapılan ülke dışından gönderim
 • Ek gümrük ücretlerinin uygulanabileceğini açılış sayfanızda belirgin şekilde belirtin. Örneğin, kullanıcıların sipariş vermeden önce bu ücretlerin farkında olmaları için ödeme sırasında bir sorumluluk reddi beyanı ekleyin. İthalat veya ihracat ile ilgili bilgileri, vergi ya da fiyat özelliklerinin bir parçası olarak göndermeyin. İhracat koşulları hakkında daha fazla bilgi edinin
Yazılım abonelikleri ve indirmeler
 • Yazılım aboneliği, dijital içerik veya indirilebilir yazılım gibi elle tutulamayan bir ürünün reklamını yaparken gönderim maliyetini 0 olarak gönderin (satış yaptığınız ülke için gönderim maliyeti gerekiyorsa). shipping [gönderim] özelliği veya hesap gönderim ayarlarınız yoluyla gönderim maliyetini gönderebilirsiniz.

Örnekler

Metin biçimlendirme

Adı biçimlendirmek için shipping [gönderim] özelliğini ekleyin, ardından gönderdiğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu ve fiyatı göndermek için:

Ad shipping(country:postal_code:price [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat)]

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla listelenmiş ve iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Örneğin:

Ad        shipping(country:postal_code:price) [gönderim(ülke:posta_kodu:fiyat)]
Muhtemel değer    US:80302:6.49 USD
Muhtemel değer    US:30*:12.75 USD

Sadece fiyatı da gönderebilirsiniz. Örneğin:

Ad        shipping(price) [gönderim(fiyat)]
Muhtemel değer    6.49 USD

Ada alt özellikler eklemezseniz 4 alt özelliğin tümünün değerlerini şu sırayla gönderin: ülke, bölge, hizmet, fiyat. Örneğin:

Ad        shipping [gönderim]
Muhtemel değer    US:CA:Express:6.49 USD

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (service [hizmet] gibi) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste ( : ) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad        shipping [gönderim]
Muhtemel değer    US:::6.49 USD

Ad        shipping(country:region:price) [gönderim(ülke:bölge:fiyat)]
Muhtemel değer    US::6.49 USD

Tekrarlanan alanlar (bölgesel gönderim örneği)

Metin

Yerler için tek tek farklı maliyetler belirtmek üzere öğe başına 100 adede kadar gönderim değeri gönderebilirsiniz. Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ürün Ortopedik köpek yatağı
title [ad] XXL Ortopedik Köpek Yatağı
shipping [gönderim] US:94002-95460:0 USD
shipping [gönderim] US:900*-901*:0 USD
shipping [gönderim] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Bir XML feed'i için birden fazla gönderim grubu göndermek amacıyla her gönderim grubu için ayrı bir özellik ekleyin. Her ürün için 100 adede kadar shipping [gönderim] özelliği gönderebilirsiniz.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Ekspres</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Karayolu</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Karayolu</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Posta kodları

ABD ve Avustralya için postal_code [posta_kodu] alt özelliği yoluyla posta kodu gönderebilirsiniz. Bu değerleri gönderebileceğiniz birkaç farklı yol vardır.

Tek posta kodu gönderme

Bütün kodu ekleyin. Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94043

Kod aralığı gönderme

Tire (-) ile ayrılmış 2 tam kod ekleyin Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94002-95460

Joker karakter kullanarak kod aralığı gönderme

Sonunda yıldız ( * ) işareti olan istediğiniz hanede sayı ekleyin. 94 ile başlayan tüm kodlar bu örneğe dahildir. Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94*

Joker karakterli 2 ön ek kullanarak kod aralığı gönderme

Daha dar bir aralık oluşturmak için yıldızlı ( * ) ve tireli ( - ) 2 ön ek kullanın. Her iki ön ek için aynı sayıda basamak kullanın. Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94*-95*

Ücretsiz gönderim, yazılım abonelikleri ve indirmeler

Satış yaptığınız ülkenin para biriminde price [fiyat] alt özelliğini 0 olarak ayarlayarak ücretsiz gönderim ekleyin. Ürününüz tek seferlik indirme veya yazılım aboneliği gibi elle tutulamayan bir ürünse de gönderimi 0 olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin:

Ürün Google Güvenlik Yazılımı Temel Sürüm (1 yıllık abonelik)
title [ad] Google Güvenlik Yazılımı Temel Sürüm (1 yıllık abonelik)
price [fiyat] 29.90 TRY
google_product_category [google_ürün_kategorisi] Yazılım > Bilgisayar Yazılımları > Antivirüs ve Güvenlik Yazılımları
brand [marka] Google
shipping [gönderim] US:::0 USD
image_link [resim_bağlantısı] http://www.example.com/resim1.jpg
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın