ads_redirect: Definition

 

Använd attributet ads_redirect [ads_omdirigering] om du vill ange ytterligare målsideparametrar på din produktsida som du vill använda för dina Shopping-annonser. Om du anger en spårningswebbadress för ads_redirect [ads_omdirigering] skickas användarna till den webbadressen i stället för det värde du anger för link [länk] eller mobile_link [mobillänk]. Efter parameterutökningen måste domänen för attributet ads_redirect [ads_omdirigering] vara exakt samma som för link [länk] (och mobile_link [mobillänk] om det finns). På det här sättet kan du använda parallell spårning, vilket leder personer direkt från din annons till din webbplats och gör att målsidan läses in snabbare.

Om du vill använda ett klickmätningssystem från tredje part kan du ställa in spårningsmallen i Google Ads och ange en webbadress för en spårningsserver.

VIKTIGT

I och med införandet av parallell spårning måste domänen för attributen link [länk], mobile_link [mobillänk] (om det används) och ads_redirect [ads_omdirigering] stämma överens. Om domänerna för dessa attribut skiljer sig åt kan du förlora spårning. Läs mer om parallell spårning

An illustration showing how adwords_redirect URLs are used

Användningsområde

Valfritt för varje produkt

Inte tillgängligt för Googles plattformar

Om du behöver spåra kampanjstatistik kan du ange fler målsideparametrar på produktsidan. Läs mer om hur attributen link [länk], mobile_link [mobillänk] och ads_redirect [ads_omdirigering] fungerar tillsammans

Om du annonserar produkter i en displaykampanj använder du i stället attributet display_ads_link [displayannonslänk].

Du kan använda en spårningsmall via Google Ads om du vill lägga till spårningsparametrar (till webbadressen du skickar) på kampanj-, annonsgrupp- eller produktgruppnivå. Läs mer om hur du lägger till spårningsmallar.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Webbadress (inklusive http eller https), endast ASCII-tecken och RFC 3986-kompatibel
Begränsningar 1–2 000 tecken
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelvärde
Textflöden https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens
XML-flöden <g:ads_redirect>https://tracking.example.com?product=ballpoint-pens</g:ads_redirect>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

 • Omdirigera till en målsida som uppfyller kraven för målsidor. Läs mer om krav för målsidor i Shopping-annonser.
 • Omdirigera till samma målsidinnehåll som skickats in för link [länk] eller mobile_link [mobillänk]. Efter omdirigeringen till spårningssidan skickar du användarna till samma målsidinnehåll som du skickat in för link [länk] eller mobile_link [mobillänk].
 • Använd de godkända ValueTrack-parametrarna om spårningswebbadressen innehåller parametrar. Läs mer om ValueTrack-parametrar.
 • Använd ett värde som fungerar som en giltig webbadress efter att parametrar eller spårningsmallar har ersatts med slutgiltiga värden. Följande värde skulle till exempel inte visas som en giltig webbadress för datorer: {ifmobile:ht}tp://example.com

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

 • Undvik att använda omdirigeringar. Vid omdirigeringar tar det längre tid från att en användare klickar på din annons till att målsidan öppnas. Långa laddningstider ger negativa användarupplevelser. Om du vill spåra annonsklick använder du spårningsmallen för Google Ads.
 • Inkludera din mobilspecifika målsida med spårning i det här attributet. Använd ValueTrack-parametern {ifmobile} (i värdet som du skickar in för ads_redirect [ads_omdirigering]) för att endast omdirigera mobila användare.
  Exempel:
  https://tracking.example.com?p=ballpoint-pens&m={ifmobile:true}{ifnotmobile:false}
  https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Exempel

Obs! Alla exempel med attributet link [länk] gäller även för mobile_link [mobillänk].

Använda Google Ads-spårningsmallar

Om du vill använda Google Ads-spårningsmallar skickar du in ads_redirect [ads_omdirigering] med lämpliga värden.
link [länk] ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123 https://www.example.com/product?id=123&param=abc https://tracking.com?url={lpurl}&src=google
Om både en spårningsmall och ads_redirect [ads_omdirigering] används, tillämpas värdet för ads_redirect [ads_omdirigering] som {lpurl} i Google Ads-spårningsmallen.
Utan parallell spårning:
 • Användare skickas hit: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123%26param%3Dabc%0A&src=google

Med parallell spårning:

 • Användare skickas hit: https://www.example.com/product?id=123&param=abc
 • Spårningsförfrågan skickas hit: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA&src=google

Obs!

 • När parallell spårning används ersätts parametern {lpurl} i spårningsanropet med en ersättningsadress som ser ut som https://google.com/asnc/dGVzdA. Genom att ersätta {lpurl} med en Google-ersättningsadress blir din webbsida inte pingad två gånger (en gång när användaren klickar och igen vid den parallella spårningsomdirigeringen). Läs mer

När fältet finalUrlSuffix i Google Ads används innehåller ersättningsadressen alla parametrar som skickas till målsidan så att spårningsservern kan bearbeta den korrekt. Läs mer

link [länk] ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123 https://tracking.com?url={lpurl}&src=google

Om det inte anges något värde för ads_redirect [ads_omdirigering] tillämpas link [länk] och mobile_link [mobillänk] som {lpulr} i Google Ads-spårningsmallen.

Utan parallell spårning:

 • Användare skickas hit: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fproduct%3Fid%3D123&src=google

Med parallell spårning:

 • Användare skickas hit: https://www.example.com/product?id=123
 • Spårningsförfrågan skickas hit: https://tracking.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
  id%3D123%26param%3Dabc&src=google

Obs!

 • När parallell spårning används ersätts parametern {lpurl} i spårningsanropet med en ersättningsadress som ser ut som https://google.com/asnc/dGVzdA. Genom att ersätta {lpurl} med en Google-ersättningsadress blir din webbsida inte pingad två gånger (en gång när användaren klickar och igen vid den parallella spårningsomdirigeringen). Läs mer

När fältet finalUrlSuffix i Google Ads används innehåller ersättningsadressen alla parametrar som skickas till målsidan så att spårningsservern kan bearbeta den korrekt. Läs mer

Om du inte använder Google Ads-spårningsmallar

Om du skickar in ads_redirect [ads_omdirigering] omdirigeras användare till den webbadressen och inte till den webbadress du skickar in för link [länk] eller mobile_link [mobillänk].

link [länk] ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123
 • Användare skickas hit: https://www.example.com/product?id=123
link [länk] mobile_link [mobillänk] ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc

Om du använder ads_redirect [ads_omdirigering] åsidosätter värdet du anger både link [länk] och mobile_link [mobillänk]

 • Datoranvändare skickas hit: https://www.example.com/product?id=123param=abc
 • Mobila användare skickas hit: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Mobiloptimerade målsidor

link [länk] mobile_link [mobillänk] ads_redirect [ads_omdirigering] Google Ads-spårningsmall
https://www.example.com/product?id=123 https://m.example.com/product?id=123 https://{ifmobile:m}{ifnotmobile:www}.example.com/product?id=123?param=abc -

Om du använder ads_redirect [ads_omdirigering] åsidosätter värdet du anger både link [länk] och mobile_link [mobillänk]


Datoranvändare skickas hit: https://www.example.com/product?id=123param=abc
Mobila användare skickas hit: https://m.example.com/product?id=123&param=abc

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt