id [identyfikator]: definicja

Użyj atrybutu id [identyfikator], aby jednoznacznie określić każdy produkt. Identyfikator nie będzie widoczny dla użytkowników wyświetlających Twoje reklamy. Za pomocą identyfikatora możesz jednak wyszukiwać produkt, ustalać stawki oraz sprawdzać skuteczność reklam. Dla tej wartości zalecamy użycie kodu SKU.

Kiedy używać

Wymagany w przypadku reklam produktowych. Opcjonalny w programie Shopping Actions.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII): litery i cyfry, podkreślenia i myślniki
Limity 1–50 znaków
Pole powtarzane Nie
Mikrodane schema.org
(Co to jest?)
Product.sku, typ: tekst
 
Format pliku Przykładowa wartość
Pliki danych w formacie tekstowym misio123pl
Pliki danych w formacie XML <g:id>tddy123uk</g:id>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Użyj unikalnego identyfikatora dla każdego produktu. Identyfikator pozwala zarówno nam, jak i Tobie, rozróżniać poszczególne produkty.
 • Użyj stałego identyfikatora dla każdego produktu. Nie zmieniaj identyfikatora, który przypiszesz do produktu. Wybrany przez Ciebie identyfikator, w połączeniu z krajem sprzedaży i językiem tego kraju, pozwala określić produkt i pobrać wszelkie informacje na jego temat. Służy on także do monitorowania historii skuteczności tego produktu w Merchant Center i Google Ads. Jeśli zmienisz identyfikator, produkt i jego historia zostaną nadpisane.
 • Użyj takiego samego identyfikatora dla tego samego produktu kierowanego na różne kraje lub na ten sam kraj w różnych językach. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących języka
  • Jeśli kierujesz produkt na kraj wielojęzyczny (np. Szwajcarię), użyj tego samego identyfikatora dla produktu reklamowanego w każdym obsługiwanym języku, np. niemieckim, francuskim i włoskim.
  • Jeśli kierujesz produkt na kilka krajów (np. Stany Zjednoczone i Kanadę), użyj tego samego identyfikatora dla produktu reklamowanego w tych krajach.
 • Nie używaj liter różnej wielkości, aby stworzyć unikalną wartość tego atrybutu. W Merchant Center rozróżniana jest wielkość liter w identyfikatorach produktów, ale w niektórych przypadkach dwa produkty z identyfikatorami różniące się tylko wielkością liter w identyfikatorze są interpretowane jako ten sam produkt. Jeśli na przykład dla jednego produktu prześlesz identyfikator abc123, a dla innego – ABC123, filtrowanie w Google Ads może je ze sobą pomylić lub może wystąpić problem z dopasowywaniem ich w podstawowych i dodatkowych plikach danych. Dlatego zamiast liter różnej wielkości lepiej użyj unikalnych kombinacji różnych liter i cyfr, aby Twoje produkty mogły zostać łatwo rozróżnione.
 • Nie wykorzystuj ponownie tego samego identyfikatora dla różnych produktów. Przykład::
  • Nie wykorzystuj ponownie identyfikatora do innych produktów w tym samym kraju sprzedaży lub w jego języku.
  • Nie wykorzystuj ponownie identyfikatora do produktów z wersjami. Każda wersja stanowi niepowtarzalny produkt i musi mieć własny unikalny identyfikator.
  • Nie wykorzystuj ponownie identyfikatora w przypadku „promocji dnia”. Identyfikatory są powiązane z produktami, a nie promocjami.
  • Nie wykorzystuj ponownie identyfikatora do nowych produktów. Nawet jeśli nie sprzedajesz już danego produktu lub nie ma go w magazynie, nie używaj jego identyfikatora dla innego produktu.
 • Unikaj spacji. Spacje umieszczone jedna po drugiej lub otaczające identyfikator z obu stron zostaną automatycznie usunięte.
 • Nie podawaj nieprawidłowych znaków Unicode. Te znaki są zwykle dodawane podczas kodowania pliku. Aby ich uniknąć, użyj kodowania UTF-8. Aby zapobiec problemom z kodowaniem, prześlij pliki w formacie skompresowanym. Oto przykłady nieprawidłowych znaków Unicode:
  • znaki kontrolne (np. U+200D),
  • znaki funkcyjne,
  • znaki prywatnego użytku,
  • pary zastępcze,
  • Nieprzypisane punkty kodowe

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj kodów SKU jako identyfikatorów tam, gdzie jest to możliwe. Kody SKU pomagają nam poznać strukturę Twojej strony docelowej. Unikalne kody SKU mogą zapobiec przypadkowemu ponownemu użyciu identyfikatorów.

Przykłady

Produkt bez wersji
Produkt Pluszowa maskotka Android
id [identyfikator] 01ABC
Produkty z odmianami

Podaj unikalny identyfikator dla każdej odmiany produktu. Jeśli na przykład masz nadrzędny kod SKU dla zestawu czterech odmian tego samego produktu, podaj ten kod w atrybucie item_group_id [identyfikator_grupy_produktów], podając też unikalny identyfikator na podstawie nadrzędnego kodu SKU dla atrybutu id [identyfikator].

Produkt Okulary przeciwsłoneczne Google Malibu
color [kolor] Czerwony
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 12345
id [identyfikator] 12345-R
   
Produkt Okulary przeciwsłoneczne Google Malibu
color [kolor] Zielony
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 12345
id [identyfikator] 12345-G
   
Produkt Okulary przeciwsłoneczne Google Malibu
color [kolor] Żółty
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 12345
id [identyfikator] 12345-Y
   
Produkt Okulary przeciwsłoneczne Google Malibu
color [kolor] Niebieski
item_group_id [identyfikator_grupy_produktów] 12345
id [identyfikator] 12345-B
Ten sam produkt przesłany dla kilku krajów
Produkt Pluszowa maskotka Android
Kraj sprzedaży Stany Zjednoczone
id [identyfikator] 01ABC
   
Produkt Pluszowa maskotka Android
Kraj sprzedaży Kanada
id [identyfikator] 01ABC
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem