Nepodporovaný obsah v Nákupech Google

Naše zásady

Společnost Google se snaží obchodníkům umožnit propagaci široké nabídky zboží. Některé produkty nebo platformy Google však nemusí být uzpůsobeny pro optimální podporu všech druhů zboží. 

Z tohoto důvodu reklamy v Nákupech neumožňují propagaci určitého obsahu, u kterého nejsme schopni zaručit optimální prezentaci uživatelům.

Tato omezení se týkají pouze reklam v Nákupech a nemají vliv na zásady jiných produktů či platforem Google, které mají odlišnou funkci nebo různé podpůrné mechanizmy.

Příklady toho, co není povoleno

Prodej vstupenek

 

Vstupenky, jízdenky a letenky s budoucím datem
 • Příklady: Vstupenky na koncerty, letenky, autobusové jízdenky
 

 

Dopravní prostředky

 

Dopravní prostředky poháněné motorem nebo plachtou, které jsou určeny pro přepravu osob na veřejných komunikacích
 • Příklady: osobní automobily, obytné vozy, nákladní automobily, lodě, katamarány, letadla, vrtulníky, motocykly, mopedy, vodní skútry
 • Výjimka: Kola poháněná motorem jsou povolena za předpokladu, že jejich rychlost při pohonu motorem nepřesahuje 25 km/h (či 15,5 mph).
 

 

Finanční produkty

 

Produkty související se správou financí, finančním majetkem, investicemi, cennými papíry nebo pojištěním
 • Příklady: akcie, dluhopisy, investiční výrobky, pojištění, platební karty, peněžní poukázky, pokladní šeky
 

 

Měna

 

Platidla, jejichž hodnota závisí na proměnlivém peněžním trhu, například zlevněná měna, převod měn nebo měna krytá vzácnými kovy
 • Příklady: investiční zlato, vzácné kovy, místní měna, virtuální měna
 

 

Nevázané dárkové karty

 

Předplacené dárkové karty se značkou vydavatele platebních karet
 • Příklady: značkové dárkové karty Mastercard, Visa nebo American Express
 

 

Služby

 

Práce, čas, úsilí, znalosti nebo aktivita, jejichž výsledkem není vlastnictví skutečného produktu. Týká se i služeb, které jsou nabízeny jako součást fyzického zboží.
 • Příklady: služby údržby a oprav, účetní služby, služby finančního plánování, streamování obsahu, měna z webových her, služby pneuservisu nabízené v rámci prodeje pneumatik
 • Výjimka: Povoleny jsou mobilní telefony a tablety se smlouvou. Požadavky ohledně odesílání ceny u těchto produktů naleznete u atributu ‘cena’ [price] ve specifikacích zdroje.
 

 

Nemovitý majetek

 

Majetek, který není možné fyzicky přesunout, aniž by došlo k jeho úpravě nebo zničení
 • Příklady: reality, domy (mimo mobilních), pozemky
 

 

Opakovaná fakturace

 

Platební metody, které umožňují opakované a pravidelné platby za zboží v budoucnu
 • Příklady: bezpečnostní nebo zdravotní monitorovací systémy s opakovanými platbami za služby, digitální obsah s pravidelným předplatným
 • Výjimky:
  1. Předplatné časopisů a denního tisku s opakovanou fakturací je povoleno.
  2. Mobilní telefony a tablety: ve zde uvedených zemích jsou povoleny mobilní telefony a tablety prodávané se smlouvou o předplatném. Telefony a tablety se splátkovým kalendářem pro nákup zařízení jsou povoleny pouze v Brazílii, Francii, Irsku, Jižní Koreji, Mexiku, Německu, Spojeném království a USA.
  3. Povoleno je předplatné softwaru, které je zaplaceno předem a automaticky se obnovuje s roční periodou.
  4. V Brazílii jsou opakované platby povoleny u veškerého zboží.
  Požadavky ohledně odesílání ceny u těchto produktů naleznete u atributu price [cena] ve specifikacích zdroje.
 

 

Fakturace zpracovávaná produktovým softwarem

 

Internetové platební metody, které k nákupu vyžadují instalaci doplňkového softwaru
 • Příklady: Digitální fotoalba, která lze zakoupit pouze při instalaci doplňkového softwaru

Co můžete udělat

Níže naleznete podrobnosti o jednotlivých porušeních zásad a rady pro případ, že váš produkt bude zamítnut, případně účet ve službě Merchant Center obdrží varování nebo bude pozastaven:

Prodej vstupenek

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Dopravní prostředky

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Finanční produkty

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Měna

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Nevázané dárkové karty

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Služby

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Nemovitý majetek

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Opakovaná fakturace

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Fakturace zpracovávaná produktovým softwarem

Zamítnutí položky

Položky, které nesplňují tyto zásady, mohu být zamítnuty. Pokud je některá položka zamítnuta, v reklamách v Nákupech se nezobrazí. Pokud položka není v souladu se zásadami reklam v Nákupech, měla by být z vašich produktových dat odstraněna.

V některých případech budete moci požádat o kontrolu položky, která byla zamítnuta z důvodu porušení zásad. Pokud si myslíte, že byl váš produkt zamítnut chybně, a chcete požádat o ruční kontrolu, zahájíte ji kliknutím na odkaz „Proč je tato položka zamítnuta“ na stránce jednotlivých položek na kartě Produkty. Další informace o zamítnutí položek z důvodu porušení zásad a žádosti o kontrolu.

Zamítnutí účtu

Ve většině případů obdržíte varovný e-mail s informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a bude vám stanovena lhůta v délce 7 kalendářních dnů na aktualizaci produktových dat.

 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno.
 2. Odstraňte z produktových dat položky, které porušují zásady. Zašleme vám e-mail s podrobnými informacemi o tom, jaké zásady byly porušeny, a s příklady z vašich produktových dat. Pokud se ve vašich datech nacházejí i další položky, které sice nejsou v e-mailu přímo uvedeny, ale porušují stejné zásady, tyto položky je třeba rovněž odstranit.
 3. Aktualizujte svá produktová data ve službě Merchant Center.

   

  • Pokud jste vytvořili časový plán automatického nahrávání, před požádáním o kontrolu aktualizujte produktová data ručně nebo počkejte, až proběhne jejich automatická aktualizace.
  • Produktová data, která jste nahráli jako test, nebudou zveřejněna a při kontrole účtu na ně nebude brán zřetel.
 4. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud se na váš účet stále vztahuje lhůta uvedená ve varování, po jejím skončení bude účet zkontrolován automaticky. Jakmile odstraníte položky, které porušují zásady, nemusíte žádat o kontrolu účtu ani podnikat cokoli dalšího.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky, které porušují zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

 

Společnost Google se uživatelům snaží nabídnout bezpečné a pozitivní nákupní prostředí. Proto má každý inzerent povinnost dodržovat zásady reklam v Nákupech a také všechny platné zákony a předpisy. Je důležité, abyste se s těmito požadavky seznámili a sledovali, zda v místech, kde firma působí, nedochází k nějakým změnám. Týká se to i všech míst, kde se zobrazují vaše reklamy v Nákupech. Jestliže objevíme obsah nevyhovující těmto požadavkům, můžeme jej zablokovat. A pokud se jedná o opakované nebo nadmíru závažné porušení, můžeme vám dokonce propagaci zboží v reklamách v Nákupech zakázat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?