Overenie stavu promo ponúk

V tomto článku vám predstavíme jednotlivé stavy prom a vysvetlíme, ako môžete opraviť zamietnuté promá a ako promo ukončiť. Spoznáte tu tiež proces, ako Google schvaľuje promá.

Stav svojich prom môžete zistiť v hlavnom paneli promo ponúk v účte Merchant Center. V hlavnom paneli promo ponúk sa zobrazujú promá, ktoré boli schválené, zamietnuté, ktorých platnosť vypršala, sú aktívne alebo ktoré sa práve kontrolujú. 

Zobrazenie hlavného panela promo ponúk

Ak chcete zobraziť hlavný panel promo ponúk, prihláste sa do účtu Merchant Center a potom v navigačnej ponuke v sekcii Marketing vyberte položku Promá.

Poznámka: Ak sa sekcia Promá nezobrazuje, obráťte sa na svoju kontaktnú osobu pre Špeciálne ponuky obchodníka alebo vyplňte formulár záujemcu o Špeciálne ponuky obchodníka.

Ak je promo schválené a aktívne, môže sa zobrazovať v reklamách v Nákupoch. Ak nebolo schválené, možno práve prebieha jeho kontrola, vypršala jeho platnosť alebo bolo zamietnuté.

Stavy prom

Stavy prom pre Špeciálne ponuky obchodníka sú definované takto:

Prebieha kontrola 

Vaše promo čaká na kontrolu. Ak vaše promo nie je skontrolované dlhšie ako 24 hodín, je možné, že dátum začiatku proma (t. j. atribút promotion_effective_dates [obdobie_platnosti_proma]) je buď nesprávne nastavený, alebo ešte nenastal. 

Schválené

Aby mohlo byť promo schválené a spustené, musí prejsť dvomi typmi testov:

  1. Pravidlá: Vaše promo je v súlade s publikačnými požiadavkamipravidlami programu Špeciálne ponuky obchodníka.
  2. SKU: Vaše promo funguje podľa popisu na vašom webe, takže bolo schválené a môže sa zobraziť.

Zamietnuté

Vaše promo nebolo schválené z jedného alebo viacerých dôvodov. Dostanete e‑mail s podrobnosťami o zamietnutí. Prečítajte si e‑mail a tiež naše publikačné požiadavky a pravidlá programu a potom svoje promo odošlite znovu.

Ak chcete promo odoslať znovu, postupujte takto: 

  1. Vyberte promo, ktoré chcete upraviť.
  2. Doplňte požadované informácie alebo aktualizujte promo.
  3. Po aktualizácii promo znova odošlite prostredníctvom nástroja na tvorbu promo ponúk a uveďte rovnaký promotion_id [identifikátor_proma] spolu s upravenými údajmi. Proces kontroly sa začne odznova.

Poznámka: Ak bolo vaše promo počas kontroly SKU zamietnuté kvôli chybe na webe, môžete ho znova odoslať kliknutím na rečovú bublinu pod stavom SKU a výberom možnosti Žiadosť o opakovanie testu​.

Ukončené

Vaše promo bolo natrvalo ukončené a nebude sa zobrazovať v reklamách na Google.com ani v Nákupoch.

Poznámka: Ukončené promá alebo promá, ktorým vypršala platnosť, z vášho hlavného panelu promo ponúk odstránime jeden rok po dátume vypršania platnosti. Ukončené promá nie je možné znova spustiť. 

Ak chcete urýchliť zobrazenie vášho proma, prečítajte si nasledujúce informácie: 

S vypršanou platnosťou

Platnosť proma vyprší, keď nastane dátum ukončenia proma. Po vypršaní platnosti sa promo nebude zobrazovať v reklamách na Google.com ani v Nákupoch. Promá s vypršanou platnosťou nie je možné znova aktivovať, takže musíte odoslať nové promo.

Aktívne

Promo, ktoré je aktívne a ktoré sa môže zobrazovať v reklamách v Nákupoch. Aktívne promá môžete ukončiť a upraviť. Pred vrátením do stavu „Aktívne“ musia všetky upravené promá znovu prejsť procesom kontroly.
 

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?