Cách khắc phục: Không thể thu thập dữ liệu trang dành cho máy tính do tệp robots.txt

Cập nhật tệp robots.txt để cho phép các tác nhân người dùng "Googlebot" và "Googlebot-Image" thu thập dữ liệu trang web của bạn

Một số sản phẩm của bạn chỉ định một trang đích (thông qua thuộc tính đường liên kết [link]) mà Google không thu thập dữ liệu được vì tệp robots.txt không cho phép trình thu thập dữ liệu của Google tải trang đích đó xuống. Những sản phẩm này sẽ vẫn bị từ chối và ngừng xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí về sản phẩm của bạn cho đến khi chúng tôi có thể thu thập dữ liệu trang đích đó.

Hãy cập nhật tệp robots.txt trên máy chủ web của bạn để cho phép trình thu thập dữ liệu của Google tìm nạp các trang đích mà bạn đã cung cấp. Thông thường, bạn có thể tìm thấy tệp robots.txt trong thư mục gốc của máy chủ web (ví dụ: http://www.vidu.com/robots.txt).

Để chúng tôi có thể truy cập vào toàn bộ trang web của bạn, hãy đảm bảo rằng tệp robots.txt của bạn cho phép cả tác nhân người dùng "Googlebot" (dùng cho trang đích) và "Googlebot-image" (dùng cho hình ảnh) thu thập toàn bộ dữ liệu trang web của bạn.

Bạn có thể cho phép thu thập toàn bộ dữ liệu trang web bằng cách thay đổi tệp robots.txt như sau:

User-agent: Googlebot
Disallow:

User-agent: Googlebot-image
Disallow:

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thiết lập các quy tắc trong tệp robots.txt tại đây. Bạn có thể kiểm tra cấu hình hiện tại bằng Công cụ kiểm tra URL.

Nếu bạn đã khắc phục các sự cố này và cập nhật sản phẩm bằng cách tải nguồn cấp dữ liệu mới lên hoặc sử dụng Content API, những lỗi mà bạn thấy tại đây sẽ biến mất sau một vài ngày. Lần này, hãy cho phép chúng tôi xác minh rằng chúng tôi có thể thu thập dữ liệu trang đích mà bạn đã cung cấp. Sau đó, các sản phẩm sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin. Nếu muốn tăng tốc quá trình này, bạn có thể tăng tốc độ thu thập dữ liệu của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false