Neplatné kódy predajní

Ak chcete opraviť neplatné kódy predajní, vykonajte jeden alebo oba nasledujúce kroky:

Skontrolujte kódy predajní v informačnom kanáli inventára 

Kódy predajní, ktoré odosielate v informačnom kanáli inventára miestnych výrobkov, sa musia zhodovať s kódmi predajní nahranými do účtu služby Moja firma na Googli. Uistite sa, že informačný kanál obsahuje vo všetkých prípadoch presné kódy predajní.

Skontrolujte kódy predajní v službe Moja firma na Googli 

Uistite sa, že váš účet služby Moja firma na Googli obsahuje správne kódy predajní. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?