sale_price [akciová_cena]: definícia

 

Pomocou atribútu sale_price [akciová_cena] môžete používateľov informovať, koľko stojí výrobok počas trvania akcie. Počas akcie sa bude akciová cena zobrazovať v reklamách ako aktuálna cena. Ak pôvodná cena a akciová cena spĺňajú určité požiadavky, pôvodná cena sa môže zobrazovať spolu s akciovou cenou, vďaka čomu budú ľudia vidieť rozdiel medzi nimi.

Ad example with a sales price example

Poznámka: Reklamy, v ktorých sa zobrazuje pôvodná a akciová cena, sú v súčasnosti podporované iba na mobilných zariadeniach.

Obrázok vyššie môže obsahovať angličtinu alebo údaje v USD. Keď sa na váš výrobok bude vzťahovať akciová cena, zobrazí sa v miestnej mene aj jazyku.

 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak je výrobok v akcii, novú cenu odošlite pomocou atribútu sale_price [akciová_cena]. Dátumy akcie môžete odoslať pomocou atribútu sale_price_effective_date [dátum_platnosti_akciovej_ceny].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Číslo a mena (podľa normy ISO 4217)
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

15.00 EUR

Informačné kanály XML <g:sale_price>15.00 EUR</g:sale_price>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Dodržiavajte požiadavky stanovené pre atribút price [cena] až na niektoré výnimky.

  • Akciová cena nemusí byť na vstupnej stránke zobrazená ako najvýraznejšia cena. Ak napríklad uvádzate cenu aj akciovú cenu, pôvodná cena môže byť naďalej uvádzaná väčším písmom.
  • Na vstupných stránkach zreteľne uvádzajte neakciovú aj akciovú cenu. 
 • Zadaná hodnota atribútu sale_price [akciová_cena] sa musí zhodovať s akciovou cenou uvádzanou na vstupnej stránke.
 • Odošlite atribút price [cena] s celkovou cenou výrobku (platnou mimo akcie) aj vtedy, keď zadávate atribút sale_price [akciová_cena]. Ak je výrobok v akcii a neodošlete atribút sale_price [akciová_cena], zadajte akciovú cenu ako hodnotu atribútu price [cena].
 • Použite hodnotu nižšiu, než je zadaná hodnota atribútu price [cena].
 • Za desatinnou bodkou neuvádzajte viac ako dve číslice. Ak za desatinnou bodkou uvediete viac ako dve číslice, automaticky sa zaokrúhlia na najbližšiu akceptovateľnú hodnotu. Napríklad 1.0234 sa zaokrúhli na 1.02 a 29.8999 sa zaokrúhli na 29.90.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadajte cenu, ktorú je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá. 
 • Odošlite atribút sale_price_effective_date [dátum_platnosti_akciovej_ceny] s obdobím, počas ktorého platí akciová cena. Ak odošlete atribút sale_price [akciová_cena] bez toho, aby ste zadali atribút sale_price_effective_date [dátum_platnosti_akciovej_ceny], hodnota atribútu sale_price [akciová_cena] začne pre príslušnú položku platiť okamžite.
 • Odošlite správne základné ceny, aby sa mohli vytvárať anotácie s akciovou cenou. Keď počas výpredaja znížite cenu položky, pomocou atribútu sale_price [akciová_cena] odošlite akciovú cenu. Okrem toho pomocou atribútu price [cena] odošlite aj pôvodnú základnú cenu, ktorú ste si účtovali predtým. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa zobrazovania anotácií s akciovými cenami v rámci vašich ponúk.

Príklady

Varianty

Ak predávate výrobok v rôznych farbách a veľkostiach, môžete pre niektoré farebné varianty nastaviť akciu.

An example of ads without placeholder images

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 10.99 EUR
sale_price [akciová_cena] 9.99 EUR
color [farba] zelená
size [veľkosť] S
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 8.99 EUR
sale_price [akciová_cena] 5.99 EUR
color [farba] modrá
size [veľkosť] S
id [identifikátor] 9876-S-MOD
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 10.50 EUR
sale_price [akciová_cena] 8.99 EUR
color [farba] žltá
size [veľkosť] S
id [identifikátor] 9876-S-ŽLTÁ
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
Mobilný telefón alebo tablet so zmluvou

V prípade mobilných telefónov alebo tabletov poskytovaných na základe zmluvy môžete zadať aj nulovú cenu. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách.

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrá – so zmluvou
price [cena] 299 EUR
sale_price [akciová_cena] 0 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefónne zariadenia > Mobilné telefóny]
Výrobok Google Nexus 9
title [názov] Google Nexus 9 – 32 GB – čierna – so zmluvou
price [cena] 499 EUR
sale_price [akciová_cena] 0 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Computers > Tablet Computers [Elektronika > Počítače > Tablety]
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory