Specifikation för lagerflöde för lokala produkter

Lagerflödet för lokala produkter är en lista över de produkter du säljer i varje butik. En del attribut är obligatoriska för alla varor, en del krävs för vissa typer av varor och en del är attribut som rekommenderas.

Obs! Om du inte anger ett obligatoriskt attribut kan det göra att produkten inte visas i resultaten.

Pris och lagerkvantitet kan ändras ofta och skilja sig åt mellan olika butiker. Öka flödesfrekvensen så att din lagerdata uppdateras oftare. Kontakta vårt supportteam via kontaktformuläret om du har problem med flödesfrekvensen.

Om du vill skicka produktdata via API kan du läsa mer om Google Content API.

Skicka in lagerflöden för lokala produkter

Filtyp: Lagerflödet för lokala produkter är tillgängligt som en tabbavgränsad textfil, XML-fil eller via API.

Skapa ett nytt lagerflöde för lokala produkter: Följ de här anvisningarna för att skapa och registrera ett nytt lagerflöde för lokala produkter.

Viktigt: Vissa attribut i den här specifikationen för lagerflöde för lokala produkter innehåller mellanslag och understreck. Följ anvisningarna för din filtyp nedan för att vara säker på att du skickar attribut med rätt tecken och mellanslag:

Sammanfattning av attributkrav

  Attribut Krav för inskickande
Obligatorisk lagerinformation

butikskod [store_code]

id [id]

antal [quantity]

pris [price]

Krävs för alla produkter.

Obs! Attributet butikskod [store_code] är skiftlägeskänsligt och måste matcha butikskoderna som angivits på Google My Business-kontot.

Om du implementerar funktionen lokalt skyltfönster hos säljaren (fullständig) måste du ange attributet pris [price] i lagerflödet för lokala produkter. Priset måste motsvara det pris som visas på målsidan.

Valfri lagerinformation

försäljningspris [sale_price]

giltighetsdatum för försäljningspris [sale_price effective_date]

tillgänglighet [availability]

Rekommenderas för varje vara i flödet för att ge mer information om pris, antal och tillgänglighet.

Obs!: Om du väljer att skicka in tillgänglighet [availability] och du har implementerat någon av funktionerna lokalt skyltfönster hos säljaren måste tillgängligheten i lagerflödet för lokala produkter stämma överens med tillgängligheten som visas på webbplatsen.

Valfri information om hämtning i butik

pickup_method [hämtningsmetod]

hämtningsavtal [pickup_sla]

Rekommenderas för alla varor i flödet som kan hämtas i butik.

Obligatorisk lagerinformation

Dessa attribut beskriver grundläggande lagerinformation per vara per butik.

butikskod [store_code] – Butikskoden från Google My Business

En unik alfanumerisk kod för varje lokal butik. Använd samma butikskoder som du angav på ditt Google My Business-konto.

Användning: Obligatoriskt för alla varor i flödet.

Typ Text (sträng)
Text-/tabbavgränsat exempel Butik123
XML-exempel <g:store_code>Butik123</g:store_code>
Obs! Attributet butikskod [store_code] är skiftlägeskänsligt och måste matcha butikskoderna som angivits på Google My Business-kontot.
id [id] – En varuidentifierare

En unik alfanumerisk produktkod för en vara, i alla dina butiker.

Om du säljer samma vara i flera butiker använder du samma id i alla butikskoder. Du bör inkludera ett id-attribut [id] per butik och använda attributet antal [quantity] för att ange hur många av varje vara som finns i lager i den butiken.

Varje id för varor inom olika flöden är unikt, även om du har flera flöden av samma typ för ett visst land. Om dina SKU-nummer är unika i ditt lager och uppfyller kraven nedan föreslår vi att du använder SKU-nummer för det här attributet.

Användning: Obligatoriskt för alla varor i flödet.

Typ Text (sträng)
Text-/tabbavgränsat exempel 421486
XML-exempel <g:id>421486</g:id>

 

Viktigt!

 • Använd samma id för de två flödena: både det primära lagerflödet och lagerflödet för lokala produkter.
 • Inledande och avslutande blanksteg och radbrytningar (0x0D) tas bort.
 • Varje sekvens med radbrytning (0x0D) och blankstegstecken (Unicode-tecken med blankstegsegenskap) ersätts med ett enda blanksteg (0x20).
 • Endast giltiga unicode-tecken får användas, vilket utesluter följande tecken:
  • kontrolltecken (förutom radbrytning 0x0D)
  • funktionstecken
  • tecken i privata områden
  • surrogatpar
  • ej tilldelade kodpunkter (särskilt kodpunkter som är större än 0x10FFFF)
 • När en vara väl har skickats in får dess id [id] inte ändras när du uppdaterar dataflödet eller senare användas för en annan produkt.
 • Inkludera endast produkter som är tillgängliga för köp i butiker.
antal [quantity] – Antal varor i lager

Antalet varor i lager för butiken. Om du skickar in varor som är tillfälligt slutsålda måste du ange värdet 0 för det här attributet.

Användning: Obligatoriskt för alla varor i flödet.

Typ Heltal
Text-/tabbavgränsat exempel 4
XML-exempel <g:quantity>4</g:quantity>

 

Obs!

 • Google beräknar tillgänglighet så här: En vara finns i lager när det finns minst 3 exemplar av den. 1–2 varor är begränsad tillgänglighet och 0 varor är ej i lager.
pris [price] – Varans pris

Varans ordinarie pris. Om du skickar in priset både här och i det lokala produktflödet åsidosätter det här priset det som står angivet i det lokala produktflödet för den aktuella butiken.

Användning: Obligatoriskt för alla varor i flödet.

Typ Tal (Valutan tilldelas automatiskt baserat på vilket land butiken finns i.)
Text-/tabbavgränsat exempel 299.99
XML-exempel <g:price>299.99</g:price>
Viktigt! Det här attributet krävs i antingen det lokala produktflödet, för nationella standardpriser, eller det här flödet, för eventuella butiksspecifika åsidosättanden.

Valfri lagerinformation

Med de här attributen kan du tillhandahålla ytterligare information om pris, antal och tillgänglighet för varor.

försäljningspris [sale_price] – Det annonserade nedsatta priset för varan

Det annonserade temporära försäljningspris som innebär ett butiksspecifikt åsidosättande av attributet pris [price] i det här flödet och i det lokala produktflödet.

Vi rekommenderar att du skickar in attributet giltighetsdatum för försäljningspris [sale_price_effective_date] för alla varor med försäljningspriser, eftersom det är det som avgör när försäljningspriset börjar gälla. Om du inte skickar in giltighetsdatum för försäljningspris gäller försäljningspriset för varan så länge det finns i flödet.

Typ Antal
Text-/tabbavgränsat exempel 279.99
XML-exempel <g:sale_price>279.99</g:sale_price>
Obs! Ett värde för pris i ett delflöde tar inte automatiskt bort ett värde för försäljningspris från ett tidigare flöde. När du vill ta bort ett försäljningspris med hjälp av delflödet behöver du ange ett slutvärde i attributet giltighetsdatum för försäljningspris[sale_price_effective_date].
giltighetsdatum för försäljningspris [sale_price_effective_date] – Datumintervall när en vara har nedsatt pris

De datum mellan vilka det annonserade kampanjpriset gäller.

Läs mer om definitioner av försäljningspris

Typ Text (sträng), ISO8601, med start- och slutdatum separerade med ett framåtvänt snedstreck (/)
Text-/tabbavgränsat exempel

UTC-exempel: 2021-07-19T17:00:00/2021-07-27T05:00:00
PST-exempel: 2021-07-19T09:00:00-08:00/2021-07-26T21:00:00-08:00

Alla tidsvärden anges i 24-timmarsformat.

XML-exempel <g:sale_price_effective_date>2021-07-19T09:00-0800/2021-07-26T21:00-0800</g:sale_price_effective_date>
Obs! Tid och tidszon är valfritt. Om du vill lägga till en tidszon tar du med + eller – antalet timmar och minuter före eller efter UTC-tid (till exempel: -08.00 för PST). Om det inte finns någon tidszon använder Google tidszonen UTC.
tillgänglighet [availability] – Anger om varan är tillgänglig
 • in stock: Anger att varan finns i lager i den lokala butiken.
 • ej i lager: Anger att varan inte finns i lager i den lokala butiken.
 • begränsad tillgänglighet: Anger att det finns några få exemplar av varan i den lokala butiken.
 • visningsexemplar, endast beställning: Anger att varan visas i den lokala butiken och kan beställas (exempelvis ett kylskåp som behöver skickas från ett lager). När en vara har statusen visningsexemplar, endast beställning skickar du in värdet visningsexemplar, endast beställning tillsammans med värdet 1 för attributet antal [quantity].

Viktigt!

 • Google beräknar tillgänglighet så här: En vara finns i lager när det finns minst 3 exemplar av den. 1–2 varor är begränsad tillgänglighet och 0 varor är ej i lager.
 • Om du använder ett annat värde behandlas inte varan. Värdet du anger för det här attributet kan visas på Google som skickat, eller också gör det inte det.
Obs! Du ska bara skicka in varor som inte finns i lager om värdet för attributet tillgänglighet [availability] är out of stock och värdet för attributet antal [quantity] är 0.
Typ Text (sträng). Måste vara ett av fyra accepterade värden: i lager, ej i lager, begränsad tillgänglighet och visningsexemplar, endast beställning.
Text-/tabbavgränsat exempel i lager
XML-exempel <g:availability>in stock</g:availability>

Valfri information om hämtning i butik

Lägg till dessa attribut i lagerflödet för lokala produkter för butiksspecifik hämtningsinformation.

hämtningsmetod [pickup_method] – Alternativ för hämtning i butik

Ange varans hämtningsalternativ.

 • köp: hela transaktionen sker online.
 • reservera: varan reserveras online och transaktionen sker i butik.
 • butiksleverans: varan köps online och skickas till en lokal butik där kunden kan hämta den.
 • erbjuds inte: varan är inte tillgänglig för hämtning i butik.
Typ Text (sträng). Måste vara ett av fyra godkända värden:

köp, reservera, butiksleverans eller erbjuds inte.

Text-/tabbavgränsat exempel köp
XML-exempel <g:pickup_method>köp</g:pickup_method>
hämtningsavtal [pickup_sla] – Tidsplan för varuhämtning i butik

Ange det beräknade datumet en beställning kan hämtas, i förhållande till när den gjordes.

 • samma dag: anger att varan är tillgänglig för hämtning samma dag som beställningen görs, beroende på eventuella stopptider.
 • nästa dag: anger att varan kan hämtas dagen efter att beställningen gjorts.
 • 2 dagar: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om två dagar.
 • 3 dagar: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om tre dagar.
 • 4 dagar: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om fyra dagar.
 • 5 dagar: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om fem dagar.
 • 6 dagar: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om sex dagar.
 • flera veckor: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om mer än en vecka.
Typ Text (sträng). Måste vara ett av åtta godkända värden:

samma dag, nästa dag, 2 dagar, 3 dagar, 4 dagar, 5 dagar, 6 dagar eller flera veckor.

Text-/tabbavgränsat exempel samma dag
XML-exempel <g:pickup_sla>samma dag</g:pickup_sla>

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false