custom_label_0–4 [anpassad_etikett_0–4]: Definition

Med de anpassade etiketterna custom_label_0 [anpassad_etikett_0] upp till custom_label_4 [anpassad_etikett_4] kan du skapa särskilda filter för Shopping-kampanjerna. Använd filtren för rapportering och budgivning på produktgrupper. Den information du inkluderar i detta attribut visas inte för användare.

Till exempel kan du märka en grupp av produkter som säsongsvaror, reavaror, eller efter popularitet.

Användningsområde

 • Valfritt för varje produkt

Om du marknadsför dina produkter genom Shopping-kampanjer i Google Ads ska du använda anpassade etiketter för att gruppera produkter för rapportering och budgivning. 

Attributen för anpassade etiketter är numrerade 0–4: 

 • custom_label_0 [anpassad_etikett_0] 
 • custom_label_1 [anpassad_etikett_1]
 • custom_label_2 [anpassad_etikett_2] 
 • custom_label_3 [anpassad_etikett_3] 
 • custom_label_4 [anpassad_etikett_4] 

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Sträng (Unicode-tecken. Rekommenderas: endast ASCII), inte skiftlägeskänsliga
Begränsningar

1–100 tecken, upp till 1 000 unika värden över hela kontot för varje attribut för anpassade etiketter (upp till 5 000 etiketter totalt)

Upprepat fält Nej, men du kan skapa upp till fem anpassade etiketter numrerade från custom_label_0 [anpassad_etikett_0] till custom_label_4 [anpassad_etikett_4]
 
Filformat Exempelvärde
Textflöden

sommar

XML-flöden <g:custom_label_0>sommar</g:custom_label_0>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Ange endast ett värde för varje attribut för anpassade etiketter. 
 • Skapa upp till 1 000 unika etiketter för varje attribut för anpassade etiketter på kontot (upp till 5 000 etiketter totalt, 1 000 etiketter per attribut). Om du skickar in produkter med en anpassad etikett efter att ha överskridit gränsen, ser du inga rapporter om produkter med dessa ytterligare etiketter. Du kan också se andra rapporteringsfel. Åtgärda problemet genom att minska antalet unika etiketter och skicka sedan in din produktdata.
 • Använd enbart attributen för anpassade etiketter för Shopping-kampanjer. För visningskampanjer med dynamisk remarketing ska du använda attributen ads_labels [ads_etiketter] och ads_grouping [ads_gruppering]. Läs mer om attributspecifikationen för displayannonser

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

 • Skapa upp till fem anpassade etiketter för varje produkt: med custom_label_0 [anpassad_etikett_0] till custom_label_4 [anpassad_etikett_4]
 • Välj din egen definition för var och en av de fem anpassade etiketterna. Håll de möjliga värdena för varje etikett i åtanke. Du kan lägga till värden för varje produkt i ditt Merchant Center-konto baserat på din definition.
 • Använd flödesregler för att tilldela anpassade etiketter automatiskt baserat på värden du redan har skickat in till din produktdata. Om du till exempel vill ha en anpassad etikett för att representera olika prisklasser, kan du ställa in en regel som automatiskt tillämpar ett visst värde på custom_label_0 [anpassad_etikett_0] baserat på prisintervallet. Du kan till exempel använda följande etiketter: 0–5, 5–10, 10–20, 20+. Läs mer om flödesregler

Exempel

Definitioner av anpassade etiketter

Ställ in dina egna definitioner för anpassade etiketter och inkludera endast en typ av etikett per attribut. Definitionen är inte något som du anger i Google Ads eller Merchant Center, men det hjälper dig förstå vilka värden du bör inkludera.

Attribut custom_label_0 [anpassad_etikett_0]
Definition Årstid
Exempelvärden vinter, vår, sommar, höst
   
Attribut custom_label_1 [anpassad_etikett_1]
Definition Popularitet
Exempelvärden bästsäljare, lågsäljare
   
Attribut custom_label_2 [anpassad_etikett_2]
Definition Prisklasser
Exempelvärden 0–5, 5–10, 10–20, 20+
   
Attribut custom_label_3 [anpassad_etikett_3]
Definition Marginal
Exempelvärden lågmarginal, högmarginal
   
Attribut custom_label_4 [anpassad_etikett_4]
Definition Utgivningsår
Exempelvärden 1998, 2000, 2010, 2016
Exempelvärden

För varje produkt du skickar kan du bara inkludera en etikett (t.ex. ”sommar”) per attribut (t.ex. custom_label_0 [anpassad_etikett_0]). Om du däremot vill inkludera flera etiketter lägger du till andra attribut för anpassade etiketter.

Kom ihåg att de här attributen är valfria. Inkludera bara en anpassad etikett om det underlättar för dig.

Produkt Google Malibu-solglasögon
custom_label_0 [anpassad_etikett_0] sommar
custom_label_2 [anpassad_etikett_2] 5–10
custom_label_4 [anpassad_etikett_4] 2016

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt