Nhãn tuỳ chỉnh 0–4 [custom_label_0–4]

Các nhãn tuỳ chỉnh, từ nhãn tuỳ chỉnh 0 [custom_label_0] đến nhãn tuỳ chỉnh 4 [custom_label_4], cho phép bạn tạo các bộ lọc cụ thể để sử dụng trong chiến dịch Mua sắm. Hãy sử dụng các bộ lọc này để báo cáo và đặt giá thầu cho các nhóm sản phẩm. Khách hàng sẽ không nhìn thấy thông tin bạn đưa vào thuộc tính này.

Ví dụ: Bạn có thể gắn nhãn một nhóm sản phẩm là sản phẩm theo mùa, hàng thanh lý hoặc tỷ giá bán.

 

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn quảng cáo sản phẩm thông qua chiến dịch Mua sắm trong Google Ads, hãy sử dụng nhãn tuỳ chỉnh để nhóm các sản phẩm nhằm báo cáo và đặt giá thầu.

Thuộc tính nhãn tuỳ chỉnh đánh số từ 0 đến 4:

 • Nhãn tuỳ chỉnh 0 [custom_label_0]
 • Nhãn tuỳ chỉnh 1 [custom_label_1]
 • Nhãn tuỳ chỉnh 2 [custom_label_2]
 • Nhãn tuỳ chỉnh 3 [custom_label_3]
 • Nhãn tuỳ chỉnh 4 [custom_label_4]

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.  Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode. Đề xuất: chỉ dùng bộ mã ASCII), không phân biệt chữ hoa chữ thường
Giới hạn

1 đến 100 ký tự, tối đa 1000 giá trị riêng biệt trên toàn bộ tài khoản cho mỗi thuộc tính nhãn tuỳ chỉnh (tổng cộng lên đến 5000 nhãn)

Trường lặp lại Không, nhưng bạn có thể tạo tối đa năm nhãn tuỳ chỉnh đánh số từ nhãn tuỳ chỉnh 0 [custom_label_0] đến nhãn tuỳ chỉnh 4 [custom_label_4]
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Văn bản (TSV)

summer

XML (Nguồn cấp dữ liệu) <g:custom_label_0>summer</g:custom_label_0>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Chỉ gửi 1 giá trị cho từng thuộc tính nhãn tuỳ chỉnh.
 • Tạo tối đa 1.000 nhãn duy nhất cho mỗi thuộc tính nhãn tuỳ chỉnh trong tài khoản (tổng cộng tối đa 5.000 nhãn, 1.000 nhãn cho mỗi thuộc tính). Nếu bạn gửi sản phẩm có nhãn tuỳ chỉnh sau khi vượt quá giới hạn, các nhãn bổ sung đó sẽ không được tính vào trong việc báo cáo và đặt giá thầu. Những sản phẩm có nhãn mà bạn gửi sau khi vượt quá giới hạn sẽ được xem như là chưa có nhãn khi gộp nhóm sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, hãy giảm số lượng nhãn duy nhất, sau đó gửi lại dữ liệu sản phẩm.
 • Chỉ sử dụng thuộc tính nhãn tuỳ chỉnh cho các chiến dịch Mua sắm. Đối với quảng cáo Hiển thị dùng cùng chiến dịch tái tiếp thị linh động, hãy sử dụng các thuộc tính nhãn gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo Hiển thị [ads_labels] và cách gộp nhóm sản phẩm cho quảng cáo Hiển thị [ads_grouping].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Tạo tối đa 5 nhãn tuỳ chỉnh cho mỗi sản phẩm: từ nhãn tuỳ chỉnh 0 [custom_label_0] đến nhãn tuỳ chỉnh 4 [custom_label_4]
 • Chọn định nghĩa của riêng bạn cho từng nhãn tuỳ chỉnh trong số 5 nhãn tuỳ chỉnh. Bạn có thể thêm các giá trị cho mỗi sản phẩm trong tài khoản Merchant Center dựa trên định nghĩa của mình.
 • Sử dụng quy tắc của nguồn cấp dữ liệu để gán nhãn tuỳ chỉnh tự động dựa trên các giá trị bạn đã gửi trong dữ liệu sản phẩm của mình. Ví dụ: Nếu muốn nhãn tuỳ chỉnh đại diện cho nhiều khoảng giá, bạn có thể đặt quy tắc tự động áp dụng một giá trị nhất định cho custom_label_0 dựa trên khoảng giá. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng các nhãn sau: 0-5, 5-10, 10-20, 20 trở lên.

Ví dụ

Định nghĩa nhãn tuỳ chỉnh

Thiết lập các định nghĩa của riêng bạn cho các nhãn tuỳ chỉnh và chỉ bao gồm một loại nhãn cho mỗi thuộc tính. Định nghĩa này không phải là nội dung bạn nhập vào Google Ads hay Merchant Center, nhưng sẽ giúp bạn hiểu được nên đưa vào những giá trị nào.

Thuộc tính custom_label_0 [nhãn_tuỳ_chỉnh_0]
Định nghĩa của bạn Mùa
Giá trị mẫu Mùa đông, mùa xuân, mùa hè, mùa thu
   
Thuộc tính custom_label_1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
Định nghĩa của bạn Tỷ lệ bán
Giá trị mẫu Bán chạy nhất, bán chậm
   
Thuộc tính custom_label_2 [nhãn_tuỳ_chỉnh_2]
Định nghĩa của bạn Khoảng giá
Giá trị mẫu 0-5, 5-10, 10-20, 20+
   
Thuộc tính custom_label_3 [nhãn_tuỳ_chỉnh_3]
Định nghĩa của bạn Lợi nhuận
Giá trị mẫu Biên lợi nhuận thấp, biên lợi nhuận cao
   
Thuộc tính custom_label_4 [nhãn_tuỳ_chỉnh_4]
Định nghĩa của bạn Năm phát hành
Giá trị mẫu 1998, 2000, 2010, 2016
Giá trị mẫu

Đối với mỗi sản phẩm gửi đi, bạn chỉ có thể thêm một nhãn (ví dụ: "mùa hè") cho mỗi thuộc tính (ví dụ: nhãn tuỳ chỉnh 0 [custom_label_0]). Tuy nhiên, nếu muốn thêm nhiều nhãn, bạn có thể thêm các thuộc tính nhãn tuỳ chỉnh khác.

Hãy nhớ rằng bạn không bắt buộc phải thêm các thuộc tính này. Vì vậy, chỉ thêm một nhãn tuỳ chỉnh khi nhãn đó giúp ích cho bạn.

Dữ liệu sản phẩm cho Kính râm Google Malibu

Thuộc tính

Giá trị

Nhãn tuỳ chỉnh 0 [custom_label_0]

Mùa hè

Nhãn tuỳ chỉnh 2 [custom_label_2]

5-10

Nhãn tuỳ chỉnh 4 [custom_label_4]

2016


 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false