ads_redirect [adwords-omdirigering]: Definition

 

 

Använd attributet ads_redirect [ads_omdirigering] om du vill ange ytterligare målsideparametrar på din produktsida som du vill använda för dina Shopping-annonser. Om du anger en spårningswebbadress för ads_redirect [ads_omdirigering] skickas användarna till den webbadressen i stället för det värde du anger för link [länk] eller mobile_link [mobillänk]. Efter parameterutökningen måste domänen för attributet ads_redirect [ads_omdirigering] vara exakt samma som för link [länk] (och mobile_link [mobillänk] om det finns). På det här sättet kan du använda parallell spårning, vilket leder personer direkt från din annons till din webbplats och gör att målsidan läses in snabbare.

Om du vill använda ett klickmätningssystem från tredje part kan du ställa in spårningsmallen i Google Ads och ange en webbadress för en spårningsserver.

 

VIKTIGT

I och med införandet av parallell spårning måste domänen för attributen link [länk], mobile_link [mobillänk] (om det används) och ads_redirect [ads_omdirigering] stämma överens. Om domänerna för dessa attribut skiljer sig åt kan du förlora spårning. Läs mer om parallell spårning

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Om du behöver spåra kampanjstatistik kan du ange fler målsideparametrar på produktsidan. Läs mer om hur attributen link [länk], mobile_link [mobillänk] och ads_redirect [ads_omdirigering] fungerar tillsammans

Om du annonserar produkter i en displaykampanj använder du i stället attributet display_ads_link [displayannonslänk].

Du kan använda en spårningsmall via Google Ads om du vill lägga till spårningsparametrar (till webbadressen du skickar) på kampanj-, annonsgrupp- eller produktgruppnivå. Läs mer om hur du lägger till spårningsmallar.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ Webbadress (inklusive http eller https), endast ASCII-tecken och RFC 3986-kompatibel
Begränsningar 1–2 000 tecken
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelvärde
Textflöden https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
XML-flöden <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

 • Omdirigera till en målsida som uppfyller kraven för målsidor. Läs mer om krav för målsidor i Shopping-annonser.
 • Omdirigera till samma målsidinnehåll som skickats in för link [länk] eller mobile_link [mobillänk]. Efter omdirigeringen till spårningssidan skickar du användarna till samma målsidinnehåll som du skickat in för link [länk] eller mobile_link [mobillänk].
 • Använd de godkända ValueTrack-parametrarna om spårningswebbadressen innehåller parametrar. Läs mer om ValueTrack-parametrar.
 • Använd ett värde som fungerar som en giltig webbadress efter att parametrar eller spårningsmallar har ersatts med slutgiltiga värden. Följande värde skulle till exempel inte visas som en giltig webbadress för datorer: {ifmobile:ht}tp://example.com

Tips

Här är tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

 • Undvik att använda omdirigeringar. Vid omdirigeringar tar det längre tid från att en användare klickar på din annons till att målsidan öppnas. Långa laddningstider ger negativa användarupplevelser. Om du vill spåra annonsklick använder du spårningsmallen för Google Ads.
 • Se till att ads_redirect [ads_omdirigering] för mobila användare leder till den sida du skickat in via attributet mobile_link [mobillänk]. Använd {ifmobile} ValueTrack-parametern (i värdet som du skickar in för ads_redirect [ads_omdirigering]) för att endast omdirigera mobila användare. Exempel:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}

Exempel

Obs! Alla exempel med attributet link gäller även mobile_link.

Om du använder Google Ads-spårningsmallar

Om du anger ads_redirect används detta värde i Google Ads-spårningsmallen i stället för värdet du anger för link eller mobile_link. Om du inte anger ads_redirect används värdet du anger på link eller mobile_link.
link ads_redirect Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Om du använder både en spårningsmall och ads_redirect tillämpas värdet för ads_redirect i spårningsmallen i stället för ValueTrack-parametern {lpurl}.
Utan parallell spårning:
 • Användarna leds till: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google 

Med parallell spårning:

 • Användarna leds till: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Spårningsbegäran skickas till: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google 

Anmärkningar: 

 • När du använder parallell spårning ersätts parametern {lpurl} i spårningsanropet med en ersättningsadress på formatet https://google.com/asnc/dGVzdA. Genom att ersätta {lpurl} med en ersättningsadress från Google kan du se till att din webbsida inte pingas två gånger (en gång när användaren klickar och ytterligare en gång vid omdirigeringen med parallell spårning). Läs mer

När fältet finalUrlSuffix i Google Ads används innehåller ersättningsadressen alla parametrar som skickas till målsidan så att spårningsservern kan bearbeta den korrekt. Läs mer

link ads_redirect Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

 

Om det inte anges något värde för ads_redirect används link och mobile_link i spårningsmallen.

Utan parallell spårning:

 • Användarna leds till: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

Med parallell spårning:

 • Användarna leds till: https://www.example.com/product?id=123
 • Spårningsbegäran skickas till: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Obs!

 • När du använder parallell spårning ersätts parametern {lpurl} i spårningsanropet med en ersättningsadress på formatet https://google.com/asnc/dGVzdA. Genom att ersätta {lpurl} med en ersättningsadress från Google kan du se till att din webbsida inte pingas två gånger (en gång när användaren klickar och ytterligare en gång vid omdirigeringen med parallell spårning). Läs mer

När fältet finalUrlSuffix i Google Ads används innehåller ersättningsadressen alla parametrar som skickas till målsidan så att spårningsservern kan bearbeta den korrekt. Läs mer

 

Om du inte använder Google Ads-spårningsmallar

Om du anger ads_redirect leds användarna till den webbadressen, inte till webbadressen du skickar in för link eller mobile_link.

link ads_redirect Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123

 

Med och utan parallell spårning:

 • Användarna leds till: https://www.example.com/product?id=123


Obs! Om du inte använder Google Ads-spårningsmallen skickas ingen begäran om parallell spårning.
 

link mobile_link ads_redirect Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

 

Om du använder ads_redirect åsidosätter värdet du anger både link och mobile_link.

 • Datoranvändare skickas till:  https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Mobilanvändare skickas till:  https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Obs! Om du inte använder Google Ads-spårningsmallen skickas ingen begäran om parallell spårning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt