Łączenie kont Merchant Center i Google Ads

Dzięki połączeniu kont Merchant Center i Google Ads możesz korzystać z narzędzi do zarządzania kampaniami Google Ads nastawionymi na sprzedaż detaliczną oraz korzystać z zasobów danych Merchant Center, by zwiększać swoją widoczność w sieci. Danych o produktach z Merchant Center można też używać na przykład do konfigurowania kampanii wykorzystujących remarketing dynamiczny czy reklamy lokalnego asortymentu produktów.

Uwaga: w krajach, w których dostępna jest usługa porównywania cen, możesz wyświetlać reklamy produktowe za pomocą co najmniej jednej wybranej usługi porównywania cen. Niektóre z tych usług zarządzają danymi o produktach oraz kampaniami w Twoim imieniu, a inne dostarczają narzędzia pozwalające robić to samodzielnie. Więcej informacji o reklamowaniu produktów w ramach usług porównywania cen

Co się dzieje po połączeniu kont Merchant Center i Google Ads

Po połączeniu kont dane o produktach z konta Merchant Center będą przesyłane do Google Ads do wykorzystania w kampaniach reklamowych. W zależności od rodzaju przesyłanych danych o produktach możesz między innymi tworzyć kampanie produktowe w celu reklamowania swojej oferty, a także korzystać z remarketingu dynamicznego, aby zwiększać skuteczność kampanii w sieci reklamowej.

 • O połączenie kont może poprosić tylko użytkownik konta Merchant Center. Nowe prośby o połączenie kont wyświetlą się na koncie Google Ads na stronie „Połączone konta”, która jest dostępna w sekcji „Konfiguracja” w menu „Narzędzia i ustawienia”. Uwaga: możesz połączyć kilka kont Google Ads z jednym kontem Merchant Center (lub połączyć kilka kont Merchant Center z jednym kontem Google Ads).
 • Gdy właściciel konta Google Ads zatwierdzi prośbę, nastąpi wymiana informacji między kontami. Dane o produktach z konta Merchant Center zostaną udostępnione w Google Ads w celu utworzenia kampanii. Niektóre statystyki Google Ads (np. kliknięcia) będą widoczne na połączonym koncie Merchant Center.
 • Połączenie mogą w każdej chwili usunąć właściciele konta Google Ads i administrator lub standardowi użytkownicy konta Merchant Center. Żadna ze stron nie może dokonać zmian na drugim z połączonych kont. Właściciel konta Merchant Center nie może np. wstrzymać lub uruchomić kampanii ani zmieniać stawek na koncie Google Ads.
 • Jeśli usuniesz połączenie kont, kampanie produktowe tworzone na podstawie danych o produktach z konta Merchant Center przestaną wyświetlać reklamy. Utracisz też możliwość tworzenia w Google Ads nowych kampanii na podstawie danych o produktach z konta Merchant Center.

Instrukcje

Aby połączyć konta Google Ads i Merchant Center, musisz mieć dostęp administracyjny do swojego konta Google Ads. Jeśli nie masz dostępu administracyjnego, możesz poprosić administratora swojego konta Google Ads, aby udzielił Ci dostępu lub połączył konta za Ciebie.

Krok 1. Wyślij w Merchant Center prośbę o połączenie z Google Ads

Połączenia inicjuje się zawsze na koncie Merchant Center. Możesz połączyć kilka kont Google Ads z jednym kontem Merchant Center i na odwrót.

Uwaga: z Merchant Center nie można połączyć kont menedżera Google Ads.

Łączenie z własnym kontem Google Ads:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon], a potem w sekcji „Ustawienia” kliknij Połączone konta.
 2. Kliknij Google Ads.
 3. W sekcji „Twoje konto Google Ads” odszukaj identyfikator klienta Google Ads odpowiadający kontu, z którym chcesz utworzyć połączenie. Znajduje się on na górze każdej strony Google Ads obok adresu e-mail i jest widoczny po zalogowaniu.
 4. W sekcji „Działania” kliknij Połącz.

Łączenie z innymi kontami Google Ads:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon], a potem w sekcji „Ustawienia” kliknij Połączone konta.
 2. Kliknij Google Ads.
 3. W sekcji „Inne konta Google Ads” kliknij Połącz konto i wpisz identyfikator klienta Google Ads odpowiadający kontu, które chcesz połączyć. Znajduje się on na górze każdej strony Google Ads obok adresu e-mail i jest widoczny po zalogowaniu.
 4. Kliknij Wyślij prośbę o połączenie.

Krok 2. Zatwierdź w Google Ads prośbę o połączenie

Gdy otrzymasz z konta Merchant Center prośbę o połączenie, zaproszenie to pojawi się w Google Ads w tabeli na stronie „Połączone konta” związanej z Merchant Center.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Merchant Center” kliknij Szczegóły.
 5. Odszukaj konto, które chcesz połączyć. W kolumnie „Stan” zobaczysz komunikat „Wymaga Twojej zgody”. W kolumnie „Działania” kliknij „Wyświetl prośbę” i sprawdź szczegóły.
 6. Aby zaakceptować połączenie, kliknij Zatwierdź. Aby odrzucić połączenie, kliknij Odrzuć. Jeśli chcesz połączyć te konta później, konieczne będzie wysłanie ponownej prośby z konta Merchant Center.

Zarządzanie połączeniami między kontami

Po połączeniu kont Merchant Center i Google Ads możesz anulować lub ponownie przesyłać z konta Merchant Center prośby o połączenie. Możesz też w każdej chwili rozłączyć konta z poziomu Merchant Center lub z poziomu Google Ads.

Anulowanie prośby o połączenie

W Merchant Center:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon], a potem w sekcji „Ustawienia” kliknij Połączone konta.
 3. Na karcie Google Ads pojawi się prośba razem z identyfikatorem klienta odpowiadającym kontu Google Ads.
 4. Po prawej stronie kliknij Anuluj prośbę.
 5. Po pojawieniu się komunikatu kliknij Dalej.

Rozłączanie kont

W Merchant Center:
 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon], a potem w sekcji „Ustawienia” kliknij Połączone konta.
 2. Przejdź do sekcji „Twoje konto Google Ads” lub „Inne konta Google Ads”.
 3. Wybierz konto, które chcesz odłączyć, i kliknij Rozłącz.

W Google Ads:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon].
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Merchant Center” kliknij Szczegóły.
 5. Odszukaj konto, które chcesz odłączyć, i kliknij Odłącz.

Śledzenie stanów połączenia

Na koncie Google Ads możesz zobaczyć takie stany połączonych kont:

 • Wymaga Twojej zgody: właściciel tego konta Merchant Center poprosił o połączenie z kontem Google Ads. Możesz zaakceptować lub odrzucić jego prośbę.
 • Połączono: Twoje konto Google Ads zostało połączone z tym kontem Merchant Center, a dla znajdujących się na nim aplikacji są włączone listy remarketingowe.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem