availability_date [datum_dostupnosti]: Definice

Pomocí atributu availability_date [datum dostupnosti] můžete zákazníkům sdělit, kdy bude předobjednaný produkt k dispozici. 

Použití

Volitelné pro každý produkt

Nastavíte-li u atributu availability [dostupnost] hodnotu preorder [předobjednávka], můžete pomocí atributu availability_date [datum_dostupnosti] nastavit datum, kdy bude daný produkt k dispozici.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ

Datum a čas ve formátu podle normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD, RRRR-MM-DDThh:mm:ss nebo RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

Omezení 1–25 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota schema.org
(Co je to?)

Offer.availabilityStarts, Offer.availabilityEnds, Type: DateTime

 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje

2016-12-25T13:00-0800

Zdroje XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API pro Nákupy.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Tyto požadavky musíte splnit, abychom mohli zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

  • Pro tento atribut nejsou k dispozici žádné minimální požadavky. Upozorňujeme však, že je třeba dodržet pokyny pro formátování, jinak nebude možné vámi odeslané informace použít.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat. 

  • Atribut availability_date [datum_dostupnosti] používejte pouze u produktů, které mají v atributu availability [dostupnost] uvedenu hodnotu preorder [předobjednávka]
  • Kromě data můžete určit i čas. Pokud čas neuvedete, použije se výchozí nastavení, což je půlnoc (začátek dne) časového pásma cílové země. 
  • Nepoužívejte přibližné datum nebo časové rozmezí. Doporučujeme datum uvedení do prodeje uvádět pouze tehdy, pokud je přesně známé, abyste na zákazníky působili věrohodně. Tento atribut je nepovinný (volitelný), není tedy třeba uvádět nespolehlivé datum jen proto, abyste jej vyplnili.

Příklady

Produkt je k dispozici pro předobjednání s konkrétním datem uvedení do prodeje

An illustration of an android plush 

Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] preorder [předobjednávka]
availability_date [datum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
Produkt je k dispozici pro předobjednání bez konkrétního data uvedení do prodeje

An illustration of an android plush 

Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] preorder [předobjednávka]
availability_date [datum_dostupnosti] neuvedeno, neboť není k dispozici
Těsně před datem uvedení do prodeje 

An illustration of an android plush 

Stav uvedení do prodeje Neuvolněno
Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] preorder [předobjednávka]
availability_date [datum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
   
Stav uvedení do prodeje Uvolněno
Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] in stock [skladem]
availability_date [datum_dostupnosti] neuvedeno, neboť předobjednávání produktu již není možné

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory