Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Vấn đề trong Merchant Center

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Để đảm bảo sản phẩm hoạt động hiệu quả và mang đến trải nghiệm ưng ý cho khách hàng tiềm năng, chúng tôi đã xây dựng một bộ chính sách và các yêu cầu về chất lượng dữ liệu cho Merchant Center. Nếu dữ liệu sản phẩm mà bạn tải lên và trang web không đáp ứng các quy cách dữ liệu sản phẩm hoặc yêu cầu theo chính sách của Mua sắm, sản phẩm của bạn hoặc toàn bộ tài khoản Merchant Center có thể bị cảnh báo, từ chối, giới hạn mức độ hiển thị hoặc tạm ngưng. Những vấn đề này có thể khiến sản phẩm của bạn không thể xuất hiện trên Google.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về các vấn đề trong Merchant Center Next, hãy nhấp vào đây.

Nội dung trong bài viết này:


Vấn đề ở cấp sản phẩm

Vấn đề ở cấp sản phẩm có thể xảy ra nếu dữ liệu sản phẩm bạn cung cấp không khớp với thông tin sản phẩm trên trang web, nếu dữ liệu sản phẩm không tuân thủ quy cách dữ liệu sản phẩm hoặc nếu sản phẩm vi phạm yêu cầu theo chính sách của Mua sắm. Vấn đề ở cấp sản phẩm được áp dụng ở cấp sản phẩm nên chỉ ảnh hưởng đến trạng thái của sản phẩm riêng lẻ.

Lưu ý: Vì có sự khác biệt về chính sách, các sản phẩm nhắm đến nhiều quốc gia có thể nhận được những thông báo từ chối hoặc cảnh báo khác nhau tại mỗi quốc gia.

Có hai loại vấn đề ở cấp sản phẩm:

 • Cảnh báo: Các sản phẩm nhận được cảnh báo sẽ tiếp tục xuất hiện trên Google nhưng hiệu suất có thể bị hạn chế. Nếu bạn không giải quyết các cảnh báo, các sản phẩm có thể bị từ chối.
 • Từ chối: Sản phẩm bị từ chối sẽ ngừng xuất hiện trên Google. Sản phẩm có thể được phê duyệt lại sau khi bạn khắc phục xong vấn đề ở cấp sản phẩm.

Tình huống từ chối trước mặt hàng (PID):

Tình huống từ chối trước mặt hàng (PID) xảy ra nếu giá hoặc tình trạng còn hàng của sản phẩm giữa dữ liệu sản phẩm và trang đích trên trang web không khớp nhau. Khi xảy ra tình huống từ chối trước mặt hàng, chúng tôi đặc biệt thận trọng và từ chối những sản phẩm có khả năng vi phạm yêu cầu của chúng tôi. Bạn cần gửi yêu cầu xem xét để giải quyết những vấn đề này.

Để tránh xảy ra trường hợp bị từ chối liên quan đến giá và tình trạng còn hàng, bạn có thể bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng. Đây là tính năng có thể làm giảm nguy cơ xảy ra tình huống từ chối trước sản phẩm do thông tin về giá và tình trạng còn hàng không khớp.

Tìm các vấn đề ở cấp sản phẩm:

Bạn có thể tìm tất cả vấn đề liên quan đến một sản phẩm cụ thể trên trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó. Tuy nhiên, để xem lại tất cả các sản phẩm bị từ chối, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến mục Sản phẩm.
 2. Sau đó, hãy nhấp vào Chẩn đoán.
 3. Chuyển tới thẻ "Vấn đề về mặt hàng".
 4. Sắp xếp danh sách các vấn đề.
 5. Nhấp vào Xem ví dụ trong cột "Mặt hàng chịu ảnh hưởng" để xem trang thông tin mẫu.
 6. Để tải danh sách đầy đủ (.csv) tất cả mặt hàng chịu ảnh hưởng xuống, hãy nhấp vào nút Tải xuống ở cuối hàng.

Ảnh động này hướng dẫn bạn thực hiện các bước để tìm ra vấn đề ở cấp sản phẩm về chiến dịch trong Google Merchant Center.

Giải quyết các vấn đề ở cấp sản phẩm:

Bạn nên khắc phục các vấn đề ở cấp sản phẩm bằng cách chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm để khắc phục vấn đề này, rồi tải dữ liệu sản phẩm lên lại thông qua phương thức tải lên (chẳng hạn như tệp) mà bạn đã chọn. Mỗi vấn đề ở cấp sản phẩm đều có đường liên kết "Tìm hiểu thêm" để chuyển bạn đến hướng dẫn cụ thể để khắc phục vấn đề.

Để khắc phục trường hợp bị từ chối do lớp phủ quảng cáo trên hình ảnh, bạn nên bật công cụ tự động cải thiện hình ảnh. Tính năng này sẽ tìm cách tự động sửa những hình ảnh này bằng cách xoá lớp phủ quảng cáo. Nếu xoá được, hình ảnh sẽ được thay thế và sản phẩm sẽ được phê duyệt lại.


Vấn đề ở cấp tài khoản

Vấn đề ở cấp tài khoản ảnh hưởng đến tất cả sản phẩm của bạn trong Merchant Center.

Có hai loại vấn đề ở cấp tài khoản:

 • Cảnh báo: Nếu Google phát hiện thấy dữ liệu sản phẩm hoặc trang web của bạn không tuân thủ các yêu cầu về dữ liệu sản phẩm hoặc vi phạm yêu cầu theo chính sách của Mua sắm, bạn có thể nhận được email cảnh báo có các ví dụ về những vấn đề bạn cần khắc phục và thời gian cảnh báo để bạn khắc phục những vấn đề đó. Trong thời gian cảnh báo, các sản phẩm của bạn vẫn sẽ xuất hiện trên Google, nhưng hiệu suất có thể bị giới hạn.
 • Tạm ngưng: Nếu bạn không tự yêu cầu xem xét trong thời gian cảnh báo, thì chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu sản phẩm và trang web của bạn một lần nữa khi thời gian cảnh báo kết thúc. Nếu bạn đã khắc phục xong tất cả các vấn đề, thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ cảnh báo và sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện như bình thường. Nếu bạn chưa khắc phục hết các vấn đề, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng và sản phẩm của bạn sẽ không thể xuất hiện trên Google. Bạn cũng sẽ nhận được một email chứa tất cả thông tin có liên quan nhằm thông báo cho bạn rằng tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng.
Lưu ý: Trong một số trường hợp khi phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở cấp tài khoản, chúng tôi sẽ không đưa ra cảnh báo mà sẽ tạm ngưng tài khoản ngay lập tức.

Xem xét sơ bộ:

Khi bạn tải sản phẩm lên tài khoản lần đầu tiên, các sản phẩm và trang web của bạn sẽ phải trải qua quá trình xem xét sơ bộ để đảm bảo tất cả đều đáp ứng các yêu cầu theo chính sách của Mua sắm. Quá trình này có thể mất từ 3 đến 5 ngày làm việc và trong thời gian đó, các sản phẩm của bạn vẫn sẽ ở trạng thái "Đang chờ xử lý". Các thay đổi bổ sung đối với dữ liệu sản phẩm và trang web của bạn có thể khiến quá trình xem xét diễn ra lâu hơn. Nếu sau khi xem xét, chúng tôi phát hiện thấy sản phẩm hoặc trang web của bạn không tuân thủ chính sách của Mua sắm, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức và bạn sẽ nhận được email thông báo giải thích chi tiết. Nếu việc xem xét thành công, các sản phẩm của bạn sẽ đủ điều kiện phân phát trên Google.

Tìm vấn đề ở cấp tài khoản:

Để tìm vấn đề ở cấp tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy chuyển đến mục Sản phẩm.
 2. Sau đó, hãy nhấp vào Chẩn đoán.
 3. Nhấp vào thẻ Vấn đề về tài khoản.
 4. Xác định vấn đề ở cấp tài khoản mà bạn muốn tìm hiểu thêm.

Ảnh động này hướng dẫn bạn thực hiện các bước để tìm ra vấn đề ở cấp tài khoản về chiến dịch trong Google Merchant Center.


Yêu cầu xem xét

Trong một số trường hợp, nếu tài khoản của bạn hoặc một trong những sản phẩm bị từ chối và bạn đã khắc phục vấn đề này hoặc không đồng ý với vấn đề này, bạn có thể yêu cầu xem xét. Nếu chúng tôi xem xét thành công, vấn đề đó sẽ biến mất. Nếu vẫn bị từ chối và bạn không chắc nên làm gì tiếp theo, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Lưu ý: Nếu sử dụng nền tảng của bên thứ ba để đăng sản phẩm, bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng của bên thứ ba đó để yêu cầu xem xét.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính