loyalty_points [spaarpunten]: definitie

 
Met het kenmerk loyalty_points [spaarpunten] kunt u aangeven hoeveel en welk soort spaarpunten een klant ontvangt bij aankoop van uw product.

Wanneer te gebruiken

Optioneel voor producten die Japan targeten

Als u Japan target en spaarpunten aanbiedt voor de aankoop van uw product, moet u gegevens over deze punten indienen met behulp van loyalty_points [spaarpunten].

Het kenmerk loyalty_points [spaarpunten] gebruikt 3 subkenmerken:

 • name [naam] (optioneel)
  De naam van het spaarpuntenprogramma (maximaal 12 tekens op volledige breedte of 24 Latijnse tekens, bijvoorbeeld Programma A).
 • points_value [puntenwaarde] (vereist)
  Het aantal spaarpunten dat een klant ontvangt bij aankoop van uw product (bijvoorbeeld 100).
 • ratio [ratio] (optioneel)
  De ratio van een punt wanneer deze wordt omgezet in valuta (bijvoorbeeld 0.5). Als u geen waarde opneemt, is de standaardwaarde 1.0.

Indeling

Hanteer de volgende indelingsrichtlijnen zodat we de door u ingediende gegevens begrijpen: 

Type Unicode-tekens (aanbevolen: alleen ASCII)
Herhaald veld Nee
 
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds

Dien name [naam], points_value [puntenwaarde] en ratio [ratio] in, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Gebruik geen aanhalingstekens. Alle dubbele punten zijn vereist, ook voor waarden die u leeg laat. Er zijn dus twee dubbele punten vereist. U moet kenmerken opnemen op volgorde van prioriteit.

Voor programma A met 100 punten en een waarde die gelijk is aan 0,5 valuta-eenheden dient u bijvoorbeeld het volgende in:

Programma A:100:0.5

Als u 1.0 valuta-eenheid wilt gebruiken als standaardwaarde, neemt u wel de dubbele punt op, maar laat u de waarde leeg:

Programma A:100:

Als u alleen 100 punten wilt indienen, neemt u de dubbele punten op en laat u de andere twee waarden leeg:

:100:
XML-feeds

<g:loyalty_points>

  <g:name>Programma A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Voor informatie over de API-indeling raadpleegt u Content API for Shopping.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van hoogwaardige informatie te voorzien en optimale resultaten met uw advertenties te behalen.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om advertenties voor uw product weer te geven. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account. 

 • Er zijn geen minimum vereisten voor dit kenmerk. Zorg wel dat u de indelingsrichtlijnen volgt, zodat de informatie die u indient, kan worden gebruikt.

Praktische tips

Dit zijn praktische tips waarmee u productgegevens kunt optimaliseren voor de beste resultaten. 

 • Dien spaarpunten in die een bepaalde geldwaarde hebben. Spaarpunten worden alleen ondersteund als ze een geldwaarde hebben. Zo worden de volgende soorten punten niet ondersteund: aantal afgelegde kilometers en spaarpunten die alleen uitwisselbaar zijn met goederen. 
 • Dien punten in die door u worden uitgegeven. U kunt punten indienen voor meerdere branches, zolang die punten maar door u worden uitgegeven. Zo worden de volgende soorten punten niet ondersteund: punten die zijn gekoppeld aan creditcards en elektronisch geld. 

Voorbeelden

Tekstfeed

Scheid de subkenmerken (name [naam], points_value [puntenwaarde] en ratio [ratio]) van elkaar met een dubbele punt ( : ). 

Voor het Google-loyaliteitsprogramma met 100 punten, waarbij 1 punt gelijk is aan 0.5 valuta-eenheid dient u bijvoorbeeld het volgende in:

Google-loyaliteitsprogramma:100:0.5

Als u wilt instellen dat 1 punt standaard gelijk is aan 1.0 valuta-eenheid, neemt u wel de dubbele punt op, maar laat u de waarde leeg:

Google-loyaliteitsprogramma:100:

Als u alleen 100 punten wilt indienen, neemt u de dubbele punten op en laat u de andere twee waarden leeg:

:100:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen