Thuộc tính điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points]

 
Hãy sử dụng thuộc tính điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] để chỉ định số điểm và loại điểm mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm của bạn.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với các sản phẩm nhắm đến Nhật Bản

Nếu bạn đang nhắm đến thị trường Nhật Bản và cung cấp điểm khách hàng thân thiết cho người mua sản phẩm, hãy gửi thông tin về số điểm này bằng thuộc tính điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points].

Thuộc tính này sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • Tên chương trình điểm khách hàng thân thiết [name] (Không bắt buộc)
  Tên của chương trình điểm khách hàng thân thiết (Tối đa 12 ký tự có độ rộng đầy đủ hoặc 24 ký tự La Mã, ví dụ: Chương trình A).
 • Giá trị điểm khách hàng thân thiết [points_value] (bắt buộc)
  Số điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm của bạn (ví dụ: 100).
 • Tỷ lệ điểm khách hàng thân thiết [ratio] (Không bắt buộc)
  Tỷ lệ quy đổi sang đơn vị tiền tệ của một điểm khách hàng thân thiết (ví dụ: 0.5). Nếu bạn không thêm giá trị thì tỷ lệ mặc định sẽ là 1.0.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ dùng bộ mã ASCII)
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Định dạng giá trị bằng cách gửi giá trị cho các thuộc tính phụ name, points_valueratio, phân cách bằng dấu hai chấm ( : ). Không sử dụng dấu ngoặc kép. Bạn phải nhập tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với giá trị trống. Trong trường hợp này, dấu hai chấm là bắt buộc. Bạn nên thêm các thuộc tính theo thứ tự ưu tiên.

Ví dụ: Đối với Chương trình A có 100 điểm và điểm tương đương với "0.5 đơn vị tiền tệ", hãy gửi:

Chương trình A:100:0.5

Để đặt giá trị mặc định là "1.0 đơn vị tiền tệ'", hãy thêm dấu hai chấm nhưng để trống giá trị:

Chương trình A:100:

Nếu bạn chỉ muốn đặt "100 điểm" và không cần xác định hai thuộc tính phụ còn lại, hãy thêm dấu hai chấm và để trống 2 giá trị còn lại:

:100:
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:loyalty_points>

<g: name>Chương trình A</ g: name>

<g: points_value>100</ g: points_value>

<g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Cung cấp ngày, tối đa là 1 năm trong tương lai.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi điểm khách hàng thân thiết có giá trị tiền tệ cụ thể. Điểm khách hàng thân thiết chỉ được hỗ trợ nếu có giá trị bằng tiền. Ví dụ: các loại điểm sau đây không được hỗ trợ: số dặm và điểm khách hàng thân thiết chỉ có thể trao đổi để lấy hàng hóa. 
 • Gửi điểm do bạn phát hành. Bạn cũng có thể gửi điểm chéo ngành miễn là bạn là người phát hành điểm đó. Ví dụ: các loại điểm sau đây không được hỗ trợ: các điểm gắn với thẻ tín dụng và tiền điện tử. 

Ví dụ

Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Định dạng giá trị bằng cách phân cách các thuộc tính phụ (name, points_valueratio) bằng dấu hai chấm ( : ).

Ví dụ: Đối với "Chương trình khách hàng thân thiết của Google" có "100 điểm", trong đó 1 điểm tương đương với "0.5 đơn vị tiền tệ", hãy gửi:

Chương trình khách hàng thân thiết của Google:100:0.5

Để đặt giá trị mặc định là 1 điểm tương đương với "1.0 đơn vị tiền tệ", hãy thêm dấu hai chấm nhưng để trống giá trị:

Chương trình khách hàng thân thiết của Google:100:

Nếu bạn chỉ muốn đặt "100 điểm" và không cần xác định hai thuộc tính phụ còn lại, hãy thêm dấu hai chấm và để trống 2 giá trị còn lại:

:100:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false