loyalty_points [vernostné_body]: definícia

 
Pomocou atribútu loyalty_points [vernostné_body] môžete špecifikovať, koľko a aký typ vernostných bodov zákazník získa pri kúpe vášho výrobku.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre výrobky zacielené na Japonsko.

Ak zacieľujete na Japonsko a za nákup svojich výrobkov ponúkate vernostné body, uveďte informácie o týchto bodoch pomocou atribútu loyalty_points [vernostné_body].

Atribút loyalty_points [vernostné_body] používa tri podradené atribúty:

 • name [názov] (nepovinné)
  Názov vernostného programu (maximálne 12 znakov plnej šírky alebo 24 znakov latinky, napríklad Program A).
 • points_value [bodová_hodnota] (povinné)
  Počet vernostných bodov, ktoré zákazník získa pri nákupe produktu (napríklad 100).
 • ratio [pomer] (nepovinné)
  Hodnota jedného bodu vyjadrená v peňažných jednotkách (napríklad 0.5). Ako neuvediete žiadnu hodnotu, použije sa predvolená hodnota 1.0.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

Hodnotu naformátujte tak, že zadáte atribúty name [názov], points_value [bodová_hodnota]ratio [pomer] oddelené dvojbodkami ( : ). Nepoužívajte úvodzovky. Dvojbodku treba povinne použiť aj medzi prázdnymi hodnotami (dvojbodky teda musia byť dve). Atribúty by ste mali uviesť v poradí podľa dôležitosti.

Napríklad v prípade Programu A so 100 bodmi, ktoré majú hodnotu 0.5 jednotky meny, odošlite tieto údaje:

Program A:100:0.5

Ak chcete zadať predvolenú hodnotu 1.0 jednotky meny, dvojbodku zadajte, ale hodnotu nechajte prázdnu:

Program A:100:

Ak chcete odoslať len hodnotu 100 bodov, zadajte dvojbodky, no zvyšné dve hodnoty nechajte prázdne:

:100:
Informačné kanály XML

<g:loyalty_points>

  <g:name>Program A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Odosielajte vernostné body s konkrétnou peňažnou hodnotou. Podporované sú len vernostné body s peňažnou hodnotou. Nie sú napríklad podporované vernostné body, ktoré možno vymeniť iba za tovar. 
 • Odosielajte body, ktoré sami vydávate. Môžete tiež odosielať body rôznych programov vzťahujúcich sa na viaceré odvetvia, ak ich vydávate. Nie sú však napríklad podporované vernostné body, ktoré sú spojené s kreditnými kartami alebo elektronickými platbami. 

Príklady

Textový informačný kanál

Hodnotu naformátujte tak, aby boli všetky podradené atribúty (name [názov], points_value [bodová_hodnota]ratio [pomer]) oddelené dvojbodkou ( : ). 

Napríklad v prípade Vernostného programu Googlu so 100 bodmi, kde má 1 bod hodnotu 0.5 jednotky meny, odošlite tieto údaje:

Vernostný program Googlu:100:0.5

Ak chcete uviesť predvolenú hodnotu (1 bod = 1.0 jednotky meny), dvojbodku zadajte, ale hodnotu nechajte prázdnu:

Vernostný program Googlu:100:

Ak chcete odoslať len hodnotu 100 bodov, zadajte dvojbodky, no zvyšné dve hodnoty nechajte prázdne:

:100:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?