availability_date [datum_dostupnosti]: Definice

Pomocí atributu availability_date [datum_dostupnosti] můžete zákazníkům sdělit, kdy bude předobjednaný nebo doobjednaný produkt k dispozici.

Použití

  • Volitelné pro každý produkt

  • Povinný údaj, pokud nastavíte atribut availability [dostupnost] na hodnotu preorder [předobjednávka] nebo backorder [doobjednávka], můžete datum odeslání produktu zadat pomocí atributu availability_date [datum dostupnosti]).

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ

Datum, čas a časové pásmo v souladu s ISO 8601

(RRRR-MM-DDThh:mm[±hhmm] nebo RRRR-MM-DDThh:mmZ)

Délka 1–25 znaků
Opakované pole Ne
Hodnota Schema.org
(Co to je?)

Offer.availabilityStart, Typ: DateTime

 
Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje

2016-12-25T13:00-0800

Zdroje XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

  • Ujistěte se, že tento atribut používáte, pouze pokud jste si jisti, že k vašemu produktu nejsou přiřazeny žádné jedinečné identifikátory produktu. 
  • Produkty, u nichž je atribut identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávně nastaven na hodnotu no [ne] nebo false [nepravda] a u kterých existuje důkaz, že jejich jedinečný identifikátor produktu existuje, budou zamítnuty.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

  • Atribut availability_date [datum_dostupnosti] používejte pouze u produktů s atributem availability [dostupnost] nastaveným na hodnotu preorder [předobjednávka] nebo backorder [doobjednávka].
  • Určete kromě data také čas a časové pásmo. Pokud čas a časové pásmo neuvedete, použije se výchozí nastavení, což je 0:00 (půlnoc) časového pásma UTC.
  • Nezahrnujte časová období. Protože je atribut pro hodnoty preorder [předobjednávka]backorder [doobjednávka] povinný, doporučujeme zadat odhadované datum a hodnotu aktualizovat ihned po potvrzení předpokládaného data, kdy bude produkt doručen spotřebiteli.

Příklady

Produkt je k dispozici pro předobjednání

An illustration of an android plush

Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] preorder [předobjednávka]
availability_date [datum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
Produkt je k dispozici pro doobjednávku

An illustration of an android plush

Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] dočasně není skladem
availability_date [datum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800
Těsně před datem uvedení do prodeje

An illustration of an android plush

Stav uvedení do prodeje Neuvolněno
Produkt Android Squishable
availability [dostupnost] preorder [předobjednávka]
availability_date [datum_dostupnosti] 2016-12-25T13:00-0800

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory