Om automatisk opdatering af varer

Problemer såsom forsinkelse mellem opdateringer på dit website og opdateringer af de data, du har indsendt, kan resultere i unøjagtige eller forældede produktdata. Med automatisk opdatering af varer kan du nemmere undgå dette ved at holde dine produktdata opdateret. Automatisk opdatering af varer giver Google mulighed for at opdatere dine produktfortegnelser i Shopping-annoncer, Køb på Google, annoncer for lokalt butikslager og gratis produktfortegnelser ved hjælp af den opmærkning af strukturerede data, vi finder på dit website, og avancerede dataekstratorer. Automatisk opdatering af varer tilbydes i øjeblikket for attributterne price [pris] og availability [tilgængelighed].

Hvis dit seneste datafeed f.eks. indeholder en vare, der koster 40 DKK, men dit produkts landingsside har den stående til 30 DKK, opdaterer vi varens pris til 30 DKK i din Shopping-annonce.

Fordele

Automatisk opdatering af varer fører til en forbedret brugeroplevelse, mere trafik til dine Shopping-annoncer og højere konverteringsrater, fordi brugerne allerede ser den korrekte pris i dine Shopping-annoncer og ikke sendes til varer, der ikke er på lager. Da vi opdaterer dine produktdata med oplysninger, som vi finder direkte på dine landingssider, minimerer det også antallet af uoverensstemmelser mellem dine Shopping-annoncer og dit website. Det mindsker samtidig risikoen for, at din konto suspenderes pga. uoverensstemmelser i pris og tilgængelighed. Hvis der er for mange uoverensstemmelser, vil automatisk opdatering af varer dog ikke virke, og din konto risikerer forebyggende afvisning af varer. Få flere oplysninger om forebyggende afvisning af varer

Automatisk opdatering af varer aktiveres som standard på din konto. Hvis du vælger at slå automatisk opdatering af varer fra, vil de varer, hvor der er uoverensstemmelser mellem pris og tilgængelighed, blive afvist midlertidigt i stedet for at blive opdateret. Administrer automatisk opdatering af varer på din konto

Bemærk! Hvis din Merchant Center-konto er konfigureret som en konto for flere kunder, vil hver underkonto som standard bruge indstillingerne for den overordnede konto. På underkonti kan man også vælge at angive sine egne indstillinger.

Automatisk opdatering af varer erstatter ikke dine feeds eller regelmæssige opdateringer af dine produktdata. Funktionen er udviklet for at løse mindre problemer med nøjagtigheden i pris og tilgængelighed for en lille del af dine varer. Du bør fortsætte med at levere nøjagtige produktdata regelmæssigt, da vi ikke kan dække alle dine varer med automatisk opdatering af varer.

Om avancerede dataekstraktorer

Avancerede ekstraktorer kan finde oplysninger om pris og tilgængelighed på et produkts landingsside. De bruger en kombination af statistiske modeller og maskinlæring til at opdage og hente produktdata fra din websiteuafhængige opmærkning af strukturerede data. Disse ekstraktorer fungerer som tilføjelse til schema.org-opmærkning af strukturerede data, og brug af schema.org-opmærkning anbefales stadig for forhandlere.

Google kan ikke garantere nøjagtigheden af eventuelle opdateringer, vi foretager. Vi har dog udviklet forskellige kontrolfunktioner, som er med til at sikre, at vi undgår forkerte opdateringer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om fejlfinding nedenfor. Vi anbefaler også, at du gennemgår kravene til landingssider.

For Køb på Google

Hvis Køb på Google-fortegnelser er angivet som included_destination [inkluderet_destination], og attributten link [link] er angivet for nogle af dine varer, kan disse varer modtage automatiske prisopdateringer, når der registreres en mindre prisforskel mellem feedprisen og den pris, der findes på landingssiden, som blev indsendt ved hjælp af attributten link [link].

Hvis der registreres en betydelig prisforskel, vil prisen for den pågældende vare ikke blive automatisk opdateret, og varen vil fortsat blive solgt i Køb på Google til den oprindelige feedpris.

Desuden vil varen ikke blive automatisk opdateret, hvis både Shopping-annoncer og Køb på Google-fortegnelser er angivet som included_destination [inkluderet destination] for en hvilken som helst af dine varer, og hvis der registreres en betydelig forskel mellem feedprisen og prisen, der blev angivet på landingssiden ved hjælp af attributten link [link]. I så fald vil varen blive afvist for Shopping-annoncer på grund af prisuoverensstemmelse. Varen vil dog stadig være kvalificeret til at blive solgt i Køb på Google til den oprindelige feedpris.

Brug produktdatafeedet eller Content API til at foretage betydelige prisændringer. Husk, at automatisk opdatering af varer til enhver tid kan slås fra. Du skal blot foretage justeringer på siden med indstillinger på din Merchant Center-konto.

Eksempel på automatisk opdatering af vare

På billedet herunder kan du se, hvordan vi opdaterer prisen og tilgængeligheden for en vare ved hjælp af prisoplysningerne og et datafeed i .txt-format for dette eksempel. Når du uploader en vare (grønt ikon) med en pris på 10 DKK, vil en bruger (blåt ikon) se denne pris. Hvis vi finder en uoverensstemmelse, efter at du har uploadet, opdaterer vi automatisk varens pris. I dette eksempel fandt vi en pris på 20 DKK på dit website, og det stemte ikke overens med den pris, du senest har indsendt. Fremover vil brugeren få vist varens pris som 20 DKK. Næste gang du uploader dit feed (tidspunkt B), overskrives opdateringen, og brugeren får nu vist prisen 30 DKK.

Kom i gang med automatisk opdatering af varer

1. Tilføj gyldige strukturerede data på dine landingssider

Det første, du skal gøre for at komme i gang med automatisk opdatering af varer, er at sikre dig, at du har gyldige strukturerede data på dine varers landingssider. Hvis dine landingssider ikke indeholder strukturerede data, eller opmærkningen af strukturerede data er forkert, ufuldstændig eller ikke gyldig, bruger vi avancerede dataekstraktorer til at opdatere varer automatisk. Hvis du deaktiverer automatisk opdatering af varer, eller hvis vores ekstratorer ikke kan bestemme oplysninger om pris eller tilgængelighed, afvises varen. Få flere oplysninger om, hvordan du kommer godt i gang med strukturerede data

2. Gennemse de varer, der er blevet opdateret

Hvis du ikke har deaktiveret automatisk opdatering af varer, kan du se den aktuelle status for disse opdateringer i sektionen "Automatisk opdatering af varer" på din konto, som du finder i menuen Værktøjer og indstillinger. Du kan også gennemse varer, der er blevet automatisk opdateret for nylig, i en rapport, du kan downloade på siden Diagnostik.

Find og ret fejl i forbindelse med automatisk opdatering af varer

Da vi vil sikre, at opdateringerne er korrekte, kan vi midlertidigt stoppe automatisk opdatering af varer, hvis vi finder en fejl. Du kan se disse fejl på siden Diagnostik under Produkter på din konto. Når alle fejl er blevet rettet, begynder vi igen at opdatere varer automatisk.

Vær opmærksom på, at vi skal have adgang til dine produkters landingssider og kunne udtrække oplysninger om opmærkning af strukturerede data, før problemerne i rapporten kan løses. Dette kan tage nogle uger.

Fejlene nedenfor vil medføre, at vi midlertidigt stopper automatisk opdatering af varer:

Manglende overensstemmelse mellem strukturerede data og produktdata

Vi har en minimumsgrænse for matchniveauet mellem de produktdata, du sender til Google, og både schema.org-opmærkningen af strukturerede data på dine landingssider og de oplysninger, der er tilgængelige for de avancerede dataekstraktorer. Hvis der for ofte er uoverensstemmelse mellem disse data, stopper vi den automatiske opdatering af varer, indtil matchniveauet har nået det påkrævede minimum. For at forbedre matchfrekvensen anbefaler vi, at du foretager hyppigere opdateringer af produktdata i dine Shopping-annoncer.

Bemærk! Vi ser ofte uoverensstemmelser mellem priser på grund af tilbudspriser. Når et produkt er tilgængeligt til en nedsat pris, skal dette afspejles i de strukturerede data og i dine produktdata. En anden kilde til uoverensstemmelser er prisintervaller og varianter. Hvis der vises flere varianter på landingssiden, kan du bruge attributterne id [id] eller gtin [GTIN] til at angive, hvilken variant en pris svarer til.

Forkerte eller manglende landingssidedata

Vi sammenligner de oplysninger, som brugerne kan se på dine produktlandingssider, med de data, vi finder ved hjælp af enten opmærkning af strukturerede data eller ved hjælp af avancerede ekstraktorer, for at sikre, at opdateringerne er udført korrekt. Hvis vi finder uoverensstemmelser, stopper vi den automatiske opdatering af varer.

Ugyldige strukturerede data

Hvis dine produktlandingssider indeholder ugyldige oplysninger om pris og tilgængelighed i opmærkningen af de strukturerede data, kan vi ikke opdatere varerne automatisk. Gennemgå de viste eksempler, og sørg for, at de indeholder gyldige strukturerede data. Du kan bruge testværktøjet til strukturerede data for at få hjælp til fejlfinding af eventuelle problemer.

Fejlen nedenfor vil reducere antallet af varer, vi kan opdatere automatisk:

Begrænset kapacitet til crawl

Hvis vi skal kunne opdatere varer automatisk, skal vi have adgang til dine produktlandingssider ofte for at kunne foretage opdateringer rettidigt. Google Search Console giver dig mulighed for at styre, hvor hurtigt Google crawler dit website. Disse indstillinger vil også blive brugt til de landingssider, der findes i dine produktdata.

På serversiden anbefaler vi, at du behandler anmodninger fra Google (brugeragenten "Googlebot" og "AdsBot") på samme måde som anmodninger fra almindelige brugere, og at du ikke anvender nogen form for begrænsning af anmodningerne.

Begrænsninger i automatisk opdatering af varer

Vi kan ikke altid opdatere varer på en effektiv måde. Det kan afhænge af, hvor ofte du opdaterer pris og tilgængelighed på dit website. Generelt vil automatisk opdatering af varer ikke være særlig effektivt, hvis prisen eller tilgængeligheden af de fleste varer på dit website opdateres flere gange om dagen. Dette omfatter f.eks. scenarier, hvor priserne opdateres jævnligt baseret på udsving i valutakurser. I disse tilfælde anbefaler vi, at du bruger Content API til opdatering af dine produktdata.

Administrer indstillinger for automatiske vareopdateringer

Automatisk opdatering af varer er som standard slået til. Du kan til enhver tid administrere indstillingerne for automatiske vareopdateringer på kontoniveau.

Sådan administreres indstillingerne for automatiske vareopdateringer:

  1. Log ind på din Merchant Center-konto.
  2. Klik på værktøjsikonet Tools and setting menu icon [Gear], og vælg derefter Automatiske forbedringer under "Indstillinger".
  3. På den følgende side kan du aktivere automatisk opdatering af pris, tilgængelighed eller både pris og tilgængelighed for varer. Du kan også slå automatisk opdatering af varer helt fra.

Optimale løsninger til automatisk opdatering af varer

For at forbedre kvaliteten af dine data og skabe en god brugeroplevelse kan du prøve følgende:

  • Planlæg upload af feeds eller opdateringer via Content API, så snart du har opdateret varerne på dit website. Dette vil hjælpe dig med at undgå fejl på grund af tidsforskellen mellem opdateringer på dit website og opdateringer af dine Shopping-data.
  • Hvis du bruger attributten sale_price [tilbudspris], skal du sørge for, at tidsperioden, hvor tilbuddet er aktivt, er angivet korrekt med attributten sale price effective date [startdato for tilbud], og at tidszonen er korrekt. Når et tilbud er aktivt, vises sale_price [tilbudspris] som den aktuelle pris i søgeresultaterne i Shopping.
  • Hvis du bruger et lokalt produktfeed eller et feed for lokal lagerstatus, er du muligvis nødt til at tjekke disse feeds og standardproduktfeedet for at identificere og rette den forkerte pris.
  • Hvis du har produkter, som sælges i multipakker, skal du angive den samlede pris for det mindste antal varer, der sælges. Landingssider skal angive priser i den relevante valuta i målgruppelandet og i samme valuta som angivet i dine produktdata.
  • Google gennemgår de landingssider, du har angivet i dit datafeed eller via Content API, med henblik på at registrere og opdatere uoverensstemmelser. Du kan øge Googles crawlhastighed, så vi kan nå at gennemgå flere varer på dit website. Få flere oplysninger om, hvordan du ændrer Googlebots crawlhastighed
  • Nulstil en specifik automatisk opdatering ved at uploade dit datafeed igen eller ved at opdatere varen via Content API.

Avanceret: Tag højde for forsinkelse på websitet

En af årsagerne til forkerte eller forældede produktdata er forsinkelse, hvilket er tiden mellem opdateringer på dit website og opdateringer af de produktdata, du indsender. Vi tager højde for denne forsinkelsesperiode i automatisk opdatering af varer.

Billedet herunder viser, hvordan forsinkelser kan påvirke, hvordan vi opdaterer dine varer automatisk ved hjælp af prisoplysninger og et .txt-datafeed i dette eksempel. Den gule søjle viser en forsinkelsesperiode før upload af et feed. Lad os sige, at du har en vare, der vises til brugeren til 30 DKK. Vi finder derefter en uoverensstemmelse i prisen under en forsinkelsesperiode (tidspunkt C). En bruger får nu vist prisen 40 DKK, også selvom der er uploadet et feed med prisen 50 DKK, fordi uoverensstemmelsen i pris blev registreret inden for forsinkelsesperioden for upload af feedet. Det næste feedupload (tidspunkt D) vil derefter ændre prisen til 60 DKK, fordi uoverensstemmelsen ikke blev registreret inden for forsinkelsesperioden for upload af feedet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet