loyalty_points [loyalitetspoint]: Definition

 
Attributten loyalty_points [loyalitetspoint] giver dig mulighed for at angive, hvor mange og hvilken type loyalitetspoint kunderne modtager, når de køber dit produkt.

Hvornår skal den bruges?

Valgfri for produkter, der er målrettet mod Japan

Hvis du målretter mod Japan og tilbyder loyalitetspoint for købet af dit produkt, skal du indsende oplysninger om pointene via attributten loyalty_points [loyalitetspoint].

Attributten loyalty_points [loyalitetspoint] benytter tre underordnede attributter:

 • name [navn] (valgfri)
  Navnet på loyalitetsprogrammet (op til 12 tegn i fuld bredde eller 24 latinske tegn, f.eks. Program A).
 • points_value [pointværdi] (obligatorisk)
  Det antal ​​loyalitetspoint, kunderne modtager, når de køber dit produkt (f.eks. 100).
 • ratio [forhold] (valgfri)
  Vekselkursen fra loyalitetspoint til penge (f.eks. 0.5). Standardværdien er 1.0, hvis du ikke angiver en værdi.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at vi forstår de data, du indsender. 

Type Unicode-tegn (anbefalet: Kun ASCII)
Gentaget felt Nej
 
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatér værdien ved at indsende name [navn], points_value [pointværdi] og ratio [forhold]. Adskil dem med et kolon (:). Du må ikke bruge anførselstegn. Alle koloner er obligatoriske, også for tomme værdier. Der skal altså angives to koloner. Du skal angive attributterne i prioriteret rækkefølge.

Indsend for eksempel for program A med 100 point og lig med 0,5 valutaenheder:

Program A:100:0.5

Hvis du i stedet vil bruge standardværdien på 1,0 valutaenhed, indsender du stadig kolonet, men uden at angive en værdi:

Program A:100:

Hvis du kun vil indsende de 100 point, indsender du stadig begge koloner, men med tomme værdier:

:100:
XML-feeds

<g:loyalty_points>

  <g:name>Program A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Du skal opfylde følgende krav for at vise dit produkt på Google. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

 • Der er ingen minimumskrav til denne attribut. Husk, at du stadig skal følge retningslinjerne for formatering – ellers kan de oplysninger, du indsender, ikke bruges.

Bedste fremgangsmåder

Her får du de bedste fremgangsmåder til at hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt. 

 • Indsend loyalitetspoint, der har en specifik pengeværdi. Loyalitetspoint understøttes kun, hvis de har en pengeværdi. Følgende pointtyper understøttes eksempelvis ikke: Loyalitets- og kilometerpoint, der kun kan byttes med varer. 
 • Indsend point, der udstedes af dig. Du må gerne indsende point, der kan bruges i flere brancher, så længe du selv udsteder dem. Følgende pointtyper understøttes eksempelvis ikke: Point, der er tilknyttet kreditkort eller elektroniske penge. 

Eksempler

Tekstfeed

Formatér værdien ved at adskille de enkelte underordnede attributter (name [navn], points_value [pointværdi] og ratio [forhold] med et kolon (:). 

Hvis du f.eks. tilbyder 100 point til et Google-loyalitetsprogram, hvor 1 point svarer til 0,5 valutaenhed, indsender du:

Google-loyalitetsprogram:100:0.5

Hvis du i stedet vil bruge standardværdien, hvor 1 point svarer til 1,0 valutaenhed, indsender du stadig kolonet, men uden at angive en værdi:

Google-loyalitetsprogram:100:

Hvis du kun vil indsende de 100 point, indsender du stadig begge koloner, men med tomme værdier:

:100:

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet