Yêu cầu về biên tập và tính chuyên nghiệp

 

Chính sách của chúng tôi

Nhằm cung cấp trải nghiệm chất lượng cho người dùng, Google yêu cầu tất cả các Quảng cáo mua sắm phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về biên tập và tính chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo có hình thức trình bày rõ ràng và chuyên nghiệp. Các quảng cáo này nên dẫn người dùng đến sản phẩm và trang đích có liên quan, hữu ích và dễ dàng tương tác.

Yêu cầu về kỹ thuật

Đặc tả nguồn cấp dữ liệu sản phẩm xác định cấu trúc và định dạng cung cấp dữ liệu về các sản phẩm của bạn để có thể tạo các quảng cáo hấp dẫn và chuyên nghiệp. Quảng cáo của bạn phải tuân thủ đặc tả nguồn cấp dữ liệu thì mới có thể xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm, vì vậy bạn hãy đảm bảo chắc chắn rà soát kỹ lưỡng các thuộc tính và yêu cầu của các thuộc tính đó.

Ví dụ về nội dung không được phép

Tính hữu ích

 

Nội dung gây khó khăn hoặc gây bực tức không cần thiết khi di chuyển trên trang web.
 • Ví dụ: Trang web có cửa sổ bật lên hoặc quảng cáo xen kẽ cản trở khả năng nhìn thấy nội dung được yêu cầu của người dùng; trang web vô hiệu hóa hoặc cản trở nút quay lại của trình duyệt; trang web không tải nhanh trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị phổ biến, đang xây dựng hoặc không hoạt động, yêu cầu tải thêm ứng dụng xuống để xem trang đích (ngoài các plugin phổ biến của trình duyệt), dẫn đến tệp, địa chỉ email hoặc thông báo lỗi. Để xem hướng dẫn cụ thể về cách tuân thủ chính sách này, hãy tham khảo thuộc tính 'link [liên kết]' trong đặc tả nguồn cấp dữ liệu.

 

Chính tả và ngữ pháp

 

Quảng cáo không sử dụng chính tả và ngữ pháp được chấp nhận phổ biến
 • Ví dụ: "Mua ở đây hoa" hoặc "Mua hoa ở đyâ"
Dấu câu, ký hiệu, ký tự viết hoa, khoảng trắng hoặc ký tự lặp lại không được sử dụng chính xác hoặc bị sử dụng sai mục đích
 • Ví dụ: Sử dụng quá lố hoặc quá nhiều con số, chữ cái, ký hiệu, dấu chấm câu, biểu tượng cảm xúc, ký tự lặp lại hoặc khoảng trắng, chẳng hạn như: f1owers, fllllowers, fl@wers, Flowers!!!, f*l*o*w*e*r*s, FLOWERS, FlOwErS, F.L.O.W.E.R.S, flowers-flowers-flowers!, f l o w e r s, buyflowershere. Để xem hướng dẫn cụ thể về cách tuân thủ chính sách này, hãy tham khảo các thuộc tính "title" [tiêu_đề] và "description" [mô_tả] trong đặc tả nguồn cấp dữ liệu.

 

Mức độ liên quan không rõ ràng

 

Nội dung quảng bá không liên quan đến trang đích
 • Ví dụ: Tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm không liên quan đến sản phẩm được quảng bá, trang đích chung chung hoặc các trang đích sản phẩm khác nhau. Để xem hướng dẫn cụ thể về cách tuân thủ chính sách này, hãy tham khảo các thuộc tính "title" [tiêu_đề] và "description" [mô_tả] trong đặc tả nguồn cấp dữ liệu.

 

Yêu cầu về hình thức trình bày

 

Quảng cáo không sử dụng các tính năng của quảng cáo Mua sắm cho mục đích đã định
 • Ví dụ: Các danh sách rao bán sử dụng trường tiêu đề làm trường mô tả bổ sung; danh sách rao bán hiển thị thông tin không liên quan hoặc gây khó chịu trong hình ảnh. Để xem hướng dẫn cụ thể về cách tuân thủ chính sách này, hãy tham khảo các thuộc tính "title" [tiêu_đề] và "description" [mô_tả] trong đặc tả nguồn cấp dữ liệu.

Bạn có thể làm gì

Dưới đây là thông tin bổ sung về từng vi phạm và những việc bạn có thể làm nếu mặt hàng của bạn bị từ chối hoặc tài khoản Merchant Center của bạn nhận cảnh báo hoặc bị tạm ngưng:

Tính hữu ích
 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép. Dưới đây là một số ví dụ:
  • URL đích bị hỏng: Bạn cần đảm bảo rằng không có trang đích nào của bạn không tải được hoặc đang xây dựng. Dưới đây là một số điểm cần kiểm tra:
   • Trang đích cần tải ra nội dung như mong đợi: Sản phẩm của bạn không được dẫn đến một trang web đang xây dựng hoặc trang web liên kết đến trang lỗi hiển thị mã trạng thái bắt đầu bằng 4 hoặc 5 (chẳng hạn lỗi 405). Nếu trang đích không hoạt động, các mặt hàng của bạn cần phải tạm ngưng hoạt động cho đến khi trang web hoạt động bình thường. Bạn cũng có thể liên kết sản phẩm của mình đến một phần khác trong trang web đang hoạt động.
    • Ngay cả khi trang đích tải thành công đối với bạn, thì trong một số trường hợp khác, trang đích có thể tải không thành công, chẳng hạn như trong các trình duyệt web và ứng dụng khác hoặc không thể tải thành công từ hệ thống của chúng tôi. Trang đích của bạn phải hoạt động ổn định đối với tất cả các vị trí, bất kể bạn đang nhắm mục tiêu cho sản phẩm của mình ở đâu. Kiểm tra trang đích của bạn trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau để đảm bảo rằng trang đích luôn liên kết đến một trang web đang hoạt động.
  • Yêu cầu đăng nhập: Bạn cần đảm bảo rằng người dùng không cần mật khẩu hoặc chương trình bổ sung để xem các sản phẩm trên trang web của bạn.
  • Tên miền trỏ hướng: Bạn cần đảm bảo rằng trang web của mình cung cấp cho người dùng nội dung độc đáo và có giá trị trên tên miền của trang đích và không phải là trang chỉ hiển thị quảng cáo và liên kết.
   • Nếu đăng ký của bạn đã hết hạn, vui lòng gia hạn đăng ký để bắt đầu quảng cáo trang web trở lại.
   • Nếu trang web của bạn đã từng bị gián đoạn tạm thời về dịch vụ, đảm bảo rằng trang web của bạn đang chạy lại đúng.
   • Hãy đảm bảo rằng trang web của bạn cung cấp cho người dùng nội dung độc đáo, có giá trị và không chỉ chứa toàn liên kết và danh mục quảng cáo.
  • Quy trình xác nhận mua hàng không hoàn thiện: Bạn cần đảm bảo rằng người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình xác nhận mua hàng trên trang web của mình bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được cung cấp mà không gặp lỗi. Toàn bộ quy trình xác nhận mua hàng bao gồm cả bước xác nhận giao dịch mua nhanh sau khi hoàn tất quy trình này.
  • Quảng cáo trung gian: Không hiển thị trang web, quảng cáo hoặc ưu đãi được tài trợ không mong muốn đến người dùng khi họ di chuyển trên trang web của bạn.
   • Hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn, cũng như bất kỳ quảng cáo nào có thể xuất hiện trên trang web của bạn, đều có thể được phân biệt dễ dàng là quảng cáo. Quảng cáo không được làm giống như nút tải xuống phần mềm, cảnh báo hệ thống chính thức hay tính năng trang web như menu, kết quả tìm kiếm hoặc nội dung trang web khác.
   • Sau khi truy cập trang web của mình, bạn cần đảm bảo người dùng có thể quay lại trang trước đó (nơi họ đã tìm thấy và nhấp vào quảng cáo của bạn) bằng cách nhấp một lần vào nút quay lại của trình duyệt.
 2. Thay đổi trang web của bạn. Nếu quảng cáo của bạn dẫn đến nội dung vi phạm chính sách này, hãy chỉnh sửa trang web sao cho trang web tuân thủ chính sách.
 3. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

 

Để đảm bảo người dùng có trải nghiệm an toàn và tích cực, Google yêu cầu nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành bên cạnh các chính sách Quảng cáo mua sắm. Điều quan trọng là bạn phải tự làm quen và liên tục cập nhật những yêu cầu này ở những địa điểm mà doanh nghiệp của mình hoạt động cũng như ở bất kỳ địa điểm nào khác hiển thị Quảng cáo mua sắm. Khi tìm thấy nội dung vi phạm những yêu cầu này, chúng tôi có thể sẽ ngăn không cho nội dung đó hiển thị. Trong những trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi có thể cấm bạn quảng cáo nội dung Quảng cáo mua sắm cùng chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố