loyalty_points [věrnostní_body]: Definice

Pomocí atributu loyalty_points [věrnostní_body] můžete uvést počet a typ věrnostních bodů, které zákazník při nákupu vašeho produktu získá.

Použití

Volitelný u produktů zacílených na Japonsko

Pokud cílíte na Japonsko a za nákup svých produktů nabízíte věrnostní body, uveďte informace o těchto bodech pomocí atributu loyalty_points [věrnostní_body].

Atribut loyalty_points [věrnostní_body] používá tři podatributy:

 • name [název] (volitelné)
  Název věrnostního programu (maximálně 12 znaků plné šířky nebo 24 znaků latinky, například Program A).
 • points_value [hodnota_bodů] (povinné)
  Počet věrnostních bodů, které zákazník při nákupu vašeho produktu získá (např. 100).
 • ratio [poměr] (volitelné)
  Hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách (např. 0.5). Pokud žádnou hodnotu neuvedete, použije se výchozí hodnota 1.0.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ Znaky Unicode (doporučují se pouze znaky ASCII)
Opakované pole Ne
 
Formát souboru Příklad záznamu
Textové zdroje

Hodnota atributu má formát name [název], points_value [hodnota_bodů]ratio [poměr]; jednotlivé položky jsou odděleny dvojtečkou (:). Nepoužívejte uvozovky. Jsou vyžadovány všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Jinými slovy, vždy je třeba zadat dvě dvojtečky. Atributy byste měli uvádět v pořadí podle priority.

Například u programu A se 100 body v hodnotě 0,5 jednotky měny odešlete:

Program A:100:0,5

Chcete-li uvést výchozí hodnotu 1,0 peněžní jednotka, použijte dvojtečku, pole však ponechejte prázdné:

Program A:100:

Chcete-li uvést pouze 100 bodů, použijte obě dvojtečky, obě zbývající hodnoty ale ponechejte prázdné:

:100:
Zdroje XML

<g:loyalty_points>

  <g:name>Program A</g:name>

  <g:points_value>100</g:points_value>

  <g:ratio>1,0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Ujistěte se, že tento atribut používáte, pouze pokud jste si jisti, že k vašemu produktu nejsou přiřazeny žádné jedinečné identifikátory produktu. 
 • Produkty, u nichž je atribut identifier_exists [identifikátor_existuje] nesprávně nastaven na hodnotu no [ne] nebo false [nepravda] a u kterých existuje důkaz, že jejich jedinečný identifikátor produktu existuje, budou zamítnuty.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Uvádějte věrnostní body s konkrétní finanční hodnotou. Podporovány jsou pouze věrnostní body s peněžní hodnotou. Nejsou například podporovány věrnostní body, které lze směnit pouze za zboží. 
 • Uvádějte body, které sami vydáváte. Můžete také uvádět body různých mezioborových programů, pokud je vydáváte. Nejsou ale například podporovány věrnostní body, které jsou přidruženy k platebním kartám nebo elektronickým platbám. 

Příklady

Textové zdroje

Hodnota atributu obsahuje tři podatributy (name [název], points_value [hodnota_bodů]ratio [poměr]), které je třeba oddělit dvojtečkou (:). 

Například v případě věrnostního programu Google, kdy zákazník získá 100 bodů, každý s hodnotou 0,5 peněžní jednotky, uveďte tuto hodnotu:

Věrnostní program Google:100:0,5

Chcete-li uvést výchozí nastavení, kdy má jeden bod hodnotu 1,0 peněžní jednotky, použijte dvojtečku, pole však ponechejte prázdné:

Věrnostní program Google:100:

Chcete-li uvést pouze 100 bodů, použijte obě dvojtečky, obě zbývající hodnoty ale ponechejte prázdné:

:100:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory