ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type]

ใช้แอตทริบิวต์ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] เพื่อระบุระบบการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณเองไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณเลือกค่าที่ต้องการระบุสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของแอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] ซึ่งใช้คอลเล็กชันหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณจะใช้ค่าที่ส่งเพื่อจัดระเบียบการเสนอราคาและการรายงานในแคมเปญ Shopping ของ Google Ads ได้

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ประเภท

สตริง (อักขระ Unicode แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII)

จำกัดสูงสุด 0 - 750 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ส่งได้สูงสุด 5 ครั้ง แต่โปรดทราบว่าเฉพาะค่าแรกเท่านั้นที่จะใช้ในการจัดระเบียบการเสนอราคาและการรายงานในแคมเปญ Shopping ของ Google Ads คั่นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ หลายรายการด้วยคอมมา (,) อย่าใช้คอมมา (,) ภายในค่าประเภทผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เนื่องจาก Google จะตีความว่าเป็นการคั่นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (เช่น หากส่ง "บ้าน สวนและห้องครัว" ระบบจะตีความค่า "บ้าน" เป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภทกับ "สวนและห้องครัว")
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [หน้าแรก > ผู้หญิง > ชุดเดรส > แม็กซี่เดรส]

ฟีด XML <g:product_type>หน้าแรก &gt; ผู้หญิง &gt; เดรส &gt; แม็กซี่เดรส</g:product_type>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • โปรดใช้แอตทริบิวต์นี้เมื่อแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีรหัสระบุผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
  • ระบบจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] เป็นไม่ [no] หรือ เท็จ [false] อย่างไม่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานว่ามีรหัสระบุผลิตภัณฑ์อยู่

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ใช้ > เพื่อแยกระดับต่างๆ ในหมวดหมู่ นอกจากนี้ ให้เว้นวรรคก่อนและหลังสัญลักษณ์ > เช่น หน้าแรก > ผู้หญิง > เดรส > แม็กซี่เดรส
  • ส่งแอตทริบิวต์นี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเภทแคมเปญ การส่งประเภทผลิตภัณฑ์จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่คุณขายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย ก็จะช่วยเชื่อมโยงผู้ใช้ให้เห็นผลิตภัณฑ์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังใช้ค่าที่คุณส่งเพื่อจัดระเบียบแคมเปญ Shopping ตามค่าที่เลือกเองได้อีกด้วย
  • หากใช้ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อจัดระเบียบการเสนอราคาและการรายงานใน Google Ads เราขอแนะนำให้ส่งค่าเพียง 1 ค่า (หากส่งมากกว่า 1 ค่า ระบบจะใช้เฉพาะค่าแรก) ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยประเภทผลิตภัณฑ์
  • หากการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณมีหลายระดับ ให้ใส่ระดับทั้งหมด เช่น หากผลิตภัณฑ์อยู่ในหมวดหมู่ "แม็กซี่เดรส" ให้แสดงรายการทั้งหมดเป็น "หน้าแรก > ผู้หญิง > เดรส > แม็กซี่เดรส"
  • ใช้ข้อมูล "เบรดครัมบ์" ทั้งหมด หากเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้คุณใส่หมวดหมู่ที่ละเอียดขึ้น เนื่องจากระบบจะจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เช่น "หนังสือ > เรื่องจริง > กีฬา > เบสบอล" ดีกว่า "เบสบอล" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อจัดระเบียบแคมเปญ Shopping
  • คุณสามารถระบุค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] และประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] แต่ค่าดังกล่าวต้องเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่รองรับ

ตัวอย่าง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีหลายระดับ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแม็กซี่เดรส
แอตทริบิวต์ ค่า
ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] หน้าแรก > ผู้หญิง > เดรส > แม็กซี่เดรส

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Pixel 3
แอตทริบิวต์ ค่า
ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] ผลิตภัณฑ์ > โทรศัพท์มือถือ > Android

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเลนส์กล้อง SLR
แอตทริบิวต์ ค่า
ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] หน้าแรก > การถ่ายภาพ > เลนส์ > เลนส์ SLR
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false