Auteursrecht

Wat is het beleid?

Google Shopping verbiedt het kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij u toestemming heeft van de houder van de auteursrechten, of anderszins volgens de wet gerechtigd bent. Om ons bewijs te sturen dat u de noodzakelijke rechten op het auteursrechtelijk beschermde materiaal heeft, vult u ons documentatieformulier voor auteursrechten in.

Voor meer informatie over hoe wij met auteursrechtproblemen binnen Google Shopping omgaan, of om een auteursrechtklacht in te dienen, gaat u naar de Digital Millennium Copyright Act en ons auteursrechtbeleid. Het is het beleid van Google te reageren op kennisgevingen van vermeende schendingen die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act.

We hebben dit beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat Google Shopping niet wordt gebruikt om activiteiten te ondersteunen die het auteursrecht schenden.

Voorbeelden

Productvermelding/website Toegestaan? Reden
Fysieke kopieën of back-ups van cd's, dvd's of software Not allowed Niet toegestaan Google verbiedt de promotie van ongeoorloofde kopieën van fysieke media die auteursrechtelijk beschermde werken bevatten.
Blu-ray- of dvd-rippers, -branders of -converters voor het kopiëren van films, muziek, tv-programma's, commerciële software of games met kopieerbeveiliging Not allowed Niet toegestaan Google staat geen rippers of schijfkopieersoftware toe die functies bevatten als de mogelijkheid om dvd's of Blu-ray-discs te decoderen, kopieerbeveiliging te verwijderen of schijven restrictie- en regiovrij te maken. Hieronder vallen ongeoorloofde decodering van schijven die zijn beschermd met AACS, CSS, CPRx of andere systemen voor kopieerbeveiliging. Software die gebruikers helpt bij het maken/kopiëren van thuisvideo's en niet-beveiligde persoonlijke dvd's en cd's, is toegestaan.
Het werk van onafhankelijke artiesten, platenmaatschappijen of andere inhoudsmakers Allowed Toegestaan Google accepteert reclame voor dit product.

Wat kan ik doen als mijn productvermelding wordt afgekeurd?

Als uw productvermelding wordt afgekeurd, ontvangt de technische contactpersoon van uw account een melding met een gedetailleerde beschrijving van de schending en instructies om het probleem op te lossen. Volg de instructies in de e-mail en dien uw productvermelding opnieuw ter beoordeling in.

U kunt dit doen door hier het formulier voor afgekeurde gegevens in te vullen en een van de opties te kiezen voor hulp bij uw productvermelding.

Wat gebeurt er als ik dit beleid schend?

Google wil de gebruikerservaring en de kwaliteit van de gegevens op Google Shopping optimaliseren en neemt daarom duidelijke maatregelen tegen schendingen, zowel ten aanzien van productvermeldingen als ten aanzien van websites.

Afkeuring van productvermelding

Productvermeldingen of websites die niet voldoen aan dit beleid, kunnen worden afgekeurd. Als een productvermelding wordt afgekeurd, kan deze pas worden weergegeven nadat de schending van het beleid is opgelost en de gegevens zijn goedgekeurd.

In sommige gevallen wordt de optie weergegeven om een beoordeling aan te vragen van een artikel dat is afgekeurd wegens een beleidsschending. Klik op 'Waarom is dit artikel afgekeurd?' op de pagina van het individuele artikel op het tabblad Producten om een beoordeling aan te vragen. Meer informatie over het afkeuren van artikelen wegens schending van het beleid en over hoe u een beoordeling aanvraagt.

Preventieve afkeuring van artikelen

Naast het automatisch afkeuren van artikelen, voeren we ook handmatige controles uit op uw productgegevens. Als tijdens een handmatige controle wordt vastgesteld dat een artikel in uw account in strijd is met een beleid, wordt het artikel direct afgekeurd. U ontvangt een e-mail waarin u wordt gevraagd het artikel en eventuele andere artikelen die het beleid schenden uit uw productgegevens te verwijderen. Als u de betreffende artikelen niet binnen een bepaalde periode verwijdert, worden andere artikelen in uw feed ook afgekeurd indien ze trefwoorden bevatten die zijn gerelateerd aan de oorspronkelijke beleidsschending. We noemen dit 'preventief afkeuren van artikelen' omdat we uit voorzorg artikelen afkeuren op basis van deze gerelateerde trefwoorden. Door artikelen preventief af te keuren, kunt u nog steeds andere producten in uw account promoten terwijl gebruikers worden beschermd tegen productvermeldingen die mogelijk in strijd zijn met ons beleid.

Voorbeeld

Als we een gevechtsmes zien dat in strijd is met ons wapenbeleid en u het mes niet uit uw account verwijdert binnen de gestelde periode waarover we u per e-mail hebben geïnformeerd, worden alle andere artikelen in uw account die mogelijk niet in overeenstemming zijn met ons wapenbeleid, zoals andere soorten messen, kleding met een mesopdruk of boeken over messen, preventief afgekeurd.

Preventieve afkeuring van artikelen wordt niet op alle beleidsregels toegepast. Bij overduidelijke of herhaaldelijke schendingen kan ook direct worden gekozen voor opschorting van uw account, zonder dat er eerst preventief artikelen zijn afgekeurd. Schending van meerdere beleidsregels kan ertoe leiden dat er meerdere soorten artikelen tegelijkertijd preventief worden afgekeurd.

Dit probleem oplossen:

  1. Alle artikelen die in strijd zijn met een beleid, moeten uit uw productgegevens worden verwijderd. Meer informatie over de schending vindt u in de e-mail die we naar uw technische contactpersoon hebben gestuurd, inclusief voorbeelden van uw productgegevens. Als er nog andere artikelen in uw productgegevens staan die hetzelfde beleid schenden maar niet in de e-mail zijn opgenomen, dient u deze artikelen ook te verwijderen.
  2. Nadat de schending is opgelost, krijgen preventief afgekeurde artikelen binnen 3 dagen weer de status goedgekeurd zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen. U hoeft geen handmatige beoordeling aan te vragen.
  3. Bepaal aan de hand van de afgekeurde artikelen die ter referentie in onze e-mail zijn genoemd, hoe u beleidsschending in de toekomst kunt voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde categorieën, merken of trefwoorden te blokkeren.

Opschorting van account

In ernstige gevallen kan een account worden opgeschort. Als dit gebeurt, worden alle productvermeldingen in het opgeschorte account niet meer weergegeven. Bovendien accepteren we mogelijk niet langer gegevens van u. Eventuele gerelateerde accounts kunnen eveneens permanent worden opgeschort. In zeer ernstige gevallen kunnen verkopers ook automatisch worden opgeschort als ze proberen nieuwe accounts te openen. Voor de meeste schendingen sturen we u via e-mail een waarschuwing waarin de beleidsschending wordt beschreven. U heeft dan zeven dagen de tijd om uw productgegevens bij te werken. Er wordt ook een melding over de opschorting weergegeven in uw Merchant Center-account.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen door de categorie te selecteren die aan uw vraag is gerelateerd. Als u alle beschikbare contactmogelijkheden wilt bekijken, selecteert u de optie om in te loggen op uw Merchant Center-account.

Was dit artikel nuttig?