Thuộc tính nhãn tùy chỉnh 0–4 [custom_label_0–4]

Các nhãn tùy chỉnh, từ nhãn tùy chỉnh 0 [custom_label_0] đến nhãn tùy chỉnh 4 [custom_label_4], cho phép bạn tạo các bộ lọc cụ thể để sử dụng trong chiến dịch Mua sắm. Hãy sử dụng các bộ lọc này để báo cáo và đặt giá thầu cho các nhóm sản phẩm. Khách hàng sẽ không nhìn thấy thông tin bạn đưa vào thuộc tính này.

Ví dụ: bạn có thể gắn nhãn một nhóm sản phẩm là sản phẩm theo mùa, hàng thanh lý hoặc tỷ giá bán.

Trường hợp sử dụng

 • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Nếu bạn quảng cáo sản phẩm thông qua chiến dịch Mua sắm trong Google Ads, hãy sử dụng nhãn tùy chỉnh để nhóm các sản phẩm nhằm báo cáo và đặt giá thầu.

Thuộc tính nhãn tùy chỉnh được đánh số từ 0 – 4:

 • Nhãn tùy chỉnh 0 [custom_label_0]
 • Nhãn tùy chỉnh 1 [custom_label_1]
 • Nhãn tùy chỉnh 2 [custom_label_2]
 • Nhãn tùy chỉnh 3 [custom_label_3]
 • Nhãn tùy chỉnh 4 [custom_label_4]

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode. Khuyên dùng: chỉ ASCII), không phân biệt chữ hoa chữ thường
Giới hạn

1-100 ký tự, tối đa 1.000 giá trị duy nhất trên toàn bộ tài khoản cho mỗi thuộc tính nhãn tùy chỉnh (tổng cộng lên đến 5.000 nhãn)

Trường lặp lại Không, nhưng bạn có thể tạo tối đa năm nhãn tùy chỉnh đánh số từ nhãn tùy chỉnh 0 [custom_label_0] đến nhãn tùy chỉnh 4 [custom_label_4]
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV)

mùa hè

XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:custom_label_0>mùa hè</g:custom_label_0>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Chỉ gửi 1 giá trị cho từng thuộc tính nhãn tùy chỉnh.
 • Tạo tối đa 1.000 nhãn duy nhất cho mỗi thuộc tính nhãn tùy chỉnh trong tài khoản (tổng cộng tối đa 5.000 nhãn, 1.000 nhãn cho mỗi thuộc tính). Nếu bạn gửi sản phẩm có nhãn tùy chỉnh sau khi vượt quá giới hạn, các nhãn bổ sung đó sẽ không được tính vào trong việc báo cáo và đặt giá thầu. Những sản phẩm có nhãn mà bạn gửi sau khi vượt quá giới hạn sẽ được xem như là chưa có nhãn khi gộp nhóm sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, hãy giảm số lượng nhãn duy nhất, sau đó gửi lại dữ liệu sản phẩm.
 • Chỉ sử dụng thuộc tính nhãn tùy chỉnh cho các chiến dịch Mua sắm. Đối với quảng cáo Hiển thị dùng cùng chiến dịch tiếp thị lại động, hãy sử dụng các thuộc tính nhãn gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo hiển thị [ads_labels]cách gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo hiển thị [ads_grouping].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Tạo tối đa năm nhãn tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm: từ nhãn tùy chỉnh 0 [custom_label_0] đến nhãn tùy chỉnh 4 [custom_label_4]
 • Chọn định nghĩa của riêng bạn cho từng nhãn tùy chỉnh trong số 5 nhãn tùy chỉnh. Ghi nhớ các giá trị có thể cho mỗi nhãn. Bạn có thể thêm các giá trị cho mỗi sản phẩm trong tài khoản Merchant Center dựa trên định nghĩa của mình.
 • Sử dụng quy tắc của nguồn cấp dữ liệu để gán nhãn tùy chỉnh tự động dựa trên các giá trị bạn đã gửi trong dữ liệu sản phẩm của mình. Ví dụ: nếu muốn nhãn tùy chỉnh đại diện cho nhiều khoảng giá, bạn có thể đặt quy tắc tự động áp dụng một giá trị nhất định cho custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] dựa trên khoảng giá. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng các nhãn sau: 0-5, 5-10, 10-20, 20 trở lên. Tìm hiểu thêm về quy tắc nguồn cấp dữ liệu

Ví dụ

Định nghĩa nhãn tùy chỉnh

Thiết lập các định nghĩa của riêng bạn cho các nhãn tùy chỉnh và chỉ bao gồm một loại nhãn cho mỗi thuộc tính. Định nghĩa này không phải là nội dung bạn nhập vào Google Ads hay Merchant Center, nhưng sẽ giúp bạn hiểu được nên đưa vào những giá trị nào.

Thuộc tính custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0]
Định nghĩa của bạn Mùa
Giá trị mẫu Mùa đông, mùa xuân, mùa hè, mùa thu
   
Thuộc tính custom_label_1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
Định nghĩa của bạn Tỷ lệ bán
Giá trị mẫu Bán chạy nhất, bán chậm
   
Thuộc tính custom_label_2 [nhãn_tùy_chỉnh_2]
Định nghĩa của bạn Khoảng giá
Giá trị mẫu 0-5, 5-10, 10-20, 20+
   
Thuộc tính custom_label_3 [nhãn_tùy_chỉnh_3]
Định nghĩa của bạn Lợi nhuận
Giá trị mẫu Biên lợi nhuận thấp, biên lợi nhuận cao
   
Thuộc tính custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
Định nghĩa của bạn Năm phát hành
Giá trị mẫu 1998, 2000, 2010, 2016
Giá trị mẫu

Đối với mỗi sản phẩm gửi đi, bạn chỉ có thể thêm một nhãn (ví dụ: “mùa hè”) cho mỗi thuộc tính (ví dụ: nhãn tùy chỉnh 0 [custom_label_0]). Tuy nhiên, nếu muốn thêm nhiều nhãn, bạn có thể thêm các thuộc tính nhãn tùy chỉnh khác.

Hãy nhớ rằng bạn không bắt buộc phải thêm các thuộc tính này. Vì vậy, chỉ thêm một nhãn tùy chỉnh khi nhãn đó giúp ích cho bạn.

Dữ liệu sản phẩm cho Kính râm Google Malibu

Thuộc tính

Giá trị

Nhãn tùy chỉnh 0 [custom_label_0]

Mùa hè

Nhãn tùy chỉnh 2 [custom_label_2]

5-10

Nhãn tùy chỉnh 4 [custom_label_4]

2016

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false
false