รหัส [id]

ใช้แอตทริบิวต์รหัส [id] เพื่อระบุผลิตภัณฑ์แต่ละรายการโดยไม่ซ้ำกัน ระบบจะไม่แสดงรหัสแก่ลูกค้าที่ดูผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณจะใช้รหัสเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ เสนอราคา และตรวจสอบประสิทธิภาพโฆษณาของผลิตภัณฑ์ได้ เราขอแนะนำให้ใช้ SKU ของผลิตภัณฑ์สำหรับค่านี้

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII) ได้แก่ อักษรและตัวเลขคละกัน ขีดล่าง และขีดกลาง 
จำกัดสูงสุด 1–50 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)
Product.sku, Type: Text
 
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ tddy123uk
ฟีด XML <g:id>tddy123uk</g:id>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ส่งรหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
 • ใช้รหัสแบบคงที่สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เมื่อคุณกำหนดรหัสให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว โปรดอย่าเปลี่ยนรหัสดังกล่าว ระบบจะใช้รหัสนี้พร้อมกับข้อมูลประเทศที่ขายและภาษาในการระบุผลิตภัณฑ์ ช่วย Google ดึงข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และติดตามประวัติประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใน Merchant Center และ Google Ads ได้ หากเปลี่ยนรหัส ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประวัติของผลิตภัณฑ์จะถูกเขียนทับ
 • ใช้รหัสเดียวกันในกรณีที่เผยแพร่ผลิตภัณฑ์เดียวกันในหลายๆ ประเทศ หรือประเทศเดียวกันแต่ใช้หลายภาษาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษา
  • หากคุณกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศที่ใช้หลายภาษา เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ให้ใช้รหัสเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเป็นภาษาต่างๆ ที่รองรับในประเทศนั้น เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี
  • หากคุณกำหนดเป้าหมายไปยังหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ใช้รหัสเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประเทศเป้าหมายเหมือนกัน
 • อย่าใช้ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ในการทำให้รหัสไม่ซ้ำกัน แม้ว่าใน Merchant Center ระบบจะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของรหัสผลิตภัณฑ์ แต่อาจมีบางกรณีที่ระบบตีความผลิตภัณฑ์ 2 รายการที่มีรหัสผลิตภัณฑ์ต่างกันเพียงที่ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ เช่น หากส่งรหัส "abc123" สำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งและส่งรหัส "ABC123" สำหรับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง การกรองใน Google Ads อาจสลับรหัส 2 รายการนี้ หรืออาจเกิดปัญหาในการจับคู่รหัสกับผลิตภัณฑ์บนฟีดหลักและฟีดเสริมได้ ดังนั้น ให้ใช้รูปแบบตัวอักษรผสมตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันแทนเพื่อแยกผลิตภัณฑ์
 • อย่าใช้รหัสเดิมซ้ำหรือนำรหัสเดียวกันมาใช้ หากเป็นคนละผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • อย่านำรหัสมาใช้ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันในประเทศที่ขายหรือภาษาเดียวกัน
  • อย่านำรหัสมาใช้ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย รายละเอียดปลีกย่อยแต่ละอย่างถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน และต้องใช้รหัสที่ไม่ซ้ำกัน
  • อย่าใช้รหัสซ้ำหากคุณขาย "โปรโมชันประจำวัน" เนื่องจากรหัสจะลิงก์กับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่โปรโมชัน
  • อย่านำรหัสเก่ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์นั้นแล้วหรือผลิตภัณฑ์หมดสต็อก อย่าใช้รหัสของผลิตภัณฑ์นั้นกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • เลี่ยงการเว้นวรรค ระบบจะนำการเว้นวรรคที่ต่อเนื่องกันและการเว้นวรรคทั้งก่อนและหลังรหัสออกโดยอัตโนมัติ
 • อย่าส่งอักขระ Unicode ที่ไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะเพิ่มอักขระเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการเข้ารหัสของไฟล์ ให้ใช้การเข้ารหัส UTF-8 เพื่อเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ และส่งไฟล์ในรูปแบบที่บีบอัดเพื่อช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารหัส ตัวอย่างของอักขระ Unicode ที่ไม่ถูกต้องมีดังนี้
  • อักขระควบคุม (เช่น U+200D)
  • อักขระฟังก์ชัน
  • อักขระพื้นที่ส่วนตัว
  • คู่แทน
  • Code Point ที่ไม่ได้กำหนด

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้ SKU เป็นรหัส หากเป็นไปได้ SKU ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของหน้า Landing Page เนื่องจาก SKU ไม่ซ้ำกัน จึงป้องกันไม่ให้คุณใช้รหัสซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตุ๊กตา Android
แอตทริบิวต์ ค่า
รหัส [id] 01ABC
ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย

ใส่รหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ เช่น หากคุณมี SKU หลักสำหรับชุดรายละเอียดปลีกย่อย 4 รายการของผลิตภัณฑ์เดียวกัน ให้ส่ง SKU หลักเป็นค่าสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และรหัสที่ไม่ซ้ำกันโดยอิงตาม SKU หลักสำหรับแอตทริบิวต์รหัส [id]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแว่นกันแดด Google Malibu สีแดง
แอตทริบิวต์ ค่า

สี [color]

แดง

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

รหัส [id]

12345-R
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแว่นกันแดด Google Malibu สีเขียว
แอตทริบิวต์ ค่า

สี [color]

เขียว

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

รหัส [id]

12345-G
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแว่นกันแดด Google Malibu สีเหลือง
แอตทริบิวต์ ค่า

สี [color]

เหลือง

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

รหัส [id]

12345-Y
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแว่นกันแดด Google Malibu สีน้ำเงิน
แอตทริบิวต์ ค่า

สี [color]

น้ำเงิน

รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]

12345

รหัส [id]

12345-B
ผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ส่งไปยังหลายประเทศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตุ๊กตา Android ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
แอตทริบิวต์ ค่า
ประเทศที่ขาย สหรัฐอเมริกา
รหัส [id] 01ABC
   
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับตุ๊กตา Android ที่จำหน่ายในแคนาดา
แอตทริบิวต์ ค่า
ประเทศที่ขาย แคนาดา
รหัส [id] 01ABC
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false