'loyalitetspoint' [loyalty_points]

 
Brug attributten 'loyalitetspoint' [loyalty_points] til at angive, hvor mange og hvilken type loyalitetspoint kunderne modtager, når de køber dit produkt.

Hvornår skal den bruges?

Valgfrit for produkter, der er målrettet mod Japan

Hvis du målretter mod Japan og tilbyder loyalitetspoint for købet af dit produkt, skal du indsende oplysninger om pointene via attributten 'loyalitetspoint' [loyalty_points].

Denne attribut bruger 3 underordnede attributter:

 • 'navn på loyalitetsprogram' [name] (valgfrit)
  Navnet på loyalitetsprogrammet (op til 12 tegn i fuld bredde eller 24 latinske tegn, f.eks. program A).
 • 'antal loyalitetspoint' [points_value] (obligatorisk)
  Det antal loyalitetspoint, som en kunde modtager, når vedkommende køber dit produkt (f.eks. 100).
 • 'loyalitetspointforhold' [ratio] (valgfrit)
  Vekselkursen fra loyalitetspoint til valuta. (f.eks. 0.5). Standardværdien er 1.0, hvis du ikke angiver en værdi.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at Google forstår de data, du indsender.

Få flere oplysninger om at indsende dine produktdata, og få mere at vide om, hvornår og hvordan du kan indsende værdier på engelsk

Type Unicode-tegn (anbefalet: Kun ASCII)
Gentaget felt Nej
Filformat Eksempel på post
Tekstfeeds

Formatér værdien ved at indsende 'navn' [name], .'pointværdi' [point_value] og 'forhold' [ratio] for hver underordnede attribut adskilt af kolon (:). Brug ikke anførselstegn. Du skal angive alle koloner, også for tomme værdier. I dette tilfælde skal der angives to koloner. Du skal angive attributterne i prioriteret rækkefølge.

Indsend for eksempel for program A med 100 point og lig med "0.5 valutaenheder":

Program A:100:0.5

Hvis du i stedet vil bruge standardværdien på "1.0 valutaenhed", indsender du stadig kolonet, men uden at angive en værdi:

Program A:100:

Hvis du kun vil indsende "100 point", skal du medtage kolonerne og lade de 2 andre værdier stå tomme:

:100:
XML-feeds

<g:loyalty_points>

<g:name>Program A</g:name>

<g:points_value>100</g:points_value>

<g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til Content API for Shopping.

Retningslinjer

Følg disse retningslinjer for at sikre, at du indsender data af høj kvalitet for dine produkter.

Minimumskrav

Du skal opfylde følgende krav for at vise dit produkt. Hvis du ikke opfylder kravene, afviser vi produktet og giver dig besked om dette på siden Diagnostik på din Merchant Center-konto.

 • Angiv en dato på op til 1 år ude i fremtiden.

Optimale løsninger

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt.

 • Indsend loyalitetspoint, der har en specifik pengeværdi. Loyalitetspoint understøttes kun, hvis de har en pengeværdi. Følgende pointtyper understøttes eksempelvis ikke: Loyalitets- og kilometerpoint, der kun kan byttes med varer. 
 • Indsend point, der udstedes af dig. Du må gerne indsende point, der kan bruges i flere brancher, så længe du selv udsteder dem. Følgende pointtyper understøttes eksempelvis ikke: Point, der er tilknyttet kreditkort eller elektroniske penge. 

Eksempler

Tekstfeed

Formatér værdien ved at adskille de enkelte underordnede attributter ('navn' [name], 'pointværdi' [points_value] og 'forhold' [ratio]) med et kolon (:).

Hvis du f.eks. tilbyder "100 point" for "Google-loyalitetsprogram", hvor 1 point svarer til "0.5 valutaenhed", skal du indsende:

Google-loyalitetsprogram:100:0.5

Hvis du i stedet vil bruge standardværdien, hvor 1 point svarer til "1.0 valutaenhed", indsender du stadig kolonet, men uden at angive en værdi:

Google-loyalitetsprogram:100:

Hvis du kun vil indsende "100 point", skal du medtage kolonerne og lade de 2 andre værdier stå tomme:

:100:

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
false
true
true
71525
false
false