Các sự cố thường gặp với nguồn cấp dữ liệu dành cho tiếp thị lại động

Nếu quảng cáo tiếp thị lại động của bạn không hiển thị, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra các sự cố sau đây với nguồn cấp dữ liệu:

 1. Nguồn cấp dữ liệu của bạn chưa được xử lý đầy đủ và vẫn đang được xem xét
  • Có thể mất tối đa 3 ngày làm việc để xử lý nguồn cấp dữ liệu trong lần tải lên đầu tiên.
 2. Tài khoản Merchant Center và Google Ads của bạn chưa được liên kết với nhau
  • Để có thể chạy Tiếp thị lại động cho chiến dịch, bạn cần liên kết chiến dịch đó với tài khoản Merchant Center.
   • Hãy kiểm tra Cài đặt của chiến dịch Google Ads
   • Nếu bạn thấy có mã tài khoản Merchant Center đang hoạt động, thì nghĩa là đã có tài khoản liên kết. Nếu không, thì nghĩa là không có tài khoản liên kết
   • Để liên kết tài khoản, vui lòng xem lại bài viết sau đây
 3. Merchant Center đã được tuyên bố là chứa các sản phẩm hướng đến đối tượng là người lớn trong Cài đặt Merchant Center
  • Không thể sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc toàn bộ trang web của bạn vào chiến dịch Tiếp thị lại động nếu chúng được xem là hướng đến đối tượng người lớn. Bạn có trách nhiệm thể hiện rằng trang web của bạn hướng đến đối tượng người lớn hoặc chứa nội dung người lớn. Để thể hiện rằng trang web của bạn hướng đến đối tượng người lớn hoặc chứa nội dung người lớn, hãy hoàn thành các bước sau:
   • Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center của bạn.
   • Nhấp vào biểu tượng công cụ, sau đó chọn Cài đặt quảng cáo mua sắm dưới phần "Công cụ".
   • Nhấp vào thanh Nội dung người lớn.
   • Chọn hộp "Trang web của tôi chứa các sản phẩm dành cho người lớn theo quy định trong chính sách của Google". Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung hướng đến người lớn của Google.
  • Nếu bạn cần loại trừ các mặt hàng người lớn khỏi chiến dịch Tiếp thị lại động, hãy sử dụng thuộc tính "excluded destinations [không_bao_gồm_điểm_đến]" để xóa một mặt hàng khỏi điểm đến Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Tìm hiểu thêm về cách dùng "excluded destinations [không_bao_gồm_điểm_đến]" cho Tiếp thị lại động.
 4. Nguồn cấp dữ liệu trống
  • Nếu bạn muốn xem lại nội dung của nguồn cấp dữ liệu đã tải lên, bạn có thể nhấp vào Sản phẩm trong trình đơn điều hướng bên trái và di chuyển đến tab Nguồn cấp dữ liệu, sau đó nhấp vào tên của nguồn cấp dữ liệu. Trong trang tóm tắt trạng thái Nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn xem. Nguồn cấp dữ liệu sẽ mở trong tab Xử lý

Bạn vẫn đang gặp vấn đề với nguồn cấp dữ liệu? Hãy xem bài viết về cách khắc phục vấn đề nguồn cấp dữ liệu để biết thêm các bước thực hiện. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố