Konfigurowanie ustawień dostawy

Skonfiguruj koszty dostawy na podstawie sposobu ich naliczania. Koszty podane w Merchant Center muszą być zgodne z kosztami widocznymi na stronie internetowej. Jeśli nie możesz w obu miejscach podać dokładnie takich samych kosztów, zawyż koszty dostawy przesyłane do Merchant Center. Pamiętaj, że użytkownicy będą brać pod uwagę te koszty i szybkość dostawy przy podejmowaniu decyzji o tym, czy kliknąć Twój produkt, czy nie.

Więcej informacji o ustawieniach dostawy i o tym, kiedy je stosować

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę „Ustawienia” Obraz ikony ustawień w YouTube u dołu odtwarzacza, a następnie kliknij „Napisy” i wybierz język.


Kiedy używać

Skorzystaj z ustawień dostawy w Merchant Center, aby ręcznie skonfigurować usługi dostawy na poziomie konta. Jeśli wolisz określić koszt i czas dostawy dla każdego produktu, użyj atrybutu dostawa [shipping].

Uwaga:

Jak to działa

Aby skonfigurować ustawienia dostawy na poziomie konta, musisz skonfigurować usługę dostawy w Merchant Center lub za pomocą interfejsu Shipping Settings API. Usługi dostawy mogą być powiązane ze wszystkimi produktami lub grupami produktów, z których te ostatnie można określić za pomocą atrybutu etykieta wysyłki [shipping_label]. W przypadku każdej usługi dostawy możesz skonfigurować wiele ustawień, takich jak koszt dostawy i czas dostawy.

Jeśli oferujesz wiele usług dostawy tego samego produktu w danym kraju, obliczymy najniższą stawkę dla produktu w danej sytuacji i wyświetlimy ją użytkownikom.

Jeśli na przykład masz usługę, która określa bezpłatną dostawę w przypadku produktów w cenie powyżej 150 PLN, i inną usługę, która określa stawkę przewoźnika dla wszystkich produktów, będziemy wyświetlać bezpłatną dostawę w przypadku wszystkich produktów w cenie powyżej 150 PLN.

Instrukcje

Tworzenie nowej usługi dostawy

Pierwszym krokiem do skonfigurowania dostawy jest utworzenie nowej usługi dostawy. Podczas tworzenia usługi dostawy musisz ją opisać, określić produkty, których dotyczy, oraz skonfigurować tabele z kosztami dostawy.

Aby utworzyć nową usługę dostawy:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Tools and setting menu icon [Gear], a potem wybierz Dostawa i zwroty w sekcji „Narzędzia”. Otworzy się karta „Usługi dostawy”.
 3. Kliknij przycisk plusa , aby utworzyć usługę dostawy.

Krok 1. Ustawienia usługi

 1. Nazwij swoją usługę. Dodaj opisową nazwę, aby odróżnić swoją usługę dostawy od innych. Każda nazwa usługi musi być niepowtarzalna w obsługiwanym obszarze. Nie będzie ona udostępniana użytkownikom.
 2. Wybierz obsługiwany obszar, w którym produkty są kupowane i do którego są dostarczane. Musi odpowiadać krajowi docelowemu pliku danych. Nie musi to być kraj, z którego zostało wysłane zamówienie, ani kraj, gdzie znajduje się Twoja firma. Obsługiwany obszar powinien obejmować co najmniej jeden kraj. W ramach obsługiwanego obszaru możesz też określić kilka krajów. Więcej informacji o dostawie obejmującej kilka krajów
 3. Wybierz walutę używaną w obsługiwanym obszarze i sprawdź, czy jest zgodna z walutą podaną w pliku danych. Jeśli będzie ona inna, Twoje produkty mogą zostać odrzucone.
 4. Jeśli korzystasz z usługi Kup przez Google, wybierz scenariusze objęte tą usługą dostawy. Usługa dostawy może być powiązana tylko z produktami dostępnymi w Kup przez Google, ze wszystkimi rozszerzonymi informacjami o produkcie z wyjątkiem Kup przez Google lub ze wszystkimi informacjami o produktach.
Uwaga: upewnij się, że waluta dostawy odpowiada walucie obsługiwanego obszaru.

Krok 2. Czas dostawy

 1. Zdecyduj, czy chcesz: (a) wyświetlać niestandardowy czas dostawy w zależności od obecnego przewoźnika lub partnera, z którym współpracujesz, czy (b) ustawić zakres czasu dostawy. Jeśli zdecydujesz się wyświetlać niestandardowe czas dostawy, Google oszacuje czas dostawy w Twoim imieniu. Więcej informacji o tym, jak pozwolić Google na obliczanie szybkości dostawy
 2. Jako „Ostateczny termin składania zamówień” podaj godzinę, do której należy złożyć zamówienia, aby mogły one zostać przetworzone tego samego dnia. Wybierz również strefę czasową, do której odnosi się wskazana godzina. Przykład: ostateczny termin składania zamówień do godziny 15:00 czasu EST oznacza, że zamówienia złożone później będą przetwarzane dopiero w następnym dniu roboczym.
 3. Jako „Czas obsługi zamówienia w dni robocze” wpisz minimalną, a po niej maksymalną liczbę dni potrzebnych do przetworzenia zamówienia. Uwaga: jeśli przetwarzasz zamówienia na produkty w dniu ich złożenia, minimalny czas obsługi zamówienia wynosi „0”. Aby wybrać dni tygodnia, w których przetwarzasz zamówienia, użyj menu i wybierz zakres dni (przykład: pon.–pt., pon.–sob.). Wybierz Inne dni, aby utworzyć niestandardowy zakres dat przetwarzania zamówień.
 4. Jako „Czas przewozu” podaj możliwy zakres dni roboczych potrzebnych do zrealizowania tej usługi (na przykład od 1 do 5). Choć dokładny czas może zależeć od rodzaju produktów lub lokalizacji użytkownika, podany zakres informuje użytkowników, czego mogą się spodziewać. Aby wybrać dni tygodnia, w których realizowana jest usługa dostawy, wybierz zakres dat z menu (np. pon.–pt., pon.–sob.). Wybierz Inne dni, aby ręcznie wybrać dni, w których zamówienia są dostarczane. Więcej informacji o tym, jak Google oblicza czas przewozu
 5. Opcjonalnie: w Stanach Zjednoczonych, Francji i Australii czas przewozu można określić na podstawie miejsc dostawy (regionów). Kliknij Więcej opcji czasu przewozu, wybierz lub utwórz miejsce docelowe i podaj szybkość przewozu do tego miejsca. Dowiedz się więcej o regionach
 6. (Opcjonalnie) w przypadku określonych grup produktów możesz grupować produkty, które mają taki sam czas przewozu, korzystając z atrybutu etykieta czasu przewozu [transit_time_label]. Pomoże to zapewnić Twoim klientom dokładniejszy czas dostawy. Więcej informacji o konfigurowaniu etykiet czasu przewozu

Krok 3. Ustawienia zaawansowane (opcjonalnie)

Jeśli w przypadku danej usługi wymagasz osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia (np. aby skorzystać z tej usługi dostawy, klienci muszą wydać w Twoim sklepie 30 PLN), wpisz tę kwotę. Produkty z ceną poniżej wartości minimalnej będą się nadal wyświetlać, razem z ustaloną przez Ciebie minimalną wartością zamówienia. Jeśli nie masz minimalnej wartości zamówienia, pozostaw to pole puste. Więcej informacji o minimalnej wartości zamówienia

Krok 4. Terminy świątecznych dostaw (we Francji oraz Stanach Zjednoczonych, tylko w przypadku świąt amerykańskich)

Ustaw świąteczne terminy dostaw, jeżeli zamówienia mają być składane przed konkretną datą, tak by były dostarczane na czas w okresach świątecznych. Więcej informacji na temat terminów świątecznych dostaw

Uwaga: we Francji terminy świątecznych dostaw będą dostępne jedynie w przypadku walentynek i Bożego Narodzenia.

Krok 5. Stawka dostawy

W tej sekcji możesz ustawić stawki dostawy w ramach tej usługi dostawy. Możesz też przypisać atrybuty etykieta wysyłki [shipping_label] do stawek dostawy w zależności od rodzaju wysyłanego produktu (np. gdy jest on ponadwymiarowy, nietrwały, delikatny), a następnie ustawić różne koszty dostawy dla poszczególnych grup.

 1. Aby dodać nową tabelę ze stawkami dostawy, naciśnij przycisk plusa .
 2. W sekcji „Produkty, których to dotyczy” wybierz, czy chcesz zastosować tę stawkę w przypadku wszystkich czy tylko niektórych produktów.
  1. Wybierz Wszystkie produkty, jeśli chcesz, by stawka dostawy miała zastosowanie do wszystkich produktów. Uwaga: jeśli masz już utworzoną tabelę stawek z etykietą wysyłki, zamiast „Wszystkie produkty” możesz zobaczyć opcję „Wszystkie pozostałe produkty”. Wynika to z faktu, że niektóre produkty zostały już odfiltrowane.
  2. Jeśli chcesz, aby dana stawka została zastosowana tylko w przypadku określonych grup produktów:
   1. Wybierz Filtruj produkty według etykiety wysyłki.
   2. W polu do wprowadzania danych wpisz wartości, które zostały przez Ciebie przesłane w atrybucie etykieta wysyłki [shipping_label], i naciśnij Enter. Możesz też dodawać etykiety, których nie masz jeszcze w swoim pliku danych.
 3. W opcji „Nazwa stawki dostawy” nadaj swojej tabeli niepowtarzalną nazwę.
 4. Utwórz tabelę. Użyj tabeli, aby określić tę samą stawkę dostawy dla wszystkich zamówień lub stworzyć reguły na podstawie maksymalnie jednego z tych wymiarów: ceny, miejsca docelowego (tylko Stany Zjednoczone, Japonia i Australia), wagi lub liczby produktów. Jeśli na przykład produkty będą wysyłane do Australii, możesz skonfigurować koszt dostawy według stanu i według wagi. Stawka będzie inna w przypadku produktu o wadze 10 kg wysyłanego na Tasmanię i w przypadku towarów wysyłanych do Australii Zachodniej. Jeśli jednak kierujesz reklamy głównie na inne kraje, określenie stawek dostawy według lokalizacji nie będzie możliwe.

  Aby dodać koszt dostawy:

  • Najpierw kliknij wymiar, np. Waga zamówienia > Waga w kilogramach. Zobaczysz wiersz, w którym możesz wpisać zakresy.
  • Wpisz zakres, np. od 0,0001 do 10 kg.
  • Dla każdego wiersza wybierz opcję dostawy, na przykład „Stawka zryczałtowana”. Więcej informacji o opcjach dostawy
  • W zależności od opcji dostawy wpisz cenę, stawkę procentową itp.
  • Aby dodać więcej zakresów, kliknij + wiersz.
  • Aby dodać drugi wymiar, kliknij Dodaj wymiar, a następnie jedną z opcji, np. „Cena zamówienia”.
  • Ustaw wartość dla każdej nowej kolumny, wybierając opcję dostawy tak jak przedtem.
  • Aby dodać więcej zakresów, kliknij + kolumna.
  • Kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do poziomu usługi i dodać nowy koszt dostawy lub zapisać usługę dostawy.

Używanie regionów w przypadku dostaw

Ustawianie czasu przewozu dla regionów

 1. Pod tabelą „Czas dostawy” usługi dostawy kliknij Więcej opcji czasu przewozu.
 2. Kliknij Dodaj miejsce docelowe.
 3. Wybierz region i określ minimalny i maksymalny czas przewozu.
  1. Jeśli region nie został jeszcze utworzony, możesz go utworzyć w tabeli kosztów dostawy.

Ustawianie stawek dostawy dla regionów

 1. W tabeli „Stawka dostawy” kliknij Dodaj wymiar.
 2. Wybierz Miejsce docelowe według kodu pocztowego.
 3. Wybierz region i przypisz mu koszt dostawy.
  1. Jeśli region nie został jeszcze utworzony, możesz to zrobić z poziomu tabeli „Stawka dostawy”.

Opcje dostawy

Podczas konfigurowania kosztu dostawy możesz wybrać jedną z kilku opcji, takich jak bezpłatna dostawa, stała stawka lub stawka przewoźnika.

Stała stawka

Użyj tej opcji, jeśli stosujesz stałą stawkę za dostawę – w tym opcję bezpłatnej dostawy – dla wszystkich zamówień w pełnym zakresie. Użytkownicy będą widzieć ten sam koszt dla wszystkich produktów w danym zakresie.
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Stała stawka.
 2. Potem wpisz kwotę. Jeśli wysyłka jest bezpłatna, wpisz „0”.

Stawka przewoźnika (tylko Australia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania)

Użyj tej opcji, jeśli stosujesz konwencjonalne stawki przewoźników. Użytkownicy będą widzieć stawkę zależną od wymiarów oraz wagi przesyłki, a także od lokalizacji użytkownika i kodu pocztowego miejsca wysyłki. Pamiętaj więc, aby przesłać w danych produktów atrybut waga przesyłki [shipping_weight] oraz wymiary (długość przesyłki, szerokość przesyłki, wysokość przesyłki [shipping_length, shipping_width, shipping_height]).
Pamiętaj, że stawki przewoźników są oparte na standardowych stawkach dla firm, więc jeśli pobierasz mniej (na przykład w wyniku umowy z przewoźnikiem), dodaj ujemną kwotę lub wartość procentową (na przykład -10). Jeśli stosujesz stawkę nieprzeznaczoną dla firm (często nazywaną detaliczną), prawdopodobnie konieczne okaże się skorygowanie stawki o 50–60%.
Gdy wybierasz stawkę przewoźnika, sprawdź, czy wybrany przewoźnik może przewieźć produkty w ramach danej usługi (na przykład, czy nie są one ponadwymiarowe lub zbyt ciężkie). W przeciwnym razie stawki wyświetlane użytkownikom będą niedokładne, a Twoje produkty mogą zostać odrzucone. Sprawdź u przewoźnika limity rozmiarów i wagi.
Aby użyć tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Stawka przewoźnika.
 2. Następnie wybierz utworzoną wcześniej tabelę stawek przewoźnika lub wybierz opcję Nowa stawka przewoźnika. Gdy tworzysz nową tabelę kosztów, wyświetla się przeznaczone do tego okno.
 3. W przypadku „Usługi przewoźnika” wybierz jednego z obsługiwanych przewoźników (na przykład UPS Ground) wraz z usługą. Przewoźnicy są różni w poszczególnych obsługiwanych obszarach.
 4. Wpisz „Kod pocztowy miejsca wysyłki”, z którego zostanie nadany produkt (na przykład 94043).
 5. Następnie, jeśli to konieczne, skoryguj zamówienie o określony procent lub stałą stawkę: w górę (liczbą dodatnią, np. 10) lub w dół (liczbą ujemną, np. –10).
 6. Nazwa stawki przewoźnika zostanie określona przez usługę przewoźnika, ale w razie potrzeby możesz podać niestandardową nazwę (na przykład UPS – zwykła przesyłka pocztowa – Warszawa).
 7. Nowa stawka przewoźnika będzie dostępna do wybrania i pojawi się w tabeli stawek przewoźnika na dole strony.
Uwaga: jeśli jako przewoźnika wybierzesz FedEx, Google użyje najniższej ceny usługi dostawy dla danego terminu dostawy. Na przykład: FedEx Standard Overnight® (nie FedEx First Overnight®, FedEx Priority Overnight®) lub FedEx 2Day® (nie FedEx 2Day® AM).

Procent sumy zamówienia

Użyj tej opcji, jeśli opłata za dostawę stanowi procent kosztu zamówienia. Użytkownicy będą widzieć koszt dostawy wyrażony jako procent łącznej wartości zamówienia (w przypadku reklam produktowych, rozszerzonych informacji o produktach i bezpłatnych informacji za wartość zamówienia uważana jest cena produktu).
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Podczas określania opcji dostawy wybierz Procent sumy zamówienia.
 2. Podaj wartość procentową.

Link do podtabeli (co najmniej trzy wymiary)

Jeśli określasz opłaty na podstawie trzech lub więcej wymiarów, możesz dodać podtabelę dla każdej komórki. Do wyboru masz różne opcje w zależności od usługi.
Jeśli na przykład produkty są wysyłane do Australii i stosujesz różne stawki opłat w zależności od ceny produktów, które ważą od jednego do pięciu kilogramów i są wysyłane do stanu Queensland, dodaj te stawki za pomocą podtabeli. W przypadku produktów kierowanych na Kanadę nie możesz określać stawek opłat za dostawę zależnych od prowincji.
Aby skorzystać z tej opcji:
 1. Wybierając opcję dostawy, skorzystaj z opcji „Podtabela”.
 2. Wybierz wcześniej utworzoną tabelę lub opcję Nowa podtabela. Jeśli tworzysz nową tabelę, zobaczysz tę tabelę wymienioną poniżej w opcji „Połączone podtabele”.
 3. W polu „Nazwa tabeli” nadaj swojej tabeli niepowtarzalną nazwę, która ułatwi Ci wybranie jej z listy.
 4. Kliknij jeden z dostępnych wymiarów, a potem dodaj opcje dostawy i zakresy w podobny sposób jak podczas konfigurowania kosztu dostawy.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do poziomu usługi i dodać nowy koszt dostawy lub zapisać usługę dostawy.

Produkty, których nie można wysłać

Filtrowanie według „Produktów, których to dotyczy” pozwala całkowicie wykluczyć niektóre produkty z konfiguracji dostawy. Warto jednak podać bardziej szczegółowe informacje. Opcja „Brak dostawy” umożliwia zadeklarowanie, że niektórych produktów nie można wysłać w konkretnej sytuacji lub do określonej lokalizacji.
Aby użyć tej opcji:
 • Podczas określania opcji dostawy wybierz Brak dostawy.

Wykluczanie produktów ze względu na wagę lub wartość zamówienia

Możesz dodać opcję „Brak dostawy”, aby wykluczać produkty na podstawie wagi zamówienia i wartości zamówienia. Jeśli na przykład usługa ekspresowa jest ograniczona do zamówień nieprzekraczających określonej wagi, możesz za pomocą wymiaru wagi ustawić opcję „Brak dostawy” dla wszystkich zamówień powyżej określonego limitu. Jeśli w przypadku danej usługi dostawy wymagasz osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia, dodaj ją w opisie usługi.

W przypadku wykluczenia produktu z tej usługi dostawy ze względu na wagę zamówienia lub wartość zamówienia:

 • Jeśli produkt nie jest powiązany z żadną inną usługą dostawy, zostanie odrzucony. Stanie się tak na przykład w sytuacji gdy produkt waży 45 kg, a opcja „Brak dostawy” jest ustawiona dla produktów o wadze ponad 30 kg.
 • Jeśli produkt jest powiązany z inną usługą dostawy, która została przez Ciebie utworzona, wtedy użytkownicy zobaczą najniższy koszt dostawy spośród dostępnych. Będzie tak na przykład w sytuacji, gdy produkt jest wykluczony z usługi ekspresowej, ale wciąż jest objęty usługą „transport lądowy”.

Aby wykluczyć produkty ze względu na wagę zamówienia:

 1. Podczas konfigurowania kosztów dostawy kliknij wymiar wagi, na przykład Dodaj wagę zamówienia > Waga w kilogramach.
 2. Wpisz zakres, np. od 0,0001 do 10 kg.
 3. Następnie wybierz opcję Brak dostawy.
 4. Aby dodać więcej opcji wagi, kliknij + wiersz.

Wykluczanie produktów ze względu na miejsce docelowe (Argentyna, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone)

W przypadku Argentyny, Australii, Japonii i Stanów Zjednoczonych możesz także użyć opcji „Brak dostawy”, aby wskazać, że nie wysyłasz produktów do określonego regionu. Aby wykluczyć konkretne regiony, skonfiguruj tabelę dostawy z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów.

W zależności od konfiguracji Twoich kampanii reklamowych w przypadku niektórych produktów koszty dostawy mogą nie być wyświetlane dla określonych lokalizacji. Jeśli usługa dostawy jest jedynym źródłem kosztu dostawy, a produkt został wykluczony w niektórych lokalizacjach, koszt dostawy nie będzie wyświetlany użytkownikom w danym regionie.

Aby wykluczyć produkt ze względu na miejsce docelowe:

 1. Podczas konfigurowania kosztu dostawy kliknij wymiar lokalizacji, na przykład + miejsce docelowe według kodu pocztowego.
 2. W przypadku kliknięcia opcji + miejsce docelowe według stanu (Australia i Stany Zjednoczone) lub + miejsce docelowe według prefektury (Japonia):
  1. Wybierz region i opcję Brak dostawy.
  2. Aby dodać więcej regionów, kliknij + wiersz.
 3. W przypadku kliknięcia opcji + miejsce docelowe według kodu pocztowego (Australia i Stany Zjednoczone):
  1. Wybierz region lub utwórz nowy, a następnie kliknij Zapisz.
  2. Następnie jako opcję dostawy wybierz opcję Brak dostawy.
  3. Aby dodać więcej regionów, kliknij + wiersz.

Regiony (tylko Australia, Francja i Stany Zjednoczone)

Jeśli konfigurujesz opcje dostawy według kodu pocztowego, możesz użyć grup lokalizacji, by utworzyć niestandardowe regiony i korzystać z nich wielokrotnie podczas konfiguracji dostaw. Więcej informacji o konfigurowaniu regionów
Dostawa do kilku krajów

Usługi dostawy mogą obejmować kilka krajów. W przypadku dostawy obejmującej kilka krajów koszt dostawy będzie podawany w tej samej walucie we wszystkich krajach, w których usługa została dodana. Jeśli wybierzesz miejsce docelowe z walutą inną niż określona w usłudze dostawy, koszt dostawy zostanie automatycznie przeliczony na walutę miejsca docelowego.

W przypadku dostawy do kilku krajów te funkcje nie są obsługiwane:

 • zaawansowane opcje czasu przewozu,
 • koszty dostawy na podstawie miejsca docelowego,
 • terminy świątecznych dostaw,
 • dostawa do punktów odbioru.

Jeśli zmienisz usługę dostawy obejmującą którąś z tych funkcji na konfigurację uwzględniającą kilka krajów, funkcje te zostaną usunięte. Więcej informacji o wyświetlaniu produktów w kilku krajach sprzedaży

Sprawdzanie kosztu dostawy

Gdy podasz informacje o dostawie, możesz sprawdzić jej koszt (i stawkę podatku), które będą wyświetlane w reklamach i bezpłatnych informacjach. Wraz z kosztem dostawy wyświetlane jest źródło tego kosztu (np. ustawienia w Merchant Center lub atrybut dostawa [shipping] w danych produktów).

Aby wyświetlić te informacje:

 1. W menu nawigacyjnym kliknij Produkty, a potem Wszystkie produkty.
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o produkcie, kliknij jego tytuł.
 3. Przewiń w dół, by wyświetlić informacje o dostawie (i podatku).

W krajach, w których można określić stawki dostawy na podstawie miejsca dostawy (na przykład w Stanach Zjednoczonych, Australii lub Japonii), trzeba podać miejsce dostawy, aby obliczyć jej dokładny koszt. W przypadku wszystkich innych krajów wyświetlane są stawki ogólnokrajowe.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false