การแจ้งเตือน

คุณจะดูเนื้อหาสำหรับทั้งประสบการณ์การใช้งาน Merchant Center Next และ Merchant Center แบบคลาสสิกได้ในศูนย์ช่วยเหลือนี้ โปรดมองหาโลโก้ที่ด้านบนของแต่ละบทความ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้บทความ Merchant Center เวอร์ชันที่เหมาะกับคุณ 

ปัญหาใน Merchant Center

ไอคอนที่กำหนดเองสำหรับส่วนหัวของบทความ Merchant Center แบบคลาสสิก

เราได้พัฒนาชุดนโยบายและข้อกำหนดด้านคุณภาพของข้อมูลสำหรับ Merchant Center เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จและมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หากข้อมูลผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ที่อัปโหลดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดนโยบาย Shopping ผลิตภัณฑ์หรือบัญชี Merchant Center ทั้งบัญชีอาจได้รับคำเตือน การไม่อนุมัติ การระงับ หรือมีการแสดงผลที่จำกัด ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่แสดงบน Google

หากกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใน Merchant Center Next ให้คลิกที่นี่

บทความนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้


ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์

ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ระบุไม่ตรงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ละเมิดข้อกำหนดนโยบาย Shopping ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์จะมีผลในระดับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นปัญหาระดับผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อสถานะของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเท่านั้น

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายหลายประเทศอาจไม่ได้รับอนุมัติหรือได้รับคำเตือนไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ เนื่องด้วยนโยบายที่ต่างกัน

ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์มี 2 ประเภท ได้แก่

 • คำเตือน: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำเตือนจะยังคงแสดงใน Google ต่อไป แต่อาจถูกจำกัดประสิทธิภาพ หากคำเตือนยังไม่ได้รับการแก้ไข คำเตือนดังกล่าวอาจนำไปสู่การไม่อนุมัติได้
 • การไม่อนุมัติ: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุมัติจะหยุดแสดงใน Google ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการแก้ไขก่อน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงจะได้รับอนุมัติอีกครั้ง

การไม่อนุมัติสินค้าชั่วคราว (PID)

การไม่อนุมัติสินค้าชั่วคราว (PID) จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีราคาหรือความพร้อมจำหน่ายในข้อมูลผลิตภัณฑ์และหน้า Landing Page ของเว็บไซต์ไม่ตรงกัน เมื่อมี PID เราจะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มละเมิดข้อกำหนดของเรา คุณต้องทำการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

คุณสามารถเปิดใช้การอัปเดตสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่อาจลดความเสี่ยงในการไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ชั่วคราวเนื่องจากข้อมูลราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกัน เพื่อช่วยป้องกันการไม่อนุมัติที่เกี่ยวข้องกับราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

การค้นหาปัญหาระดับผลิตภัณฑ์

คุณจะดูปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่หากต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ผลิตภัณฑ์ในบัญชี Merchant Center
 2. จากนั้นคลิกการวินิจฉัย
 3. ไปที่แท็บ "ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า"
 4. จัดเรียงรายการปัญหา
 5. คลิกดูตัวอย่างในคอลัมน์ "สินค้าที่ได้รับผลกระทบ" เพื่อดูข้อมูลตัวอย่าง
 6. หากต้องการดาวน์โหลดรายการทั้งหมด (.csv) ของสินค้าที่ได้รับผลกระทบทุกรายการ ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดที่ท้ายแถว

ภาพเคลื่อนไหวนี้อธิบายขั้นตอนในการค้นหาปัญหาระดับผลิตภัณฑ์ของแคมเปญของคุณใน Google Merchant Center

การแก้ไขปัญหาระดับผลิตภัณฑ์

เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหาระดับผลิตภัณฑ์โดยการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหา แล้วอัปโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์อีกครั้งผ่านวิธีการอัปโหลดที่คุณเลือก (เช่น ไฟล์) ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะมีลิงก์ "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" ที่นำคุณไปยังวิธีการเฉพาะในการแก้ไขปัญหาด้วย

เราขอแนะนำให้เปิดใช้การปรับปรุงรูปภาพอัตโนมัติเพื่อช่วยแก้ไขการไม่อนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการซ้อนทับโปรโมชันบนรูปภาพ ฟีเจอร์นี้จะพยายามแก้ไขรูปภาพเหล่านี้โดยอัตโนมัติด้วยการนำการซ้อนทับโปรโมชันออก หากนำออกสำเร็จแล้ว ระบบจะแทนที่รูปภาพดังกล่าวและจะอนุมัติผลิตภัณฑ์อีกครั้ง


ปัญหาระดับบัญชี

ปัญหาระดับบัญชีส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Merchant Center

ปัญหาระดับบัญชีมี 2 ประเภท ได้แก่

 • คำเตือน: หาก Google พบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือละเมิดข้อกำหนดนโยบาย Shopping คุณอาจได้รับอีเมลคำเตือนพร้อมตัวอย่างปัญหาที่ต้องแก้ไขและระยะเวลาการเตือนที่กำหนดให้แก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์จะยังคงปรากฏใน Google ในระยะเวลาการเตือน แต่อาจถูกจำกัดประสิทธิภาพ
 • การระงับ: หากคุณไม่ได้ขอรับการตรวจสอบด้วยตนเองในระหว่างระยะเวลาการเตือน ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ของคุณจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเตือน หากปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข ระบบจะยกเลิกการเตือนและแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณตามปกติ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ระบบจะระงับบัญชีและไม่แสดงผลิตภัณฑ์ใน Google นอกจากนี้ คุณจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบว่าบัญชีถูกระงับ
หมายเหตุ: ในบางกรณีที่ตรวจพบปัญหาระดับบัญชีที่ร้ายแรง เราจะไม่ให้คำเตือนและจะระงับบัญชีทันที

การตรวจสอบขั้นต้น

เมื่ออัปโหลดผลิตภัณฑ์ไปยังบัญชีเป็นครั้งแรก ผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์จะได้รับการตรวจสอบขั้นต้นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดนโยบาย Shopping กระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึง 3-5 วันทำการและในระหว่างนั้นผลิตภัณฑ์ของคุณจะอยู่ในสถานะ "รอดำเนินการ" การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์เพิ่มเติมอาจทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้ากว่าเดิม หากตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามนโยบาย Shopping ระบบจะระงับบัญชีทันทีและคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม หากการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะมีสิทธิ์แสดงใน Google

การค้นหาปัญหาระดับบัญชี

หากต้องการค้นหาปัญหาระดับบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ผลิตภัณฑ์ในบัญชี Merchant Center
 2. จากนั้นคลิกการวินิจฉัย
 3. คลิกแท็บปัญหาเกี่ยวกับบัญชี
 4. ค้นหาปัญหาระดับบัญชีที่คุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพเคลื่อนไหวนี้อธิบายขั้นตอนในการค้นหาปัญหาระดับบัญชีของแคมเปญใน Google Merchant Center


ขอรับการตรวจสอบ

ในบางกรณี คุณขอรับการตรวจสอบได้หากบัญชีหรือหนึ่งในข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับอนุมัติและคุณแก้ไขปัญหาแล้ว หรือคุณไม่เห็นด้วยกับปัญหา หากการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ปัญหาจะหายไป แต่หากการไม่อนุมัติยังคงอยู่และคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรต่อ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุน

หมายเหตุ: หากใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามในการแสดงผลิตภัณฑ์ คุณอาจไปที่แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อขอรับการตรวจสอบได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก