Wymagania dotyczące strony docelowej w reklamach produktowych

„Strona docelowa” to strona, na którą trafiają użytkownicy po kliknięciu Twojej reklamy produktowej. Gdy informacje na stronie docelowej nie są zgodne z informacjami podanymi w reklamie, użytkownicy prawdopodobnie opuszczą stronę bez dokonania zakupu. 

W tym artykule przedstawiamy definicję strony docelowej oraz wymagania i sprawdzone metody dotyczące stron docelowych powiązanych z Twoimi reklamami produktowymi. Przestrzegając tych wytycznych, zyskasz więcej klientów i zapewnisz im pozytywne wrażenia z zakupów na Twojej stronie.

Warto pamiętać

Sukces reklam produktowych i uczestniczących w programie sprzedawców opiera się na usłudze, dzięki której użytkownicy mogą wyszukać interesujący ich produkt i przejść do sklepu bez obaw o niezgodność informacji z przedstawioną im ofertą.

Jak przesłać stronę docelową

Strony docelowe, do których prowadzą Twoje reklamy, są wskazywane przez podanie adresów URL w tych atrybutach:

 • link [link] za pomocą którego przekierowujesz użytkowników na stronę docelową swojego produktu; 

 • mobile_link [link_mobilny], za pomocą którego przekierowujesz użytkowników na stronę docelową zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych. Adres ten będzie wyświetlany użytkownikom urządzeń mobilnych, takich jak telefony czy tablety; 
 • ads_redirect [przekierowanie_adwords], za pomocą którego podajesz parametry śledzenia ułatwiające uzyskanie lepszych informacji o ruchu na stronie docelowej.

Wymagania minimalne

Aby wyświetlanie reklam produktów było możliwe, wszystkie strony docelowe, które przesyłasz, muszą spełniać wymagania minimalne. W przeciwnym razie Twoje produkty lub konta mogą zostać odrzucone. Alerty dotyczące problemów zobaczysz na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center. 

Co zrobić, aby produkty były dobrze widoczne

 • Prześlij stronę docelową, na której widać wszystkie kluczowe elementy produktu, i sprawdź, czy są one zgodne z danymi produktów. Tymi kluczowymi elementami są tytuł, opis, zdjęcie, cena, waluta, dostępność oraz przycisk kupowania. Tytuł, opis i zdjęcia nie zawsze muszą być identyczne z tymi podanymi w danych produktów, ale muszą odnosić się to tego samego produktu. 

 • Każdy produkt w danych produktów powinien być wyróżniony na własnej stronie docelowej, do której prowadzi link. Jeśli na Twojej stronie docelowej znajduje się wiele produktów, np. ich odmiany lub podobne towary, produkt umieszczony w Twoich danych produktów musi być wyraźnie wyróżniony.  Niedozwolone są na przykład strony kategorii i strony wyszukiwania.


 

 


 

 
 • Wyraźnie podaj cenę produktu na stronie docelowej. Cena powinna być dobrze widoczna i zgodna z ceną podaną w danych produktów. Jeśli na Twojej stronie docelowej znajduje się wiele cen, cena produktu, który reklamujesz, musi być wyraźnie wyróżniona. Więcej informacji o atrybucie price [cena]
 • Nie korzystaj z układów stron, na których nie widać kluczowych elementów. Przykładowo wyskakujące okienko lub baner nie powinny zasłaniać informacji ważnych dla Twoich klientów.  
 • Używaj przekierowań wymaganych przepisami prawa. W przypadku niektórych produktów lokalne przepisy prawa wymagają, aby użytkownicy trafiali na nową stronę, zanim zostaną skierowani na stronę docelową. Możesz na przykład na osobnej stronie sprawdzić wiek użytkowników, zanim otworzą oni Twoją stronę docelową. Gdy po odwiedzeniu osobnej strony użytkownicy trafią na Twoją stronę docelową, powinna ona spełniać wszystkie wymienione tu wymagania.

  Wskazówka

  Jeśli na Twoich stronach docelowych pojawiają się wyskakujące okienka, np. z informacjami o subskrypcji newslettera lub preferencjach językowych, sprawdź, czy można je zamknąć, aby nie zasłaniały szczegółów produktu. 

 

 

Spójność informacji

 • Zadbaj o zgodność informacji na stronach docelowych z tymi, które podajesz w danych produktów. Strona docelowa musi wyświetlać ofertę zasadniczo identyczną z informacjami o produkcie przesłanymi w danych produktów, niezależnie od urządzenia użytkownika, przeglądarki, lokalizacji, plików cookie, Twoich wyborów związanych z kierowaniem reklam czy innych czynników.

 • Zadbaj o spójność informacji na stronie docelowej we wszystkich lokalizacjach. Jeśli treść Twojej strony różni się zależnie od lokalizacji adresu IP użytkownika lub innych czynników, dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć strony docelowe o stałej treści w reklamach produktowych.
  • Uwaga: wymagania dotyczące stron docelowych o stałej treści dotyczą tylko użytkowników, którzy przechodzą na Twoją stronę z reklam produktowych, a nie z innych źródeł, takich jak bezpłatne wyniki wyszukiwania czy reklamy tekstowe.

Przykład

Załóżmy, że prowadzisz sklep z meblami w Stanach Zjednoczonych. Kierujesz kampanie reklamowe na Stany Zjednoczone, dlatego ceny podajesz w dolarach amerykańskich, a dane produktów – w języku angielskim.

Reklamujesz kanapę. Jeśli Twoją stronę docelową odwiedza użytkownik w Niemczech, musi on widzieć te same informacje o kanapie wraz ze wszystkimi kluczowymi elementami produktu.

W tym celu strona docelowa musi:

 • wyświetlać zdjęcie kanapy,
 • zawierać przycisk kupowania,
 • zawierać spójne informacje o cenie i dostępności,
 • być w języku angielskim,
 • zawierać ceny w dolarach amerykańskich.

 

 • Używaj tego samego języka co w danych produktów. Nawet jeśli w Twoim kraju docelowym obsługiwanych jest wiele języków, wyświetlaj informacje o produkcie na swojej stronie w tym samym języku, w którym przesyłasz dane produktów. Jeśli na przykład kierujesz produkty na Kanadę, nie możesz przesyłać danych produktów w języku angielskim, a strony docelowej wyświetlać w języku francuskim.  Jak użyć właściwego języka w danym kraju
 • Wyświetlaj ceny w tej samej walucie, którą podajesz w danych produktów. Na stronie docelowej zawsze wyświetlaj ceny w tej samej walucie co w danych produktów. Jeśli Twoja strona docelowa nie obsługuje danej waluty, a chcesz reklamować swoje produkty w kraju, w którym akceptowana jest tylko ta waluta, możesz skorzystać z opcji przeliczania walut. Pozwala to Google zastosować automatyczne przeliczanie, a cena wyświetla się w Twoich reklamach zarówno w walucie podanej w danych produktów, jak i w walucie kraju docelowego.  Więcej informacji o przeliczaniu walut
 • W kraju docelowym wyświetlaj tę samą cenę niezależnie od regionu. Reklamy produktowe nie mogą obsługiwać modeli cenowych obowiązujących na rynkach regionalnych.
 • Zadbaj o spójność informacji o dostępności z informacjami przesłanymi w danych produktów. Jeśli na przykład z informacji na stronie docelowej wynika, że produkt jest niedostępny, musisz odpowiednio zaktualizować wartość atrybutu availability [dostępność] w danych produktów. Dzięki temu użytkownicy nie będą próbowali kupić produktu, który jest niedostępny w Twoim sklepie.
 • Zadbaj o spójność informacji o stanie produktu z informacjami przesłanymi w danych produktów. Jeśli na przykład na stronie docelowej produkt jest przedstawiony jako używany, dla atrybutu condition [stan] podaj wartość „used [używany]”.
 • Gdy przesyłasz informacje, w tym także te dotyczące ceny, przestrzegaj przepisów obowiązujących w danym kraju.

Jak sprawdzić, czy wszystkie strony działają prawidłowo

 • Sprawdź, czy strona docelowa jest dostępna, czy nie jest w budowie i czy nie wyświetla komunikatu o błędzie (np. 404). Jeśli planujesz rozbudowywać swoją stronę docelową w czasie, gdy są na niej wyświetlane reklamy produktowe, postępuj według sprawdzonych metod dotyczących konserwacji strony docelowej lub planowanego wyłączenia witryny.
 • Używaj strony docelowej, a nie pliku czy e-maila. Nie dodawaj linków do zdjęć, plików dźwiękowych, filmów ani PDF-ów.
 • Używaj mobilnej strony docelowej w przypadku urządzeń mobilnych i tabletów. Nie umieszczaj elementów, które mogą nie wyświetlać się poprawnie na wszystkich urządzeniach mobilnych (np. Flash, Silverlight czy ActiveX).
 • Zezwól użytkownikom na korzystanie z przycisku Wstecz. Sprawdź, czy użytkownicy mogą kliknąć przycisk Wstecz w przeglądarce, aby wrócić do poprzedniej strony, na której kliknęli Twoją reklamę.
 • Podawaj linki tylko do stron w tej samej domenie co adres URL powiązany z kontem Merchant Center. Nie przekierowuj użytkowników na strony spoza domeny, w której masz zarezerwowany adres URL powiązany z kontem Merchant Center.

Sprawdzone metody

 • Wybierz wstępnie właściwą odmianę produktu w adresie URL strony docelowej. Jeśli produkt ma odmiany (takie jak kolor, rozmiar, wzór, materiał i inne), sprawdź, czy na Twojej stronie docelowej domyślnie wyświetla się odmiana zgodna z danymi produktów.
 • Używaj danych strukturalnych schema.org, aby podać informacje o cenie, dostępności i unikalnym identyfikatorze produktu, np. numer GTIN, MPN i markę.  Dzięki znacznikom danych strukturalnych nasz system łatwiej pobiera aktualne informacje bezpośrednio z Twojej strony. Jeśli Twoja strona korzysta z danych strukturalnych, musi ona także spełniać wymagania dotyczące ceny, waluty, dostępności i stanu produktów. Więcej informacji o znacznikach danych strukturalnych
  • Skonfiguruj automatyczne aktualizacje produktów, aby uniknąć podawania niezgodnych informacji o cenie i dostępności. Używanie danych strukturalnych przy automatycznych aktualizacjach produktów pozwala wyświetlać w reklamach produktowych dokładne informacje i zapobiegać odrzuceniu produktów. Więcej informacji o automatycznych aktualizacjach produktów
 • Użyj atrybutu mobile_link [link_mobilny] z atrybutem link [link], aby korzystać z osobnych stron docelowych na urządzenia mobilne. Więcej informacji o atrybucie mobile_link [link_mobilny]
 • Monitoruj ruch w reklamach produktowych za pomocą atrybutu ads_redirect [przekierowanie_adwords] i szablonów śledzenia Google Ads.
 • Używaj jak najmniejszej liczby przekierowań. Wydłużają one czas między kliknięciem reklamy przez użytkownika a wczytaniem strony docelowej. Długi czas ładowania strony może zniechęcić użytkowników i utrudnić Google pobieranie informacji z Twojej strony.

Dodatkowe wytyczne

W przypadku produktów poniżej sprawdź każdą sekcję i postępuj według wytycznych, aby wrażenia klientów odwiedzających Twoje strony docelowe były jak najlepsze. Alerty dotyczące problemów lub odrzuceń będą się pojawiać na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 

Produkty sprzedawane w ilościach hurtowych

 • Podaj całkowitą cenę minimalnej liczby sprzedanych produktów lub cenę za jednostkę i minimalną liczbę sztuk na stronie docelowej. Minimalna liczba sztuk pomnożona przez cenę za jednostkę musi odpowiadać cenie podanej w danych produktów. 

Subskrypcje oprogramowania

 • Pokaż odmianę każdej subskrypcji na osobnej stronie docelowej. Jeśli na przykład oprogramowanie występuje w trzech wersjach (podstawowa, premium i enterprise), przygotuj dla każdej z nich osobną stronę docelową. 
 • Wyróżnij i wstępnie określ cenę subskrypcji za cały okres (minimum jeden rok).
 • Wyjaśnij punkty poniżej w informacjach o Warunkach odnawiania i anulowania subskrypcji: 
  • Poinformuj, czy subskrypcja dotyczy ustalonego okresu, czy też jest automatycznie odnawiana.
  • Podaj opcje anulowania.
  • Przedstaw warunki jej automatycznego odnowienia pod koniec okresu przedpłaty.

Więcej informacji o wymaganiach i sprawdzonych metodach reklamowania subskrypcji oprogramowania

Telefony komórkowe lub tablety

 • Wstępnie wybierz odmiany telefonów za pomocą parametrów adresu URL. Gdy na tej samej stronie docelowej można wybrać wiele odmian telefonu, możesz ustawić adresy URL, tak aby użytkownicy widzieli ten właściwy. Odmiany mogą na przykład obejmować wersje kolorystyczne, ilość pamięci, modele cenowe. Uwaga: parametry adresu URL nie są wymagane, jednak mogą być niezwykle pomocne w przekierowaniu użytkowników na właściwą stronę. 
 • Używaj prawidłowych danych strukturalnych, kiedy podajesz odmiany. Dane strukturalne odmian mogą zapewnić prawidłowe indeksowanie Twojej strony docelowej. Uwaga: dane strukturalne nie są wymagane, jednak dzięki nim łatwiej zadbać o to, by dane produktów były aktualne. 
 • Więcej informacji o wymaganiach i sprawdzonych metodach dotyczących reklamowania telefonów komórkowych

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem