Veiledning for programtilgang

Opprett Shopping-kampanjer

Så snart du har enten opprettet en ny Google Ads-konto eller valgt en tilknyttet Google Ads-konto som du har standardtilgang eller administratortilgang til, og som du vil bruke til Shopping-kampanjene dine, er du klar til å velge innstillinger for Shopping-kampanjen:

  • Et kampanjenavn som kan forandres senere.
  • Salgslandet for kampanjen din. Denne innstillingen definerer hvilke produkter fra Merchant Center-beholdningen din som blir markedsført i denne kampanjen. Den filtrerer produktene basert på oppføringslandet knyttet til produktene.
  • Et høyeste bud for kostnad per klikk. Med bud sikter vi til en øvre grense for hvor mye du er villig til å betale for et klikk på annonsen din. Du kan endre budet i Google Ads-kontoen din når som helst etter at du har opprettet kampanjen. Se avsnittet nedenfor for å få vite mer om hvordan du fastsetter budstrategien din.
  • Et dagsbudsjett. Med budsjett sikter vi til en øvre grense for hvor mye du er villig til å betale, i gjennomsnitt per dag, for at annonsene dine skal vises i en bestemt kampanje. Du kan endre dette i Google Ads-kontoen din når som helst etter at du har opprettet kampanjen. Se avsnittet nedenfor for å få vite mer om hvordan du fastsetter budstrategien din.

 

Du kan endre budet og budsjettet slik at de passer best mulig til forretningsbehovene og trafikkmålene dine. Dette kan du gjøre fra Google Ads-kontoen din når som helst etter at du har opprettet kampanjen.

Fastsett bud og budsjett

Fastsett kostnad per klikk (CPC / cost-per-click)

CPC-budet ditt, eller maks. CPC, er det maksimale beløpet du er villig til å betale når noen klikker på annonsene dine.

Tenk på reklametavler: Annonsører betaler for plass basert på hvor mange personer som kan se annonsen når de kjører forbi, uansett om disse personene legger merke til annonsen eller ikke. Internett-annonser er annerledes: Personer klikker på annonsen din når de vil finne ut mer. Når de klikker, vet du at de så annonsen og at de likte den tilstrekkelig til at de ville klikke på den.

Med CPC-budgivning betaler du per klikk, og bare hvis noen klikker. Hvis 100 personer så annonsen og 3 klikket på den, betaler du for de 3 klikkene, ikke for de 97 andre gangene noen så annonsen.

Det er ikke ett anbefalt budbeløp som fungerer best for alle. Hva som er det riktige maks. CPC-budet ditt, kan fastslås ved å evaluere kostnaden av produktene dine, kampanjetypen du kjører, og avkastningen din. Det er to grunnleggende trinn ved strategisk budgivning:

  1. Finn ut hvor mye produktene koster sammenlignet med hvor store inntekter de gir.
  2. Juster budene for å maksimere avkastningen.

 

Gå til brukerstøtten til Google Ads for å finne ut mer om hvordan du velger et bud som fungerer for deg.

Fastsett dagsbudsjettet

Hvis du noensinne har planlagt en ferie, vet du hvor viktig det er å sette en grense for hvor mye du kan bruke, samtidig som du gir rom for uventede utgifter. På samme måte kan du angi dagsbudsjetter for kampanjene dine, med fleksibilitet til å endre dem når som helst.

Du bestemmer selv størrelsen på dagsbudsjettet. Velg et dagsbudsjett basert på annonseringsmålene dine og beløpet du er villig til å betale hver dag.

Hvis du bruker et månedlig annonseringsbudsjett, finner du dagsbudsjettet ved å dele det månedlige budsjettet på 30,4 (det gjennomsnittlige antallet dager per måned).

Tips: Begynn lavt. Hvis dette er nytt for deg, kan du prøve med et dagsbudsjett på 100–500 NOK. Sjekk kontoen kort tid etter at du tar i bruk et nytt budsjett, så du kan se hvordan kampanjene gjør det resultatmessig.

I Google Ads-brukerstøtten finner du mer informasjon om hvordan dagsbudsjetter fungerer, og hvordan du fastsetter et budsjett for kampanjen din.

Oppgi faktureringsinformasjon

Det tredje og avsluttende trinnet i konfigurasjonsprosessen for Shopping-kampanjen er å oppgi faktureringsinformasjon i Google Ads-kontoen. Du må oppgi denne informasjonen for at kampanjen skal kunne kjøres:

  • Hvis du opprettet Google Ads-kontoen din i Google Merchant Center, blir du – etter at du velger Gå til Google Ads for å oppgi faktureringsinformasjon – viderekoblet til Google Ads-kontoen så du kan gjøre nettopp dette. Du kan betale for aktivitet på Google Ads gjennom ulike betalingsmåter som avhenger av valutaen du bruker og landet bedriften din er registrert i. Du kan se de ulike alternativene du kan velge mellom, i søkefunksjonen for betalingsalternativer. Når du har lagt til faktureringsinformasjon, er Shopping-kampanjen din klar, og du blir tatt tilbake til Google Ads-delen i Merchant Center-kontoen.
  • Hvis du bruker en eksisterende Google Ads-konto der du har standard tilgang eller administratortilgang, kan du gå til Faktureringsinnstillinger-siden i Google Ads-kontoen ved å følge linken som vises, for å bekrefte informasjonen.

 

I noen kontoer kan annonsene være klare for visning på Google straks du har angitt faktureringsinformasjon. I andre kontoer kan det derimot ta opptil en uke før annonsene kan kjøres. Årsaken er at det går med en del tid til bekreftelse og behandling av visse betalingsmåter. Det er angitt i kontoen hvor lang tid bekreftelsen og behandlingen er beregnet å ta. Andre ting, som for eksempel godkjenning av annonsene, kan selvfølgelig også påvirke starttidspunktet for kampanjen.

I brukerstøtten for Google Ads kan du finne ut mer om hvordan du sender inn faktureringsinformasjon for en Google Ads-konto.

Administrasjon av Shopping-kampanjen

Etter at du har opprettet Shopping-kampanjen og lagt inn faktureringsinformasjonen i Google Ads-kontoen din, kan du administrere og endre kampanjen fra Google Ads.

Finn ut mer om hvordan du overvåker og optimaliserer Shopping-kampanjen din i Google Ads-kontoen din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt