custom_label_0–4 [nhãn_tùy_chỉnh_0–4]: Định nghĩa

 

Nhãn tùy chỉnh, từ custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] đến custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4], cho phép bạn tạo bộ lọc cụ thể để sử dụng trong Chiến dịch mua sắm của mình. Hãy sử dụng các bộ lọc này để báo cáo và đặt giá thầu cho các nhóm sản phẩm. Thông tin bạn đưa vào thuộc tính này sẽ không được hiển thị cho người dùng.

Ví dụ: bạn có thể gắn nhãn một nhóm sản phẩm là sản phẩm theo mùa, hàng thanh lý hoặc tỷ lệ bán.

Trường hợp sử dụng

 • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Nếu bạn quảng cáo sản phẩm thông qua Chiến dịch mua sắm trong Google Ads, hãy sử dụng nhãn tùy chỉnh để nhóm sản phẩm để báo cáo và đặt giá thầu. 

Thuộc tính nhãn tùy chỉnh được đánh số từ 0 đến 4: 

 • custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] 
 • custom_label_1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
 • custom_label_2 [nhãn_tùy_chỉnh_2] 
 • custom_label_3 [nhãn_tùy_chỉnh_3] 
 • custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4] 

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode. Khuyên dùng: chỉ ASCII), không phân biệt chữ hoa chữ thường
Giới hạn

1-100 ký tự, tối đa 1.000 giá trị duy nhất trên toàn bộ tài khoản cho mỗi thuộc tính nhãn tùy chỉnh (tổng cộng lên đến 5.000 nhãn)

Trường lặp lại Không, nhưng bạn có thể tạo tối đa năm nhãn tùy chỉnh được đánh số từ custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] đến custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

mùa hè

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:custom_label_0>mùa hè</g:custom_label_0>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Chỉ gửi 1 giá trị cho mỗi thuộc tính nhãn tùy chỉnh. 
 • Tạo tối đa 1.000 nhãn duy nhất cho mỗi thuộc tính nhãn tùy chỉnh trong tài khoản (tổng cộng tối đa 5.000 nhãn, 1.000 nhãn cho mỗi thuộc tính). Nếu gửi sản phẩm có nhãn tùy chỉnh sau khi vượt quá giới hạn, bạn sẽ không thấy báo cáo về sản phẩm với các nhãn bổ sung đó. Bạn cũng có thể thấy các lỗi báo cáo khác. Để khắc phục sự cố, hãy giảm số lượng nhãn duy nhất, sau đó gửi lại dữ liệu sản phẩm.
 • Chỉ sử dụng thuộc tính nhãn tùy chỉnh cho các Chiến dịch mua sắm. Đối với Quảng cáo hiển thị hình ảnh sử dụng cùng chiến dịch tiếp thị lại động, hãy dùng thuộc tính ads_labels [nhãn_ads]ads_grouping [nhóm_ads]. Tìm hiểu thêm về thông tin đặc tả thuộc tính của Quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Tạo tối đa năm nhãn tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm: từ custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] đến custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
 • Chọn định nghĩa của riêng bạn cho từng nhãn tùy chỉnh trong số 5 nhãn tùy chỉnh. Ghi nhớ các giá trị có thể cho mỗi nhãn. Bạn có thể thêm các giá trị cho mỗi sản phẩm trong tài khoản Merchant Center dựa trên định nghĩa của mình.
 • Sử dụng quy tắc của nguồn cấp dữ liệu để gán nhãn tùy chỉnh tự động dựa trên các giá trị bạn đã gửi trong dữ liệu sản phẩm của mình. Ví dụ: nếu muốn nhãn tùy chỉnh đại diện cho nhiều khoảng giá, bạn có thể đặt quy tắc tự động áp dụng một giá trị nhất định cho custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] dựa trên khoảng giá. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng các nhãn sau: 0-5, 5-10, 10-20, 20 trở lên. Tìm hiểu thêm về quy tắc nguồn cấp dữ liệu

Ví dụ

Định nghĩa nhãn tùy chỉnh

Thiết lập các định nghĩa của riêng bạn cho các nhãn tùy chỉnh và chỉ bao gồm một loại nhãn cho mỗi thuộc tính. Định nghĩa này không phải là nội dung bạn nhập vào Google Ads hoặc Merchant Center, nhưng định nghĩa sẽ giúp bạn hiểu được những giá trị nào bạn nên bao gồm.

Thuộc tính custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0]
Định nghĩa của bạn Mùa
Giá trị mẫu mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu
   
Thuộc tính custom_label_1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
Định nghĩa của bạn Tỷ lệ bán
Giá trị mẫu bán chạy nhất, bán ế
   
Thuộc tính custom_label_2 [nhãn_tùy_chỉnh_2]
Định nghĩa của bạn Khoảng giá
Giá trị mẫu 0-5, 5-10, 10-20, 20+
   
Thuộc tính custom_label_3 [nhãn_tùy_chỉnh_3]
Định nghĩa của bạn Lợi nhuận
Giá trị mẫu lợi nhuận thấp, lợi nhuận cao
   
Thuộc tính custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
Định nghĩa của bạn Năm phát hành
Giá trị mẫu 1998, 2000, 2010, 2016
Giá trị mẫu

Đối với mỗi sản phẩm bạn gửi, bạn chỉ có thể bao gồm một nhãn (ví dụ: "mùa hè") cho mỗi thuộc tính (ví dụ: custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0]). Tuy nhiên nếu bạn muốn bao gồm nhiều nhãn, hãy thêm các thuộc tính nhãn tùy chỉnh khác.

Hãy nhớ rằng bạn không bắt buộc phải thêm các thuộc tính này. Vì vậy, hãy bao gồm một nhãn tùy chỉnh chỉ khi nhãn đó hữu ích cho bạn.

Sản phẩm Kính râm Google Malibu
custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] mùa hè
custom_label_2 [nhãn_tùy_chỉnh_2] 5-10
custom_label_4 [nhãn_tùy_chỉnh_4] 2016
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố