ลิงก์ [link]

เมื่อผู้ใช้คลิกที่ผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page ของเว็บไซต์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ตั้งค่า URL ของหน้า Landing Page นี้โดยใช้แอตทริบิวต์ลิงก์ [link]

An illustration showing how an ad click leads to the product

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่คุณขายผ่าน "ซื้อใน Google"

หากคุณส่งเฉพาะแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] ระบบจะนำผู้ใช้เดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกคนไปยังหน้า Landing Page ที่ระบุไว้ในแอตทริบิวต์ดังกล่าว โปรดทราบว่าเมื่อส่ง URL ติดตามสำหรับแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] ระบบจะนำผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา Shopping ไปยัง URL ดังกล่าวแทนค่าที่ส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] แต่จะยังนำผู้ใช้ที่คลิกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงฟรีไปยัง URL ที่ระบุในแอตทริบิวต์ลิงก์หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันของแอตทริบิวต์ลิงก์ ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเปลี่ยนเส้นทางโฆษณา

ประเภท URL (รวมถึง http หรือ https), อักขระ ASCII เท่านั้น และสอดคล้องกับ RFC 3986
จำกัดสูงสุด 1-2,000 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)
Offer.url ประเภท: URL
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ https://www.example.com/writing/google-pens
ฟีด XML <link>https://www.example.com/writing/google-pens</link>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ตรวจสอบว่าหน้า Landing Page เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่าลืมว่าหน้า Landing Page ที่คุณส่งต้องใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน้า Landing Page ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้แม้ว่าคุณจะใช้แอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] ด้วยก็ตาม
 • ขึ้นต้นด้วย http หรือ https และสอดคล้องกับ RFC 3986 เช่น https://www.example.com/writing/fiji-pens
 • ใช้ชื่อโดเมนที่ได้รับการยืนยัน ตรวจสอบว่าใช้ชื่อโดเมนที่คุณยืนยันแล้ว (ในขั้นตอนการสร้างบัญชีหรือผ่านแท็บการยืนยันเว็บไซต์) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียืนยันและอ้างสิทธิ์ในชื่อโดเมน
 • ตรวจสอบว่า Google รวบรวมข้อมูล URL ได้ เช่น ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าไฟล์ robots.txt อย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ robots.txt
 • แทนที่สัญลักษณ์หรือการเว้นวรรคด้วยเอนทิตีที่เข้ารหัส URL เช่น หาก URL มีเครื่องหมาย "และ" ( & ) ให้แทนที่ด้วย %26
 • ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าผู้ใช้เห็นหน้า Landing Page สุดท้ายทันทีหลังจากที่คลิกผลิตภัณฑ์
 • ส่งแอตทริบิวต์เพียง 1 รายการต่อผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดปลีกย่อยผลิตภัณฑ์ 1 รายการ หากระบุแอตทริบิวต์ลิงก์หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบบจะเลือกใช้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • ใช้การเปลี่ยนเส้นทางตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎหมายท้องถิ่นอาจกำหนดให้ผู้ใช้ไปยังหน้าอื่นก่อนหน้า Landing Page ในกรณีของผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น คุณอาจต้องให้ผู้ใช้ยืนยันอายุก่อนจึงจะเข้าถึงเว็บไซต์ได้ หลังจากที่ผู้ใช้ผ่านหน้าเว็บดังกล่าวไปแล้ว ให้ตรวจสอบว่าหน้า Landing Page เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดดังที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน้า Landing Page

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้ URL แบบคงที่ คุณควรคง URL เดิมที่ระบุไว้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนหน้า Landing Page เช่น อย่าใช้ URL ที่มีการประทับเวลาหรือส่วนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่คุณส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยน URL ระบบจะต้องรวบรวมข้อมูลและประเมินหน้า Landing Page กระบวนการนี้อาจทำให้เกิดโหลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นบนเซิร์ฟเวอร์
 • เลือกรายละเอียดปลีกย่อยที่ถูกต้องล่วงหน้า ลิงก์ไปยังหน้า Landing Page ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยถูกต้องตามที่เลือกไว้ ผู้ใช้ที่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ตนคลิกมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้น การส่งรายละเอียดปลีกย่อยโดยใช้แอตทริบิวต์ที่เหมาะสมยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น สี [color], ขนาด [size] และกลุ่มอายุ [age_group]
 • ใช้แอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ร่วมกับแอตทริบิวต์ลิงก์ หากมีหน้า Landing Page ที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • อย่าใส่พารามิเตอร์ ValueTrack ของ Google Ads ในลิงก์หรือ URL ของลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากต้องการใช้พารามิเตอร์ ValueTrack ให้ใช้แอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] เพื่อระบุ URL ของหน้า Landing Page ที่มีพารามิเตอร์การติดตาม นอกจากนี้ คุณยังใช้เทมเพลตการติดตามของ Google Ads หรือการติดตามอัตโนมัติเพื่อจัดการการติดตามใน Google Ads ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณาหรือเทมเพลตการติดตามของ Google Ads
 • ใช้การเปลี่ยนเส้นทางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การเปลี่ยนเส้นทางจะเพิ่มเวลาในช่วงที่ผู้ใช้คลิกผลิตภัณฑ์และเริ่มโหลดหน้า Landing Page เวลาในการโหลดที่ยาวนานทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เชิงลบ
 • ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางทั้งหมดไปยังโดเมนเดียวกันที่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
 • ใช้ Microdata ของ schema.org ใช้ Microdata เพื่อระบุความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ในหน้า Landing Page กับข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณควรตรวจสอบเป็นการเฉพาะว่า Microdata ตรงกับรายละเอียดปลีกย่อยที่แสดงบนหน้า Landing Page ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microdata
 • หากใช้พารามิเตอร์การติดตามในแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ในฟีดเพื่อระบุ Canonical URL ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับ URL ที่ถูกต้องในดัชนีของ Google Search เนื่องจากแอตทริบิวต์ดังกล่าวจะช่วยให้ Google เข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ Canonical

  • หากไม่ได้ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบจะจัดทำดัชนีของ URL ที่ระบุในแอตทริบิวต์ฟีดลิงก์ [link] หากต้องการป้องกันการจัดทำดัชนี ให้เพิ่มแท็ก noindex ลงในหน้าเว็บตามความเหมาะสม หรือใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ในฟีด

ตัวอย่าง

ส่งเฉพาะแอตทริบิวต์ลิงก์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์ [link] www.test.com/123
เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] (เว้นว่างไว้)
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] (เว้นว่างไว้)

ระบบจะนำผู้ใช้บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คลิกผลิตภัณฑ์ไปยัง https://www.test.com/123

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์ [link] https://www.example.com/writing/google-pens
ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย

เมื่อระบุ URL สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกรายละเอียดปลีกย่อยตาม URL โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google หมึกสีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์ [link] https://www.example.com/writing/google-pens?color=black

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google หมึกสีแดง
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์ [link] https://www.example.com/writing/google-pens?color=red
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false