Pravidlá nákupných reklám

Vitajte v centre pravidiel nákupných reklám. Nájdete tu požiadavky na reklamy v Sieti Google.

Naše pravidlá sa zaoberajú štyrmi hlavnými oblasťami:
Zakázaný obsah

Falšovaný tovar

Google zakazuje predaj alebo propagáciu predaja falzifikátov. Falošný tovar obsahuje ochrannú známku alebo logo, ktoré je identické s ochrannou známkou iného výrobku alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Napodobňuje prvky značky výrobku, aby mohol byť považovaný za pravý výrobok vlastníka značky.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na obsah reklám v Nákupoch a vášho webu.

Nebezpečné výrobky

Google chce chrániť bezpečie používateľov na internete aj v bežnom živote. Preto nepovoľujeme propagáciu niektorých výrobkov alebo služieb, ktoré spôsobujú škodu, ujmu či zranenia.

Príklady nebezpečného obsahu: rekreačné drogy (chemické alebo rastlinné), psychoaktívne látky, pomôcky na užívanie drog, zbrane, munícia, výbušniny a pyrotechnika, návody na výrobu výbušnín alebo iných nebezpečných výrobkov, tabakové výrobky.

Výrobky, ktoré umožňujú nečestné konanie

Google si cení úprimnosť a férovosť, preto nepovoľujeme propagáciu výrobkov, ktoré podporujú nečestné správanie.

Príklady výrobkov, ktoré umožňujú nečestné konanie: softvér alebo pokyny pre hackerov, falošné dokumenty, výrobky slúžiace na podvody v akademickej oblasti.

Nevhodný obsah

Google si váži rozmanitosť a úctu k druhým a snažíme sa vyhýbať urážaniu používateľov, preto nepovoľujeme reklamy ani koncové webové adresy, ktoré zobrazujú šokujúci obsah alebo propagujú nenávisť, neznášanlivosť, diskrimináciu či násilie.

Príklady nevhodného obsahu: šikanovanie alebo zastrašovanie jednotlivca či skupiny, rasová diskriminácia, predmety používané skupinami podnecujúcimi nenávisť, explicitné zábery z miesta činu alebo nehody, násilie na zvieratách, vražda, sebapoškodzovanie, vydieranie, predaj ohrozených druhov alebo obchodovanie s nimi.

Nepodporovaný obsah v nákupných reklamách

Google sa snaží umožniť firmám propagovať širokú škálu výrobkov, ale niektoré služby a platformy Googlu nemusia byť optimalizované na dostatočnú podporu všetkých typov obsahu. 

Preto reklamy v Nákupoch nepovoľujú propagáciu konkrétnych typov obsahu, pre ktoré neponúkame optimálny dojem používateľov.

Upozorňujeme, že tieto obmedzenia platia pre reklamy v Nákupoch, preto nevplývajú na pravidlá iných služieb alebo platforiem Googlu, ktoré majú rôzne funkcie alebo ďalšie mechanizmy podpory.


Zakázané praktiky

Zneužívanie reklamnej siete

Google chce, aby nákupné reklamy boli užitočné, rôznorodé, relevantné a bezpečné pre používateľov, preto sme v súvislosti so zobrazovaním obsahu v našej sieti zaviedli určité pravidlá. Z uvedeného dôvodu nepovoľujeme:

 • škodlivý obsah;
 • weby, ktoré ponúkajú nízku hodnotu pre používateľov a sú zamerané predovšetkým na generovanie návštevnosti;
 • maloobchodní predajcovia, ktorí sa pokúšajú získať neférovú výhodu v nákupných kampaniach;
 • maloobchodní predajcovia, ktorí sa snažia obchádzať naše kontrolné procesy.

Nezodpovedné zhromažďovanie a používanie údajov

Google chce, aby mohli používatelia dôverovať tomu, že s ich údajmi sa bude zaobchádzať s náležitým rešpektom a starostlivosťou. Preto by naši reklamní partneri nemali zneužívať tieto informácie, prípadne ich získavať z nejasných dôvodov alebo bez náležitých bezpečnostných opatrení.

Príklady údajov o používateľoch, ku ktorým je nutné pristupovať so zvýšenou opatrnosťou: celé meno, e‑mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu, číslo dôchodkového či sociálneho zabezpečenia, daňové identifikačné číslo, číslo zdravotného poistenia alebo číslo vodičského oprávnenia, dátum narodenia alebo rodné priezvisko matky uvádzané spolu s ľubovoľným z predtým uvedených údajov, finančný stav, politická orientácia, sexuálna orientácia, rasový alebo etnický pôvod, vierovyznanie.

Príklady nezodpovedného zhromažďovania a používania údajov: získavanie nasledujúcich údajov cez nezabezpečené pripojenia na server SSL (https://):

 • používateľské meno alebo e‑mail spolu s heslom;
 • čísla kreditných alebo debetných kariet;
 • čísla bankových a investičných účtov;
 • čísla bežných účtov;
 • čísla bezhotovostných prevodov;
 • rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu, číslo dôchodkového zabezpečenia, číslo sociálneho zabezpečenia, daňové identifikačné číslo, číslo zdravotného poistenia alebo vodičského oprávnenia.

Predstieranie identity

Google nechce, aby používatelia nadobudli dojem, že obsah propagovaný v reklamách v Nákupoch ich zavádza. To znamená, že chceme byť priamočiari, čestní a chceme poskytovať informácie potrebné na uskutočnenie informovaného rozhodnutia. Z tohto dôvodu nepovoľujeme promá, ktoré:

 • vyzývajú používateľov k uskutočneniu nákupu, sťahovaniu alebo inému záväzku bez predchádzajúceho poskytnutia všetkých potrebných informácií a získania výslovného súhlasu používateľa;
 • vykresľujú vás alebo vaše výrobky nepresným, nerealistickým alebo nepravdivým spôsobom.

Obmedzený obsah

Ďalej uvedené pravidlá sa týkajú obsahu, ktorý je v určitých prípadoch citlivý z právneho alebo kultúrneho hľadiska. Online promo môže byť účinný spôsob, ako osloviť zákazníkov. V citlivých oblastiach sa však snažíme vyhnúť zobrazovaniu reklám v prípadoch a na miestach, kde by to mohlo byť nevhodné.

Z tohto dôvodu sa ďalej uvedený obsah povoľuje propagovať s obmedzeniami. Tieto promá sa nemusia zobrazovať každému a všade. Od obchodníkov sa tiež môže požadovať splnenie dodatočných požiadaviek, aby boli ich reklamy považované za vhodné na zobrazovanie. Nie všetky výrobky, funkcie alebo siete tento obmedzený obsah podporujú.

Obsah pre dospelých

Google obmedzuje propagáciu nasledujúcich typov obsahu určeného pre dospelých:

 • tovar pre dospelých,
 • obsah so sexuálnymi náznakmi,
 • obrázky obsahujúce nezakrytú pokožku a nahotu.

Pri propagácii obsahu pre dospelých nesmiete:

 • porušiť zákony alebo predpisy platné v mieste, na ktoré zacieľujete;
 • zacieliť na neplnoletých;
 • propagovať sexuálne explicitný obsah;
 • propagovať obsah so sexuálnou tematikou zahŕňajúcou neplnoleté osoby alebo nedobrovoľné sexuálne praktiky vrátane obsahu so sexuálnym zneužívaním detí;
 • propagovať služby, ktoré je možné považovať za poskytovanie sexuálnych služieb za finančnú odmenu.

Príklady obmedzeného obsahu pre dospelých: sexuálne pomôcky, erotické časopisy, výrobky určené na zvýšenie sexuálnej výkonnosti a promá spodnej bielizne so sexuálnym podtextom.

Alkoholické nápoje

Google obmedzuje propagáciu alkoholických nápojov a nápojov, ktoré sa podobajú alkoholickým nápojom.

Pri propagácii alkoholických nápojov nesmiete:

 • porušovať príslušné zákony a odvetvové normy platné v mieste, na ktoré zacieľujete;
 • zacieliť na osoby, ktoré ešte nedosiahli vek potrebný na legálnu konzumáciu alkoholických nápojov;
 • naznačovať, že pitie alkoholu môže zlepšiť spoločenský, sexuálny či profesionálny život alebo fyzickú či psychickú kondíciu;
 • naznačovať, že pitie alkoholu má liečebné či terapeutické účinky;
 • zobrazovať nadmerné pitie alkoholu v pozitívnom svetle či zobrazovať pitie v rámci hýrenia alebo vo forme súťaže;
 • zobrazovať konzumáciu alkoholu v spojení s prevádzkou akýchkoľvek vozidiel, strojov ani v spojení s činnosťami, ktoré vyžadujú ostražitosť alebo postreh.

Príklady obmedzených alkoholických nápojov: pivo, víno, saké, liehoviny alebo tvrdý alkohol, šampanské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno a nealkoholické destiláty.

Obsah chránený autorskými právami

Google obmedzuje propagáciu obsahu chráneného autorskými právami. Ak chcete propagovať obsah chránený autorskými právami a veríte, že na to máte zákonné právo, môžete nás kontaktovať. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako riešime problémy s autorskými právami, alebo zadať sťažnosť týkajúcu sa autorských práv, použite tento formulár.

Obsah súvisiaci s hazardnými hrami

Google obmedzuje propagáciu výrobkov súvisiacich s hazardom.

Príklady obmedzeného obsahu súvisiaceho s hazardnými hrami: národné alebo súkromné lotérie, weby ponúkajúce bonusové kódy alebo promo ponuky webov s hazardnými hrami.

Obsah súvisiaci so zdravotnou starostlivosťou

Google obmedzuje propagáciu obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou, ako napríklad:

 • voľnopredajné lieky,
 • lieky na predpis,
 • neschválené liečivá a doplnky,
 • výrobky a služby súvisiace s tehotenstvom a plodnosťou,
 • liečba zameraná na zvýšenie sexuálnej aktivity. 

Obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na takýto obsah, sa môžu líšiť v závislosti od produktu, ktorý propagujete, a krajín, na ktoré zacieľujete. Niektoré typy obsahu, ako napríklad neschválené farmaceutické doplnky, nemožno propagovať v niektorých krajinách.

V závislosti od obsahu, ktorý propagujete, a krajín, v ktorých sa zobrazujú vaše reklamy, budete možno musieť pred inzerovaním obsahu súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou požiadať o predbežný súhlas od Googlu.

Politický obsah

Pri propagácii politického obsahu musíte dodržať nasledujúce požiadavky:

 • príslušné zákony a odvetvové normy platné v mieste, na ktoré zacieľujete;
 • všetky predvolebné moratória.

Príklady politického obsahu: propagácia politických strán alebo kandidátov, obhajoba politických záležitostí.

Ochranné známky

Reklamy v Nákupoch neobmedzujú používanie ochranných známok obchodníkmi v názve či popise reklamy, keď ide o výrobok chránený ochrannou známkou alebo výrobok, ktorý je kompatibilný s výrobkom chráneným ochrannou známkou. Obchodníci musia uviesť ochrannú známku, aby používatelia zistili, čo ponúkajú, keďže táto informácia je pre používateľov pri vyhľadávaní relevantná. Posúdime však tvrdenia vlastníkov ochranných známok, že použitie ich ochrannej známky môže u spotrebiteľov vyvolať zmätok, pokiaľ ide o pôvod výrobku. Ak chcete odoslať sťažnosť týkajúcu sa ochrannej známky, ktorú vlastníte, použite tento formulár.


Publikačné a technické požiadavky

Chceme poskytovať reklamy, ktoré sú zaujímavé pre používateľov a nepôsobia otravne alebo zložito. Preto sme vytvorili publikačné požiadavky, aby boli reklamy naďalej príťažlivé pre používateľov. Okrem toho sme vytvorili aj technické požiadavky, ktoré používateľom a inzerentom pomáhajú maximálne využiť rôzne formáty reklamy v našej ponuke.

Publikačné a profesionálne požiadavky

Google vyžaduje, aby všetky reklamy v Nákupoch spĺňali prísne odborné a publikačné štandardy, čím sa zabezpečí dobrý dojem používateľa. Povoľujeme len promá, ktoré pôsobia jasne a profesionálne. Tieto reklamy používateľov privedú k výrobkom a na vstupné stránky, ktoré sú relevantné, užitočné a jednoducho sa s nimi interaguje.

Príklady propagácie, ktorá nespĺňa tieto publikačné a profesionálne požiadavky:

 • zobrazená webová adresa, ktorá nezodpovedá webovej adrese cieľovej stránky (napr. adresa google.com, ktorá používateľa presmeruje na gmail.com);
 • netradične použité slová, čísla, písmená, interpunkcia či symboly, napr. ZADARMO, z-a-d-a-r-m-o alebo Z4D4RM0;
 • nedokončené weby, parkované domény alebo weby, ktoré jednoducho nefungujú;
 • weby, ktoré v prehliadači zablokujú tlačidlo Späť;
 • weby, ktoré nemožno zobraziť v bežných prehliadačoch.


Naše pravidlá

Reklamy v Nákupoch umožňujú veľkým aj malým firmám z celého sveta propagovať na Googli a v celej našej sieti najrôznejšie výrobky a weby. Chceme vám pomôcť osloviť súčasných aj potenciálnych zákazníkov a segmenty publika. Na to, aby sme pomáhali vytvárať bezpečné a pozitívne prostredie pre používateľov, počúvame ich názory a pripomienky týkajúce sa typov reklám, ktoré sa im zobrazujú. Okrem toho pravidelne kontrolujeme zmeny online trendov a postupov, štandardov v odvetví a tiež predpisov. Pri tvorbe našich pravidiel taktiež berieme do úvahy hodnoty a kultúru našej spoločnosti, ako aj praktické, technické a obchodné hľadisko. Výsledkom je súbor pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetky propagácie v Sieti Google.

Google od inzerentov vyžaduje, aby dodržiavali všetky príslušné zákony a predpisy, ako aj jeho vlastné pravidlá (uvedené predtým). Je dôležité, aby ste sa zoznámili s týmito požiadavkami a sledovali, či na miestach, kde firma pôsobí, ako aj na miestach, kde sa zobrazujú vaše reklamy, nedošlo k ich zmenám. Ak narazíme na obsah, ktorý uvedené požiadavky nespĺňa, môžeme zablokovať jeho zobrazovanie. V prípade opakovaného alebo veľmi závažného porušenia pravidiel môžeme s inzerentom ukončiť spoluprácu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory