identifier_exists [có_mã_nhận_dạng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] để chỉ ra rằng không có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm của bạn. Số nhận dạng sản phẩm duy nhất được gửi thông qua các thuộc tính gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu), mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất]brand [thương_hiệu].

Thời điểm sử dụng

Dùng cho các sản phẩm không có GTIN, MPN hoặc thương hiệu.

Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm mới (mà bạn gửi thông qua thuộc tính condition [tình_trạng]) và không có giá trị được gửi cho thuộc tính gtin, hoặc cả hai thuộc tính mpn and brand [thương_hiệu], thì hãy gửi giá trị không hoặc sai cho thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng].

Các sản phẩm có thể không có số nhận dạng sản phẩm duy nhất bao gồm:

  • Hàng thiết kế hoặc mặt hàng có số lượng là một như áo thun thiết kế, tác phẩm nghệ thuật hoặc hàng thủ công
  • Sản phẩm được sản xuất trước khi có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) như các sản phẩm cổ điển, đồ cổ, sách xuất bản trước năm 1970 và các mặt hàng đặc biệt khác

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại

Boolean (logic)

Giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu văn bản và XML)
yes [có], true [đúng], no [không], false [sai]

Giá trị được hỗ trợ 
(Nguồn cấp dữ liệu Content API)

true [đúng], false [sai]
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

no [không]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:identifier_exists>không</g:identifier_exists>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

  • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Ví dụ

Sản phẩm không có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu

An illustration of a woman wearing a black dress

Sản phẩm Đầm đen đặt may
title [tiêu_đề] Đầm đen đặt may
price [giá] 32 USD
color [màu_sắc] màu đen
size [kích_thước] M
có mã nhận dạng không
tình trạng mới
theo_gói
gtin (Để trống vì đầm được may theo thiết kế và không có GTIN)
mpn (Để trống vì đầm được may theo thiết kế và không có MPN)

An illustration of a scarf that

Sản phẩm Khăn len
title [tiêu_đề] Khăn len chấm bi dệt tay - cam / đen
có mã nhận dạng không
price [giá] 15 USD
color [màu_sắc] cam / đen
tình trạng mới
gtin (Để trống vì khăn này dệt theo thiết kế và không có GTIN)
mpn (Để trống vì khăn này dệt theo thiết kế và không có MPN)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố