loyalty_points [punkty_lojalnościowe]: definicja

Atrybut loyalty_points [punkty_lojalnościowe] umożliwia określenie liczby i rodzaju punktów lojalnościowych, które otrzymuje klient przy zakupie produktu.

Kiedy używać

Opcjonalne w przypadku produktów kierowanych na Japonię

Jeśli Twoim krajem docelowym jest Japonia i oferujesz nabywcom swoich produktów punkty lojalnościowe, prześlij informację o nich za pomocą atrybutu loyalty_points [punkty_lojalnościowe].

Atrybut loyalty_points [punkty_lojalnościowe] ma 3 atrybuty podrzędne:

 • name [nazwa] (opcjonalny)
  Nazwa programu lojalnościowego (do 12 znaków o pełnej szerokości lub do 24 znaków alfabetu łacińskiego, np. Program A).
 • points_value [wartość_w_punktach] (wymagany)
  Liczba punktów lojalnościowych, które klient dostaje przy zakupie produktu (np. 100).
 • ratio [współczynnik] (opcjonalny)
  Współczynnik służący do przeliczania punktów na pieniądze (np. 0.5). Jeśli go nie podasz, zostanie przyjęta domyślna wartość 1.0.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. 

Typ Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)
Pole powtarzane Nie
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Sformatuj wartość, przesyłając rozdzielone dwukropkami ( : ) atrybuty name [nazwa], points_value [wartość_w_punktach] oraz ratio [współczynnik]. Nie używaj cudzysłowów. Wymagane są wszystkie (tj. dwa) dwukropki, również dla wartości pustych. Kolejność atrybutów musi odpowiadać ich priorytetowi.

Na przykład w przypadku Programu A, w którym można zdobyć 100 punktów o współczynniku 0,5 jednostki waluty prześlij:

Program A:100:0.5

Aby ustawić domyślny współczynnik 1,0 jednostki waluty, pozostaw pustą wartość, ale wpisz dwukropek:

Program A:100:

Aby po prostu przesłać 100 punktów, wpisz dwukropki, ale pozostaw pozostałe dwie wartości puste:

:100:
Pliki danych w formacie XML

<g:loyalty_points>

  <g:name>Program A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Informacje dotyczące formatu danych w interfejsie API można znaleźć w dokumentacji Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów, a skuteczność Twoich reklam jest możliwie najwyższa.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełniać, abyśmy mogli wyświetlać reklamy Twojego produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center. 

 • Nie ma wymagań minimalnych dla tego atrybutu. Pamiętaj jednak, że nadal musisz przestrzegać wytycznych dotyczących formatowania. W przeciwnym razie nie będzie można użyć przesłanych przez Ciebie informacji.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności. 

 • Używaj punktów lojalnościowych, które mają określoną wartość pieniężną. Obsługujemy tylko punkty lojalnościowe, które mają wartość pieniężną. Nie obsługujemy np. takich rodzajów punktów, jak mile czy punkty wymienialne wyłącznie na towary. 
 • Przesyłaj punkty przyznawane przez siebie. Dopuszczamy także wielobranżowe programy lojalnościowe, o ile punkty są przyznawane przez Ciebie. Nie są np. obsługiwane punkty lojalnościowe powiązane z kartami kredytowymi i walutami elektronicznymi. 

Przykłady

Plik danych w formacie tekstowym

Sformatuj wartość, oddzielając każdy atrybut podrzędny (name [nazwa], points_value [wartość_w_punktach] i ratio [współczynnik]) dwukropkiem ( : ). 

Na przykład dla programu lojalnościowego, który obejmuje 100 punktów o wartości 0,5 jednostki waluty każdy, prześlij:

Program lojalnościowy Google :100:0.5

Jeżeli 1 punkt ma się równać 1,0 jednostki waluty, pozostaw wartość pustą, wpisując jednak dwukropek:

Program lojalnościowy Google:100:

Aby po prostu przesłać 100 punktów, wpisz dwukropki, ale pozostaw pozostałe dwie wartości puste:

:100:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem