availability_date [dátum_dostupnosti]: definícia

 
Použite atribút availability_date [dátum_dostupnosti] a dajte používateľom vedieť, kedy bude predobjednaný výrobok doručený. 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak atribút availability [dostupnosť] nastavíte na hodnotu predobjednávka, môžete pomocou atribútu availability_date [dátum_dostupnosti] uviesť dátum, kedy bude výrobok doručený.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ

dátum a čas, v súlade s normou ISO 8601

(RRRR-MM-DD, RRRR-MM-DDThh:mm:ss alebo RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

Obmedzenia 1 – 25 znakov
Opakované pole Nie
Vlastnosť schema.org
(What's this?)

Offer.availabilityStarts, Offer.availabilityEnds, Type: DateTime

 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

2016-12-25T13:00-0800

Informačné kanály XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Atribút availability_date [dátum_dostupnosti] zadajte iba pre výrobky, ktoré majú atribút availability [dostupnosť] nastavený na hodnotu predobjednávka
  • Okrem dátumu uveďte aj čas. Ak ho neuvediete, predvolený čas je polnoc v časovom pásme cieľovej krajiny. 
  • Neuvádzajte odhadovaný dátum alebo obdobie. Odporúčame, aby ste uvádzali iba konkrétne stanovené dátumy vydania, aby ste pôsobili dôveryhodne. Tento atribút je nepovinný, takže nemusíte uvádzať dátum, ktorý môže používateľov zmiasť.

Príklady

Výrobok je k dispozícii na predobjednanie s konkrétnym dátumom vydania

An illustration of an android plush 

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] predobjednávka
availability_date [dátum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
Výrobok je k dispozícii na predobjednanie bez konkrétneho dátumu vydania

An illustration of an android plush 

Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] predobjednávka
availability_date [dátum_dostupnosti] žiadny, keďže dátum nie je k dispozícii
Pripravenie na dátum vydania 

An illustration of an android plush 

Stav vydania Nevydané
Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] predobjednávka
availability_date [dátum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
   
Stav vydania Vydané
Výrobok Plyšová hračka Android
availability [dostupnosť] skladom
availability_date [dátum_dostupnosti] žiadny, keďže výrobok už nie je k dispozícii na predobjednanie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory