Giới thiệu về trường hợp từ chối mặt hàng do vi phạm chính sách

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên Google. Để đảm bảo rằng những quảng cáo chúng tôi giới thiệu cho người mua sắm trực tuyến là quảng cáo an toàn, bảo mật và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, chúng tôi luôn áp dụng đầy đủ các chính sách quảng cáo Mua sắm đối với tất cả người bán. Nếu thấy các mặt hàng bạn gửi không tuân thủ các chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ từ chối từng mặt hàng hoặc toàn bộ tài khoản Merchant Center của bạn tùy vào mức độ nghiêm trọng và tần suất vi phạm.

Lưu ý: Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để xác định những mặt hàng vi phạm chính sách. Việc kiểm tra này áp dụng đối với tất cả mặt hàng do tất cả người bán cung cấp. Mặt hàng bị từ chối sẽ không đủ điều kiện để phân phát trên quảng cáo Mua sắm. Chúng tôi không thể tiết lộ các cụm từ hoặc thông tin chi tiết khiến mặt hàng bị từ chối.

Để tìm các mặt hàng bị từ chối, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến mục Sản phẩm.
 2. Sau đó, hãy nhấp vào Chẩn đoán.
 3. Chuyển tới thẻ Vấn đề về mặt hàng.
 4. Tìm chính sách trong danh sách các vấn đề, ví dụ như "Vi phạm chính sách của Google".
 5. Nhấp vào Xem ví dụ trong cột "Mặt hàng chịu ảnh hưởng" để xem trang thông tin mẫu.
 6. Để tải danh sách đầy đủ (.csv) về tất cả các mặt hàng chịu ảnh hưởng, hãy nhấp vào nút Tải xuống Tải xuống ở cuối hàng.
Lưu ý: Vì có sự khác biệt về chính sách giữa các quốc gia, nên những sản phẩm được gửi trong các nguồn cấp dữ liệu có nhiều quốc gia có thể nhận được những thông báo từ chối hoặc cảnh báo khác nhau. Hãy cân nhắc việc điều chỉnh các quốc gia bạn chọn cho nguồn cấp dữ liệu hoặc dùng thuộc tính quốc gia bị loại trừ khỏi quảng cáo Mua sắm [shopping_ads_excluded_country] để loại trừ các quốc gia cho từng sản phẩm riêng lẻ.

Tại sao mặt hàng của tôi liên tục bị từ chối?

Đôi khi, quy trình tự động của chúng tôi có thể từ chối các mặt hàng vì các mặt hàng đó có những cụm từ hoặc nội dung mô tả liên quan đến các sản phẩm bị hạn chế. Ví dụ: Súng nước hoặc hộp mực máy in có thể bị đánh dấu do vi phạm chính sách của chúng tôi về súng cầm tay. Tìm hiểu thêm về chính sách quảng cáo Mua sắm

Để có thể giải quyết vấn đề này, bạn có thể dùng một lựa chọn trên trang sản phẩm để yêu cầu xem xét thủ công một mặt hàng đã bị từ chối tự động do vi phạm chính sách (nút "YÊU CẦU XEM XÉT" trong mục "Trạng thái mặt hàng").

Nếu chúng tôi xem xét mặt hàng của bạn và xác định rằng mặt hàng đó nên bị từ chối, thì bạn sẽ không thể yêu cầu xem xét thủ công các mặt hàng khác trong tài khoản của mình trong 7 ngày.

Hướng dẫn cách yêu cầu xem xét thủ công cho mặt hàng bị từ chối

Trong một số trường hợp, bạn sẽ có một lựa chọn trong tài khoản Merchant Center để yêu cầu xem xét thủ công một mặt hàng riêng lẻ đã bị từ chối tự động do vi phạm chính sách. Nếu bạn có thể dùng lựa chọn này cho mặt hàng bị từ chối, bạn sẽ thấy nút "YÊU CẦU XEM XÉT" trên cột "Hành động" của mục "Trạng thái mặt hàng" trong trang tổng quan của mặt hàng. Dưới đây là cách để yêu cầu xem xét thủ công cho một trong số những mặt hàng này:

 1. Tìm mặt hàng trong danh sách "Tất cả sản phẩm" trong mục "Sản phẩm" trong tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào tiêu đề của mặt hàng.
 3. Trong mục "Trạng thái mặt hàng", hãy nhấp vào YÊU CẦU XEM XÉT.
 4. Xem lại các chính sách có liên quan đến trường hợp từ chối mặt hàng của bạn, rồi đánh dấu vào ô xác nhận rằng bạn đã xem lại thông tin.
 5. Chọn Yêu cầu xem xét thủ công.
Lưu ý: Việc xem xét thủ công chỉ áp dụng cho một số trường hợp vi phạm chính sách và mỗi lần chỉ được xem xét một mặt hàng. Hiện tại, không có lựa chọn xem xét thủ công hàng loạt. Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp thêm.

Có thể mất đến 3 ngày làm việc để hoàn tất quá trình xem xét thủ công. Những mặt hàng được phê duyệt sẽ đủ điều kiện để phân phát trong quảng cáo Mua sắm trong vòng 24 giờ. Nếu chúng tôi xem xét mặt hàng của bạn và xác định rằng mặt hàng đó đã bị từ chối đúng, bạn sẽ không thể yêu cầu xem xét thủ công các mặt hàng khác trong tài khoản của mình trong 7 ngày.

Tạm ngưng tài khoản

Trong những trường hợp nghiêm trọng, khi bạn có nhiều mặt hàng vi phạm cùng một chính sách, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Merchant Center của bạn do vi phạm chính sách. Tìm hiểu thêm về việc tạm ngưng tài khoản

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
71525
false
false