loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết]: Định nghĩa

 
Bạn có thể sử dụng thuộc tính loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] để chỉ ra số điểm và loại điểm mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm của bạn.

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho các sản phẩm nhắm mục tiêu đến Nhật Bản

Nếu bạn đang nhắm mục tiêu đến Nhật Bản và cung cấp điểm khách hàng thân thiết cho người mua sản phẩm thì hãy gửi thông tin về điểm này bằng thuộc tính loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết].

Thuộc tính loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • name [tên] (tùy chọn)
  Tên của chương trình điểm khách hàng thân thiết (Tối đa 12 ký tự đầy đủ chiều rộng hoặc 24 ký tự La mã, ví dụ như Program A [Chương trình A] ).
 • points_value [giá_trị_điểm] (bắt buộc)
  Số điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm của bạn (ví dụ: 100 ).
 • ratio [tỉ_lệ] (tùy chọn)
  Tỷ lệ của một điểm khi chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ (ví dụ: 0,5). Nếu bạn không đưa ra giá trị thì tỷ lệ mặc định sẽ là 1,0.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Hãy định dạng giá trị bằng cách gửi các thuộc tính name [tên], points_value [giá_trị_điểm]ratio [tỉ_lệ] và phân cách các thuộc tính này bằng dấu hai chấm ( : ). Bạn không được sử dụng dấu ngoặc kép. Bắt buộc phải nhập tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các giá trị trống. Bạn nên đưa các thuộc tính theo thứ tự ưu tiên.

Ví dụ: đối với Chương trình A có 100 điểm và tương đương với 0,5 đơn vị tiền tệ, hãy gửi:

Chương trình A:100:0.5

Để mặc định là 1,0 đơn vị tiền tệ thì bạn vẫn nhập dấu hai chấm nhưng để trống giá trị:

Chương trình A:100:

Để gửi chỉ 100 điểm, hãy nhập dấu hai chấm và để trống 2 giá trị còn lại:

:100:
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:loyalty_points>

  <g: name>Chương trình A</ g: name>

  <g: points_value>100</ g: points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

 • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

 • Gửi điểm khách hàng thân thiết có giá trị tiền tệ cụ thể. Điểm khách hàng thân thiết chỉ được hỗ trợ nếu có giá trị bằng tiền. Ví dụ: các loại điểm sau đây không được hỗ trợ: số dặm và điểm khách hàng thân thiết chỉ có thể trao đổi để lấy hàng hóa. 
 • Gửi điểm do bạn phát hành. Bạn cũng có thể gửi điểm chéo ngành miễn là bạn là người phát hành điểm đó. Ví dụ: các loại điểm sau đây không được hỗ trợ: các điểm gắn với thẻ tín dụng và tiền điện tử. 

Ví dụ

Nguồn cấp dữ liệu

Định dạng giá trị bằng cách phân cách mỗi thuộc tính phụ ( name [tên], points_value [giá_trị_điểm]ratio [tỉ lệ] ) bằng một dấu hai chấm ( : ). 

Ví dụ: đối với chương trình khách hàng thân thiết của Google100 điểm, trong đó 1 điểm bằng 0,5 đơn vị tiền tệ, hãy gửi:

Chương trình khách hàng trung thành của Google:100:0.5

Để mặc định 1 điểm bằng 1,0 đơn vị tiền tệ , vẫn đưa vào dấu hai chấm nhưng để trống giá trị:

Chương trình khách hàng thân thiết của Google : 100 :

Để gửi chỉ 100 điểm, hãy nhập dấu hai chấm và để trống 2 giá trị còn lại:

:100:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?