availability_date [satın_alınabileceği_tarih]: Tanım

Kullanıcılara ön siparişi verilen bir ürünün gönderileceği tarihi bildirmek için availability_date [satın_alınabileceği_tarih] özelliğini kullanın. 

Ne zaman kullanılır?

Her ürün için isteğe bağlı

availability [stok_durumu] özelliğini preorder [ön sipariş] olarak ayarlarsanız availability_date [satın_alınabileceği_tarih] özelliğini kullanarak ürününüzün gönderileceği tarihi belirtebilirsiniz.

Biçim

Gönderdiğiniz verileri anlayabilmemiz için bu biçimlendirme kurallarına uyun. 

Tür

Tarih ve saat, ISO 8601 uyumlu

(YYYY-AA-GG, YYYY-AA-GGTsa:dk:sn veya YYYY-AA-GGTsa:dk:snZ)

Sınırlar 1-25 karakter
Yinelenen alan Hayır
Schema.org özelliği
(Bu nedir?)

Offer.availabilityStarts, Offer.availabilityEnds, Tür: DateTime

 
Dosya biçimi Örnek değer
Metin feed'leri

2016-12-25T13:00-0800

XML feed'leri <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


API biçim bilgisi için lütfen Content API for Shopping konusuna bakın.

Kurallar

Ürünleriniz için yüksek kaliteli veri gönderdiğinizden emin olmak ve reklamlarınızdan en iyi performansı elde etmek için bu kuralları uygulayın.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzün reklamlarını göstermek için karşılamanız gereken gereksinimlerdir. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir. 

  • Bu özelliğe ait herhangi bir minimum koşul bulunmamaktadır. Biçimlendirme kurallarına uymadığınız takdirde gönderdiğiniz bilgilerin kullanılamayacağını lütfen unutmayın.

En iyi uygulamalar

Bunlar, performans için ürün verilerinizi optimize etmeye yönelik temel koşulları karşılamanıza yardımcı olabilecek en iyi uygulamalardır. 

  • availability_date [satın_alınabileceği_tarih] özelliğini, yalnızca availability [stok_durumu] özelliği preorder [ön sipariş] olarak ayarlanan ürünler için gönderin. 
  • Tarihe ek olarak bir saat belirtin. Saat belirtmezseniz varsayılan saat hedef ülkenizin saat diliminde gece yarısı 12'dir. 
  • Tahmini bir tarih ya da tarih aralığı eklemeyin. Kullanıcıların beklentilerini en iyi şekilde belirlemek için kullanıma sunma tarihinin yalnızca net olduğu durumlarda belirtilmesi önerilir. Bu özellik gerekli değil, isteğe bağlıdır. Karışıklığa yol açabilecek bir tarih eklemenize gerek yoktur.

Örnekler

Belirli bir kullanıma sunum tarihi varsa ürün için ön sipariş verilebilir

An illustration of an android plush 

Ürün Android Squishable
availability [stok_durumu] preorder [ön sipariş]
availability_date [satın_alınabileceği_tarih] 2016-12-25T13:00-0800
Belirli bir kullanıma sunum tarihi olmayan ürün için ön sipariş verilebilir

An illustration of an android plush 

Ürün Android Squishable
availability [stok_durumu] preorder [ön sipariş]
availability_date [satın_alınabileceği_tarih] Tarih belirli olmadığı için değer yok
Kullanıma sunum tarihine hazırlık 

An illustration of an android plush 

Kullanıma sunulma durumu Sunulmadı
Ürün Android Squishable
availability [stok_durumu] preorder [ön sipariş]
availability_date [satın_alınabileceği_tarih] 2016-12-25T13:00-0800
   
Kullanıma sunulma durumu Sunuldu
Ürün Android Squishable
availability [stok_durumu] in stock [stokta]
availability_date [satın_alınabileceği_tarih] Artık ürün için ön sipariş verilemediğinden değer yok

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?