availability [tillgänglighet]: Definition

Använd attributet availability [tillgänglighet] för att meddela Google och användarna om du har en produkt i lager.

Användningsområde

Obligatoriskt för Shopping-annonser. Valfritt för Shopping Actions.

Obligatoriskt för alla produkter.

Följande värden stöds och kan väljas:

 • in stock [i lager]
  • Du tar för närvarande emot beställningar av den här produkten och kan genomföra köpet. Du är säker på att varan kommer att levereras (eller vara på väg till kunden) i god tid eftersom den är tillgänglig för försäljning. Du kan leverera produkten till alla platser du stödjer enligt din produktdata och kontots fraktinställningar.
 • out of stock [ej i lager]
  • Du tar för närvarande inte emot beställningar av den här produkten, eller så är produkten inte tillgänglig att köpa. 
 • preorder [förbeställning]
  • Du tar för närvarande emot beställningar av den här produkten, men den har inte lanserats än. Med attributet availability_date [tillgänglighetsdatum] kan du ange vilken dag produkten blir tillgänglig för leverans.

Obs! Värdet preorder [förbeställning] ska endast användas för nya varor och får inte användas för befintliga varor som är slut i lager och som kommer att finnas i lager igen vid ett senare datum.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Värden som stöds
 • in stock [i lager]
 • out of stock [ej i lager]
 • preorder [förbeställning]
Upprepat fält Nej
Schema.org-egendom
(Vad är det här?)

Offer.availability, typ: ItemAvailability 

Så här mappar du till Merchant Center-värden:

 • in stock [i lager]: InStock, LimitedAvailability, OnlineOnly
 • out of stock [ej i lager]: Discontinued, InStoreOnly, OutOfStock, SoldOut
 • preorder [förbeställning]: PreOrder, PreSale
 
Filformat Exempelvärde
Textflöden

i lager

XML-flöden <g:availability>i lager</g:availability>


Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi produkten och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

 • Ange produkttillgängligheten på målsidan. Läs mer om krav för målsidor i Shopping-annonser.
 • Matcha availability [tillgänglighet] med kontots fraktinställningar. Läs mer om fraktinställningar.
  • Leverera produkten till alla platser som du stödjer enligt din produktdata och kontots fraktinställningar. Då ser användarna den tillgänglighet som stämmer överens med det du skickar. 
  • Matcha tillgängligheten på målsidan med din produktdata. När användarna kommer till din målsida förväntar de sig att se samma tillgänglighet som finns i din produktdata. Ett vanligt problem är att fraktinställningarna inte återspeglar leveransplatserna korrekt. Till exempel ska du se till att du fysiskt kan leverera en produkt till delstaten Kalifornien genom att ange fraktkostnader för leverans till Kalifornien. Läs mer om fraktinställningar
  • Se till att produkten kan levereras, inte bara hämtas i butiken. Hämtning i butik stöds inte just nu.
 • Tillhandahåll den mest aktuella informationen. Tillgänglighet och priser för dina varor kan ändras ganska ofta. Läs mer om de bästa metoderna för att upprätthålla produktdata av hög kvalitet.

Tips

Här följer några tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

 • Ange availability [tillgänglighet] som out_of_stock [ej_i_lager] när produkten är tillfälligt otillgänglig i mållandet. Om vi upptäcker att en produkt har status ej i lager på målsidan, men in_stock [i_lager] i din produktdata, underkänner vi produkten. Anledningen till detta är att du inte ska betala för klick på din produkt när du inte har möjlighet att sälja den. Istället för att bli underkänd eller göra potentiella kunder förvirrade, är det bäst att meddela oss om en produkt har tagit slut så att vi kan stoppa annonserna tills du kan sälja produkten igen.
 • Ange availability [tillgänglighet] som out_of_stock [ej_i_lager] när din webbplats ska stängas för underhåll eller semester. Dina produktannonser visas inte förrän webbplatsen kan öppnas igen för trafik och du uppdaterar dina produkter till in_stock [i_lager]. Med den här metoden undviker du onödiga underkännanden på ditt konto, och dina annonser börjar visas igen snabbare än om de hade underkänts. Läs mer om de bästa metoderna för underhåll av målsidan eller avbrott på webbplatsen.
 • Använd inte out of stock [ej_i_lager] när du vill förhindra att annonser visas för din produkt. Om produkten är tillgänglig för försäljning men du vill sluta visa annonser för produkten använder du attributet excluded_destination [undantagen_destination]. På det här sättet kan du inaktivera Shopping-annonser och fortfarande dra nytta av andra format, till exempel en displayannonskampanj för dynamisk remarketing eller Googles plattformar. Läs mer om attributet excluded_destination [undantagen_destination].
 • Använd inte out_of_stock [ej_i_lager] för produkter som du inte längre säljer. Ta bort alla produkter som inte längre säljs från din produktdata.
 • Du kan använda automatiska varuuppdateringar för att undvika felmatchningar i tillgängligheten. Automatiska varuuppdateringar är en funktion där målsidans status tillämpas för att automatiskt uppdatera produktdata så att underkännanden förhindras. Läs mer om hur du ställer in automatiska varuuppdateringar. 

Exempel

Produkten är tillgänglig för försäljning

An illustration of an android plush

Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] i lager
Inga fler produkter i lager

An illustration of an android plush

Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] ej i lager
Förhindra tillfälligt att en produkt visas på Google

Om du vill sluta visa en produkt på Google tillfälligt men fortfarande har den markerad som ”i lager” på målsidan kan du använda attributet excluded_destination [undantagen_destination].

An illustration of an android plush

Produkt Android Squishable
Tillgänglighet på målsidan i lager
availability [tillgänglighet] i lager
excluded_destination [undantagen_destination] Shopping-annonser*
Visas i annonser? Nej
   
Produkt Android Squishable
Tillgänglighet på målsidan i lager
availability [tillgänglighet] i lager
Visas i annonser? Ja
   
Produkt Android Squishable
Tillgänglighet på målsidan ej i lager
availability [tillgänglighet] ej i lager
Visas i annonser? Nej

*Obs! Se till att utesluta alla destinationer som du inte vill använda. Läs mer om attributet excluded_destination [undantagen_destination].

Planerat avbrott på webbplatsen

Du har fortfarande produkter i lager som kan säljas, men du planerar att stänga webbplatsen några timmar för underhåll. Läs mer om de bästa metoderna för underhåll av målsidan eller avbrott på webbplatsen.

Underhållsstatus Har inte startats
Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] i lager
   
Underhållsstatus Pågår
Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] ej i lager
   
Underhållsstatus Slutförd
Produkt Android Squishable
availability [tillgänglighet] i lager
Varianter

Om produkten finns i flera färger eller storlekar kan du också ha olika tillgänglighet för varje variant. Till exempel:

An example of ads without placeholder images

Produkt Google-t-shirt
title [titel] Google-t-shirt – grön – small
price [pris] 100.99 SEK
availability [tillgänglighet] i lager
color [färg] grön
size [storlek] s
id [id] 9876-S-GRN
item_group_id [varugrupp-id] 9876
   
Produkt Google-t-shirt
title [titel] Google-t-shirt – blå – small
price [pris] 100.99 SEK
availability [tillgänglighet] i lager
color [färg] blå
size [storlek] s
id 9876-S-BLU
varugrupp-id 9876
   
Produkt Google-t-shirt
title [titel] Google-t-shirt – gul – small
price [pris] 100.99 SEK
availability [tillgänglighet] ej i lager
color [färg] gul
size [storlek] s
id 9876-S-YELLOW
varugrupp-id 9876
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt