Konfigurowanie ustawień dostawy

Skonfiguruj koszty dostawy na podstawie sposobu ich naliczania. Koszty wprowadzone w Merchant Center muszą być zgodne z kosztami podanymi na stronie internetowej. Jeśli nie możesz w obu miejscach podać dokładnie takich samych kosztów, zawyż koszty dostawy przesyłane do Merchant Center. Pamiętaj, że użytkownicy będą uwzględniać te koszty i szybkość dostawy przy podejmowaniu decyzji o tym, czy kliknąć Twój produkt, czy nie.

Więcej informacji o ustawieniach dostawy i o tym, kiedy je stosować

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę ustawień u dołu odtwarzacza, kliknij „Napisy” i wybierz język.


Kiedy używać

Skorzystaj z tych ustawień dostawy, aby skonfigurować usługi dostawy na poziomie konta. Pamiętaj, że w przypadku reklam produktowych i bezpłatnych informacji o produktach, ceny skonfigurowane za pomocą atrybutu shipping [dostawa] zastąpią te ustawienia.

Uwaga: atrybut shipping [dostawa] jest niedostępny w usłudze Kup przez Google. Cenę dostawy należy skonfigurować na poziomie konta w Merchant Center. Więcej informacji o konfigurowaniu dostawy w usłudze Kup przez Google

Jak to działa

Aby dostosować ustawienia dostawy, musisz skonfigurować usługę dostawy w Google Merchant Center. Usługi dostawy mogą być powiązane ze wszystkimi produktami lub grupami produktów, z których te ostatnie można określić za pomocą atrybutu shipping_label [etykieta_wysyłki]. W przypadku każdej usługi dostawy możesz skonfigurować wiele ustawień, takich jak koszt dostawy i czas dostawy.

Jeśli oferujesz wiele usług dostawy tego samego produktu w danym kraju, obliczymy najniższą stawkę dla produktu w danej sytuacji i wyświetlimy ją użytkownikom.

Jeśli na przykład masz usługę, która określa bezpłatną dostawę w przypadku produktów w cenie powyżej 150 PLN, i inną usługę, która określa stawkę przewoźnika dla wszystkich produktów, będziemy wyświetlać bezpłatną dostawę w przypadku wszystkich produktów w cenie powyżej 150 PLN.

Instrukcje

Tworzenie nowej usługi dostawy

Pierwszym krokiem do skonfigurowania dostawy jest utworzenie nowej usługi dostawy. Podczas tworzenia usługi dostawy możesz ją opisać, określić produkty, których dotyczy, oraz skonfigurować tabele z kosztami dostawy.

Aby utworzyć nową usługę dostawy:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Tools and setting menu icon [Gear], a potem wybierz Dostawa i zwroty w sekcji „Narzędzia”. Otworzy się karta „Usługi dostawy”.
 3. Kliknij przycisk plusa , aby utworzyć usługę dostawy.

Krok 1. Ustawienia usługi

 1. Nazwij swoją usługę. Dodaj opisową nazwę, aby odróżnić tę usługę dostawy od innych. Każda nazwa usługi musi być niepowtarzalna w obsługiwanym obszarze. Nie będzie ona udostępniana użytkownikom.
 2. Wybierz obsługiwany obszar, w którym produkty są kupowane i do którego są dostarczane. Musi odpowiadać krajowi docelowemu pliku danych. Nie musi to być kraj, z którego zostało wysłane zamówienie, ani kraj, gdzie znajduje się Twoja firma. Obsługiwany obszar powinien obejmować co najmniej jeden kraj. W ramach obsługiwanego obszaru możesz też określić kilka krajów. Więcej informacji o dostawie obejmującej kilka krajów
 3. Wybierz walutę używaną w obsługiwanym obszarze i upewnij się, że jest zgodna z walutą podaną w pliku danych. Jeśli będzie ona inna, Twoje produkty mogą zostać odrzucone.
 4. Jeśli korzystasz z usługi Kup przez Google, wybierz scenariusze objęte tą usługą dostawy. Usługa dostawy może być powiązana tylko z produktami dostępnymi w Kup przez Google, ze wszystkimi rozszerzonymi informacjami o produkcie z wyjątkiem Kup przez Google lub ze wszystkimi informacjami o produktach.
Uwaga: upewnij się, że waluta dostawy odpowiada walucie obsługiwanego obszaru.

Krok 2. Czas dostawy

 1. Jako „Ostateczny termin składania zamówień” podaj godzinę, do której należy złożyć zamówienia, aby ich przetwarzanie mogło zacząć się jeszcze tego samego dnia. Wybierz również strefę czasową, do której odnosi się wskazana godzina. Przykład: ostateczny termin składania zamówień do godziny 15:00 w strefie CEST oznacza, że proces przetwarzania zamówień złożonych później rozpocznie się dopiero w następnym dniu roboczym.
 2. Jako „Czas obsługi zamówienia w dni robocze” wpisz minimalną, a po niej maksymalną liczbę dni potrzebnych do przetworzenia zamówienia. Uwaga: jeśli przetwarzasz zamówienia na produkty w dniu ich złożenia, minimalny czas obsługi zamówienia wynosi „0”. Aby wybrać dni tygodnia, w których realizujesz dostawy, użyj menu i wybierz zakres dni (przykład: pon.–pt., pon.–sob.). Wybierz Inne dni, aby utworzyć niestandardowy zakres dat przetwarzania zamówień.
 3. Jako „Czas przewozu” podaj możliwy zakres dni roboczych potrzebnych do zrealizowania tej usługi (na przykład od 1 do 5). Choć dokładny czas może zależeć od rodzaju produktów lub lokalizacji użytkownika, podany zakres informuje użytkowników, czego mogą się spodziewać. Aby wybrać dni tygodnia, w których realizowana jest usługa dostawy, wybierz zakres dat z menu (np. pon.–pt., pon.–sob.). Wybierz Inne dni, aby ręcznie wybrać dni, w których zamówienia są dostarczane.
 4. Opcjonalnie: w Stanach Zjednoczonych, Francji i Australii czas przewozu można określić na podstawie miejsc dostawy (regionów). Kliknij Więcej opcji czasu przewozu, wybierz lub utwórz miejsce docelowe i podaj szybkość przewozu do tego miejsca. Dowiedz się więcej o regionach
 5. Opcjonalnie: w przypadku określonych grup produktów możesz grupować produkty, które mają taki sam czas przewozu, poprzez zastosowanie atrybutu transit_time_label [etykieta_czasu_przewozu]. Pomoże to Twoim klientom w określeniu dokładniejszego czasu dostawy. Więcej informacji o konfigurowaniu etykiet czasu przewozu

Krok 3. Ustawienia zaawansowane (opcjonalnie)

Jeśli w przypadku danej usługi wymagasz osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia (np. aby skorzystać z tej usługi dostawy, klienci muszą wydać w Twoim sklepie 30 PLN), wpisz tę kwotę. Produkty z ceną poniżej wartości minimalnej będą nadal się wyświetlać, razem z ustaloną przez Ciebie minimalną wartością zamówienia. Jeśli nie masz minimalnej wartości zamówienia, pozostaw to pole puste. Więcej informacji o minimalnej wartości zamówienia

Krok 4. Terminy świątecznych dostaw (we Francji oraz Stanach Zjednoczonych, tylko w przypadku świąt amerykańskich)

Ustaw świąteczne terminy dostaw, jeżeli zamówienia mają być składane przed konkretną datą, tak by były dostarczane na czas w okresach świątecznych. Więcej informacji na temat terminów świątecznych dostaw

Uwaga: we Francji świąteczny termin dostawy będzie dostępny jedynie w przypadku walentynek i Bożego Narodzenia.

Krok 5. Koszt dostawy

W tej sekcji możesz ustawić koszty dostawy w ramach tej usługi dostawy. Możesz też przypisać atrybuty shipping_label [etykieta_wysyłki] do kosztów dostawy w zależności od rodzaju wysyłanego produktu (np. gdy jest on ponadwymiarowy, nietrwały, delikatny), a następnie ustawić różne koszty dostawy dla poszczególnych grup.

 1. Aby dodać nową tabelę z kosztami dostawy, naciśnij przycisk plusa .
 2. W sekcji „Produkty, których to dotyczy” wybierz, czy chcesz zastosować tę stawkę w przypadku wszystkich czy tylko niektórych produktów.
  1. Wybierz Wszystkie produkty, jeśli chcesz, by koszt dostawy miał zastosowanie do wszystkich produktów. Uwaga: jeśli masz już utworzoną tabelę stawek, która wykorzystuje etykietę wysyłki, zamiast „Wszystkie produkty” możesz zobaczyć opcję „Wszystkie pozostałe produkty”. Wynika to z faktu, że niektóre produkty zostały już odfiltrowane.
  2. Jeśli chcesz, aby dana stawka została zastosowana tylko w przypadku określonych grup produktów:
   1. Wybierz Filtruj produkty według etykiety wysyłki.
   2. W polu do wprowadzania danych wpisz wartości, które zostały przez Ciebie przesłane w atrybucie shipping_label [etykieta_wysyłki] i naciśnij Enter. Możesz też dodawać etykiety, których nie masz jeszcze w swoim pliku danych.
 3. W opcji „Nazwa kosztu dostawy” nadaj swojej tabeli niepowtarzalną nazwę.
 4. Utwórz tabelę. Użyj tabeli, aby określić ten sam koszt dostawy dla wszystkich zamówień lub stworzyć reguły na podstawie maksymalnie jednego z tych wymiarów: ceny, miejsca docelowego (tylko Stany Zjednoczone, Japonia i Australia), wagi lub liczby produktów. Jeśli na przykład produkty będą wysyłane do Australii, możesz skonfigurować koszt dostawy według stanu i według wagi. Stawka będzie inna w przypadku produktu o wadze 10 kg wysyłanego na Tasmanię i w przypadku towarów wysyłanych do Australii Zachodniej. Jeśli jednak kierujesz reklamy na większość innych krajów, określenie kosztów dostawy według lokalizacji nie będzie możliwe.

  Aby dodać koszt dostawy:

  • Najpierw kliknij wymiar, np. Waga zamówienia > Waga w kilogramach. Zobaczysz wiersz, w którym możesz wpisać zakresy.
  • Wpisz zakres, np. od 0,0001 do 10 kg.
  • Dla każdego wiersza wybierz opcję dostawy, na przykład „Stała stawka”. Więcej informacji o opcjach dostawy
  • W zależności od opcji dostawy wpisz cenę, stawkę procentową itp.
  • Aby dodać więcej zakresów, kliknij + wiersz.
  • Aby dodać drugie kryterium, kliknij Dodaj kryterium, a następnie jedną z opcji, np. „Cena zamówienia”.
  • Ustaw wartość dla każdej nowej kolumny, wybierając opcję dostawy tak jak przedtem.
  • Aby dodać więcej zakresów, kliknij + kolumna.
  • Kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do poziomu usługi i dodać nowy koszt dostawy lub zapisać usługę dostawy.

Używanie regionów w przypadku dostaw

Ustawianie czasu przewozu dla regionów

 1. Pod tabelą „Czas dostawy” usługi dostawy kliknij Więcej opcji czasu przewozu.
 2. Kliknij Dodaj miejsce docelowe.
 3. Wybierz region i określ minimalny i maksymalny czas przewozu.
  1. Jeśli region nie został jeszcze utworzony, możesz go utworzyć w tabeli kosztów dostawy.

Ustawianie kosztów dostawy dla regionów

 1. W sekcji „Tabela kosztów dostawy” kliknij Dodaj kryterium.
 2. Wybierz Miejsce docelowe według kodu pocztowego.
 3. Wybierz region i przypisz mu koszt dostawy.
  1. Jeśli region nie został jeszcze utworzony, możesz go utworzyć w tabeli kosztów dostawy.

Opcje dostawy

Podczas konfigurowania kosztu dostawy możesz wybrać jedną z kilku opcji, takich jak bezpłatna dostawa, stała stawka lub stawka przewoźnika.

Stała stawka

Użyj tej opcji, jeśli stosujesz stałą stawkę za dostawę – w tym opcję bezpłatnej dostawy – dla wszystkich zamówień w pełnym zakresie. Użytkownicy będą widzieć ten sam koszt dla wszystkich produktów w danym zakresie.
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Stała stawka.
 2. Potem wpisz kwotę. Jeśli wysyłka jest bezpłatna, wpisz „0”.

Stawka przewoźnika (tylko Australia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania)

Użyj tej opcji, jeśli stosujesz konwencjonalne stawki przewoźników. Użytkownicy będą widzieć stawkę zależną od wymiarów oraz wagi przesyłki, a także od lokalizacji użytkownika i kodu pocztowego miejsca wysyłki. Dopilnuj więc, żeby przesłać w danych produktów atrybut shipping_weight [waga_przesyłki] oraz wymiary (shipping_length [długość_przesyłki], shipping_width [szerokość_przesyłki] i shipping_height [wysokość_przesyłki]).
Pamiętaj, że stawki przewoźników są oparte na standardowych stawkach dla firm, więc jeśli pobierasz mniej (na przykład w wyniku umowy z przewoźnikiem), dodaj ujemną kwotę lub wartość procentową (na przykład -10). Jeśli stosujesz stawkę nieprzeznaczoną dla firm (często nazywaną detaliczną), prawdopodobnie konieczne okaże się skorygowanie stawki o 50–60%.
Gdy wybierasz stawkę przewoźnika, sprawdź, czy wybrany przewoźnik może przewieźć produkty w ogóle oraz w ramach danej usługi (na przykład, czy nie są one ponadwymiarowe lub zbyt ciężkie). W przeciwnym razie stawki wyświetlane użytkownikom będą niedokładne, a Twoje produkty mogą zostać odrzucone. Sprawdź u przewoźnika limity rozmiarów i wagi.
Aby użyć tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Stawka przewoźnika.
 2. Następnie wybierz utworzoną wcześniej tabelę stawek przewoźnika lub wybierz opcję Nowa stawka przewoźnika. Gdy tworzysz nową tabelę stawek, wyświetla się przeznaczone do tego okno.
 3. W przypadku Usługi przewoźnika wybierz jednego z obsługiwanych przewoźników (na przykład UPS Ground) wraz z usługą. Przewoźnicy są różni w poszczególnych obsługiwanych obszarach.
 4. Wpisz kod pocztowy miejsca wysyłki, z którego zostanie nadany produkt (na przykład 00-698).
 5. Następnie, jeśli to konieczne, skoryguj zamówienie o określony procent lub stałą stawkę: w górę (liczbą dodatnią, np. 10) lub w dół (liczbą ujemną, np. –10).
 6. Nazwa stawki przewoźnika zostanie określona przez usługę przewoźnika, ale w razie potrzeby możesz podać własną nazwę (na przykład UPS – zwykła przesyłka pocztowa – Warszawa).
 7. Nowa stawka przewoźnika będzie dostępna do wybrania i pojawi się w tabeli stawek przewoźnika na dole strony.

Procent sumy zamówienia

Użyj tej opcji, jeśli opłata za dostawę stanowi procent kosztu zamówienia. Użytkownicy będą widzieć koszt dostawy wyrażony jako procent łącznej wartości zamówienia (w przypadku reklam produktowych, rozszerzonych informacji o produktach i bezpłatnych informacji za wartość zamówienia uważana jest cena produktu).
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Procent sumy zamówienia.
 2. Podaj wartość procentową.

Link do podtabeli (co najmniej trzy wymiary)

Jeśli określasz opłaty na podstawie trzech lub więcej wymiarów, możesz dodać podtabelę dla każdej komórki. Do wyboru masz różne opcje w zależności od usługi.
Jeśli na przykład produkty są wysyłane do Australii i stosujesz różne stawki opłat w zależności od ceny produktów, które ważą od jednego do pięciu kilogramów i są wysyłane do stanu Queensland, dodaj te stawki za pomocą podtabeli. W przypadku produktów kierowanych na Kanadę nie możesz określać stawek opłat za dostawę zależnych od prowincji.
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Wybierając opcję dostawy, skorzystaj z opcji „Podtabela”.
 2. Wybierz wcześniej utworzoną tabelę lub opcję „Nowa podtabela”. Jeśli tworzysz nową tabelę, zobaczysz tę tabelę wymienioną poniżej w opcji „Połączone podtabele”.
 3. W polu „Nazwa tabeli” nadaj swojej tabeli niepowtarzalną nazwę, która ułatwi Ci wybranie jej z listy.
 4. Kliknij jeden z dostępnych wymiarów, a potem dodaj opcje dostawy i zakresy w podobny sposób jak podczas konfigurowania kosztu dostawy.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do poziomu usługi i dodać nowy koszt dostawy lub zapisać usługę dostawy.

Produkty, których nie można wysłać

Filtrowanie według „produktów, których to dotyczy” pozwala całkowicie wykluczyć niektóre produkty z konfiguracji dostawy. Warto jednak podać bardziej szczegółowe informacje. Opcja „Brak dostawy” umożliwia zadeklarowanie, że niektórych produktów nie można wysłać w konkretnej sytuacji lub do określonej lokalizacji.
Aby skorzystać z tej opcji:
 • Podczas określania opcji dostawy wybierz „Brak dostawy”.

Wykluczanie produktów ze względu na wagę lub wartość zamówienia

Możesz dodać opcję „Brak dostawy”, aby wykluczać produkty na podstawie wagi zamówienia i wartości zamówienia. Jeśli na przykład usługa ekspresowa jest ograniczona do zamówień nieprzekraczających określonej wagi, możesz za pomocą wymiaru wagi ustawić opcję „Brak dostawy” dla wszystkich zamówień powyżej określonego limitu. Jeśli w przypadku danej usługi dostawy wymagasz osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia, dodaj ją w opisie usługi.

W przypadku wykluczenia produktu z tej usługi dostawy ze względu na wagę zamówienia lub wartość zamówienia:

 • Jeśli produkt nie jest powiązany z żadną inną usługą dostawy, zostanie odrzucony. Stanie się tak na przykład w sytuacji gdy produkt waży 45 kg, a opcja „Brak dostawy” jest ustawiona dla produktów o wadze ponad 30 kg.
 • Jeśli produkt jest powiązany z inną usługą dostawy, która została przez Ciebie utworzona, wtedy użytkownicy zobaczą najniższy koszt dostawy spośród dostępnych. Będzie tak na przykład w sytuacji, gdy produkt jest wykluczony z usługi ekspresowej, ale wciąż jest objęty usługą „transport lądowy”.

Aby wykluczyć produkty ze względu na wagę zamówienia:

 1. Podczas konfigurowania kosztów dostawy kliknij wymiar wagi, na przykład Dodaj wagę zamówienia > Waga w kilogramach.
 2. Wpisz zakres, np. od 0,0001 do 10 kg.
 3. Następnie wybierz opcję „Brak dostawy”.
 4. Aby dodać więcej opcji wagi, kliknij + wiersz.

Wykluczanie produktów ze względu na miejsce docelowe (Argentyna, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone)

W przypadku Argentyny, Australii, Japonii i Stanów Zjednoczonych możesz także użyć opcji „Brak dostawy”, aby wskazać, że nie wysyłasz produktów do określonego regionu. Aby wykluczyć konkretne regiony, skonfiguruj tabelę dostawy z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów.

W zależności od konfiguracji Twoich kampanii reklamowych w przypadku niektórych produktów koszty dostawy mogą nie być wyświetlane dla określonych lokalizacji. Jeśli usługa dostawy jest jedynym źródłem kosztu dostawy, a produkt został wykluczony w niektórych lokalizacjach, koszt dostawy nie będzie wyświetlany użytkownikom w danym regionie.

Aby wykluczyć produkt ze względu na miejsce docelowe:

 1. Podczas konfigurowania kosztu dostawy kliknij wymiar lokalizacji, na przykład + miejsce docelowe według kodu pocztowego.
 2. W przypadku kliknięcia opcji + miejsce docelowe według stanu (Australia i Stany Zjednoczone) lub + miejsce docelowe według prefektury (Japonia):
  1. Wybierz region i opcję „Brak dostawy”.
  2. Aby dodać więcej regionów, kliknij + wiersz.
 3. W przypadku kliknięcia opcji + miejsce docelowe według kodu pocztowego (Australia i Stany Zjednoczone):
  1. Wybierz region lub utwórz nowy, a następnie kliknij Zapisz.
  2. Następnie jako opcję dostawy wybierz opcję Brak dostawy.
  3. Aby dodać więcej regionów, kliknij + wiersz.

Regiony (tylko Australia, Francja i Stany Zjednoczone)

Jeśli konfigurujesz opcje dostawy według kodu pocztowego, możesz użyć grup lokalizacji, by utworzyć niestandardowe regiony i korzystać z nich wielokrotnie podczas konfiguracji dostaw. Więcej informacji o konfigurowaniu regionów
Dostawa do kilku krajów

Usługi dostawy mogą obejmować kilka krajów. W przypadku dostawy obejmującej kilka krajów koszt dostawy będzie podawany w tej samej walucie we wszystkich krajach, w których usługa została dodana. Jeśli wybierzesz miejsce docelowe z walutą inną niż określona w usłudze dostawy, koszt dostawy zostanie automatycznie przeliczony na walutę miejsca docelowego.

W przypadku dostawy do kilku krajów te funkcje nie są obsługiwane:

 • zaawansowane opcje czasu przewozu,
 • koszty dostawy na podstawie miejsca docelowego,
 • terminy świątecznych dostaw,
 • dostawa do punktów odbioru.

Jeśli zmienisz usługę dostawy obejmującą którąś z tych funkcji na konfigurację uwzględniającą kilka krajów, funkcje te zostaną usunięte. Więcej informacji o wyświetlaniu produktów w kilku krajach sprzedaży

Sprawdzanie kosztu dostawy

Gdy podasz informacje o dostawie, możesz sprawdzić jej koszt (i stawkę podatku), które będą wyświetlane w reklamach i bezpłatnych informacjach. Wraz z kosztem dostawy wyświetlane jest źródło tego kosztu (np. ustawienia w Merchant Center lub atrybut shipping [dostawa] w danych produktów).

Aby wyświetlić te informacje:

 1. W menu nawigacyjnym kliknij Produkty, a potem Wszystkie produkty.
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o produkcie, kliknij jego tytuł.
 3. Przewiń w dół, by wyświetlić informacje o dostawie (i podatku).

W krajach, w których można określić koszty dostawy na podstawie miejsca dostawy (na przykład w Stanach Zjednoczonych, Australii lub Japonii), trzeba podać miejsce dostawy, aby obliczyć jej dokładny koszt. W przypadku wszystkich innych krajów wyświetlane są stawki ogólnokrajowe.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false