Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Auteursrechtelijk beschermde inhoud

Welkom bij het nieuwe Beleidscentrum

We hebben het Shopping-beleid en deze bronnen recent bijgewerkt. Zie onze aankondiging over deze wijzigingen.

Ons beleid

Google beperkt reclame voor auteursrechtelijk beschermde inhoud. Als u auteursrechtelijk beschermde inhoud wilt promoten en u van mening bent dat dit wettelijk is toegestaan, kunt u contact met ons opnemen. Als u meer wilt weten over de wijze waarop problemen met betrekking tot het auteursrecht worden afgehandeld of als u een klacht wilt indienen over een kwestie die betrekking heeft op het auteursrecht, kunt u dit formulier gebruiken.

Voorbeelden van wat niet is toegestaan

Onbevoegde distributie van auteursrechtelijk beschermde inhoud

 

Onbevoegde software die auteursrechtelijk beschermde inhoud vastlegt, kopieert, toegankelijk maakt of verkoopt
 • Bijvoorbeeld: software die het mogelijk maakt om zonder toestemming audiogidsen, e-boeken, anime, games, films, mp3-beltonen, muziek, software, tv-programma's of werken van onafhankelijke artiesten, platenlabels of andere makers van inhoud te verkopen, streamen, delen, kopiëren of downloaden.
Onbevoegde offline verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud mogelijk maken
 • Bijvoorbeeld: onbevoegde fysieke kopieën van auteursrechtelijk beschermde cd's, dvd's of software.
Software, sites of tools die de DRM-technologie (Digital Rights Management) van auteursrechtelijk beschermd materiaal verwijderen of anderszins het auteursrecht omzeilen (ongeacht of het beoogde gebruik legitiem is of niet)
 • Bijvoorbeeld: producten, zoals programma's voor het rippen, branden of converteren van Blu-ray's of dvd's, die toegang bieden tot auteursrechtelijk beschermde inhoud door de DRM-technologie op audiodragers, video's, e-boeken of software te strippen of te omzeilen.

 

Wat u kunt doen

Hier vindt u meer informatie over de schendingen en leest u wat u kunt doen als uw artikel is afgekeurd of uw Merchant Center-account een waarschuwing heeft ontvangen of is opgeschort:

Onbevoegde distributie van auteursrechtelijk beschermde inhoud

Afkeuring van artikelen

Artikelen die niet voldoen aan dit beleid, worden afgekeurd. Als een artikel wordt afgekeurd, komt dit niet in aanmerking voor weergave op Google Shopping. Als een artikel niet voldoet aan het beleid van Google Shopping, moet u het verwijderen uit uw productgegevens.

In sommige gevallen wordt de optie weergegeven om een beoordeling aan te vragen van een artikel dat is afgekeurd wegens een beleidsschending. Als u van mening bent dat uw artikel ten onrechte is afgekeurd en u een handmatige beoordeling wilt aanvragen, klikt u op 'Waarom is dit artikel afgekeurd' op de pagina van het individuele artikel op het tabblad Producten om een beoordeling aan te vragen. Meer informatie over het afkeuren van artikelen wegens schending van het beleid en over hoe u een beoordeling aanvraagt.

Afkeuring van account

Voor de meeste schendingen sturen we u via e-mail een waarschuwing waarin de beleidsschending wordt beschreven. U heeft dan zeven dagen de tijd om uw productgegevens bij te werken.

 1. Lees bovenstaand beleid voor meer informatie over de typen auteursrechtelijk beschermde content en gerelateerde producten en services die we niet toestaan.
 2. Stuur ons uw documentatie met betrekking tot de auteursrechten. Als u van mening bent dat u wettelijk gemachtigd bent om auteursrechtelijk beschermde content te promoten, vul dan onze aanvraag voor certificering in. Nadat we uw aanvraag hebben beoordeeld, laten we u weten of we uw advertenties kunnen weergeven.

  Als u niet wettelijk bent gemachtigd om de auteursrechtelijk beschermde content in uw productgegevens te promoten, verwijdert u alle vermeldingen van de auteursrechtelijk beschermde producten of services.

 3. Verwijder alle artikelen die het beleid schenden uit uw productgegevens. U ontvangt een e-mail met meer informatie over de schending, inclusief voorbeelden van uw productgegevens. Als er nog andere artikelen in uw productgegevens staan die hetzelfde beleid schenden maar niet in de e-mail zijn opgenomen, moet u deze artikelen ook verwijderen.
 4. Update uw productgegevens in Merchant Center.
  • Als u een schema voor automatische uploads heeft gemaakt, update u uw productgegevens handmatig of wacht u tot uw productgegevens automatisch worden geüpdatet voordat u een beoordeling aanvraagt.
  • Productgegevens die u als test heeft geüpload, worden niet geactiveerd en worden niet beoordeeld tijdens accountbeoordelingen.
 5. Vraag een beoordeling van uw account aan.
  • Als uw account zich nog in de waarschuwingsperiode bevindt, wordt het automatisch opnieuw beoordeeld na afloop van de waarschuwingsperiode. Nadat de artikelen die het beleid schenden zijn verwijderd, hoeft u geen accountbeoordeling aan te vragen of andere acties te ondernemen.
  • Als uw account is opgeschort, moet u een accountbeoordeling aanvragen.

We beoordelen de meeste accounts binnen drie werkdagen, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als we constateren dat u de producten die het beleid schenden uit uw productgegevens heeft verwijderd, verwijderen we de waarschuwing. In het geval van een accountopschorting keuren we uw account goed voor weergave.

Om gebruikers een veilige en positieve ervaring te geven, vereist Google dat adverteerders naast het Google Shopping-beleid alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Het is belangrijk dat u vertrouwd raakt met deze vereisten en ze geregeld doorneemt voor de gebieden waarin uw bedrijf actief is en voor alle andere plaatsen waar Shopping-vermeldingen worden weergegeven. We kunnen de weergave van inhoud blokkeren wanneer deze in strijd is met deze vereisten. In het geval van herhaalde of zeer ernstige overtredingen kunnen we besluiten de weergave van al uw Shopping-vermeldingen definitief te beëindigen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?