Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Bắt đầu sử dụng Chiến dịch mua sắm và tài khoản Google Ads

Quảng cáo mua sắm là quảng cáo có chứa thông tin phong phú về sản phẩm, chẳng hạn như hình ảnh, giá và tên người bán. Các quảng cáo này được tạo từ các thuộc tính dữ liệu của thông tin sản phẩm mà bạn gửi trong nguồn cấp dữ liệu trên Merchant Center và được hiển thị cho những người đang tìm loại sản phẩm bạn quảng cáo.

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung quảng cáo, đặt ngân sách và mức giá phù hợp với mình, cũng như dễ dàng đo lường tác động của quảng cáo bằng các công cụ nâng cao cho việc báo cáo và hiệu quả hoạt động.

Chiến dịch mua sắm

Để quảng cáo sản phẩm trên Google, bạn cần phải tạo các chiến dịch cho Quảng cáo mua sắm của mình trong Google Ads. Chiến dịch mua sắm cho phép bạn quản lý, tổ chức và tối ưu hóa Quảng cáo mua sắm. Sau đó, bạn có thể sử dụng các công cụ hiệu quả cho việc báo cáo và đo điểm chuẩn để theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của chiến dịch.

Dữ liệu sản phẩm là phần không thể thiếu giúp bạn tạo và quản lý các Chiến dịch mua sắm. Bằng cách giúp bạn sử dụng được tất cả dữ liệu sản phẩm, Chiến dịch mua sắm cho phép bạn dễ dàng duyệt qua và tổ chức danh sách kiểm kê sản phẩm nhằm đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược quảng cáo của mình.

Tạo Chiến dịch mua sắm

Chiến dịch Mua sắm thông minh kết hợp chiến dịch mua sắm chuẩn với chiến dịch tiếp thị lại thuộc dạng hiển thị hình ảnh. Chiến dịch này sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động và vị trí đặt quảng cáo để quảng cáo sản phẩm và doanh nghiệp của bạn trên các mạng. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh

Chiến dịch mua sắm sử dụng các nhóm sản phẩm để chọn những sản phẩm bạn muốn đặt giá thầu trong một chiến dịch nhất định. Bạn có thể chia nhỏ kho hàng của mình thành các nhóm sản phẩm tùy chỉnh theo các thuộc tính sản phẩm (như danh mục, loại sản phẩm hoặc thương hiệu) và theo nhiều mức độ chi tiết. Đối với những nhóm sản phẩm mà bạn không chia nhỏ, các sản phẩm thuộc những nhóm này vẫn có trong nhóm sản phẩm “Mọi thứ khác”. Sau đó, bạn đặt giá thầu cho từng nhóm sản phẩm tùy theo mục tiêu của chiến dịch.

Sau khi tạo chiến dịch trong Merchant Center, bạn có thể sử dụng các công cụ tập trung vào hoạt động bán lẻ trong Google Ads để quản lý chiến dịch và chia sản phẩm của mình thành nhiều phần nhỏ hơn nữa. Tìm hiểu thêm về cách tạo Chiến dịch mua sắm

Nếu bạn đã bật quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, Chiến dịch mua sắm mặc định của bạn sẽ chứa một chiến dịch địa phương. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Chiến dịch mua sắm để quảng cáo kho hàng tại địa phương
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố