Gönderim [shipping]

Gönderim [shipping] özelliği, bir ürünün gönderim hızı ve maliyet bilgilerini gösterebilmenizi sağlar. Ürününüzün hesap gönderim ayarları Merchant Center'da tanımlanmamışsa veya Merchant Center'da ayarladığınız gönderim ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde bu özelliği kullanın (ör. toplu veya kırılacak ürünler için gönderim ayarlarınızı geçersiz kılmanız gerekirse).

Gönderim [shipping] özelliği Google ile Satın Al'da kullanılamaz. Gönderim fiyatı, Merchant Center'da hesap düzeyinde ayarlanmalıdır. Google ile Satın Al için gönderim ayarlarını belirleme hakkında daha fazla bilgi

Gönderim ücreti, kargo şirketinin talep ettiği ücret veya doğrudan gönderimle ilgili diğer maliyetleri kapsar. Ücret, "sevkiyata hazırlık", "teslimat", "gönderim", "lojistik" veya "kargo" kelimeleri kullanılarak tanımlandığı takdirde gönderim bedeli olarak kabul edilir. Gönderim ücreti, web sitenizdeki bir terim altında yer alıyorsa sınır ötesi ücretleri de kapsayabilir. Gönderim ücreti, aynı zamanda yukarıda belirtilen 5 terimin her biriyle ilgili sigorta maliyetlerini de içermelidir.

Gönderim, hızı veya müşterinin siparişi verdiği andan ürünü aldığı ana kadar geçen süreyi de kapsar. Gönderim hızı, hem sevkiyata hazırlık süresini (bazen işleme süresi olarak da adlandırılır) hem de nakliye süresini kapsar. Sevkiyata hazırlık süresi, siparişin verildiği andan gönderimi yapacak kargo şirketine teslim edildiği ana kadar geçen süredir. Nakliye süresi, bir siparişin gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği andan müşterinin siparişi teslim aldığı ana kadar geçen süredir.

Gönderim hızı ve maliyeti, kullanıcıların alışveriş yapmaktan vazgeçmesinin en yaygın nedenleridir. Bu nedenle doğru bilgilerin gösterilmesi, reklamlarınızın ve ücretsiz listelemelerinizin performansını artırabilir.

Ürününüzün gönderim maliyeti gerektirmeyen programlar dahilinde gönderildiği ülkeleri belirtmek için de gönderim [shipping] özelliğini kullanabilirsiniz.

Ne zaman kullanılır?

Google ile Satın Al için kullanılamaz

Gönderim maliyetleri, gönderim [shipping] özelliği veya hesap düzeyinde gönderim hizmeti aracılığıyla sağlanabilir. Gönderim hizmetlerini belirleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gönderim maliyetleri, aşağıdaki ülkelerde Alışveriş reklamları ve ücretsiz listelemeler için gereklidir:

 • Avustralya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Kanada
 • Çekya
 • Fransa
 • Almanya
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Japonya
 • Hollanda
 • Polonya
 • Güney Kore
 • İspanya
 • İsviçre
 • Birleşik Krallık
 • Amerika Birleşik Devletleri

Yerel yasalara veya düzenlemelere bağlı olarak gönderim maliyetlerini paylaşmanız gerekebilir.

Ürününüzün gönderildiği diğer ülkeleri belirtmek için bu özelliği kullanın.

Ürününüzün gönderim maliyetleri Merchant Center'da tanımlanmadığında veya Merchant Center'da ayarladığınız gönderim ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde de (ör. büyük ya da kırılacak ürünlerde) bu özelliği kullanın.

Alt özellikler

Gönderim [shipping] özelliğinde ülke, teslimat bölgesi, hizmet, fiyat, sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresini tanımlamak için alt özellikler kullanılır.

Kullanılan alt özellikler şunlardır:

 • Ülke [country] (Gerekli)
  Ürünün teslim edilebileceği ülke. ISO 3166-1 ile uyumlu bir ülke kodu gönderin (ör. CH).

 • Teslimat bölgesi (İsteğe bağlı)
  Ürününüzün nerede teslim edilebileceğini belirtmek için aşağıdakilerden birini (yalnızca birini) gönderin:
  1. Bölge [region] (İsteğe bağlı)
   Bölge, eyalet veya idari bölge gönderin. Bu özellik ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, Japonya ve Yeni Zelanda için desteklenir. Ülke ön eki (ör. NSW, RJ, ARA, BE, AP, 03, AUK, NY) olmadan ISO 3166-2 kod tablosundan bir alt bölüm kodu (AU, BR, FR DE, IN, JP, NZ, US) gönderin.
  2. Posta kodu [postal_code] (İsteğe bağlı)
   Posta kodu aralığı gönderin. Bu özellik ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, Kanada ve Yeni Zelanda için desteklenir.
   • ZIP kodu veya posta kodu kullanın (örneğin, ABD için 94043 ve Avustralya için 2009).
   • Posta kodu aralığı kullanın (örneğin, ABD için 94002-95460 ve Avustralya için 2009-3000).
   • Joker karakterli (*) bir ön ek bulunan posta kodu aralığı kullanın (ör. 94*).
   • Joker karakterli (*) 2 ön ek bulunan posta kodu aralığı kullanın (ör. "94*-95*").

   Brezilya

   Kısa çizgiden önceki kodları kullanın (ör. posta kodu 30260-070 ise 30260'ı kullanın).

   Kanada

   • Adres sıralama bölgesi (FSA) posta kodu tanımlayıcısını kullanın ve yerel teslim birimini eklemeyin (ör. M5H).
   • Joker karakterli (*) bir ön ek bulunan FSA aralığı kullanın (örneğin, K*).

   Birleşik Krallık

   • Baştaki kodu kullanın (ör. posta kodu N1C 4AG ise N1C'yi kullanın).
   • Baştaki kod aralığını kullanın (SW1A-SW1Y).
   • Joker karakterli (*) bir alan kodu (örneğin, N*) bulunan baştaki kod aralığını kullanın. Alanın tamamını, kısmi bölge kodu olmadan * karakterinden önce ekleyin. Örneğin, N* Kuzey Londra'yı (N1 - N22) kapsar ancak N ile başlayan diğer alan kodlarını kapsamaz. Kuzeybatı posta kodu alanı için NW* kullanmanız gerekir.
  3. Yer kodu [location_id] (İsteğe bağlı)
   Bulunduğunuz konumun Google Ads API (AdWords API) tarafından tanımlandığı şekilde sayısal ölçüt kimliğini gönderin (örneğin, Kaliforniya için 21137'yi kullanın). Bu özellik ABD (eyalet), Almanya (eyalet), Avustralya (eyalet), Brezilya (eyalet), Fransa (bölge), Hindistan (eyalet ve bölge), Japonya (idari bölge) ve Yeni Zelanda (bölge) için desteklenir.
  4. Yer grubu adı [location_group_name] (İsteğe bağlı)
   Merchant Center'da "Bölge" ayarlarınız üzerinden oluşturduğunuz bir yer grubu gönderin. Yer grubu adı için "Bölge Kimliği"ni kullanın. Bu grup adlarını burada kullanın (ör. West Coast, Outback). Bu özellik ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, Kanada ve Yeni Zelanda için desteklenir. Bölge ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Hizmet [service] (İsteğe bağlı)
  • Hizmet sınıfı veya gönderim hızı gönderin.
 • Fiyat [price] (Gönderim hızının geçersiz kılınmasının gerektiği durumlarda zorunlu, aksi takdirde isteğe bağlıdır)
  • Sabit bir gönderim maliyeti gönderin ve ondalık işareti olarak nokta [.] kullanın (ör. 3.00 ABD doları). Fiyatın doğru yorumlanmasını sağlamak için virgül [,] kullanmayın.
 • Sevkiyata hazırlık süresi (İsteğe bağlı)
  Bir ürünün sevkiyata hazırlık süresini belirtmek için aşağıdaki alt özellikleri gönderin:

Sevkiyata hazırlık süresiyle ilgili gönderim alt özelliklerini ve sevkiyata hazırlık süresiyle ilgili bağımsız özellikleri birlikte kullanmaktan kaçının. Bir ürün için her iki özellik grubu da sağlanırsa gönderim alt özellikleri, bağımsız sevkiyata hazırlık süresi özelliklerini geçersiz kılar. Google ile Satın Al aracılığıyla satılan ürünler için bağımsız özellikler önerilirken reklamlar ve ücretsiz listelemeler için gönderim alt özellikleri önerilir.

İş günlerini kullanın. Örneğin, bir müşterinin salı günü verdiği sipariş depodan en geç cuma günü çıkıyorsa maksimum sevkiyata hazırlık süresi 3 gündür.

 • Nakliye süresi (İsteğe bağlı)
  Bir ürünün nakliye süresini belirtmek için aşağıdaki alt özellikleri gönderin:
  • Minimum nakliye süresi [min_transit_time]
   Bir ürünün gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği tarih ile müşteriye teslim edildiği tarih arasında geçen minimum gün sayısıdır.
  • Maksimum nakliye süresi [max_transit_time]
   Bir ürünün gönderimi gerçekleştirecek kargo şirketine teslim edildiği tarih ile müşteriye teslim edildiği tarih arasında geçen maksimum gün sayısıdır.
Not: Google'ın gönderim hızını hesaplayabilmesi için gönderim [shipping] özelliğinin hem maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time] hem de maksimum nakliye süresi [max_transit_time] alt özelliklerine karşılık gelecek değerler sağlamanız gerekir. Sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresi alt özelliklerinin geçerli olarak kabul edilmesi için gönderim [shipping] özelliğinin fiyat [price] alt özelliğine karşılık gelecek bir değer de göndermeniz gerekir.
Gönderim [shipping] özelliğinin fiyat [price] alt özelliğini göndermeniz durumunda, söz konusu ürün için eşleşen konumda hesap gönderim hizmeti ayarları (gönderim hizmeti teslimat süreleri ve minimum sipariş değeri dahil) yok sayılır.
Tür

Unicode karakterleri (Önerilen: Yalnızca ASCII)

Desteklenen değerler

AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD için:
0-1.000

AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY için:
0-5.000

ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR için:
0-20.000

INR, JPY, PHP, RUB için:
0-100.000

KRW için:
0-1.000.000

HUF için
0-300.000

CLP için:
0-500.000

COP için:
0-2.000.000

IDR için:
0-10.000.000

VND için:
0-20.000.000

Yinelenen alan

(Bu nedir?)

Gönderim [shipping] özelliğini ürün başına en fazla 100 gönderin

Schema.org mülkü

(Bu nedir?)

Offer.shippingDetails,

Tür: OfferShippingDetails (Desteklenen mülkler)

Dosya biçimi Örnek giriş
Metin feed'leri

Gönderdiğiniz alt özellikleri ekleyerek adı biçimlendirin. Gönderim [shipping] özelliğini ekleyin ve ardından göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu, fiyat, sevkiyata hazırlık süresi ve nakliye süresi bilgilerini göndermek için:

Ad

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Kullandığınız ve adlandırdığınız alt özellikleri bizimle dilediğiniz sırada paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte, alt özellik değerleri sağlar ancak bunları adlandırmazsanız özellik değerlerinizin alt özellikleri şu sırayla içerdiği varsayılır:

 1. Ülke [country]
 2. Bölge [region]
 3. Hizmet [service]
 4. Fiyat [price]

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla ve iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Tırnak işareti kullanmayın. Örneğin:

Ad shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Muhtemel değer US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ad shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Muhtemel değer US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Ad shipping(country:postal_code:price)
Muhtemel değer US:900*-901*:15.99 USD

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste (:) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad shipping
Muhtemel değer US:::6.49 USD

Ad shipping(country:region:price)
Muhtemel değer US::6.49 USD

XML feed'leri

İhtiyacınız varsa isteğe bağlı alt özellikleri ekleyin. Farklı teslimat konumları için gönderim maliyeti belirtmek istiyorsanız gönderim [shipping] özelliğini birden fazla kez gönderip her birinin ilgili alt özelliklerini ekleyin.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Karayolu</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ekspres</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Verilerinizi Content API için biçimlendirmek üzere Content API for Shopping'e bakın.

Kurallar

Bu kuralları uygulayarak ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderdiğinizden emin olun.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzü göstermek için karşılamanız gereken koşullardır. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

 • Hız ve maliyetler de dahil olmak üzere gönderim bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde gönderin.
 • Gönderim hızı ve maliyeti, kullanıcıların bir üründen vazgeçmesinin en yaygın iki nedenidir. Bu nedenle, reklamlarınızın ve listelemelerinizin etkili olması için gönderim ayarlarınızın doğru ve güncel olduğundan emin olmanız gerekir.
  • İlgili tüm gönderim ücretlerini ekleyin. "Gönderim", "teslimat", "sevkiyata hazırlık", "lojistik" veya "kargo" kelimelerini içeren bir satın alma işlemine tüm ücretleri dahil edin.
  • Doğru bir gönderim maliyeti sunamıyorsanız ilgili ücretten daha yüksek olan tahmini bir değer girin. Kullanıcıların ödeyeceği maliyetle eşleştirin veya bunu aşan tahmini bir değer girin. Aşırı derecede yüksek tahmin girmenin ürün performansınızı olumsuz şekilde etkileyebileceğini unutmayın.
 • Doğrudan kişiye gönderim ücretini kullanın. Mağazaya gönderim ücreti veya kullanılabilmesi için üyelik gerektiren bir ücret gibi diğer ücretleri kullanmayın.
 • Açılış sayfanızda ürün bilgilerini tüm kullanıcılara gösterin. Kullanıcının bulunduğu yere gönderim yapmasanız bile reklamınızı tıklayan bir kullanıcının ürününüzle ilgili ayrıntıları görebildiğinden emin olun.
 • Gönderim bilgilerini gönderirken yerel yasalara uyun.
 • Ülke alt özelliğini paylaşın. Ürünlerinizin doğru şekilde gönderilmesi için gönderim [shipping] özelliğinin ülke [country] alt özelliğini daima paylaşın.

En iyi uygulamalar

Bu en iyi uygulamalar, performans için ürün verilerinizi optimize etmeye yönelik temel koşulların ötesine geçmenize yardımcı olabilir.

 • Merchant Center'da hesap gönderim ayarlarını kullanın. Bu ayarlarla basit sabit ücretler veya karmaşık, özel modeller oluşturabilirsiniz. Merchant Center'da oluşturduğunuz ayarları geçersiz kılmak için son seçenek olarak gönderim [shipping] özelliğini kullanın.
 • Hedef ülkenizin para biriminde temsil edilebilecek bir gönderim fiyatı gönderin (ISO 4217'ye göre). Örneğin, 1.0012 TRY yerine 1.01 TRY değerini gönderin. Belirlediğiniz fiyat, hedef ülkenizin para biriminde gösterilemiyorsa uygun bir değere yuvarlanır.
 • Özelliği birden fazla kez gönderiyorsanız çakışan bilgiler göndermekten kaçının. Örneğin, aynı bölge veya aynı hizmet sınıfıyla ilgili iki farklı fiyat göndermeyin.
 • Gönderim promosyonlarını promosyon feed'i yoluyla gönderin. Örneğin, 2 haftalık yaz indirimi için ücretsiz gönderim sunuyorsanız satıcı promosyonu feed'ine gönderim promosyonu yükleyin ve geçerli olduğu tarihleri girin. Müşteriler web sitesinde ödeme yaparken bu kodu kullanarak ücretsiz gönderimden yararlanır. Promosyonlar hakkında daha fazla bilgi
 • Ödeme sırasında, gönderimle alakalı olmayan ancak satın alma işlemiyle alakalı olan tüm ek ücretleri açık şekilde belirtin. Örneğin, ithalat vergilerini, geri dönüşüm ücretlerini, kredi kartı ücretlerini ve hizmet ücretlerini listeleyin. Bu bilgileri, vergi veya fiyat özelliklerinin bir parçası olarak göndermeyin. Bunun yerine, gönderim özelliğinde Merchant Center gönderim maliyetiyle birleştirin veya Merchant Center gönderim hizmetlerini kullanarak gönderin.
 • Gönderim yaptığınız tüm bölgeler için gönderim maliyetlerini gönderin. Gönderim yaptığınız bir bölge için ürün verilerinizde veya hesap gönderim ayarlarınız yoluyla gönderim maliyeti göndermezseniz ürününüz ya da hesabınız onaylanmayabilir.
 • Google Ads'deki Alışveriş kampanyalarınızı ürününüzün gönderim ayarları ve stok durumu özelliğiyle eşleştirin. Coğrafi konumlar için reklamları nasıl kişiselleştireceğinizi öğrenin
Not: Birincil veri feed'iniz gönderimin zorunlu olduğu bir ülkeye aitse ve gönderimin zorunlu olmadığı (ve bu nedenle gönderim bilgilerinin gönderilmediği) bir ülkede de satış yapıyorsanız gönderim bilgileri sağlamadığınız ülkedeki Alışveriş sekmesinde gösterilirken ürününüzde "fiyat + gönderim bedeli" notu gösterilmeye devam edebilir. "Fiyat + gönderim bedeli" notunu önlemek için yalnızca gönderimin zorunlu olmadığı ülkelerde satış yaptığınızdan emin olun.

Ek kurallar

Koşulların ülkenizde veya ürününüz için geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla her bölümü dikkatle inceleyin. Sizin için geçerli olan gereksinimlere uymazsanız ürününüz onaylanmaz. Bu durum, Merchant Center hesabınızdaki Teşhis sayfasında size bildirilir.

İsveç, Norveç veya Finlandiya
 • Kullanıcının adresi veya teslim noktası için gönderim maliyetini gönderin. Gönderim bilgilerini gönderiyorsanız ülkeye bağlı olarak belirli gönderim maliyetini bir teslim noktasına gönderebilirsiniz. Kullanıcıların web sitenizde bu taşıyıcılardan birini desteklediğinizi anladıklarından emin olun.
  • Norveç ve İsveç: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Finlandiya: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Arjantin, Şili
 • Bir kullanıcının adresi, bir teslim noktası veya mağazadan teslim alma işlemi için gönderim maliyetini gönderin.

Fransa

 • Fransa'daki tüm kitap satışları için gönderim maliyetleri eklenmelidir.
Gönderim hedeflerini dışarıda bırakma
 • Açılış sayfanızdaki stok durumunu ürün verilerinizdeki gönderim ayarlarıyla eşleştirin. Hedef ülkenin her yerine ürün göndermiyorsanız yalnızca gönderim yaptığınız bölgelerin gönderim maliyetini gönderin.
Hedef ülke dışından gönderim
 • Ek gümrük ücretlerinin uygulanabileceğini açılış sayfanızda belirgin şekilde belirtin. Örneğin, kullanıcıların sipariş vermeden önce bu ücretlerin farkında olmaları için ödeme sırasında bir sorumluluk reddi beyanı ekleyin. İthalat veya ihracat ile ilgili bilgileri, vergi ya da fiyat özelliklerinin bir parçası olarak göndermeyin. İhracat koşulları hakkında daha fazla bilgi
Yazılım abonelikleri ve indirmeler
 • Yazılım aboneliği, dijital içerik veya indirilebilir yazılım gibi elle tutulamayan bir ürünün reklamını yaparken gönderim maliyetini 0 olarak gönderin (hedef ülkeniz için gönderim maliyeti gerekiyorsa). Gönderim [shipping] özelliği veya hesap gönderim ayarlarınız üzerinden gönderim maliyetini gönderebilirsiniz.

Örnekler

Metin biçimlendirmesi

Adı biçimlendirmek için "shipping" özelliğini ekleyin, ardından gönderdiğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülkeyi [country], posta kodunu [postal_code] ve fiyatı [price] göndermek için:

Ad shipping(country:postal_code:price)

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla listelenmiş ve iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin.

Örneğin:

Ad shipping(country:postal_code:price)
Muhtemel değer US:80302:6.49 USD
Muhtemel değer US:30*:12.75 USD

Sadece fiyatı da gönderebilirsiniz.

Örneğin:

Ad shipping(price)
Muhtemel değer 6.49 USD

Ada alt özellikler eklemezseniz 4 alt özelliğin tümünün değerlerini şu sırayla gönderin: ülke [country], bölge [region], hizmet [service], fiyat [price].

Örneğin:

Ad shipping
Muhtemel değer US:CA:Express:6.49 USD

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (ör. hizmet) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste ( : ) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın.

Örneğin:

Ad shipping
Muhtemel değer US:::6.49 USD

Ad shipping(country:region:price)
Muhtemel değer US::6.49 USD

Tekrarlanan alanlar (bölgesel gönderim örneği)

Metin

Yerler için tek tek farklı maliyetler belirtmek üzere öğe başına 100 adede kadar gönderim değeri gönderebilirsiniz. Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ortopedik köpek yatağı için ürün verileri

Özellik Değer
Başlık [title] XXL Ortopedik Köpek Yatağı
Gönderim [shipping] US:94002-95460:0 USD
Gönderim [shipping] US:900*-901*:0 USD
Gönderim [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

XML

Bir XML feed'i için birden fazla gönderim grubu göndermek amacıyla her gönderim grubu için ek bir özellik ekleyin. Her ürün için 100 adede kadar gönderim [shipping] özelliği gönderebilirsiniz.

<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>CA</g:region>
<g:service>Express</g:service>
<g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>OR</g:region>
<g:service>Ground</g:service>
<g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>WA</g:region>
<g:service>Ground</g:service>
<g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Posta kodları

ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, Kanada ve Yeni Zelanda için posta kodlarını posta kodu [postal_code] özelliğini kullanarak gönderebilirsiniz. Bölgeye bağlı olarak bu değerleri göndermenin birkaç farklı yolu vardır.

Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri

 • Posta kodu kullanın (ör. 94043).
 • Posta kodu aralığı kullanın (ör. "94002-95460").
 • Joker karakterli (*) bir ön ek bulunan posta kodu aralığı kullanın (ör. 94*).
 • Joker karakterli (*) 2 ön ek bulunan posta kodu aralığı kullanın (ör. "94*-95*").

Brezilya

 • Kısa çizgiden önceki kodları kullanın (ör. posta kodu 30260-070 ise 30260'ı kullanın).

Kanada

 • Adres sıralama bölgesi (FSA) posta kodu tanımlayıcısını kullanın. Yerel teslim birimini eklemeyin (ör. M5H).
 • Joker karakterli (*) bir ön ek bulunan FSA aralığı kullanın (örneğin, K*).

Birleşik Krallık

 • Baştaki kodu kullanın (ör. posta kodu N1C 4AG ise N1C'yi kullanın).
 • Baştaki kod aralığını kullanın (SW1A-SW1Y).
 • Joker karakterli (*) bir alan kodu (örneğin, N*) bulunan baştaki kod aralığını kullanın. Alanın tamamını, kısmi bölge kodu olmadan * karakterinden önce ekleyin. Örneğin, N* Kuzey Londra'yı (N1 - N22) kapsar ancak N ile başlayan diğer alan kodlarını kapsamaz. Kuzeybatı posta kodu alanı için NW* kullanmanız gerekir.
Ücretsiz gönderim, yazılım abonelikleri ve indirmeler

Gönderim [shipping] özelliğinin fiyat [price] alt özelliği için hedef ülkenin para biriminde 0 ABD dolarına denk gelen değeri göndererek ücretsiz gönderimi dahil edin. Ürününüz tek seferlik indirme veya yazılım aboneliği gibi elle tutulamayan bir ürünse de gönderim ücretini 0 olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin:

Google Güvenlik yazılımı için 29,90 TRY değerindeki bir yıllık abonelik için ürün verileri

Özellik Değer
Başlık [title] Google Güvenlik Yazılımı Temel Sürüm (1 yıllık abonelik)
Fiyat [price] 29.90 TRY
Google ürün kategorisi [google_product_category] Yazılım > Bilgisayar Yazılımları > Antivirüs ve Güvenlik Yazılımları
Marka [brand] Google
Gönderim [shipping] US:::0 USD
Resim bağlantısı [image_link] http://www.example.com/image1.jpg
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false
false
true
true
71525
false
false