Om automatiska varuuppdateringar

Fördröjningar i uppdateringarna av webbplatsen och den data du skickar kan leda till att produktdatan blir felaktig eller inaktuell. Du kan undvika detta med automatiska varuuppdateringar som uppdaterar din produktdata. Automatiska varuuppdateringar gör att Google kan uppdatera din produktinformation i Shopping-annonser, Shopping Actions, annonser för lokala butikslager och Googles plattformar med hjälp av strukturerad datauppmärkning på din webbplats och avancerade dataextraheringar. Automatiska varuuppdateringar erbjuds för närvarande för attributen price [pris] och availability [tillgänglighet].

Om ditt senaste dataflöde till exempel visar att en vara kostar 40 kronor men den på målsidan kostar 30, ändrar vi varans pris till 30 kronor i Shopping-annonsen.

Fördelar

Automatiska varuuppdateringar leder till en förbättrad användarupplevelse, mer trafik till dina Shopping-annonser och högre konverteringsfrekvens eftersom användarna redan ser rätt pris i Shopping-annonserna och inte skickas till varor som inte finns i lager. Eftersom vi uppdaterar din produktdata med information direkt från dina målsidor minimeras också antalet felmatchningar mellan dina Shopping-annonser och din webbplats. Detta minskar i sin tur risken för kontoavstängning på grund av att pris och tillgänglighet inte överensstämmer. Om det förekommer alltför ofta att data inte överensstämmer, upphör automatiska varuuppdateringar att fungera och varorna på ditt konto riskerar förebyggande underkännande. Läs mer om förebyggande underkännande av varor

Automatiska varuuppdateringar är aktiverade som standard på ditt konto. Om du väljer att stänga av dem kommer varor med pris och tillgänglighet som inte överensstämmer att tillfälligt underkännas i stället för att uppdateras. Hantera automatiska varuuppdateringar på ditt konto

Obs! Om Merchant Center-kontot är konfigurerat som ett konto för flera kunder använder varje underkonto som standard samma inställningar som det överordnade kontot. Underkontona har även möjlighet att ange sina egna inställningar.

Automatiska varuuppdateringar ersätter inte dina flöden eller regelbundna uppdateringar av produktdata. Det åtgärdar mindre problem med felaktiga priser och tillgänglighet hos en liten andel av dina varor. Du bör fortsätta att ange korrekt produktdata ofta, eftersom vi inte kan hantera alla dina varor med hjälp av automatiska varuuppdateringar.

Om avancerade dataextraheringar

Avancerade dataextraheringar hittar pris- och tillgänglighetsinformation på produktens målsida. De identifierar och extraherar produktdata från webbplatsens strukturerade datauppmärkning med en kombination av statistiska modeller och maskininlärning. Extraheringarna är utöver strukturerad datauppmärkning för schema.org och uppmärkning för schema.org rekommenderas fortfarande för återförsäljare.

Google kan inte garantera att uppdateringarna är korrekta. Men vi har infört ett antal kontroller och försiktighetsåtgärder för att förhindra felaktiga uppdateringar. Mer information finns i felsökningsavsnittet nedan. Om du vill kan du läsa igenom kraven för målsidor.

För Shopping Actions

Om Shopping Actions anges som en included_destination [inkluderad_destination] och attributet link [länk] anges för en vara kan varan få automatiska prisuppdateringar när en mindre prisskillnad upptäcks mellan flödets pris och priset på målsidan som skickats in med attributet link [länk].

Om en betydande prisskillnad upptäcks uppdateras inte varans pris automatiskt och varan fortsätter att säljas på Shopping Actions med det ursprungliga priset i flödet.

På samma sätt gäller att om både Shopping-annonser och Shopping Actions anges som included_destination [inkluderad_destination] för en vara och det finns en betydande skillnad mellan flödespriset och priset på målsidan som skickades in med link [länk], uppdateras inte priset automatiskt och varan underkänns för Shopping-annonser på grund av priskonflikt. Varan är dock fortfarande kvalificerad för försäljning på Shopping Actions till det ursprungliga flödespriset.

Använd produktdataflödet eller Content API om du vill göra betydande prisändringar. Tänk på att du kan stänga av automatiska varuuppdateringar när du vill. Du ändrar helt enkelt inställningen på inställningssidan i Merchant Center-kontot.

Exempel på automatisk varuuppdatering

På bilden nedan kan du se när vi uppdaterar en varas pris och tillgänglighet. I det här exemplet använder vi prisuppgifter och ett .txt-dataflöde. När du överför en vara (grön symbol) som kostar en dollar ser en användare (blå symbol) det priset. Om vi märker att priset inte överensstämmer efter att du överfört det kommer vi att uppdatera varans pris automatiskt. I det här exemplet ser vi att priset är två dollar på din webbplats, vilket inte matchar priset du angav i den senaste dataöverföringen. Från den tidpunkten ser användaren att varan kostar två dollar. Nästa gång flödet överförs (tid B) ersätts uppdateringen, och användaren ser då priset tre dollar.

Komma igång med automatiska varuuppdateringar

1. Inför giltig strukturerad data på dina målsidor

Det första steget för att komma igång med automatiska varuuppdateringar är att se till att du har giltig strukturerad data på varans målsidor. Om målsidorna inte innehåller någon strukturerad data, eller om den strukturerade datauppmärkningen är felaktig, ofullständig eller ogiltig använder vi avancerade dataextraheringar för att uppdatera varorna automatiskt. Om du inaktiverar automatiska varuuppdateringar eller extraheringarna inte kan fastställa pris- eller tillgänglighetsinformation blir varan tillfälligt underkänd. Läs mer om att komma igång med strukturerad data.

2. Granska varor som har uppdaterats

Om du inte har inaktiverat automatiska varuuppdateringar kan du visa aktuell status i avsnittet Automatiska varuuppdateringar på ditt konto i menyn Verktyg och inställningar. Du kan också se över varor som nyligen har uppdaterats automatiskt i den hämtningsbara rapporten på sidan Diagnostik.

Felsöka problem med automatiska varuuppdateringar

För att säkerställa att uppdateringarna görs på rätt sätt kan vi tillfälligt sluta uppdatera varor automatiskt om vi upptäcker ett fel. Felen visas på sidan Diagnostik under Produkter på ditt konto. När alla fel är åtgärdade börjar vi uppdatera varorna automatiskt.

Observera att vi behöver komma åt produktens målsidor och extrahera information om strukturerad datauppmärkning innan problemen i rapporten kan lösas. Det kan ta ett par veckor.

Nedanstående fel leder till ett tillfälligt stopp för automatiska varuuppdateringar:

Otillräcklig matchning av strukturerad data och produktdata

Vi kräver en minsta matchningsnivå mellan den produktdata du skickar till Google och både den strukturerade data för schema.org som finns på dina målsidor och informationen som är tillgänglig för de avancerade dataextraheringarna. Om datan skiljer sig alltför ofta slutar vi uppdatera varorna automatiskt tills matchningsnivån har uppnått nödvändig miniminivå. Om du vill förbättra matchningsgraden rekommenderar vi att du uppdaterar din produktdata i Shopping-annonser oftare.

Obs! Vi ser ofta att priset inte överensstämmer på grund av rabatterade priser. När en produkt finns till rabatterat pris måste det här återspeglas i den strukturerade datan och i din produktdata. Felmatchningar uppstår ofta hos prisintervaller och varianter. Om flera varianter visas på målsidan kan du använda attributet id [id] eller gtin [gtin] för att ange vilken variant priset gäller för.

Målsidesdata är felaktig eller saknas

För att säkerställa att uppdateringarna görs på rätt sätt jämför vi den information som syns för användare på produktmålsidorna med din strukturerade datauppmärkning eller avancerade extraheringar för ett urval av erbjudanden. Om vi hittar en felmatchning slutar vi uppdatera varorna automatiskt.

Ogiltig strukturerad data

Om produktmålsidorna har ogiltig pris- och tillgänglighetsinformation i den strukturerade datauppmärkningen kan vi inte uppdatera varor automatiskt. Gå igenom de angivna exemplen och se till att de innehåller giltig strukturerad data. Med testverktyget för strukturerad data kan du felsöka eventuella problem.

Felet nedan kommer att avsevärt minska omfattningen för när vi kan uppdatera varor automatiskt:

Begränsad genomsökningskapacitet

Automatiska varuuppdateringar förutsätter att vi regelbundet kan få åtkomst till produktmålsidorna för att genomföra uppdateringarna i tid. Med Google Search Console kan du styra hastigheten för Googles genomsökning av din webbplats. Inställningarna används också för dina målsidor som finns i din produktdata.

På serversidan rekommenderar vi att förfrågningar från Google (användaragent GoogleBot och AdsBot) behandlas på samma sätt som förfrågningar från vanliga användare och att du inte försöker reglera förfrågningarna.

Begränsningar av automatiska varuuppdateringar

Vi kan inte alltid uppdatera varor effektivt, beroende på hur ofta pris och tillgänglighet uppdateras på din webbplats. För det mesta är automatiska varuuppdateringar inte särskilt effektiva om priset eller tillgängligheten för huvuddelen av varorna uppdateras flera gånger om dagen. Det inkluderar till exempel de fall när priserna uppdateras regelbundet utifrån valutakurser. I sådana fall rekommenderar vi att du uppdaterar din produktdata med Content API.

Ändra inställningar för automatiska varuuppdateringar

Automatiska varuuppdateringar är aktiverat som standard. Du kan när som helst ändra inställningar för automatiska varuuppdateringar på kontonivå.

Så här ändrar du inställningarna för automatiska varuuppdateringar:

  1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen och välj sedan Automatiska förbättringar under Inställningar.
  3. På nästa sida kan du aktivera automatiska varuuppdateringar för pris, tillgänglighet eller både pris och tillgänglighet. Du kan även inaktivera automatiska varuuppdateringar helt och hållet.

Tips för automatiska varuuppdateringar

Förbättra datakvaliteten och användarupplevelsen genom att prova följande:

  • Schemalägg dina flödesöverföringar eller uppdateringar via Content API så fort varorna uppdateras på din webbplats. På så sätt undviker du fel på grund av tidsskillnaden mellan uppdateringar på din webbplats och uppdateringar av din Shopping-data.
  • Om du använder attributet sale_price [försäljningspris] bör du se till att den tidsperiod då rean är aktiv anges korrekt med attributet sale price effective date [giltighetsdatum för försäljningspris] och att tidszonen är korrekt. När en rea är aktiv visas reapriset som aktuellt pris i sökresultatet på Shopping.
  • Om du använder ett lokalt produktflöde eller ett lagerflöde för lokala produkter kan du behöva kontrollera dessa flöden och det vanliga produktflödet för att hitta och korrigera det felaktiga priset.
  • För produkter som säljs i stora kvantiteter bör du skicka in totalpriset för lägsta antalet ingående varor. Målsidorna måste innehålla priser i mållandets valuta och i samma valuta som används i din produktdata.
  • För att upptäcka och uppdatera felmatchningar genomsöker vi målsidorna som anges i ditt dataflöde eller via Content API. Du kan öka Googles genomsökningshastighet för att ge oss möjlighet att täcka fler varor på din webbplats. Läs mer om hur du ändrar genomsökningshastigheten för Googlebot
  • Återställ en särskild automatisk uppdatering genom att överföra dataflödet igen eller genom att uppdatera varan med Content API.

Avancerat: Ta med latens på webbplatsen i beräkningen

En av orsakerna till felaktig eller inaktuell produktdata är latens, alltså tiden mellan uppdateringar på din webbplats och uppdateringar av produktdata som du skickar. Vi har tagit denna latensperiod med i beräkningen för automatiska varuuppdateringar.

Bilden nedan visar hur latens kan påverka hur vi uppdaterar dina varor automatiskt, med hjälp av prisinformation och ett .txt-dataflöde i det här exemplet. Det gula fältet anger en latensperiod innan ett flöde överförs. Tänk dig att du har en vara som visas för användaren till priset 30 SEK. Vi upptäcker då att priset inte stämmer inom latensperioden (tid C). Användarna ser nu priset 40 SEK även efter att priset 50 SEK har överförts i flödet, eftersom identifieringen av avvikelsen skedde inom flödesöverföringens latensperiod. Nästa gång flödet överförs (tid D) ändras priset till 6 $, eftersom identifieringen av skillnaden inte skedde inom flödesöverföringens latensperiod.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt