สภาพสินค้า [condition]: คำจำกัดความ

บอกให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังขาย การตั้งค่านี้อย่างถูกต้องมีความสำคัญเนื่องจากเราจะนำไปใช้ในการปรับแต่งผลการค้นหา
An illustration of a shoe that isn

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละรายการ
ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์มือสองและซ่อมแซมใหม่แต่ละรายการ

ค่าที่รองรับ:

  • new [ใหม่] เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่เคยใช้มาก่อน อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งยังไม่เปิดใช้
  • refurbished [ซ่อมแซมใหม่] แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ใช่ของใหม่ แต่ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการซ่อมแซมอย่างมืออาชีพเพื่อให้ทำงานได้จึงดูใหม่และมีการรับประกัน ผลิตภัณฑ์อาจอยู่หรืออาจไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ซึ่งในบางครั้งจะเรียกว่านำกลับมาผลิตใหม่
  • มือสอง [used] เป็นผลิตภัณฑ์มือสอง เช่น ผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้มาก่อน มีการเปิดบรรจุภัณฑ์เดิมแล้ว หรือบรรจุภัณฑ์เดิมหายไป

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท new [ใหม่] refurbished [ซ่อมแซมใหม่] หรือ used [มือสอง]
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)

Offer.itemCondition ประเภท: OfferItemCondition

เชื่อมโยง

  • new [ใหม่] : NewCondition
  • refurbished [ซ่อมแซมใหม่]: RefurbishedCondition
  • used [มือสอง]: DamagedCondition, UsedCondition
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ มือสอง
ฟีด XML <g:condition>มือสอง</g:condition>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเมื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมใหม่ ประเทศที่ขายอาจมีกฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมใหม่ ก่อนที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมใหม่ โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น รวมถึงนโยบายและข้อกำหนด Shopping ที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งรหัสระบุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลที่คุณควรส่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพของผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งตัวระบุผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

ตลับหมึกพิมพ์
สภาพสินค้าที่ส่งจะขึ้นอยู่กับว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ขายเป็นสินค้ามือสอง ซ่อมแซมใหม่ เติมหมึกใหม่ หรือสินค้าใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับตลับหมึกพิมพ์

ตัวอย่าง

เครื่องแต่งกาย

An illustration of a scarf that

ผลิตภัณฑ์ ผ้าพันคอสีส้มลายจุด
ชื่อ [title] ผ้าพันคอลายจุด - สีส้มและสีดำ
สภาพสินค้า [condition] ใหม่
ราคา [price] 150.00 THB
สี [color] สีส้ม/สีดำ

An illustration of a scarf that isn

ผลิตภัณฑ์ ผ้าพันคอสีส้มลายจุดมือสอง
ชื่อ [title] ผ้าพันคอลายจุด - มือสอง - สีส้มและสีดำ
สภาพสินค้า [condition] มือสอง
ราคา [price] 50.00 THB
สี [color] สีส้ม/สีดำ

An illustration of a shoe that

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าสี Hot Pink
ชื่อ [title] รองเท้าส้นสูง - สี Hot Pink - ขนาด 6
สภาพสินค้า [condition] ใหม่
ราคา [price] 590.00 THB
สี [color] Hot Pink
ขนาด [size] 6

An illustration of a shoe that isn

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าสี Hot Pink มือสอง
ชื่อ [title] รองเท้าส้นสูงวินเทจสี Hot Pink - ยุค 1930 - ขนาด 6
สภาพสินค้า [condition] มือสอง
ราคา [price] 100.00 THB
สี [color] Hot Pink
ขนาด [size] 6
อิเล็กทรอนิกส์

An illustration showing the brand name on an example product

ผลิตภัณฑ์ Chromecast มือหนึ่ง
ชื่อ [title] Google Chromecast 2 - 1080p - Wi-Fi - สีดำ
สภาพสินค้า [condition] ใหม่
GTIN [gtin] 0811571016518
brand [ยี่ห้อ] Google

 

ผลิตภัณฑ์ Chromecast ที่ซ่อมแซมและล้างข้อมูลแล้ว (มาพร้อมการรับประกัน)
ชื่อ [title] Google Chromecast 2 เครื่องซ่อมแซมใหม่ - 1080p - Wi-Fi - สีดำ
สภาพสินค้า [condition] ซ่อมแซมใหม่
gtin [GTIN] 0811571016518
brand [ยี่ห้อ] Google
โทรศัพท์และแท็บเล็ต

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

ผลิตภัณฑ์ Google Pixel 3
ชื่อ [title] Google Pixel 3 - 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
สภาพสินค้า [condition] ใหม่
gtin [GTIN] 3234567890126
brand [ยี่ห้อ] Google
google_product_category [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > โทรศัพท์มือถือ

 

ผลิตภัณฑ์ Google Pixel 2 เครื่องซ่อมแซมใหม่
ชื่อ [title] Google Pixel 2 เครื่องซ่อมแซมใหม่ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
สภาพสินค้า [condition] ซ่อมแซมใหม่
gtin [GTIN] 3234567890126
brand [ยี่ห้อ] Google
google_product_category [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > โทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว