Otomatik öğe güncellemeleri hakkında

Web sitenizdeki güncellemeler ile veri gönderimlerinizdeki güncellemeler arasında yaşanan gecikme gibi sorunlar, ürün verilerinin hatalı veya eski olmasına yol açabilir. Otomatik öğe güncellemeleri sayesinde ürün verilerinizi güncel tutarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Otomatik öğe güncellemeleri, Google'ın web sitenizde ve gelişmiş veri ayıklayıcılarda bulduğumuz yapılandırılmış veri işaretlemeyi kullanarak Alışveriş reklamları, Shopping Actions, yerel envanter reklamları ve Google'daki yerlerde bulunan ürün listelemelerinizi güncellemesini sağlar. Otomatik öğe güncellemeleri şu anda price [fiyat] ve availability [stok_durumu] özellikleri için sunulmuştur.

Örneğin, en son veri feed'iniz fiyatı 4 TL olan bir öğe içeriyor ancak bu öğenin fiyatı ürün açılış sayfanızda 3 TL olarak gösteriliyorsa Alışveriş reklamınızda öğenin fiyatını 3 TL olarak güncelleriz.

Bu makalede, otomatik öğe güncellemelerinin işleyiş şekli açıklanmaktadır.

Avantajları

Otomatik öğe güncellemeleri, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanızı, Alışveriş reklamlarınızın daha fazla trafik almasını ve daha yüksek dönüşüm oranları elde etmenizi sağlar. Bunun nedeni, kullanıcıların doğru fiyatı Alışveriş reklamlarınızda görmeleri ve stokta bulunmayan öğelere yönlendirilmemeleridir. Ürün verileriniz doğrudan açılış sayfalarınızda bulunan bilgilere dayalı olarak güncellendiği için bu özellik, Alışveriş reklamları ile web siteniz arasındaki uyuşmazlıkları da en aza indirir. Bu sayede, fiyat ve stok durumu bilgilerindeki uyuşmazlıklar nedeniyle hesabınızın askıya alınma riski de azalır. Bununla birlikte, çok fazla uyuşmazlık ortaya çıkarsa otomatik öğe güncellemeleri çalışmayı durdurur ve hesabınız, önleme amaçlı öğe reddi riskiyle karşı karşıya kalır. Önleme amaçlı öğe reddi hakkında daha fazla bilgi

Varsayılan olarak, hesabınızda otomatik öğe güncellemeleri etkinleştirilir. Bu özelliği kapatmaya karar verirseniz fiyat ve stok durumu bilgilerinde uyuşmazlık olan öğeler güncellenmek yerine geçici olarak reddedilir.Hesabınızda otomatik öğe güncellemelerini yönetin

Not: Merchant Center hesabınız çok müşterili hesap şeklinde yapılandırılmışsa her alt hesap varsayılan olarak üst hesabın ayarlarını kullanır. Alt hesaplar kendi ayarlarını belirlemeyi de seçebilir.

Otomatik öğe güncellemeleri, feed'lerinizin veya ürün verilerinin düzenli olarak güncellenmesinin yerine geçmez. Öğelerinizin küçük bir bölümü için fiyat ve stok durumu bilgilerinin doğruluğu konusunda oluşabilecek sorunları gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Otomatik öğe güncellemeleri tüm öğelerinizi kapsayamayacağından sık sık doğru ürün verilerini sağlamaya devam etmeniz gerekir.

Gelişmiş veri ayıklayıcılar hakkında

Gelişmiş ayıklayıcılar, ürünlerin açılış sayfasında fiyat ve stok durumu bilgilerini bulabilir. Web sitenizdeki bağımsız yapılandırılmış veri işaretlemeden ürün verilerinin algılanıp ayıklanması için istatistik modelleri ve makine öğreniminin birleşiminden yararlanırlar. Bu ayıklayıcılar, schema.org yapılandırılmış veri işaretlemeyle birlikte çalışır. Satıcıların, schema.org işaretlemesini kullanmaya devam etmesi önerilir.

Google, yapılan güncellemelerin doğruluğunu garanti edememektedir. Bununla birlikte, yanlış güncellemeleri engellemek için bu özelliğe yönelik çeşitli denetimler ve tedbirler hazırladık. Daha fazla bilgi için aşağıdaki sorun giderme bölümünü inceleyin. Ayrıca açılış sayfası koşullarını da inceleyebilirsiniz.

Shopping Actions için

Shopping Actions included_destination [dahil_edilen_hedef] olarak listelenirse ve öğeleriniz için link [bağlantı] özelliği sağlanırsa bu öğeler, feed'deki fiyatla link [bağlantı] özelliği kullanılarak gönderilen açılış sayfasındaki fiyat arasında küçük fiyat farklılığı tespit edildiğinde otomatik fiyat güncellemeleri alabilir.

Fiyatta önemli derecede farklılık tespit edilirse ilgili öğenin fiyatı otomatik olarak güncellenmez ve öğe, ilk baştaki feed fiyatıyla Shopping Actions'ta satılmaya devam eder.

Benzer şekilde, hem Alışveriş Reklamları hem de Shopping Actions öğeleriniz için included_destinations [dahil_edilen_hedef] olarak listelenirse ve feed'deki fiyatla link [bağlantı] özelliği kullanılarak gönderilen açılış sayfasındaki fiyat arasında önemli derecede büyük farklılık bulunursa fiyat otomatik olarak güncellenmez ve öğe, fiyat eşleşmezliğinden dolayı Alışveriş reklamları için reddedilir. Ancak öğe ilk baştaki feed fiyatıyla Shopping Actions'ta satılmak için uygun olmaya devam eder.

Büyük fiyat değişiklikleri yapmak için ürün verileri feed'ini ve Content API'yi kullanın. Otomatik öğe güncellemelerinin dilediğiniz zaman kapatılabileceğini unutmayın. Merchant Center hesabınızdaki ayarlar sayfasında kolayca düzenleme yapabilirsiniz.

Otomatik öğe güncellemesi örneği

Aşağıdaki resimde, bir öğenin fiyatını ve stok durumunu ne zaman güncellediğimizi görebilirsiniz. Bu örnekte fiyat bilgisi ve bir .txt veri feed'i kullanılmıştır. Fiyatı 1 TL olan bir öğe (yeşil simge) yüklediğinizde, kullanıcı (mavi simge) bu fiyatı görür. Yükleme yapmanızın ardından bir fiyat uyuşmazlığı tespit edersek öğenin fiyatını otomatik olarak güncelleriz. Bu örnekte, web sitenizde fiyatın 2 TL olduğunu ve bu fiyatın en son veri gönderiminizde belirtilen fiyatla eşleşmediğini tespit ediyoruz. Bu noktadan itibaren, kullanıcı öğenin fiyatını 2 TL olarak görür. Sonraki veri yüklemesi (B zamanı) bu güncellemeyi geçersiz kılar ve kullanıcı artık fiyatı 3 TL olarak görür.

Otomatik öğe güncellemelerinden yararlanmaya başlama

1. Açılış sayfalarınıza geçerli yapılandırılmış verileri uygulayın

Otomatik öğe güncellemelerinden yararlanmaya başlarken yapılacak ilk şey, öğelerinizin açılış sayfalarındaki yapılandırılmış verilerin geçerli olduğundan emin olmaktır. Açılış sayfalarınız yapılandırılmış veriler içermiyorsa veya yapılandırılmış veri işaretleme yanlış, eksik ya da geçersizse öğeleri otomatik olarak güncellemek için gelişmiş veri ayıklayıcılardan yararlanırız. Otomatik öğe güncellemelerini kapatırsanız veya ayıklayıcılarımız herhangi bir fiyat ya da stok durumu bilgisi belirleyemezse öğe reddedilir. Yapılandırılmış verileri kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi

2. Güncellenen öğeleri inceleyin

Otomatik öğe güncellemelerini devre dışı bırakmadıysanız hesabınızın "Otomatik öğe güncellemeleri" bölümünden bu güncellemelerin geçerli durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bu bölüme Araçlar ve ayarlar menüsünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Teşhis sayfasında bulunan indirilebilir raporda, yakın zamanda otomatik olarak güncellenen öğeleri inceleyebilirsiniz.

Otomatik öğe güncellemeleriyle ilgili sorunları giderme

Güncellemelerin doğru bir biçimde uygulanması için hata tespit edilirse öğelerin güncellemesi geçici olarak durdurulabilir. Bu hataları hesabınızda Ürünler altındaki Teşhis sayfasında görebilirsiniz. Tüm hatalar düzeltildikten sonra öğeleri otomatik olarak güncellemeye başlarız.

Raporda gösterilen sorunları çözebilmek için ürünlerinizin açılış sayfalarına erişmemiz ve yapılandırılmış veri işaretleme bilgilerini sorunsuzca ayıklamamız gerektiğini unutmayın. Bu işlem birkaç hafta sürebilir.

Aşağıdaki hatalar, otomatik öğe güncellemelerinin geçici olarak durmasına yol açacaktır:

Yapılandırılmış verilerle ürün verilerinin yeterli düzeyde eşleşmemesi

Google'a gönderdiğiniz ürün verileri ile hem açılış sayfalarınızdaki schema.org yapılandırılmış veri işaretlemesi hem de gelişmiş veri ayıklayıcılara sunulan bilgiler arasında minimum eşleşme düzeyinin sağlanması gerekir. Bu veriler arasında çok fazla farklılık olması durumunda, eşleşme düzeyi şart koştuğumuz minimum düzeye gelene kadar öğeleri otomatik olarak güncellemeyi durdururuz. Eşleşme oranını iyileştirmek için Alışveriş reklamları ürün verilerinizi sık sık güncellemenizi öneririz.

Not: Fiyat indirimleri nedeniyle çoğu zaman fiyat uyuşmazlıklarıyla karşılaşırız. Bir ürün indirimli fiyattan sunulduğunda, bu durumun ürün verilerinizde ve yapılandırılmış verilerde belirtilmesi gerekmektedir. Sık karşılaşılan diğer bir uyuşmazlık kaynağı da fiyat aralıkları ve çeşitlerdir. Açılış sayfasında birden fazla çeşit gösteriliyorsa bir çeşidin hangi fiyatla ilişkili olduğunu belirtmek için id [no] veya gtin özelliğini kullanabilirsiniz.

Açılış sayfası verileri yanlış veya eksik

Güncellemelerin doğru uygulandığından emin olmak amacıyla ürün açılış sayfalarınızda kullanıcılara gösterilen bilgileri, teklif örneği için yapılandırılmış veri işaretlemeden veya gelişmiş ayıklayıcılardan yararlanarak bulduğumuz bilgilerle karşılaştırırız. Uyuşmazlık tespit edersek öğeleri otomatik olarak güncellemeyi durdururuz.

Yapılandırılmış verilerin geçersiz olması

Ürün açılış sayfalarınızın yapılandırılmış veri işaretlemede geçersiz fiyat ve stok durumu bilgileri bulunuyorsa öğeler otomatik olarak güncellenmeyebilir. Verilen örnekleri inceleyerek bu örneklerdeki yapılandırılmış verilerin geçerli olduğundan emin olun. Yapılandırılmış Veri Test Aracı yardımıyla olası hataları ayıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki hata, otomatik olarak güncellenecek öğelerin kapsamını önemli ölçüde daraltacaktır:

Sınırlı tarama kapasitesinin sunulması

Otomatik öğe güncellemelerinin uygulanması, güncellemeleri düzenli bir şekilde sunabilmek için ürün açılış sayfalarınıza sıklıkla erişebilmemize bağlıdır. Google Search Console, web sitenizin Google tarafından taranma oranını kontrol etmenize olanak tanır. Bu ayarlar, ürün verilerinizde belirtilen açılış sayfalarınız için de kullanılır.

Sunucu tarafında, Google'dan (kullanıcı aracısı "GoogleBot" ve "AdsBot") gelen istekleri normal kullanıcılardan gelen istekler gibi işlemenizi ve isteklere kısıtlama getirmemenizi öneririz.

Otomatik öğe güncellemesi sınırlamaları

Web sitenizdeki fiyat ve stok durumu güncellemelerinin sıklığına bağlı olarak öğeleri her zaman etkili bir biçimde güncelleyemeyiz. Genel bir kural olarak, web sitenizdeki çoğu öğenin fiyat veya stok durumu günde birkaç kez güncelleniyorsa otomatik öğe güncellemeleri çok etkili olmayacaktır. Fiyatların döviz kurlarına göre düzenli olarak güncellendiği senaryolar bu duruma örnek verilebilir. Bu tür durumlarda, ürün verilerinizi güncellemek için Content API'yi kullanmanızı öneririz.

Otomatik öğe güncelleme ayarlarını yönetin

Otomatik öğe güncellemeleri varsayılan olarak açıktır. Otomatik öğe güncelleme ayarlarını istediğiniz zaman hesap düzeyinde yönetebilirsiniz.

Otomatik öğe güncelleme ayarlarını yönetmek için:

  1. Merchant Center hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayın ve "Ayarlar"ın altından Otomatik öğe güncellemeleri'ni seçin
  3. Sonraki sayfada, fiyat veya stok durumu için ayrı ayrı ya da her ikisi için otomatik öğe güncellemelerini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik öğe güncellemelerini tamamen de kapatabilirsiniz.

Otomatik öğe güncellemeleri için en iyi uygulamalar

Verilerinizin kalitesini artırmak ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için aşağıdakileri deneyin:

  • Web sitenizdeki öğeler güncellendikten hemen sonra Content API aracılığıyla feed yüklemeleri veya güncellemeleri planlayın. Bu işlem, web sitenizdeki güncellemeler ile Alışveriş verilerinizdeki güncellemeler arasındaki saat farkından kaynaklanan hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.
  • sale_price [indirimli_fiyat] özelliğini kullanıyorsanız indirimin aktif olduğu dönemin indirimli fiyat geçerlilik tarihi özelliği kullanılarak doğru belirtilmiş olduğundan ve zaman diliminin doğru olduğundan emin olun. Bir indirim aktif olduğunda indirimli fiyat, Google Alışveriş arama sonuçlarında geçerli fiyat olarak gösterilir.
  • Yerel ürünler feed'i veya yerel ürün envanteri feed'i kullanıyorsanız yanlış fiyatı tespit edip düzeltmek için bu feed'leri ve standart ürün feed'ini kontrol etmeniz gerekebilir.
  • Toptan satılan ürünlerde, satılan minimum öğe sayısı için toplam fiyatı göndermeniz gerekir. Açılış sayfalarındaki fiyatlar, hedef ülkenin ilgili para biriminde ve ürün verilerinizde gönderilen para biriminde listelenmelidir.
  • Google, uyuşmazlıkları tespit etmek ve güncellemek için veri feed'inizde listelenen veya Content API'de sağlanan açılış sayfalarını tarar. Web sitenizdeki daha fazla öğenin kapsama alınması için Google'ın tarama oranını artırabilirsiniz. Googlebot tarama oranını değiştirme hakkında daha fazla bilgi
  • Veri feed'inizi tekrar yükleyerek veya öğeyi Content API ile güncelleyerek belirli bir otomatik güncellemeyi geri alın.

Gelişmiş: Site gecikmesini hesaba katma

Hatalı veya eski ürün verilerinin nedenlerinden biri de gecikmedir. Gecikme, web sitenizde yaptığınız güncellemeler ile gönderdiğiniz ürün verisi güncellemeleri arasındaki süreyi ifade eder. Otomatik öğe güncellemelerinde bu gecikme süresi hesaba katılmaktadır.

Aşağıdaki resimde gecikmenin, öğelerinizin otomatik olarak güncellenmesini nasıl etkileyebileceği gösterilmektedir. Bu örnekte, fiyat bilgisi ve bir .txt veri feed'i kullanılmıştır. Sarı çubuk, feed'in yüklenmesinden önceki gecikme süresini temsil etmektedir. Kullanıcıya fiyatı 3 TL olarak gösterilen bir öğenizin olduğunu varsayalım. Sonra, gecikme süresi içinde (C zamanı) bir fiyat uyuşmazlığı tespit ettiğimizi düşünelim. Uyuşmazlık bu feed yüklemesinin gecikme süresi içinde tespit edildiği için, bir feed yüklemesi ile 5 TL'lik fiyat sunulduktan sonra dahi kullanıcı, fiyatı 4 TL olarak görecektir. Ardından, sonraki feed yüklemesi (zaman D) fiyatı 6 TL olarak değiştirir. Çünkü uyuşmazlık, bu feed yüklemesinin gecikme döneminde saptanmamıştır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın