Rozwiązanie problemu: brakująca wartość: dostawa [shipping]

Dodaj koszty dostawy produktu

Niektóre z Twoich produktów nie mają kosztów dostawy. Te produkty pozostaną odrzucone, dopóki nie podasz kosztu dostawy, korzystając z ustawień dostawy na poziomie konta lub dodając atrybut dostawa [shipping] dla każdego produktu.

Google zaleca skonfigurowanie ogólnych reguł na poziomie konta i zastąpienie tych ustawień w przypadku konkretnych produktów tylko wtedy, gdy ustawienia te różnią się od ogólnych reguł. Atrybutu etykieta wysyłki [shipping_label] można też używać do grupowania produktów, by określić specjalne stawki za dostawę.

Możesz określić maksymalnie 100 atrybutów dostawy dla każdego produktu, w zależności od rozmieszczenia geograficznego Twoich usług dostawy.

Jeśli kierujesz reklamy na wiele krajów, upewnij się, że koszty dostawy dla każdego kraju są podane w walucie odpowiadającej walucie w pliku danych.

Więcej informacji o konfigurowaniu ustawień dostawy

Instrukcje

Krok 1. Sprawdź i popraw ustawienia usług dostawy na poziomie konta

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzi Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie wybierz Dostawa i zwroty.
 3. Na karcie „Dostawa” kliknij Dodaj usługę dostawy lub wybierz istniejącą.
 4. Skonfiguruj koszty dostawy za pomocą opcji dostępnych w tabeli.
 5. Gdy zweryfikujemy Twoje koszty dostawy, usuniemy powiadomienie na stronie „Diagnostyka”.

Krok 2a. Jeśli używasz ustawień na poziomie produktu, by modyfikować reguły dostawy dla konkretnych produktów, wyświetl produkty, których dotyczy problem

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu nawigacyjnym wybierz Produkty, a potemDiagnostyka.
 3. Kliknij kartę Problemy związane z produktami, aby wyświetlić bieżące, związane z nimi problemy.

Aby pobrać listę (w pliku .csv) wszystkich produktów, w których wystąpiły jakiekolwiek problemy:

 • Kliknij przycisk pobierania Download obok przycisku filtrowania Download pod wykresem i powyżej listy problemów.

Aby pobrać listę (w pliku .csv) wszystkich produktów, w których wystąpił konkretny problem:

 • Znajdź problem w kolumnie „Problem”, a następnie kliknij przycisk pobierania Download na końcu wiersza.

Aby zobaczyć listę maksymalnie 50 produktów, których dotyczy ten konkretny problem:

 • Znajdź problem w kolumnie „Problem”, a następnie kliknij Wyświetl przykłady w kolumnie „Produkty, których dotyczy problem”.

Krok 2b. Jeśli używasz ustawień na poziomie produktu, by modyfikować reguły dostawy dla konkretnych produktów, popraw koszty dostawy w przypadku każdego produktu

 1. Przefiltruj pobrany raport, tak aby wyświetlały się tylko produkty z oznaczeniem:
  „Nazwa problemu” = Brakująca wartość: dostawa [shipping].
 2. Sprawdź dane tych produktów (korzystając z identyfikatora) i zadbaj o to, by każdy produkt miał dane atrybutu etykieta wysyłki [shipping_label]. Reklamy produktowe będą również wymagać prawidłowych danych atrybutu dostawa [shipping]. Mogą też wymagać danych atrybutu waga przesyłki[shipping_weight].

Krok 3. Ponownie prześlij dane produktów

 1. Gdy zaktualizujesz dane produktów, prześlij je ponownie, korzystając z jednej z tych metod:
 2. Następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany, upewniając się, że nie jest już widoczny na karcie Diagnostyka.

  Pamiętaj, że zmiana może pojawić się na stronie Diagnostyka dopiero po pewnym czasie.

 

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Przeczytaj ten artykuł pomocy: Potrzebuję pomocy z poprawieniem informacji o dostawie w Merchant Center.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
71525
false
false