สภาพสินค้า [condition]

ใช้แอตทริบิวต์สภาพสินค้า [condition] เพื่อบอกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ขาย คุณควรตั้งค่านี้ให้ถูกต้องเนื่องจากใช้ในการปรับแต่งผลการค้นหา

An illustration of a shoe that isn

กรณีที่ควรใช้

 • ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละรายการ
 • ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์มือสองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมใหม่แต่ละรายการ

ค่าเหล่านี้คือค่าที่รองรับสำหรับแอตทริบิวต์นี้

 • ใหม่ [new] เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่เคยใช้มาก่อน อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งยังไม่เปิดใช้
 • ซ่อมแซมใหม่ [refurbished] แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ใช่ของใหม่ แต่ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการซ่อมแซมอย่างมืออาชีพเพื่อให้ทำงานได้จึงดูใหม่และมีการรับประกัน ผลิตภัณฑ์อาจอยู่หรืออาจไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม บางครั้งเรียกว่า "ทำให้เหมือนใหม่"
 • มือสอง [used] เป็นผลิตภัณฑ์มือสอง เช่น ผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้มาก่อน มีการเปิดบรรจุภัณฑ์เดิมแล้ว หรือบรรจุภัณฑ์เดิมหายไป

โปรดทราบว่าต้องส่งค่าเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ

ค่าที่รองรับ
 • new
 • refurbished
 • used

โปรดทราบว่าต้องส่งค่าเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ

ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)

Offer.itemCondition, Type: OfferItemCondition

เชื่อมโยง

 • new: NewCondition
 • refurbished: RefurbishedCondition
 • used: DamagedCondition, UsedCondition
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ used
ฟีด XML <g:condition>used</g:condition>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเมื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมใหม่ ประเทศที่ขายอาจมีกฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมใหม่ ก่อนที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมใหม่ โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น รวมถึงนโยบายและข้อกำหนด Shopping ที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งรหัสระบุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลที่คุณควรส่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพของผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งตัวระบุผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

ตลับหมึกพิมพ์
สภาพสินค้าที่ส่งจะขึ้นอยู่กับว่าตลับหมึกพิมพ์ที่ขายเป็นสินค้ามือสอง ซ่อมแซมใหม่ เติมหมึกใหม่ หรือสินค้าใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับตลับหมึกพิมพ์

ตัวอย่าง

เครื่องแต่งกาย

An illustration of a scarf that isn

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าพันคอลายจุดสีส้มสภาพใหม่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ผ้าพันคอลายจุด สีส้มและสีดำ
สภาพสินค้า [condition] new
ราคา [price] 150.00 THB
สี [color] ส้ม/ดำ

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าพันคอลายจุดสีส้มมือสอง
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ผ้าพันคอลายจุด สีส้มและสีดำ มือสอง
สภาพสินค้า [condition] used
ราคา [price] 50.00 THB
สี [color] ส้ม/ดำ

 

An illustration of a shoe that isn

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าส้นสูงสีชมพู ขนาด 6 สภาพใหม่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] รองเท้าส้นสูง สีชมพูฮอตพิงค์ ขนาด 6
สภาพสินค้า [condition] new
ราคา [price] 590.00 THB
สี [color] ชมพูฮอตพิงค์
ขนาด [size] 6

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าส้นสูงวินเทจสีชมพู ขนาด 6
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] รองเท้าส้นสูงวินเทจสีชมพูฮอตพิงค์ ยุค 1930 ขนาด 6
สภาพสินค้า [condition] used
ราคา [price] 100.00 THB
สี [color] ชมพูฮอตพิงค์
ขนาด [size] 6
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Chromecast 2 สีดำ 1080p มี Wi-Fi เครื่องใหม่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Chromecast 2 1080p สีดำ มี Wi-Fi
สภาพสินค้า [condition] new
GTIN [gtin] 0811571016518
แบรนด์ [brand] Google

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Chromecast 2 สีดำ 1080p มี Wi-Fi เครื่องซ่อมแซมใหม่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Chromecast 2 เครื่องซ่อมแซมใหม่ 1080p สีดำ มี Wi-Fi
สภาพสินค้า [condition] refurbished
GTIN [gtin] 0811571016518
แบรนด์ [brand] Google
โทรศัพท์และแท็บเล็ต

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Pixel 3 ความจุ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว เครื่องใหม่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Pixel 3 ความจุ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
สภาพสินค้า [condition] new
GTIN [gtin] 3234567890126
แบรนด์ [brand] Google
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > การโทรศัพท์ > โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Pixel 2 ความจุ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว เครื่องซ่อมแซมใหม่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Pixel 2 เครื่องซ่อมแซมใหม่ 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู ปลดล็อกเครื่องแล้ว
สภาพสินค้า [condition] refurbished
GTIN [gtin] 3234567890126
แบรนด์ [brand] Google
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > การโทรศัพท์ > โทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false