วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date]

ใช้แอตทริบิวต์วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรือขาดสต็อกชั่วคราวเมื่อใด

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
  • ต้องระบุหากตั้งค่าแอตทริบิวต์ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] เป็น preorder หรือ backorder (ในกรณีนี้ คุณจะระบุวันที่ที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยใช้แอตทริบิวต์วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] ได้)

ประเภท วันที่ เวลา และเขตเวลาสอดคล้องกับ ISO 8601
(YYYY-MM-DDThh:mm[±hhmm] หรือ YYYY-MM-DDThh:mmZ)
จำกัดสูงสุด 1-25 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)

Offer.availabilityStart, Type: DateTime

รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ข้อความ (TSV) 2016-12-25T13:00-0800
XML (ฟีด) <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • โปรดใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัสระบุผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
  • ระบบจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] เป็นไม่ [no] หรือ เท็จ [false] อย่างไม่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานว่ามีรหัสระบุผลิตภัณฑ์อยู่

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ส่งเฉพาะแอตทริบิวต์วันที่สินค้าพร้อมจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าแอตทริบิวต์ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] เป็น preorder หรือ backorder
  • นอกเหนือจากวันที่แล้ว โปรดระบุเวลาและเขตเวลาด้วย หากไม่ระบุ เวลาตามค่าเริ่มต้นจะเป็น 00:00 น. ซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนในเขตเวลา UTC
  • อย่าระบุช่วงวันที่ เนื่องจากต้องระบุแอตทริบิวต์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าแอตทริบิวต์ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] เป็น preorder หรือ backorder ทาง Google จึงขอแนะนำให้เพิ่มวันที่โดยประมาณและอัปเดตค่าในทันทีหากวันที่ที่คาดว่าจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับการยืนยันแล้ว

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้า

An illustration of an android plush

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตุ๊กตา Android
แอตทริบิวต์ ค่า
ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] สั่งซื้อล่วงหน้า
วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
ผลิตภัณฑ์พร้อมให้สั่งซื้อ แต่ต้องรอผลิตภัณฑ์เข้าสต็อกจึงจะจัดส่งได้

An illustration of an android plush

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตุ๊กตา Android
แอตทริบิวต์ ค่า
ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] ขาดสต็อกชั่วคราว
วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
เตรียมพร้อมสำหรับวันที่วางจำหน่าย

An illustration of an android plush

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตุ๊กตา Android
สถานะการวางจำหน่าย ยังไม่วางจำหน่าย
แอตทริบิวต์ ค่า
ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability]

สั่งซื้อล่วงหน้า

วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] 2016-12-25T13:00-0800
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false