identifier_exists [có_mã_nhận_dạng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] để chỉ ra rằng không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm của bạn. Số nhận dạng sản phẩm duy nhất được gửi thông qua các thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu), mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất]brand [thương_hiệu].

Thời điểm sử dụng

Dùng cho các sản phẩm không có GTIN, MPN hoặc thương hiệu.

  • Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm mới (mà bạn gửi thông qua thuộc tính condition [tình_trạng]) và không được gán mã nhận dạng sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu bên dưới thì hãy gửi giá trị không hoặc sai cho thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng].

Sử dụng bộ quy tắc sau đây để cung cấp đúng mã nhận dạng cho từng sản phẩm.

Yêu cầu về mã nhận dạng sản phẩm
Dành cho tất cả danh mục

Thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] là bắt buộc nếu sản phẩm được sản xuất rộng rãi và có GTIN.

  Hàng may mặc Nội dung nghe nhìn Các danh mục khác

Mã nhận dạng sản phẩm bắt buộc theo danh mục

Bắt buộc phải có giá trị cho thuộc tính brand [thương_hiệu] Bắt buộc phải có giá trị cho thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] (ví dụ: ISBN)

Bắt buộc phải có giá trị cho thuộc tính brand [thương_hiệu] (nếu không có thương hiệu, hãy cung cấp tên nhà sản xuất / nhà cung cấp)

Nếu không có GTIN, hãy cung cấp thuộc tính mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] .

Lựa chọn khác Nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu về mã nhận dạng sản phẩm, hiệu suất của mặt hàng có thể bị hạn chế.

Các sản phẩm có thể không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất bao gồm:

  • Hàng thiết kế riêng hoặc mặt hàng có duy nhất một sản phẩm, ví dụ như áo thun thiết kế riêng, tác phẩm nghệ thuật hoặc hàng thủ công
  • Sản phẩm được sản xuất trước khi có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) như các sản phẩm cổ điển, đồ cổ, sách xuất bản trước năm 1970 và các mặt hàng đặc biệt khác

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại

Boolean (logic)

Giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu văn bản và XML)
yes [có], true [đúng], no [không], false [sai]

Giá trị được hỗ trợ 
(Nguồn cấp dữ liệu Content API)

true [đúng], false [sai]
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

no [không]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:identifier_exists>không</g:identifier_exists>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

  • Hãy đảm bảo chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ mã nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
  • Các sản phẩm sẽ bị loại bỏ nếu bạn đặt không chính xác giá trị cho thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] thành không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại mã nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Ví dụ

Sản phẩm không có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu

An illustration of a woman wearing a black dress

Sản phẩm Đầm đen đặt may
title [tiêu_đề] Đầm đen đặt may
price [giá] 32 USD
color [màu_sắc] màu đen
size [kích_thước] M
có mã nhận dạng không
tình trạng mới
theo_gói
gtin (Để trống vì đầm được may theo thiết kế và không có GTIN)
mpn (Để trống vì đầm được may theo thiết kế và không có MPN)

An illustration of a scarf that

Sản phẩm Khăn len
title [tiêu_đề] Khăn len chấm bi dệt tay - cam / đen
có mã nhận dạng không
price [giá] 15 USD
color [màu_sắc] cam / đen
tình trạng mới
gtin (Để trống vì khăn này dệt theo thiết kế và không có GTIN)
mpn (Để trống vì khăn này dệt theo thiết kế và không có MPN)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố