installment [trả_góp]: Định nghĩa

 
Bạn cần sử dụng thuộc tính installment [trả_góp] để cho người dùng biết chi tiết về gói trả góp hàng tháng mà bạn đề nghị trả cho sản phẩm.

Thời điểm sử dụng

Sử dụng thuộc tính này để thông báo cho người dùng biết rằng họ có thể thanh toán sản phẩm của bạn thông qua gói trả góp hằng tháng. Thuộc tính price [giá] là khoản thanh toán trả trước, còn thuộc tính installment [trả_góp] là khoản thanh toán hằng tháng. Điều này áp dụng cho tất cả các quốc gia, ngoại trừ Brazil và Mexico.

Ở các quốc gia ngoài Mỹ Latinh, bạn chỉ có thể sử dụng hình thức trả góp cho điện thoại di động và máy tính bảng. Thuộc tính price [giá] (thấp bằng 0) sẽ được coi là khoản thanh toán trả trước (bao gồm mọi khoản thanh toán trả trước cho thiết bị và phí kích hoạt) và thuộc tính installment [trả_góp] sẽ dành cho các khoản thanh toán trả góp hằng tháng cho thiết bị không dây của bạn. Ngoài ra, có thể bổ sung chi phí liên quan cùng gói đăng ký không dây bằng thuộc tính subscription_cost [chi_phí_đăng _ký]. Tìm hiểu thêm về subscription_cost [chi_phí_đăng _ký]

Chỉ các quốc gia Mỹ Latinh: Một ưu đãi sử dụng thuộc tính installment [trả_góp] sẽ được coi là một ưu đãi trong đó người dùng có thể mua sản phẩm bằng cách trả giá trước hoặc trả góp. Sử dụng thuộc tính price [giá] để cho biết số tiền thanh toán đầy đủ và thuộc tính installment [trả_góp] để cho biết các khoản thanh toán trả góp thay thế và tần suất.

Thuộc tính installment [trả_góp] sử dụng 2 thuộc tính phụ sau:

 • months [tháng] (bắt buộc) 
  Số nguyên, số lần trả góp mà người mua phải trả.
 • amount [số_tiền] (bắt buộc)
  ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Số và đơn vị tiền tệ
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

 

Định dạng giá trị bằng cách gửi các thuộc tính phụ months [tháng]amount [số tiền] được phân cách nhau bằng dấu hai chấm ( : ). Bạn không được sử dụng dấu ngoặc kép. Ví dụ: đối với 6 lần thanh toán hàng tháng, mỗi lần 50 BRL, hãy gửi:


6:50 BRL

 

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:installment>

  <g:months>6</g:months>

  <g:amount>50 BRL</g:amount>

</g:installment>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Khớp gói trả góp mà bạn hiển thị trên trang đích của mình. Bạn cũng có thể hiển thị các tùy chọn trả góp khác trên trang đích nhưng gói mà bạn gửi phải dễ tìm trên trang đích.
 • Không yêu cầu người dùng phải có thẻ khách hàng thân thiết để chọn tùy chọn trả góp mà bạn gửi.
 • Không sử dụng thuộc tính installment [trả_góp] cho gói đăng ký phần mềm. Để sử dụng gói đăng ký phần mềm, người tiêu dùng phải thanh toán trước, nên bạn hãy gửi mức chi phí trả trước hằng năm bằng thuộc tính price [giá].
 • Không đưa phí kích hoạt vào thuộc tính price [giá] cho các sản phẩm bán ở Hoa Kỳ. Hệ thống không hỗ trợ các gói đăng ký cho Quảng cáo mua sắm ở Hoa Kỳ.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Gửi giá trị chính xác cho chi phí trả góp phù hợp với ISO 4217. Ví dụ: hãy gửi 1.01 MXN thay vì 1.0012 MXN, nếu không chúng tôi sẽ làm tròn giá trị đã gửi.

Ví dụ

Các biến thể (chỉ ở Mỹ Latinh)

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu sắc hoặc kích thước thì bạn cũng có thể đưa ra các mức giá khác nhau cho từng biến thể. Ví dụ:

An example of ads without placeholder images

Dữ liệu sản phẩm áo phông Android xanh lục
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id [id] 9876–S–GRN
title [tiêu_đề] Áo thun Android – Xanh lá cây – Nhỏ
price [giá] 30 MXN
installment [trả_góp] 3:10 MXN
color [màu_sắc] xanh lục
kích thước [size] s
id [id] 9876–S–GRN
id nhóm mặt hàng [item_group_id] 9876

 

Dữ liệu sản phẩm áo phông Android màu xanh lam
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id [id] 9876–S–GRN
title [tiêu_đề] Áo thun Android – Xanh dương – Nhỏ
price [giá] 30 MXN
installment [trả_góp] 3:10 MXN
color [màu_sắc] xanh lam
kích thước [size] s
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876

 

Dữ liệu sản phẩm áo phông Android màu vàng
Thuộc tính Dữ liệu sản phẩm
id [id] 9876–S–GRN
title [tiêu_đề] Áo thun Android – Vàng – Nhỏ
price [giá] 30 MXN
installment [trả_góp] 3:10 MXN
color [màu_sắc] vàng
kích thước [size] s
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] 9876
Điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả góp

Bạn có thể gửi mức giá thấp bằng 0 cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng bán trả góp hằng tháng. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với giá.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 – 32 GB – Xanh đậm – Có trả góp
price [giá] 36,95 USD (thanh toán trước khi xác nhận mua hàng)
installment [trả_góp] 24:29,95 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

 

Sản phẩm Google Nexus 9
title [tiêu_đề] Google Nexus 9 – 32 GB – Đen – Có trả góp
price [giá] 0 EUR
installment [trả_góp] 12:30 EUR
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng]

Điện thoại hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả góp và đi kèm với gói đăng ký

Gửi tổng giá trị cho khoản trả trước (thấp nhất bằng 0) trong thuộc tính price [giá] và bao gồm mọi khoản phí kích hoạt và/hoặc phí một lần. Gửi thuộc tính price [giá] bằng 0 nếu không có chi phí trả trước. Ghi rõ trong tiêu đề rằng sản phẩm không dây của bạn yêu cầu sử dụng gói đăng ký trong một thời hạn nhất định và thanh toán trả góp. Tìm hiểu thêm về thuộc tính giá

Lưu ý: subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] không áp dụng tại Hoa Kỳ hoặc Mỹ Latinh.


An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – Có hợp đồng và mua trả góp trong vòng 12 kỳ
price [giá] 40 EUR
installment [trả_góp] 12:18 EUR
subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] month:12:10.00 EUR
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

 

Sản phẩm Google Nexus 9
title [tiêu_đề] Google Nexus 9 – 32 GB – Đen – Có hợp đồng và mua trả góp trong vòng 24 kỳ
price [giá] 0 EUR
installment [trả_góp] 24:10 EUR
subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] month:24:10.00 EUR
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử> Máy tính> Máy tính bảng]

Điện thoại hoặc máy tính bảng bán theo hình thức trả góp (chỉ các quốc gia Mỹ Latinh)

Gửi tổng giá trị cho chi phí mua hàng trong thuộc tính price [giá]. Ngoài ra còn có tùy chọn thay thế là trả góp hằng tháng bằng thuộc tính installment [trả_góp]. Ghi rõ trong tiêu đề rằng sản phẩm không dây của bạn bán theo hình thức trả góp. Tìm hiểu thêm về thuộc tính giá
An illustration with 3 different colors of one mobile phone
Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 – 32 GB – Xanh đen đậm – trả góp trong 12 tháng
price [giá] 1080 BRL
installment [trả_góp] 12:95 BRL
subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] (phải để trống vì không có hợp đồng dịch vụ)
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

 

Sản phẩm Google Nexus 9
title [tiêu_đề] Google Nexus 9 – 32 GB – Đen – trả góp trong 24 tháng
price [giá] 1800 BRL
installment [trả_góp] 24:10 BRL
subscription_cost [chi_phí_đăng_ký] (phải để trống vì không có hợp đồng dịch vụ)
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng]
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố